Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 20293
Mărime: 67.62KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII DE RELAŢII PUBLICE DEZVOLTĂREA FORMELOR ŞI METODELOR DE COMUNICARE A ORGANIZAŢIILOR p4

1.INTRODUCERE p4 2.APARIŢIA CONCEPTULUI DE RELAŢII PUBLICE ÎN SOCIETATEA MODERNĂ, PARTE A COMUNICĂRII SOCIALE p5

2.1. Părinţii relaţiilor publice moderne p12

2.2. Scurt istoric al relaţiilor publice p13

2.3. Dezvoltarea relaţiilor publice moderne p16

3.DEZVOLTAREA COMUNICĂRII PRIN RELAŢI PUBLICE:

LOC, ROL p17

3.1.Rolul funcţionarilor publici în comunicare p18

3.2.Comunicarea între funcţionarul public şi cetăţean p23

4.TEHNICI ALE RELAŢIILOR PUBLICE p27

4.1.Tehnica menţinerii comunicării p27

4.2.Tehnica intrării în rolul potrivit p28

4.3.Tehnica ascultării p28

4.4.Tehnica interviului p29

CAPITOLUL II TERMENII DE REFERINŢĂ ÎN DEFINIREA RELAŢIILOR PUBLICE p30

1.CE SUNT RELAŢIILE PUBLICE? p30

1.1. Definiţii ale relaţiilor publice (activităţi de relaţii publice) p30

1.2. Necesitatea activităţii de relaţii publice p33

1.3.Clasificarea relaţiilor publice p35

1.4.Trăsăturile caracteristice procesului de relaţii publice p37

1.5.Modele ale relaţiilor publice p39

1.6.Etapele procesului de relaţii publice p41

1.7. Deosebirile relaţiilor publice de alte domenii p44

2.ORGANIZAŢIILE p46

2.1. Definiţie p46

2.2. Tipologia organizaţiilor p47

3. PUBLICUL p48

3.1. Definiţie p48

3.2. Clasificarea publicului p49

3.3. Publicul ţintă p51

CAPITOLUL III MANAGEMNETUL ŞI COMUNICAREA p52

1. FUNCŢIA MANAGERIALĂ p52

1.1.Definiţii p52

1.2.Organizarea managerială p53

2.COMUNICAREA p57

2.1. Caracteristicile procesului de comunicare p57

2.2. Orginile comunicării p58

2.3. Elementele procesului de comunicare p60

2.4. Tipuri de comunicare p61

2.5. Etapele comunicării p62

CAPITOLUL IV CONCLUZII p64

BIBLIOGRAFIE p68

Extras din document

CAPITOLUL I

CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII DE RELAŢII PUBLICE DEZVOLTĂREA

FORMELOR ŞI METODELOR DE COMUNICARE A ORGANIZAŢIILOR

1.INTRODUCERE

Relaţiile publice reprezintă funcţia managerială distinctă care ajută la stabilirea şi menţinerea unor limite reciproce de comunicare, la acceptarea reciprocă şi la cooperarea dintre o organizaţie şi publicul ei; ele implică managementul problemelor, ajutându-i pe manageri să fie informaţi asupra opiniei publice şi să răspundă cererilor opiniei publice; ele definesc şi accentuează obligaţiile managerilor de a anticipa tendinţele mediului; ele folosesc ca principale instrumente de lucru cercetarea şi comunicarea bazate pe principii etice.

Termenul de public relations a pătruns, alături de alte noţiuni ca management, marketing, advertising în vocabularul şi în realitatea româneasca, în ciuda faptului că uneori este învăluit de o aură de mister, sau de neîncredere. Confundate când cu ghişeul de relaţii cu publicul, când cu reclama, cu oficiul de protocol sau cu ziaristica, Relaţiile Publice sunt totuşi un domeniu complex, un instrument de mare penetrare, care nu pare să fie folosit în ţara noastră la întreaga lui capacitate. Un domeniu pe care lumea occidentală îl cunoaşte ca atare încă din secolul trecut (deşi se pot găsi rădăcini mult mai vechi, aşa cum am să arăt în capitolul I), a început să pătrundă după 1990 şi în România.

Lucrarea de faţă îşi propune să trateze subiectul care vizează conţinutul activităţii de relaţii publice şi totodată necesitatea dezvoltării formelor şi metodelor de comunicare a organizaţiilor.

În primul capitol am realizat o scurtă introducere în relaţiile, pornind de la apariţia conceptului de relaţii publice, tratând în continuare dezvoltarea relaţiilor publice moderne şi dezvoltarea comunicării prin relaţii publice.

În capitolul al II-lea am prezentat termenii de referinţă în definirea relaţiilor publice, necesitatea şi modelele relaţiilor publice marcând în final diferenţele dintre relaţiile publice şi alte domenii. Tot aici am făcut o prezentare a organizaţiilor dar am punctat şi poziţia publicului în relaţiile publice.

