Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 26165
Mărime: 676.89KB (arhivat)
Publicat de: Simi Simion
Cost: 11 puncte

Cuprins

 1. ÎNTRODUCERE . 3
 2. CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND CONTROLUL . 10
 3. 1.1. CONCEPTUL, NECESITATEA SI ROLUL CONTROLULUI . 10
 4. 1.2. ACTUL ADMINISTRATIV – REZULTAT AL ACTIVITAȚII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE. 17
 5. 1.3. ELEMENTELE COMPONENTE ALE CONTROLULUI ADMINISTRATIV . 24
 6. CAPITOLUL II CONTROLUL - MIJLOC DE ASIGURARE A FUNCŢIONĂRII ADECVATE A AUTORITATILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE . 30
 7. 2.1. FORMELE DE CONTROL ÎN ASIGURAREA LEGALITĂȚII ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ. 30
 8. 2.2. SUBIECȚII CONTROLULUI ACTIVITĂȚII AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE. 38
 9. 2.3. CONTROLUL ADMINISTRATIV ASUPRA ACTIVITĂȚII AUTORITAȚILOR PUBLICE LOCALE. 42
 10. CAPITOLUL III REALIZAREA CONTROLULUI ADMINISTRATIV ÎN REPUBLICA MOLDOVA . 52
 11. 3.1. CADRUL LEGAL DE REGLEMENTARE A CONTROLULUI ADMINISTRATIV . 52
 12. 3.2. TRANSPARENȚA CONTROLULUI ADMINISTRATIV. 54
 13. 3.3. PRACTICA DE ACTIVITATE A OFICIULUI TERITORIAL AL CANCELARIEI DE STAT CHIȘINĂU . 58
 14. CONCLUZIE . 68
 15. BIBLIOGRAFIE . 73
 16. ANEXE.79

Extras din licență

ÎNTRODUCERE În democrație, după Alain, cel care controlează joacă un rol fundamental: ”Unde se află democrația dacă nu în acea a patra putere pe care știința politică n-a definit-o încă și pe care eu o numesc controlul? Aceasta nu înseamnă altceva decît autoritatea de a detrona regii și specialiștii imediat dacă ei nu conduc treburile în funcție de interesele celor mai numeroși” după Alain Boureau ”Istoria ideilor politice”

Actualitatea temei. Controlul asupra administrației este o necesitate veche de cînd există lumea. Importanța acestei probleme a crescut în epoca contemporană, cînd riscurile de abuz s-au înmulțit pe măsura adîncirii prinipiilor de descentralizare și autonomie locală, care stau la baza organizării și funcționării statului de drept.

Autonomia locală și descentralizarea, mai ales într-un stat unitar, precum este republica Moldova, nu poate fi concepută decît în anumite limite. Nu se poate admite ca într-un stat de drept să fie nesocotită legea, autoritatea executivului central sau a justiției datorită aplicării acestor principii. Administrația publică locală trebuie exercitată în conformitate cu legile statului, atît în activitatea privind rezolvarea treburilor publice, cît și în emiterea de acte juridice administrative.

Această autonomie locală nu conferă autorităților locale dreptul de a nesocoti sau încălca legile statului. Pentru a putea înlătura posibilitatea abuzului de drept din partea autorităților locale, au fost create în mîna administrației guvernamentale pîrghii juridice de control a activității și actelor acestora, pîrghii destinate înlăturării abuzurilor și sancționării celor vinovați.

Autortățile publice administrative, trebuie să se conducă în activitatea lor de prevederile legii, să emită acte juridice numai conform și în baza legii. Această activitate implică respectarea Constituției, a principiilor generale ale dreptului, a legilor organice și ordinare a deciziilor judecătorești și prevederilor dreptului internațional cînd acestea sunt parte a dreptului intern, a actelor administrative aplicabile.

Legalitatea este un alt principiu de bază și una din condițiile de o importanță deosebită a statului de drept. Prin legalitate se înțelege respectarea strictă a prevederilor normelor de drept atît de către cei care adoptă aceste norme, cît și de cei care le pun în executare și de toți membrii societății. Conform acestui principiu, toate acțiunile care compun administrația publică, ca activitate și toate formele de organizare

a sistemului prin care sunt înfăptuite în principal aceste acțiuni trebuie să se întemeieze pe lege, aceasta fiind un factor important în modernizarea administrației publice. Din acest punct de vedere, sistemul administrației publice este expresia legii și insrumentul acesteia. Deci, legea este bază de referință în aprecierea administrației publice, atît ca activitate cît și ca sistem de organizare.

