Toate licentele din domeniul Stiinta Administratiei

 • Analiza administratiei publice locale important actor al cooperarii transfrontaliere - Studiu de caz Bihor

  Introducere Referintele academice sau policy papers abunda în tratarea rolului administratiei publice subnationale în dezvoltarea societatii, de la cele care merg catre sublinirea rolului acestora în dezvoltare prin descentralizare, pana la acele care critica lipsa de reactie acestora fata de birocratizare și centralizare. Ca persoana care a avut o experienta în administrația publica locala de sase ani, în calitate de prefect al judetului Bihor, lucrand cu trei adminsitratii centrale -...

 • Contractul colectiv de munca

  INTRODUCERE ”Munca nu este pedeapsa omului. Este recompensa sa, puterea sa si placerea sa.” George Sand Așa cum se știe, muncă, înnobilează omul, recompensându-l cu o brățară de aur. Adevărat, însă așa cum se știe nimic nu este gratis, cel puțin pentru cei care nu cred în povești. Noi trebuie să ne cunoaștem drepturile și să știm cum putem să ni le cerem, tocmai de aceea am ales această temă. Existența omului în societate nu a putut niciodată să fie concepută separat de muncă, așadar,...

 • Urbanism si amenajarea teritoriului - atributii ale administratiei publice locale

  1.Introducere Această lucrare îşi propune să prezinte atribuţiile administraţiei publice locale în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului. Interesul manifestat faţă de această temă a determinat alegerea ei, interes provenit din faptul că deciziile privind urbanismul şi amenajarea teritoriului ale administraţiei publice locale afectează o foarte mare parte a locuitorilor, răsfrângându-se asupra tutror domeniilor vieţii sociale. Lucrarea porneşte de la câteva consideraţii generale...

 • Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorica si contemporana

  INTRODUCERE Actualitatea temei: După multiplele cercetări pe care le-am efectuat, am constatat că această temă este actuală şi importantă pentru practica diplomatică deoarece vizează acţiunile şi mişcările consolidate între relaţiile statelor prin înfiinţarea misiunilor diplomatice. Aproape printr-o lege a firii în fiecare etapă, secol, pare a se ivi la nivelul fiecărei entităţi sociale personalităţi cu voinţa şi puterea intelectuală de a modela întregul sistem internaţional potrivit...

 • Satisfactia cetateanului fata de serviciile administratiei publice

  I. INTRODUCERE : Tema aleasă de mine în această lucrare este : SATISFACŢIA CETĂŢEANULUI FAŢĂ DE SERVICIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (STUDIU DE CAZ PRIMĂRIA ORAŞULUI HUEDIN) . În lucrarea mea vreau să fac o analiză a satisfacţiei cetaţenilor faţă de serviciile şi tratamentul oferit de instituţie la apelarea acesteia de către cetăţeni. Eu doresc să fac o cercetare pe această tema deoarece locuiesc în acest oraş şi având acces la această instituţie aş dori să aflu din perspectiva cetăţenilor...

 • Casatoria

  Capitolul 1 Noțiunea și caracterele căsătoriei în Noul Cod Civil 1.1 Definirea și obiectul dreptului familiei Apărută în aparenţă drept strategie instituţională privilegiată de supravieţuire şi dezvoltare a colectivităţilor umane, familia şi-a impus prin respectabilitate şi redutabilitate titlul de “element fundamental şi natural având drept de ocrotire din partea statului” . Definirea sensului concret al termenului de familie este unul extrem de dificil și ridică multe dificultăți...

 • Metode moderne de promovare a unitatilor hoteliere

  METODE MODERNE DE PROMOVARE A UNITĂŢILOR HOTELIERE Rezumat: Lucrarea prezentată pune în evidenţă metodele moderne de promovare a unităţilor hoteliere, am studiat acest fenomen modern din mai multe puncte de observare considerate mai importante. Tema aleasă a fost influenţată de pătrunderea reţelei de socializare Facebook în aproximativ toate domeniile de activitate, deci şi în domeniul turismului, astfel am studiat în această lucrare în ce măsură această metodă influenţează pozitiv sau...

 • Descentralizare si Dezvoltare Regionala

  CAPITOLUL 1. DESCENTRALIZARE-PRINCIPIU DE ORGANIZARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 1.1. Conceptul de descentralizare administraţiei publice ṣi formele sale Ansamblul serviciilor într-o ṭară este amenajat după un sistem de centralizare sau descentralizare, de autonomie sau subordonare. În centralism, autoritatea vine de sus ṣi puterea de decizie este în mâna guvernului central ṣi al reprezentanţilor săi. Nu există, sau sunt prea puţine organe alese. Atribuţiile autorităţilor inferioare...

 • Particularitati ale Planificarii Strategice in Sectorul Public - Studiu de Caz

  INTRODUCERE Creşterea rolului administraţiei publice în evoluţia societăţii moderne româneşti determină o cunoaştere profundă a acesteia pentru ca pe baza acestor cunoştinţe să fie posibilă organizarea raţională şi funcţionarea eficientă a acesteia. Administraţia publică reprezintă puterea executivă a statului, desfăşurând activităţi prin care este organizată executarea şi se execută în concret legea. S-a subliniat că administraţia publică nu este altceva decât activitatea unor colective...

 • Metode de Organizare a Activitatii Administrative si Eficienta lor

  Capitolul I Evoluția administrației în plan organizațional și instituțional Ca fenomen social, organizarea administrației publice apare odata cu statul si poate fi considerată o concretizare a acestuia. În limbajul actual este evidențiată adesea ideea conform carei administrația publică reprezintă imaginea unei țări: „Istoria omenirii, de altfel, este istoria guvernării și administrării popoarelor.” Sistemul administrației publice este organizat in orice stat astfel încât să reprezinte și...

 • Controlul Activitatii Autoritatilor Administratiei Publice Locale

  ÎNTRODUCERE În democrație, după Alain, cel care controlează joacă un rol fundamental: ”Unde se află democrația dacă nu în acea a patra putere pe care știința politică n-a definit-o încă și pe care eu o numesc controlul? Aceasta nu înseamnă altceva decît autoritatea de a detrona regii și specialiștii imediat dacă ei nu conduc treburile în funcție de interesele celor mai numeroși” după Alain Boureau ”Istoria ideilor politice” Actualitatea temei. Controlul asupra administrației este o...

 • Contenciosul Administrativ in Romania

  CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN Sarcina de a asigura aplicarea legilor, de a edita acte normative în scopul executării legilor, de a asigura funcţionarea seviciilor publice, de a lua măsuri pentru executarea contractelor administrative, ocrotirea drepturilor persoanelor şi satisfacerea cerinţelor acestora, menţinerea ordinii publice, revine administraţiei statului. Tot mai...

 • Impozitele si Taxele Locale – Sursa de Venituri la Bugetul Local

  CAPITOLUL I 1.1. Autonomia finanţelor publice locale Comunităţile locale reprezintă colectivităţi umane delimitate teritorial din punct de vedere politic şi administrativ , care au autorităţi publice diferite de cele ale statului Autonomia financiară a acestora este absolut necesară , deoarece autonomia administrativă nu ar fi posibilă fără autonomia financiară , care-i asigură suportul material al funcţionării Comunităţile locale îşi cunosc posibilităţile proprii privind resursele...

 • Principii Privind Sistemul de Salarizare in Romania

  INTRODUCERE Mi-am propus să studiez în lucrarea de licenţă problematica privind teoriile şi principiile salarizării. Este o provocare pentru mine datorită importanţei de care se bucură această temă, datorită spectrului larg de probleme pe care le abordează şi datorită conexiunii care se stabileşte între elementele salarizării şi alte elemente din dreptul muncii. Consider că salarizarea este un element important datorită conexiunilor pe care le are acest proces cu persoana umană. Oamenii în...

 • Recrutarea si Selectia Resurselor Umane, din Randul Absolventilor din Mediul Universitar

  Introducere Alegerea temei și realizarea lucrării cu titlul ,, Recrutarea și selecția resurselor umane, din rândul absolvenților din mediul universitar”, a reprezentat o provocare. Aspecte privind recrutarea sunt întâlnite în toate organizațiile indiferent de tipul activității pe care o desfășoară. Tema lucrării este o abordare a relației dintre ofertele mediului universitar actual din România și cererea de pe piața muncii, în contextul societății secolului al-XXI-lea din perspectivă...

Pagina 1 din 7