Dreptul Comunitar si Politica Monetara a Uniunii Europene

Imagine preview
(5/10 din 2 voturi)

Aceasta licenta trateaza Dreptul Comunitar si Politica Monetara a Uniunii Europene.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 56 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Eugen Popescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Cuprins

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE
SECŢIUNEA I – Ideea de integrare europeană
1. Apariţia şi evoluţia conceptului de unitate europeană
2. Geneza ideii de integrare economică
3. Evoluţia procesului de integrare vest-europeană postbelică. Planul Marshall
SECŢIUNEA a II-a - Delimitări conceptuale
CAPITOLUL II SISTEMUL MONETAR EUROPEAN
SECŢIUNEA I - Scurt istoric
1. Apariţia şi evoluţia noţiunii - "Etalon Aur"
2. Perioada interbelică
3. Etalonul Aur - Devize
4. Anii de tranziţie 1971 - 1973
SECŢIUNEA a II-a - Sistemul monetar internaţional
1. Trăsăturile Sistemului Monetar Internaţional
2. Cadrul lnstituţional
2.1 Instituţii regionale
A. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
B. Fondul European de Investiţii
C. Banca Europeană de Investiţii
D. Banca Reglementelor Internaţionale
2.2 Alte organisme financiare regionale
A. Banca Africană pentru Dezvoltare
B. Banca Americii Centrale pentru Integrare Economică
C. Banca pentru Dezvoltare Economică în Africa
D. Fondul Monetar Arab
2.3 Instituţii cu vocaţie universală
CAPITOLUL III UNIUNEA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ
SECŢIUNEA I - Integrare monetară
1. Tratatul de la Maastricht. Sistemul Monetar European şi Perspectivele integrării în domeniul financiar şi
SECŢIUNEA a II-a - Politici economice şi politici monetare pentru înfăptuirea unificării europene
1. Coordonarea politicilor economice, condiţie a integrării europene
2. Politicile structurale
3. Coordonarea politicilor macroeconomice
4. Convergenţa - condiţia de afirmare şi menţtinere a Uniunii
5. Controlul asupra deficitelor publice - premisa esenţială de susţinere a stabilităţii monetare
SECŢIUNEA a III-a - Scenariul trecerii la EURO
1. Evoluţia către moneda EURO, Calendar
2. Etapele evoluţiei ECU
3. Afirmarea ECU pe pieţele de capital
4. Tranzacţia către moneda unică
SECŢIUNEA a IV-a - Politica monetară unică
1. Principii generale
2. Instrumentele politicii monetare
3. Tehnici de suporturi de finanţare
4. Sisteme de plăţi eficiente - premizele finanţării politicilor monetare
5. Banca Centrală Europeană
6. Sistemul European al Băncilor Centrale
7. Avantajele monedei EURO
CAPITOLUL IV CONCLUZII
Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Pentru a face faţă provocărilor viitoare, cele mai importante sarcini ale Uniunii Europene (U.E.) sunt intensificarea coordonarii strategiilor economice nationale si stabilirea regulilor generale.

In ultimii ani s-au realizat progrese importante in apropierea economiilor si societatilor statelor membre. Urmatoarea etapa importanta in constituirea U.E. este realizarea unei politici economice comune. Cel mai de seama pas al acestei etape a fost introducerea pe piata comuna a monedei unice, la 1 ianuarie 1999.

Principalul motiv pentru care a fost introdus acest proiect deriva dintr-un fapt elementar: cheltuielile si pierderile de resurse cauzate in mod independent de fiecare natiune in parte poate fi inutil de mari, mai ales in cazul tarilor mici care sunt dependente de altele. Nu natiunile, ci Europa in totalitatea ei va intrain competitie cu Orientul Indepartat si cu Statele Unite Ale Americii ( SUA ). Natiunile europene nu pot face fata acestei competitii in mod individual.

Schimbarile profunde in conditiile de trai ale populatiei europene au impus realizarea unui progres semnificativ in desavarsirea UE.

- Primul element este evolutia uimitoare din domeniul mijloacelor de transport. Atat transportul public, cat si cel privat permit transportarea persoanelor si bunurilor la distante mari. In ultimii 30 de ani, timpul necesar pentru a ajunge dintr-o localitate in alta a fost redus cu o viteza mai mare decat in orice alta perioada anterioara din istorie.

- Al doilea element este dezvoltarea tuturor mijloacelor informatice, retelele de computere permitand accesul la informatie oricarei persoane care vrea sa comunice. Fluxul informational este omniprezent.

