Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 27290
Mărime: 110.42KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 5

1 NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA ÎN ROMÂNIA 6

1.1 Noţiuni introductive în administraţia publică din România 6

1.2 Scurt istoric al Administraţiei Publice 7

1.3 Noţiunea de structură a administraţiei publice 9

1.4 Funcţiile Administraţiei Publice 11

1.5 Administraţia Centrală de Specialitate 12

2 GUVERNUL ROMÂNIEI 14

2.1 Scurt istoric al Guvernului 14

2.2 Învestitura Guvernului 16

2.3 Actele Emise de Guvern 17

2.4 Primul-Ministru 18

2.5 Organe de specialitate subordonate Guvernului 19

Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat 20

Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 23

Oficiul National pentru Cultul Eroilor 25

3 MINISTERELE 26

3.1 Actele miniştrilor 31

3.2 Răspunderea ministerială 32

3.3 Compartimente de specialitate din subordinea ministerelor 33

Ministerul Apărării 33

Ministerul Justiţiei 34

3.4 Organele de specialitate ale administraţiei publice centr din subordinea ministerelor 36

4 AUTORITĂŢILE ADMINISTRATIVE CENTRALE AUTONOME 37

4.1 Avocatul Poporului 39

4.2 Curtea de Conturi 40

4.3 Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 42

4.4 Serviciul Român de Informaţii 44

4.5 Consiliul Concurenţei 46

4.6 Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 46

4.7 Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 48

4.8 Banca Naţională a României 48

4.9 Consiliul Economic şi Social 50

4.10 Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor 52

4.11 Consiliul Naţional al Audiovizualului 53

4.12 Societatea Româna de Televiziune 54

4.13 Autoritatea Electorală Permanentă 56

4.14 Serviciul de Informaţii Externe 58

4.15 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 59

4.16 Serviciul de Pază şi Protecţie 60

4.17 Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 61

4.18 Consecinţele multiplicării administraţiilor autonome asupra administraţiei guvernamentale 62

5 Studiu de drept comparat privind evoluţia Ministerului Apărării (Naţionale) în perioada 1990-2008 64

5.1 Prezentare comparativă a atribuţiilor MAp(N) din perspectiva reglementărilor succesive după 1990 67

5.2 Evoluţia ministerului din perspectiva domeniului de responsabilitate a structurilor centrale 70

5.3 Evoluţia forţelor armate începând cu 1990 74

5.4 Concluzii 75

6 CONCLUZII 76

Extras din document

INTRODUCERE

România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, parcurgând tranziţia de la o planificare centralizată, spre economia de piaţă şi convergenţă cu practicile şi standardele Uniunii Europene. Administraţia publică românească a cunoscut în ultimii 19 ani un proces de transformare radicală, de la o administraţie publică specifică unui regim totalitar spre una potrivită unui regim democratic.

Noi instituţii şi reglementări au fost promovate, cu ajutorul fondurilor de pre-aderare ale Uniunii Europene, în scopul de a restructura administraţia şi de a o eficientiza. Instituţiile statului au înregistrat progrese semnificative în modernizarea fundamentelor legislative şi administrative ale funcţionării sectorului public, acesta fiind pregătit să-şi asume obligaţiile de stat membru al Uniunii Europene.

În contextul schimbărilor permanente, analiza Administratiei Centrale de Specialitate este atat necesară cat şi pertinentă. Aspectul fotografiat al instituţilor nu este de ajuns, fiind absolut necesare explicatiile care au dus la aceste schimbari şi analiza transformărilor de-a lungul timpului.

În procesul de reformă, administraţia publică suferă schimbări importante, restructurări, reduceri sau suplimentări de personal. Apar noi reglementări care au drept scop creşterea transparenţei administraţiei publice şi alinierea la standarde europene a calităţii serviciilor oferite cetăţeanului. În acest context Ministerul Apararii si Ministerul Justiţiei sunt ministerele cu cea mai mare stabilitate.

Adoptarea legilor nu asigură automat şi rezolvarea problemelor la care acestea încearcă să răspundă. Pe traseul care începe cu apariţia legii şi care se termină cu obţinerea efectelor scontate se interpune o variabilă relativ independentă, de mare importanţă, cu legităţi şi mecanisme proprii şi specifice de funcţionare: administraţia publică. În consecinţă, funcţionarea administraţiei publice poate asigura şi potenţa efectele pozitive ale implementării unei politici guvernamentale sau ale aplicării unei legi sau, dimpotrivă, le poate bloca.

Analiza temei alese, „Aspecte generale privind administraţia publică centrală de specialitate” răspunde la o serie de întrebări: ce este administraţia publică, care este rolul şi compunerea acesteia, care sunt organele administraţiei centrale de specialitate, modalitatea de funcţionare, schimbări survenite de-a lungul timpului în cadrul Ministerului Apărării.

1 NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA ÎN ROMÂNIA

1.1 Noţiuni introductive în administraţia publică din România

Statalitatea este, în prezent, principiul dominant al organizării politice, lumea fiind “parcelată” în state separate care, prin recunoaştere reciprocă, formează sistemul internaţional de state.

Statul este o instituţie unică, aflându-se deasupra celorlalte organizări ale societăţii. Pentru a exista, statul trebuie să întrunească în mod indispensabil trei elemente: teritoriul, populaţie şi guvern, ceea ce înseamnă că statul este definit ca o colectivitate umană, instalată permanent pe un anumit teritoriu şi având o structură de organe proprii care se bucură de suveranitate.

Rolul statului ca principală instituţie de organizare şi conducere politică a societăţii se înfăptuieşte prin anumite funcţii: legislativă, judecătorească, organizatorică, economică, socială, educativ-culturală, ecologică, de apărare a ţării, de organizare a colaborării cu statele lumii şi, nu în ultimul rând, statul îndeplineşte un rol administrativ, prin care asigură servicii către populaţie pentru desfăşurarea normală a tuturor activităţilor precum: energie, transporturi, salubritate

Preview document

Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 1
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 2
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 3
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 4
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 5
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 6
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 7
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 8
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 9
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 10
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 11
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 12
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 13
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 14
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 15
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 16
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 17
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 18
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 19
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 20
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 21
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 22
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 23
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 24
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 25
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 26
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 27
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 28
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 29
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 30
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 31
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 32
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 33
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 34
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 35
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 36
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 37
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 38
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 39
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 40
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 41
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 42
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 43
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 44
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 45
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 46
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 47
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 48
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 49
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 50
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 51
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 52
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 53
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 54
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 55
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 56
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 57
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 58
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 59
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 60
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 61
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 62
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 63
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 64
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 65
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 66
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 67
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 68
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 69
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 70
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 71
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 72
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 73
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 74
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 75
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 76
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 77
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 78
Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Aspecte Generale Privind Organizarea si Functionarea Administratiei Publice Centrale de Specialitate.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Răspunderea funcţionarilor publici este un concept şi o instituţie centrală a ştiinţei şi practicii...

Dezvoltarea Locală - Modele Teorii Parteneriate

REZUMAT În lucrarea de faţă vom trata aspecte privind parteneriatul în dezvoltarea locală. Conceptul de parteneriat public-privat exprimă o...

Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației

INTRODUCERE Tehnologia informaţiei reprezintă pentru administraţia publică un domeniu de interes major, domeniu care influenţează în mod direct...

Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare

INTRODUCERE Prezenta lucrare abordează o problemă foarte importantă pentru organizarea serviciilor publice de către administraţia publică locală –...

Instrumente Manageriale Specifice Sistemelor Decizionale Locale

INTRODUCERE Democratia nu inseamna numai instituirea alegerilor libere, a dreptului de vot si a libertatii expresiei. Acesti pasi sunt absolut...

Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale

ÎNTRODUCERE În democrație, după Alain, cel care controlează joacă un rol fundamental: ”Unde se află democrația dacă nu în acea a patra putere pe...

Principiile Administrației Publice

INTRODUCERE Prezenta lucrare are la bază modul în care funcţionează, este organizată administraţia publică locală şi principiile pe care se...

Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează

INTRODUCERE În România, capacitatea de adaptare a instituţiilor la cerinţele în schimbare ale mediului socio-economic, precum şi la statutul de...

Te-ar putea interesa și

Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale

INTRODUCERE Am ales aceasta tema întrucât utilitatea unei astfel de abordari a fenomenului militar din perspectiva stiintelor juridice este...

Adopția internă și internațională

Sectiunea 1 Definitia adoptiei Pentru înflorirea armonioasa a personalitatii sale, copilul trebuie sa creasca într-un mediu familial, care sa-i...

Particularități ale Sistemelor Informaționale în Domeniul Organizațiilor Neguvernamentale

CAPITOLUL 1. Consideraţii generale privind organizaţiile neguvernamentale 1.1. Aspecte definitorii ale organizaţiilor neguvernamentale...

Principiile Administrației Publice Locale

I. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 1. Noţiunea de administraţie publică locală Prin administraţie publică locală se înţelege totalitatea...

Aspecte juridice privind dreptul la proprietate privată - aspecte teoretice și practice

INTRODUCERE Dreptul de proprietate este cel mai important şi mai amplu drept real; el este „prototipul" drepturilor reale, prin drept real...

Reglementările naționale privind protecția și conservarea faunei sălbatice și eficiența lor

Capitolul 1 Protecția animalelor în general În legătură cu protecția faunei terestre și acvatice în România putem distinge mai multe categorii de...

Proiect - protecția copilului instituționalizat

DREPTURILE ŞI NEVOILE COPILULUI Definiţia copilului din legislaţia româneasca este în acord cu prevederile Convenţiei ONU cu privire la drepturile...

Ministere

Cap 1. MINISTERELE Ministerele reprezinta o categorie distinctiva in cadrul sistemului autoritatilor administratiei publice avand rolul de a...

Ai nevoie de altceva?