În capitolul al III-lea, am descris rolul managementului şi al comunicării, şi elementele caracteristice.

2.APARIŢIA CONCEPTULUI DE RELAŢII PUBLICE ÎN SOCIETATEA MODERNĂ, PARTE A COMUNICĂRII SOCIALE

Atunci când gintele a format primul trib începea universalizarea istoriei. Ulterior, triburile au format popoare, iar popoarele au format naţiuni; în secolul XIX, supranumit „secolul naţiunilor", acestea s-au afirmat în cadrul sla-telor-naţiune, dar, concomitent, au devenit interdependente, organizându-şi unele dintre activităţi în structuri internaţionale

În secolul XX, structurile inter-naţionale au devenit (trans-naţionale, căci între timp problemele vitale pentru dezvoltarea societăţii se globalizaseră şi cereau soluţii, la rândul lor, globale. Sfidarea războiului nuclear, problema ecologică, explozia demografică, tragedia subdezvoltării sau dinamica pieţelor financiare sunt probleme care nu mai pot fi soluţionate de un singur stat-naţiune, şi nici măcar de un grup de state (puteri mijlocii, puteri mari sau superputcri) erijate în lideri mondiali. În prezent asistăm la globalizarea tuturor sfidărilor, dar şi a eforturilor pentru abordarea lor. Aşa-numitul război împotriva terorismului nu reprezintă decât soluţia la globalizarea terorismului îndreptat împotriva „liderilor mondiali , el însuşi un produs al globalizării, o rezultantă a noilor disparităţi induse de aceasta.

Teoria organizaţiilor a ajuns la o concluzie cam „darwinista": în secolul XXT nu vor supravieţui organizaţiile mari şi puternice, ci acelea care se vor dovedi capabile aă-$i ajusteze acţiunile suficient de rapid şi de inteligent încât să se poată adapta unei lumi în schimbare. A se citi cu atenţie ultimele patru cuvinte, pe care le-am şi subliniat: nu mai e vorba de adaptarea la mediu, ci de adaptarea la schimbare. Aş adăuga că organizaţiile cele mai performante vor fi adaptabile nu atât la schimbare, cât la viteză tot mai mare a schimbării, la accelerarea schimbării. După cum vom vedea, este o problemă de stil: stil cognitiv, stil comunicaţional, stil comportamental (în sensul de „comportament, organizaţional") - într-un cuvânt, de stil cultural (în sensul de „cultură organizaţională",dar nu numai.

Preview document

Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 1
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 2
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 3
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 4
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 5
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 6
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 7
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 8
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 9
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 10
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 11
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 12
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 13
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 14
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 15
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 16
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 17
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 18
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 19
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 20
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 21
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 22
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 23
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 24
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 25
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 26
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 27
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 28
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 29
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 30
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 31
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 32
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 33
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 34
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 35
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 36
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 37
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 38
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 39
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 40
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 41
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 42
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 43
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 44
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 45
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 46
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 47
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 48
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 49
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 50
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 51
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 52
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 53
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 54
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 55
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 56
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 57
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 58
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 59
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 60
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 61
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 62
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 63
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 64
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 65
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 66
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 67
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 68
Conținutul activității de relații publice - necesitatea dezvoltării formelor și metodelor de comunicare a organizațiilor - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Continutul Activitatii de Relatii Publice Necesitatea Dezvoltarii Formelor si Metodelor de Comunicare a Organizatiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu

Argument Şcoala de la Palo Alto a revoluţionat conceptul de comunicare. Ajungem să admitem că trăim într-o lume în care „Nu putem să nu...

Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Implementarea şi perfecţionarea managementului activităţii funcţionarilor publici оn...

Educația - teorie și metodă

Capitolul I. EDUCAȚIA CA FENOMEN SOCIAL ȘI PEDAGOGIC 1. Educația și funcțiile ei 2. Educația și socializarea. Educația și instruirea 3....

Cursuri științe administrative

Curs 1 Stiinta administratiei. Notiuni introductive (I) 1. Notiune si terminologie 2. Obiectul stiintei administratiei 3. Continutul stiintei...

Logistică

1.1. CONCEPTUL DE PRODUS Produsul este orice lucru care poate fi oferit pe o piata în scopul captarii interesului, al achizitionarii, utilizarii...

Teoria Comunicării

Obiective Orientarea în universul comunicarii, întelegerea mecanismelor procesului de comunicare, familiarizarea cu principalele directii de...

Economia Serviciilor

MODULUL 1. CONŢINUTUL, CARACTERISTICILE ŞI TIPOLOGIA SERVICIILOR Timp alocat studiului: 6 h Fundamente teoretice - Conceptele de serviciu şi...

Comunicare și relații publice în afaceri

I. COMUNICAREA DE MASĂ: MEDIERE ŞI MEDIATIZARE I.1. Conceptul de comunicare umană Pentru a comunica, omul şi-a creat un sistem de semne şi...

Ai nevoie de altceva?