Etapa actuală de dezvoltare a societăţii noastre se caracterizează și printr-o creştere mai mare a activităţii de ordin administrativ. Acestea sunt menite de a spori încrederea reciprocă dintre stat şi cetăţean, între puterea politică şi puterea locală, fiind direct implicate în satisfacerea necesităţilor de zi de zi ale cetăţenilor. Se ştie că satisfacerea la nivel cuvenit al acestor necesităţi cotidiene contribuie la ridicarea bunăstării omului, care de fapt și constituie scopul final al actului de guvernare. De buna administrare a treburilor în societate depinde prosperitatea societăţii.

Avînd în vedere că în prezent se urmărește eficientizarea activității administrative, prin acordarea de servicii calitative, asigurarea legalităţii acestor activițăți constituie o condiţie inerentă desfăşurării cu succes a reformelor în domeniul administrației publice, obiectiv important prestabilit pentru evoluţia în continuare a Republicii Moldova. Prin urmare, de aici derivă valoarea şi semnificaţia deosebită a garanţiilor legalităţii, cel mai principal şi important fiind considerat controlul.

Generic, controlul constă în evaluarea legalităţii şi a oportunităţii deciziilor administraţiei publice, a actelor administrative adoptate/emise de aceasta şi în elucidarea deficienţelor la nivelul organizării şi funcţionării administraţiei. În acelaşi timp, tot mai mult valoarea controlului este văzută din perspectiva respectării şi protecţiei drepturilor şi libertăţilor omului faţă de abuzurile şi excesele admise de autorităţi în cadrul exercitării competenţelor lor. Prin urmare, controlul activității administrative constituie și un instrument de protecţie a cetăţenilor şi un mijloc de limitare a puterii administraţiei publice aflată în raporturi cu aceştia.

În condițiile în care se urmărește eficientizarea activității autorităților administrative nu ”trebuie” perceput controlul ca fiind o activitate dură, de temut, ci ca pe o activitate cu aspect pozitiv, de sprijin acordat autorităților locale în procesul decizional. Controlul trebuie apreciat ca fiind o modalitate de asigurare a eficienței în administrația publică atît timp cît însuși acesta este realizat eficient.

Bibliografie

1. Alexandru I., Tratat de administrație publică, București 2008, Controalele politice și administrative asupra activității administrației publice, p.635-656

2. Bălan E., Instituții de drept public, București 2003, Controlul exercitat asupra administrației publice, p.120-140

3. Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, Volumul II, București 2002, Teoria generală a controlului administrației publice, p.445-454

4. Negoiță A., Drept administrativ, București 1998, Controlul activității organelor administrației publice, p.201-212

5. Sîmboteanu A,Teoria administrației publice, Chișinău, 2008, Controlul în sistemul administrației publice, p.173-283

6. Manda C., Administraţia publică locală din România, Bucureşti, 1999 7. Manda C, Cezar C. Manda, Dreptul colectivitatilor locale, Editura Lumina Lex, 2002,

8. Ticames Emilian Stelian, Savu Gheorghe, Drept administrativ și elemente de știința administrației, Iași 2003, Controlul activității organelor administrației publice, p.367-386

9. Oroveanu M.T., Tratat de drept administrativ, București 1994

10. Apostol Tofan D., Drept administrativ, Partea I, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galați, 2007, Activitatea autorităților administrației publice, p.50

11. Apostol Tofan D. , Drept administrativ,volumul II, București: editura C.H.Beck, 2009, p.386

12. Podaru O. Drept administrativ. Vol. I. Actul administrativ (I). Repere pentru o teorie altfel. Bucureşti 2010..

13. Preda M., Curs de drept administrativ, partea generală, Bucureşti, 1995

14. Platon M., Administrația publică, curs universitar, Chișinău 2007, Controlul administrativ al activității autoritățolor administrației publice locale, p.867

15. I.Iovănaş, Drept administrativ, Arad, 1997, p. 9

16. Răzvan Viorescu, drept administrativ şi administraţie publică, Suceava 2006

17. Floander I., Eficienţa controlului administrativ în Romînia şi Republica Moldova, Revista Naţională de Drept, nr.4, aprilie 2006

18. Creangă I. Controlul actelor administraţiei publice locale. Chişinău: TISH, 2004. 19. Creangă I. Curs de drept administrativ: pentru studenţii facultăţilor de drept. Vol. I. Chişinău: Editura Epigraf, 2003. 336 p.

20. Creangă Ion, Zubco Valeriu, Anastasia Pascari, …, Ghidul funcționarului public în contenciosu administrative, Chișinău 2005, Controlul exercitat asupra administrației publice.

21. Victor Popa, Liubomir Chiriac, Victor Mocanu, Ghidul primarului, Chișinău 2005, Controlul activității autorităților administrației publice locale – Ion Creangă, p.121-131

22. Belecciu Şt. Controlul de legalitate exercitat asupra activităţii administrație publice. În:“Probleme ale edificării statului de drept în Republica Moldova”. Chişinău, 2003. p. 321-372.

