Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene

Licență
5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 15033
Mărime: 88.77KB (arhivat)
Publicat de: Nicoleta Constantin
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Eugen Popescu
Lucrare de licenta sustinuta in cadrul Universitatii Alma Mater Sibiu, Specializarea Administratie Publica

Cuprins

 1. CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE
 2. SECŢIUNEA I – Ideea de integrare europeană
 3. 1. Apariţia şi evoluţia conceptului de unitate europeană
 4. 2. Geneza ideii de integrare economică
 5. 3. Evoluţia procesului de integrare vest-europeană postbelică. Planul Marshall
 6. SECŢIUNEA a II-a - Delimitări conceptuale
 7. CAPITOLUL II SISTEMUL MONETAR EUROPEAN
 8. SECŢIUNEA I - Scurt istoric
 9. 1. Apariţia şi evoluţia noţiunii - "Etalon Aur"
 10. 2. Perioada interbelică
 11. 3. Etalonul Aur - Devize
 12. 4. Anii de tranziţie 1971 - 1973
 13. SECŢIUNEA a II-a - Sistemul monetar internaţional
 14. 1. Trăsăturile Sistemului Monetar Internaţional
 15. 2. Cadrul lnstituţional
 16. 2.1 Instituţii regionale
 17. A. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 18. B. Fondul European de Investiţii
 19. C. Banca Europeană de Investiţii
 20. D. Banca Reglementelor Internaţionale
 21. 2.2 Alte organisme financiare regionale
 22. A. Banca Africană pentru Dezvoltare
 23. B. Banca Americii Centrale pentru Integrare Economică
 24. C. Banca pentru Dezvoltare Economică în Africa
 25. D. Fondul Monetar Arab
 26. 2.3 Instituţii cu vocaţie universală
 27. CAPITOLUL III UNIUNEA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ
 28. SECŢIUNEA I - Integrare monetară
 29. 1. Tratatul de la Maastricht. Sistemul Monetar European şi Perspectivele integrării în domeniul financiar şi
 30. SECŢIUNEA a II-a - Politici economice şi politici monetare pentru înfăptuirea unificării europene
 31. 1. Coordonarea politicilor economice, condiţie a integrării europene
 32. 2. Politicile structurale
 33. 3. Coordonarea politicilor macroeconomice
 34. 4. Convergenţa - condiţia de afirmare şi menţtinere a Uniunii
 35. 5. Controlul asupra deficitelor publice - premisa esenţială de susţinere a stabilităţii monetare
 36. SECŢIUNEA a III-a - Scenariul trecerii la EURO
 37. 1. Evoluţia către moneda EURO, Calendar
 38. 2. Etapele evoluţiei ECU
 39. 3. Afirmarea ECU pe pieţele de capital
 40. 4. Tranzacţia către moneda unică
 41. SECŢIUNEA a IV-a - Politica monetară unică
 42. 1. Principii generale
 43. 2. Instrumentele politicii monetare
 44. 3. Tehnici de suporturi de finanţare
 45. 4. Sisteme de plăţi eficiente - premizele finanţării politicilor monetare
 46. 5. Banca Centrală Europeană
 47. 6. Sistemul European al Băncilor Centrale
 48. 7. Avantajele monedei EURO
 49. CAPITOLUL IV CONCLUZII
 50. Bibliografie

Extras din licență

INTRODUCERE

Pentru a face faţă provocărilor viitoare, cele mai importante sarcini ale Uniunii Europene (U.E.) sunt intensificarea coordonarii strategiilor economice nationale si stabilirea regulilor generale.

In ultimii ani s-au realizat progrese importante in apropierea economiilor si societatilor statelor membre. Urmatoarea etapa importanta in constituirea U.E. este realizarea unei politici economice comune. Cel mai de seama pas al acestei etape a fost introducerea pe piata comuna a monedei unice, la 1 ianuarie 1999.

