Licențele din domeniul Știința Administrației

Analiza administrației publice locale important actor al cooperării transfrontaliere - Studiu de caz Bihor

Introducere Referintele academice sau policy papers abunda în tratarea rolului administratiei publice subnationale în dezvoltarea societatii, de la cele care merg catre sublinirea rolului acestora în dezvoltare prin descentralizare, pana la acele care critica lipsa de reactie acestora fata de birocratizare și... citește mai departe

31 pagini 10 puncte Extras Bibliografie Preview

Contractul colectiv de munca

INTRODUCERE ”Munca nu este pedeapsa omului. Este recompensa sa, puterea sa si placerea sa.” George Sand Așa cum se știe, muncă, înnobilează omul, recompensându-l cu o brățară de aur. Adevărat, însă așa cum se știe nimic nu este gratis, cel puțin pentru cei care nu cred în povești. Noi trebuie să ne cunoaștem... citește mai departe

52 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale

1.Introducere Această lucrare îşi propune să prezinte atribuţiile administraţiei publice locale în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului. Interesul manifestat faţă de această temă a determinat alegerea ei, interes provenit din faptul că deciziile privind urbanismul şi amenajarea teritoriului ale... citește mai departe

99 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană

INTRODUCERE Actualitatea temei: După multiplele cercetări pe care le-am efectuat, am constatat că această temă este actuală şi importantă pentru practica diplomatică deoarece vizează acţiunile şi mişcările consolidate între relaţiile statelor prin înfiinţarea misiunilor diplomatice. Aproape printr-o lege a firii în... citește mai departe

81 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Satisfacția cetățeanului fata de serviciile administrației publice

I. INTRODUCERE : Tema aleasă de mine în această lucrare este : SATISFACŢIA CETĂŢEANULUI FAŢĂ DE SERVICIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (STUDIU DE CAZ PRIMĂRIA ORAŞULUI HUEDIN) . În lucrarea mea vreau să fac o analiză a satisfacţiei cetaţenilor faţă de serviciile şi tratamentul oferit de instituţie la apelarea acesteia... citește mai departe

74 pagini 12 puncte Extras Preview

Căsătoria

Capitolul 1 Noțiunea și caracterele căsătoriei în Noul Cod Civil 1.1 Definirea și obiectul dreptului familiei Apărută în aparenţă drept strategie instituţională privilegiată de supravieţuire şi dezvoltare a colectivităţilor umane, familia şi-a impus prin respectabilitate şi redutabilitate titlul de “element... citește mai departe

40 pagini 9 puncte Extras Preview

Metode moderne de promovare a unităților hoteliere

METODE MODERNE DE PROMOVARE A UNITĂŢILOR HOTELIERE Rezumat: Lucrarea prezentată pune în evidenţă metodele moderne de promovare a unităţilor hoteliere, am studiat acest fenomen modern din mai multe puncte de observare considerate mai importante. Tema aleasă a fost influenţată de pătrunderea reţelei de socializare... citește mai departe

29 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Descentralizare și dezvoltare regională

CAPITOLUL 1. DESCENTRALIZARE-PRINCIPIU DE ORGANIZARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 1.1. Conceptul de descentralizare administraţiei publice ṣi formele sale Ansamblul serviciilor într-o ṭară este amenajat după un sistem de centralizare sau descentralizare, de autonomie sau subordonare. În centralism,... citește mai departe

66 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz

INTRODUCERE Creşterea rolului administraţiei publice în evoluţia societăţii moderne româneşti determină o cunoaştere profundă a acesteia pentru ca pe baza acestor cunoştinţe să fie posibilă organizarea raţională şi funcţionarea eficientă a acesteia. Administraţia publică reprezintă puterea executivă a statului,... citește mai departe

64 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor

Capitolul I Evoluția administrației în plan organizațional și instituțional Ca fenomen social, organizarea administrației publice apare odata cu statul si poate fi considerată o concretizare a acestuia. În limbajul actual este evidențiată adesea ideea conform carei administrația publică reprezintă imaginea unei... citește mai departe

50 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale

ÎNTRODUCERE În democrație, după Alain, cel care controlează joacă un rol fundamental: ”Unde se află democrația dacă nu în acea a patra putere pe care știința politică n-a definit-o încă și pe care eu o numesc controlul? Aceasta nu înseamnă altceva decît autoritatea de a detrona regii și specialiștii imediat dacă ei... citește mai departe

83 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN Sarcina de a asigura aplicarea legilor, de a edita acte normative în scopul executării legilor, de a asigura funcţionarea seviciilor publice, de a lua măsuri pentru... citește mai departe

98 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Impozitele și Taxele Locale - Sursă de Venituri la Bugetul Local

CAPITOLUL I 1.1. Autonomia finanţelor publice locale Comunităţile locale reprezintă colectivităţi umane delimitate teritorial din punct de vedere politic şi administrativ , care au autorităţi publice diferite de cele ale statului Autonomia financiară a acestora este absolut necesară , deoarece autonomia... citește mai departe

92 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Principii Privind Sistemul de Salarizare în România

INTRODUCERE Mi-am propus să studiez în lucrarea de licenţă problematica privind teoriile şi principiile salarizării. Este o provocare pentru mine datorită importanţei de care se bucură această temă, datorită spectrului larg de probleme pe care le abordează şi datorită conexiunii care se stabileşte între elementele... citește mai departe

106 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Recrutarea și selecția resurselor umane, din rândul absolvenților din mediul universitar

Introducere Alegerea temei și realizarea lucrării cu titlul ,, Recrutarea și selecția resurselor umane, din rândul absolvenților din mediul universitar”, a reprezentat o provocare. Aspecte privind recrutarea sunt întâlnite în toate organizațiile indiferent de tipul activității pe care o desfășoară. Tema lucrării... citește mai departe

54 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview