Căsătoria

Licență
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 18509
Mărime: 123.00KB (arhivat)
Publicat de: Silviana Chiș
Cost: 9 puncte

Extras din licență

Capitolul 1 Noțiunea și caracterele căsătoriei în Noul Cod Civil

1.1 Definirea și obiectul dreptului familiei

Apărută în aparenţă drept strategie instituţională privilegiată de supravieţuire şi dezvoltare a colectivităţilor umane, familia şi-a impus prin respectabilitate şi redutabilitate titlul de “element fundamental şi natural având drept de ocrotire din partea statului” .

Definirea sensului concret al termenului de familie este unul extrem de dificil și ridică multe dificultăți deoarece familia este privită atât din punct de vedere sociologic cât și juridic. În cel sociologic, familia este reprezentată ca o comunitate umană referindu-ne la un grup de persoane unite prin căsătorie, filiație sau rudenie care este menită a avea aceleași interese și scopuri comune. În acest sens familia este o realitate socială având la bază comunitatea de viață dintre soți, copii și părinți precum și alte rude. Această comunitate cuprinde aspecte psihologice,fiziologice și economice între cei care o formează. Luînd naștere prin căsătorie ,familia la început este formată doar din soți. Sociologii disting astfel familia simplă sau așa-zisa familie nucleară compusă din părinți și copiii lor necăsătoriți si pe de altă parte familia extinsă unde se încadrează și alte persoane pe lângă familia simplă. În sens juridic, familia reprezintă grupul de persoane care are la mijloc drepturi și obligații izvorâte din căsătorie ,rudenie precum și din alte raporturi asimilate celor de familie. Aceste două noțiuni însă se suprapun dar sunt și momente când această intercorespondență nu există spre exemplu atunci când se desface căsătoria prin divorț relațiile în sens sociologic dispar deoarece nu mai există comunitate de viață și interese dar drepturile și obligațiile adică acele relații de familie în sens juridic se mențin.

Karl Marx afirma că „divorţul nu este altceva decât constatarea că respectiva căsătorie a murit,că existenţa ei este doar aparenţă şi de asemenea amăgire’’ această relatare are în vedere numai relaţiile dintre soţi de fapt nu şi cele din punct de vedere juridic familiale. Relaţiile de familie prezintă aspecte personale,nepatrimoniale şi în cele din urmă patrimoniale. Dezvoltarea relațiilor de familie este încă de la începuturi din învățătura marxistă determinată de legile de dezvoltare a societății și de modificările care intervin în modul de producție în toate aspectele vieții sociale inclusiv în raporturile dintre sexe. Aşadar familia se dezvoltă odată cu schimbările intervenite în societate. K.Marx a arătat că marea industrie capitalistă distruge vechile relaţii de familie şi în special familia patriarhală a meşteşugarului şi a ţăranului. În momentele primitive atunci când omul abia se separase de starea sa animalică nu era adusă la cunoştinţă nici o reglementare socială în ceea ce privea raporturile de familie .

Dacă privim zorii civilizației umanistice, după perioada comunismului existau probleme cu procurarea hranei,a pământului,a vitelor cât și cu necesitatea nevoilor sexuale dar acestea erau rezolvate în comun prin apariția în paleoliticul mijlociu a căsătoriei pe grupe care se concretiza din grupe de bărbaţi şi grupe de femei care aparţineau una alteia . În această formă de căsătorie nu se ştia precis cine este tatăl copilului dar cu exactitate se ştia care este mama acestuia,descendenţa fiind recunoscută numai pentr partea feminină. Căsătoria pe grupe a stat la baza ginţii iar cap de gintă era de obicei femeia care se ocupa de latura economică şi de agricultură fiind mai eficace decât barbatul iar rolul acesteia a crescut atunci când a apărut gospodăria casnică. Cu timpul a început să prindă contur familia pereche care avea la bază convieţuirea dintre un bărbat şi o femeie, poligamia ramânând totuşi dreptul recunoscut bărbatului. În acest timp legătura familială putea fi desfăcută de oricare dintre soţi iar copilul rămânea doar mamei. Odată cu marea diviziune a muncii femeia încetează să mai aibă un rol atât de important în societate,bărbatul începând să domine în gospodărie dar şi în societatea gentilică. Prin această transformare căsătoria şi familia se orientau spre o acumulare a bogăţiei şi transmitere a acesteia mai departe prin testament.

Familia socialistă se deosebeşte de toate celelalte forme de organizare,ea este uniunea liber consimţită,sprijinită de stat,bazată pe fidelitatea şi iubirea dintre soţi, pe egalitatea în drepturi a soţilor în toate demersurile vieții sociale,având în vedere ocrotirea intereselor copilului. Avem în vedere în principal raporturile personale şi nu raporturile de proprietate ca în trecut. Această formă de familie este cea mai dezvoltată din toate punctele de vedere. Orice persoană , dacă este întrebată, ar putea defini ceea ce este de fapt o familie, deoarece fiecare persoană s-a dezvoltat în sânul anumitor familii, fie că vorbim de familia în care s-a născut și crescut, propria sa familie sau de asemenea familiile în care conviețuiește .

Preview document

Căsătoria - Pagina 1
Căsătoria - Pagina 2
Căsătoria - Pagina 3
Căsătoria - Pagina 4
Căsătoria - Pagina 5
Căsătoria - Pagina 6
Căsătoria - Pagina 7
Căsătoria - Pagina 8
Căsătoria - Pagina 9
Căsătoria - Pagina 10
Căsătoria - Pagina 11
Căsătoria - Pagina 12
Căsătoria - Pagina 13
Căsătoria - Pagina 14
Căsătoria - Pagina 15
Căsătoria - Pagina 16
Căsătoria - Pagina 17
Căsătoria - Pagina 18
Căsătoria - Pagina 19
Căsătoria - Pagina 20
Căsătoria - Pagina 21
Căsătoria - Pagina 22
Căsătoria - Pagina 23
Căsătoria - Pagina 24
Căsătoria - Pagina 25
Căsătoria - Pagina 26
Căsătoria - Pagina 27
Căsătoria - Pagina 28
Căsătoria - Pagina 29
Căsătoria - Pagina 30
Căsătoria - Pagina 31
Căsătoria - Pagina 32
Căsătoria - Pagina 33
Căsătoria - Pagina 34
Căsătoria - Pagina 35
Căsătoria - Pagina 36
Căsătoria - Pagina 37
Căsătoria - Pagina 38
Căsătoria - Pagina 39
Căsătoria - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Casatoria.docx

Alții au mai descărcat și

Suspendarea Actelor Administrative

Introducere Prin drept administrativ se înţelege un grup de norme juridice care, datorită particularităţilor pe care le reprezintă, formează o...

Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz

INTRODUCERE Creşterea rolului administraţiei publice în evoluţia societăţii moderne româneşti determină o cunoaştere profundă a acesteia pentru ca...

Funcția Publică și Statutul Funcționarului Public

INTRODUCERE În condiţiile trecerii statului nostru la economia de piaţă, înlocuirea sistemului de comandă cu cel administrativ este o condiţie...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Paternitatea Copilului din Căsătorie

INTRODUCERE Constituind legătura dintre un copil şi părinţii săi, bazată pe procreare şi naştere, filiaţia este un fapt natural pe care legea l-a...

Căsătoria în Vechiul și Noul Testament

Căsătoria şi familia reprezintă un adânc ocean purtat de valurile timpului trecut de la prima pereche de oameni până astăzi, sinergie între opera...

Uniunea consensuală vs căsătoria

Argument “Schimbarile politice, sociale,culturale si economice survenite in ultimii ani in societatile occidentale, dar nu numai, au adus...

Sociologia Familiei - Căsătoria

Sociologia Familiei - CasatoriaProblematica pe care o comporta constituirea familiei este complexa cuprinzând deopotriva, factori sociali,...

Condiții de fond negative la încheierea căsătorie

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE Casatoria este uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie, incheiata potrivit dispozitiilor legale, cu scopul de...

Căsătoria română

Casatoria , numita iustum matrimonium sau iustae nuptiae , este definita de jurisconsultul Modestinus ca fiind :”unirea barbatului cu femeia , o...

Familia, căsătoria și divorțul

Schimbarea. Traim într-o lume aflata într-o continua schimbare, ce întâmpina mari dificultati si careia adesea pare ca nu-i apartinem. Ne place sau...

Diagnoza și soluționarea problemelor - argumentarea temei uniunea consensuală vs căsătoria

Societatea moderna este una a schimbarilor continue, a modificarii raporturilor dintre barbat si femeie si chiar de modificarea a modelelor...

Ai nevoie de altceva?