Principalul motiv pentru care a fost introdus acest proiect deriva dintr-un fapt elementar: cheltuielile si pierderile de resurse cauzate in mod independent de fiecare natiune in parte poate fi inutil de mari, mai ales in cazul tarilor mici care sunt dependente de altele. Nu natiunile, ci Europa in totalitatea ei va intrain competitie cu Orientul Indepartat si cu Statele Unite Ale Americii ( SUA ). Natiunile europene nu pot face fata acestei competitii in mod individual.

Schimbarile profunde in conditiile de trai ale populatiei europene au impus realizarea unui progres semnificativ in desavarsirea UE.

- Primul element este evolutia uimitoare din domeniul mijloacelor de transport. Atat transportul public, cat si cel privat permit transportarea persoanelor si bunurilor la distante mari. In ultimii 30 de ani, timpul necesar pentru a ajunge dintr-o localitate in alta a fost redus cu o viteza mai mare decat in orice alta perioada anterioara din istorie.

- Al doilea element este dezvoltarea tuturor mijloacelor informatice, retelele de computere permitand accesul la informatie oricarei persoane care vrea sa comunice. Fluxul informational este omniprezent.

CAPITOLUL I

POLITICILE DREPTULUI COMUNITAR

1. CONCEPTUL DE DREPT COMUNITAR

“Putem defini dreptul comunitar ca fiind ansamblul regulilor, normelor, institutiilor si instrumentelor juridice oglindite in Tratatele institutive ale Comunitatilor Europene ( cu toate modificarile, completarile si adaptarile ulterioare ) si in actele adoptate de institutiile comunitare, care au ca scop instituirea, organizarea si functionarea Comunitatilor Europene si a Uniunii Europene in ansamblul sau.”

Sub aspectul apliarii, dreptul comunitar se adreseaza in mod direct statelor membre ale Uniunii Europene, resortisantilor lor si persoanelor individuale aflate sub jurisdictia lor, in mod egal. Dreptul comunitar este prioritar fata de dreptul national al statelor membre in domeniile aflate sub competenta organelor comunitare.

La intrebarea ce este Uniunea Europeana se poate raspunde ca aceasta este o entitate politica, sociala si economica, dezvoltata in Europa, ce este compusa din 27 tari.

In sens larg se poate descrie ca fiind rezultatul unui proces de cooperare care a inceput in anul 1951, intre sase tari europene (Belgia, Olanda, Luxemburg, RFG, Franta si Italia), si care in noiembrie 1993 a primit aceasta denumire oficiala stabilindu-se si noile obiective pentru statele membre, intre care:

- crearea Uniunii Economice si Monetare ( UEM )

- cetatenia europeana

- stabilirea de noi politici comune

2. CLASIFICAREA POLITICILOR COMUNITARE

Uniunea Europeana (UE) numara in prezent 27 de state membre si aproape 500 milioane de locuitori. Referitor la populatie trebuie precizat ca in UE nu exista majoritati, ci numai minoritati. Baza intregiiCominitati Europene o constituie vointa comuna a statelor europene membre de a lucra impreuna si de a-si armoniza interesele. In teorie, dar mai ales in practica s-a putut demonstra ca in domeniile cele mai importante ale dezvoltarii, cum sunt cele economice, sociale, tehnice, stiintifice, culturale, militare, cele mai bune rezultate se obtin la nivel european, decat la nivel national.

Statele comunitare au ajuns la politici comune, elaborate si adoptate de institutiile comunitare cu aplicabilitate pe intreg teritoriu al UE.politicile comunitare raspund, inainte de toate, principiului fundamental al constructiei europene, acela al solidaritatii si coeziunii.

De asemenea, politicile comunitare confera unicitate UE si demonstreaza acceptarea cedarii unei parti a suveranitatii statelor membre catre institutiile europene.

