Toate licentele din domeniul Statistica

 • Studiul privind evolutia potentialului turistic in Romania dupa 1990

  Introducere Lucrarea propune o analiză statistică a potențialului turistic din România după anul 1990 până în prezent, deoarece turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfășurată în alte sectoare, fiind cel mai dinamic sector economic. Dezbătută din mai multe perspective, această temă dovedește a avea o importanță majoră. Fenomenul turistic este greu de delimitat deoarece, ca orice activitate umană, cade sub incidența studiului interdisciplinar,...

 • Infractionalitatea

  Introducere Infracţiunea este în general privită, în teoria dreptului penal şi în diferite legislaţii, din două puncte de vedere: fie ca un fenomen social, fie ca un fenomen juridic. Considerată ca fenomen social, noţiunea de infracţiune evoluează ca şi noţiunea de moralitate. Problema de a şti dacă o anumită acţiune sau inacţiune neconvenabilă trebuie să fie considerată infracţiune, deci reprimată şi în ce masură, depinde în mod esenţial de aprecierea pe care majoritatea membrilor...

 • Analiza Statistica Comparativa a Turismului Romanesc - Premize Viitoare

  Obiectul lucrării de licenţă îl reprezintă tratarea într-o viziune economică a unor aspecte teoretice şi practice privind turismul românesc în perioada 2005-2009. Tema aleasă pentru cercetare în cadrul lucrării de licenţă este un subiect amplu dezbătut la nivel naţional, mult cercetat şi teoretizat. Prin intermediul acestei lucrări nu se doreşte numai o prezentarea a resurselor turistice de care dispune România ci doresc să prezint dezvoltarea turismului, starea sa actuală, evoluţia sa în...

 • Analiza Egalitatii de Gen in Sfera Ocuparii Fortei de Munca in Republica Moldova

  INTRODUCERE Trecerea de la o economie dirijată în mod centralizat spre cea de piaţă, necesită crearea unor măsuri şi instrumente economico-financiare, menite să contribuie la promovarea intereselor naţionale, la realizarea independenţei şi suveranităţii ţării, precum şi la colaborarea şi cooperarea pe plan internaţional. Egalitatea de gen este fenomenul care atrage tot mai mult atenţia comunităţilor, inclusiv şi în Republica Moldova. Actualitatea temei de cercetare: egalitatea dintre...

 • Analiza Statistica a Mutatiilor Structurale in Comertul Exterior al Romaniei cu Tarile Uniunii Europene

  PARTICULARITĂŢI ALE COMERŢULUI CU AMĂNUNTUL PE PLAN MONDIAL Evoluţia de ansamblu a economiei mondiale, scoate în evidenţă că, peste tot în lume, comerţul, în general, şi comerţul cu amănuntul, în special, a devenit, în mod progresiv, un sector economic foarte dinamic, aparatul comercial cunoscând profunde mutaţii pe toate planurile: metode de vânzare, forme de distribuţie, repartiţie geografică a managementului întreprinderilor. De asemenea, se constată că respectiva activitate – comerţul cu...

 • Repere Statistice Privind Sistemul Sanitar in Romania

  INTRODUCERE Sănătatea reprezintă „acea stare perfectă de bine în care se găseşte un individ din punct de vedere organic, spiritual şi social” Din punctul meu de vedere, sănătatea reprezintă un factor important care ajută la funcţionarea aproape perfectă a organismului, atât din punct de vedere al organismului ca fizic, cât şi a stării emoţionale, intelectuale şi spirituale a acestuia. Starea de sănătate a populaţiei este determinată de accesul la sănătate şi la servicii de...

 • Analiza Statistica a Veniturilor Populatiei Romaniei

  Introducere Am ales această lucrare deoarece tematica veniturilor populaţiei a fost întotdeauna şi este şi în prezent, mai ales în contextul actual al crizei economice globale, un subiect interesant, sensibil, ce reflectă în mod evident problemele existente în economia unui stat. Pe parcursul lucrării am apelat atât la metode statistice de prelucrare şi analiză a informaţiilor cât şi la aplicaţii informatice pentru calculul şi prezentarea datelor. Dacă pornim de la unul din sensurile...

 • Asistenta Psihosociala a Bolnavului cu Neoplasm Bronhopulmonar

  Capitolul I 1. Precizări introductive În lucrarea de faţă, intitulată “Asistenţa psihosocială a bolnavilor cu neoplasm bronhopulmonar” am considerat că este util să abordez dimensiunea psihosocială a cencerului bonhopulmonar întrucât în România, asistenţa socială din spitale în general, dar şi în Spitalul Oncologic, nu îşi face simţită prezenţa, fie din cauza fondurilor insuficiente fie din cauza neglijării cadrelor medicale. Aş dori să pun accent pe impactul pe care îl are diagnosticul...

 • Modelarea Econometrica a Comportamentului Consumatorului

  INTRODUCERE Modelele econometrice analizează calitatea şi cantitatea proceselor economice şi evoluţia lor. Econometria prin caracterul său general creează modele abstracte ale fenomenelor economice.Econometria este o disciplină care s-a conturat ca o sinteză între economie, matematică şi statistică. Din economie provin teoriile economice, din matematică modelele teoretice care exprimă teoriile economice, iar din statistică datele empirice şi metodele de prelucrare a acestora. Pe baza...

 • Analiza Statistica dintre Oferta si Cererea Turistica din Delta Dunarii in Perioada 2000-2007

  INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să analizeze activitatea turistică, ca parte integrantă a sistemului economico-social naţional, care poate fi cuantificată şi analizată folosind întreaga metodologie statistică, dar particularizată în funcţie de condiţiile şi trăsăturile specifice sectorului turistic. Proiectul de faţă reprezintă o încercare de a surprinde cât mai pe larg activitatea turistică din Delta Dunării. Probabil va întrebaţi de ce am ales pentru realizarea acestui proiect...

 • Elaborarea Sistemului de Metadate Statistice Destinate Asigurarii Functionalitatii Depozitului de Date al Biroului National de Statistica

  INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile zilei de astăzi datele şi previziunile statistice au o mare importanţă în cadrul economiei naţionale. De aceea a avea nişte date statistice veritabile este foarte important. Odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaţionale suportul datelor statistice primare a trecut treptat de la hârtie la suporţi electronici – la început în fişiere textuale iar mai târziu în baze de date. În prezent practic nici un sistem informatic nu poate exista fără a...