23. Belecciu Şt., Durbală N. Controlul specializat ca modalitate de asigurare a legalităţii în administraţia publică. În:„Administrarea publică: teorii, practici, perspective”, Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice din 21 mai 2002. Chişinău: AAP, 2002. p. 80-92.

24. Cobăneanu S. Controlul în sistemul administraţiei publice din Moldova. În: Revista Naţională de Drept, 2001, nr. 12.

25. Tatarov S. Controlul administrativ exercitat de executivul central asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice locale în Republica Moldova. Teză de doctor în drept. Chişinău, 2005.

26. Diaconu M.Controlul legalității actelor administrarive , teză de doctor în drept, Chișinău 2013,

27. Diaconu M. Esenţa şi rolul controlului exercitat asupra administraţiei publice. În: Revista Naţională de Drept, nr. 8, 2011. p. 51-55.

28. Manoliu M. Asigurarea legalităţii în administraţia de stat. Teză de doctor în drept. Chişinău, 2008. 186 p.

29. Svetlana Tonu, Necesitatea asigurării legalității în administrația publică. În: Teoria și practica Administrării publice, Materiale ale conderinței internaționale științifico- practice, 30 mai 2010, p.131

...

Preview document

Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 1
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 2
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 3
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 4
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 5
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 6
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 7
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 8
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 9
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 10
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 11
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 12
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 13
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 14
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 15
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 16
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 17
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 18
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 19
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 20
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 21
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 22
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 23
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 24
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 25
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 26
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 27
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 28
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 29
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 30
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 31
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 32
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 33
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 34
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 35
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 36
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 37
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 38
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 39
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 40
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 41
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 42
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 43
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 44
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 45
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 46
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 47
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 48
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 49
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 50
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 51
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 52
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 53
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 54
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 55
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 56
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 57
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 58
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 59
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 60
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 61
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 62
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 63
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 64
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 65
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 66
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 67
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 68
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 69
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 70
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 71
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 72
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 73
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 74
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 75
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 76
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 77
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 78
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 79
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 80
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 81
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 82
Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale - Pagina 83

Conținut arhivă zip

 • Controlul Activitatii Autoritatilor Administratiei Publice Locale.pdf

Alții au mai descărcat și

Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice

INTRODUCERE În condiţiile actuale complexe ale proceselor sociale, în efortul de edificare a unui stat de drept real democratic se impune o...

Relațiile Administrației Publice Locale cu Autoritățile Administrației Publice Centrale

INTRODUCERE Motto: „Se poate guverna de departe, dar se poate administra numai de aproape“. Decret francez-1852 Administraţia publică...

Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice

Introducere ,,Eu iau decizii. Poate nu sunt perfecte, dar este mult mai bine sa iei decizii imperfecte decit sa cauti in permanenta deciziile...

Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare

INTRODUCERE Prezenta lucrare abordează o problemă foarte importantă pentru organizarea serviciilor publice de către administraţia publică locală –...

Administrația Publică Locală. Consiliul Local

. Introducere 1.1 Noţiunea Administraţiei Publice Conceptul de administraţie, fie în accepţiunea sa privată, fie în accepţiunea sa publică a dat...

Manifestarea politicii de personal în administrația publică

INTRODUCERE Transformările profunde din viaţa social-economică, politică în virtutea revoluţiei tehnico-ştiinţifice, sunt expresia concretă a...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Guvernul României și atribuțiile sale

Guvernul şi atribuţiile sale 1. Introducere 1.1. Istoricul reglementării instituţiei Regulamentele Organice nu au reprezentat prima consti¬tuţie...

Dezvoltare Locală

INTRODUCERE Epoca istorica prin care trece România, aceea a tranzitiei spre economia de piata si a integrarii în structurile internationale, fie...

Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice

INTRODUCERE În condiţiile actuale complexe ale proceselor sociale, în efortul de edificare a unui stat de drept real democratic se impune o...

Implementarea Standardelor ISO 9001 în Primăria Sectorului 2

CAPITOLUL I NECESITATEA ADOPTĂRII STANDARDELOR ISO 9000 1.1 NECESITATEA IMPLEMENTĂRII STANDARDELOR ISO ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE În condiţiile...

Funcționalitatea Statului de Drept în România

CAPITOLUL 1. ABORDĂRI DOCTRINARE PRIVIND STATUL DE DREPT 1. 1. Construcţia ideii de stat de drept Analizând determinările statului de drept,...

Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice

CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE I.1. – NOŢIUNEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Conform dicţionarului explicativ al limbii române, “a administra“,...

Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Implementarea şi perfecţionarea managementului activităţii funcţionarilor publici оn...

Descentralizarea administrației publice și autonomia locală în România

Introducere Până în 1990 România a avut una dintre cele mai centralizate forme de administraţie publică. Deciziile erau luate în cea mai mare...

Ai nevoie de altceva?