Sistematizarea politicilor comunitare este dferita de la autor la autor si in ceea ce ne priveste, consideram important nu modul de prezentare, ci mai de graba enumerarea politicilor comunitare sa fie astfel facuta, incat sa nu fie lasat pe dinafara nici un domeniu de conlucrare comunitara europeana. De aceea, prezentam urmatoarea clasificare a politicilor comunitare in 45 puncte, dupa cum urmeaza, in ordine alfabetica:

1. Achizitii publice

2. Agricultura

3. Ajutor umanitar

4. Audiovizual

5. Bugetul si controlul financiar

6. Cercetarea si tehnologia

7. Cetatenia Uniunii Europene

8. Coeziunea Economica si Sociala

9. Comertul

10. Concurenta

11. Cultura

12. Dezvoltarea

13. Dreptul societatilor comerciale

14. Drepturile fundamentale

15. Educatia, formarea profesionala a tineretului

16. Energia

17. Extinderea Uniunii europene

18. Impozitarea

19. Industria

20. Intreprinderile

21. Justitia si Afacerile Interne

22. Libera circulatie a marfurilor

23. Libera circulatie a capitalului

24. Libera circulatie a persoanelor

25. Libera circulatie a serviciilor

26. Mediul inconjurator

27. Noile tehnologii industriale

28. Ocuparea fortei de munca si politica sociala

29. Pescuitul

30. Piata interna

31. Politica Externa si de Securitate Comuna ( PESC )

32. Politica Regionala

33. Proprietatea intelectuala

34. Protectia consumatorului

35. Relatii externe

36. Retele transeuropene

37. Sanatate publica

38. Sanse egale

39. Servicii financiare

40. Societatea informationala

41. Spatiu al libertatii, securitatii si justitiei

42. Transporturile

43. Turismul

44. Uniunea Economica si Monetara ( UEM )

45. Uniunea vamala

Preview document

Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 1
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 2
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 3
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 4
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 5
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 6
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 7
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 8
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 9
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 10
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 11
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 12
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 13
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 14
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 15
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 16
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 17
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 18
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 19
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 20
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 21
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 22
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 23
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 24
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 25
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 26
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 27
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 28
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 29
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 30
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 31
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 32
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 33
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 34
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 35
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 36
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 37
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 38
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 39
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 40
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 41
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 42
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 43
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 44
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 45
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 46
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 47
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 48
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 49
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 50
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 51
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 52
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 53
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 54
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 55
Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Comunitar si Politica Monetara a Uniunii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară

După cel de-al doilea război mondial, s-au format organizaţii supranaţionale, din motive economice şi politice. Motivul politic era faptul că, o...

Experiența statelor membre ale UE în aplicarea politicii regionale

1. Scurt istoric al Uniunii Europene Uniunea Europeana se constituie intr-o "familie" de state europene democratice care isi unesc eforturile...

Constituirea Uniunii Europene

Principalele obiective Principalele obiective sunt: - promovarea progresului economic si social (piata unica a fost instituita in 1993, iar moneda...

Uniunea Europeană în Valuri de Aderare

Introducere Principalele obiective pentru aderare : - promovarea progresului economic şi social (piaţa unică a fost instituită în 1993, iar moneda...

Politici și Strategii de Comunicare în UE

Infiintarea Uniunii Europene şi procesul de extindere Uniunea Europeana este rezultatul unui proces de cooperare si integrare care a inceput in...

Politica de comunicare în UE

Introducere Uniunea Europeană este rezultatul unui proces de cooperare şi integrare care a început în anul 1951, între şase ţări europene...

Fonduri de Preaderare

Punerea în aplicare a politicilor şi programelor Uniunii Europene, a instrumentelor consolidării şi coeziunii, demonstrează că integrarea europeană...

Efecte asupra economiei românești după aderare

Capitolul I UE – scurt istoric Uniunea Europeana este rezultatul unui proces de cooperare si integrare care a inceput in anul 1951, intre sase...

Ai nevoie de altceva?