CAPITOLUL I

POLITICILE DREPTULUI COMUNITAR

1. CONCEPTUL DE DREPT COMUNITAR

“Putem defini dreptul comunitar ca fiind ansamblul regulilor, normelor, institutiilor si instrumentelor juridice oglindite in Tratatele institutive ale Comunitatilor Europene ( cu toate modificarile, completarile si adaptarile ulterioare ) si in actele adoptate de institutiile comunitare, care au ca scop instituirea, organizarea si functionarea Comunitatilor Europene si a Uniunii Europene in ansamblul sau.”

Sub aspectul apliarii, dreptul comunitar se adreseaza in mod direct statelor membre ale Uniunii Europene, resortisantilor lor si persoanelor individuale aflate sub jurisdictia lor, in mod egal. Dreptul comunitar este prioritar fata de dreptul national al statelor membre in domeniile aflate sub competenta organelor comunitare.

La intrebarea ce este Uniunea Europeana se poate raspunde ca aceasta este o entitate politica, sociala si economica, dezvoltata in Europa, ce este compusa din 27 tari.

In sens larg se poate descrie ca fiind rezultatul unui proces de cooperare care a inceput in anul 1951, intre sase tari europene (Belgia, Olanda, Luxemburg, RFG, Franta si Italia), si care in noiembrie 1993 a primit aceasta denumire oficiala stabilindu-se si noile obiective pentru statele membre, intre care:

- crearea Uniunii Economice si Monetare ( UEM )

- cetatenia europeana

- stabilirea de noi politici comune

2. CLASIFICAREA POLITICILOR COMUNITARE

Uniunea Europeana (UE) numara in prezent 27 de state membre si aproape 500 milioane de locuitori. Referitor la populatie trebuie precizat ca in UE nu exista majoritati, ci numai minoritati. Baza intregiiCominitati Europene o constituie vointa comuna a statelor europene membre de a lucra impreuna si de a-si armoniza interesele. In teorie, dar mai ales in practica s-a putut demonstra ca in domeniile cele mai importante ale dezvoltarii, cum sunt cele economice, sociale, tehnice, stiintifice, culturale, militare, cele mai bune rezultate se obtin la nivel european, decat la nivel national.

Statele comunitare au ajuns la politici comune, elaborate si adoptate de institutiile comunitare cu aplicabilitate pe intreg teritoriu al UE.politicile comunitare raspund, inainte de toate, principiului fundamental al constructiei europene, acela al solidaritatii si coeziunii.

De asemenea, politicile comunitare confera unicitate UE si demonstreaza acceptarea cedarii unei parti a suveranitatii statelor membre catre institutiile europene.

Sistematizarea politicilor comunitare este dferita de la autor la autor si in ceea ce ne priveste, consideram important nu modul de prezentare, ci mai de graba enumerarea politicilor comunitare sa fie astfel facuta, incat sa nu fie lasat pe dinafara nici un domeniu de conlucrare comunitara europeana. De aceea, prezentam urmatoarea clasificare a politicilor comunitare in 45 puncte, dupa cum urmeaza, in ordine alfabetica:

1. Achizitii publice

2. Agricultura

3. Ajutor umanitar

4. Audiovizual

5. Bugetul si controlul financiar

6. Cercetarea si tehnologia

7. Cetatenia Uniunii Europene

8. Coeziunea Economica si Sociala

9. Comertul

10. Concurenta

11. Cultura

12. Dezvoltarea

13. Dreptul societatilor comerciale

14. Drepturile fundamentale

15. Educatia, formarea profesionala a tineretului

16. Energia

17. Extinderea Uniunii europene

18. Impozitarea

19. Industria

20. Intreprinderile

21. Justitia si Afacerile Interne

22. Libera circulatie a marfurilor

23. Libera circulatie a capitalului

24. Libera circulatie a persoanelor

25. Libera circulatie a serviciilor

26. Mediul inconjurator

27. Noile tehnologii industriale

28. Ocuparea fortei de munca si politica sociala

29. Pescuitul

30. Piata interna

31. Politica Externa si de Securitate Comuna ( PESC )

32. Politica Regionala

33. Proprietatea intelectuala

34. Protectia consumatorului

35. Relatii externe

36. Retele transeuropene

37. Sanatate publica

38. Sanse egale

39. Servicii financiare

40. Societatea informationala

41. Spatiu al libertatii, securitatii si justitiei

42. Transporturile

43. Turismul

44. Uniunea Economica si Monetara ( UEM )

45. Uniunea vamala

Fisiere in arhiva (1):

  • Dreptul Comunitar si Politica Monetara a Uniunii Europene.doc

Alte informatii

Lucrare de licenta sustinuta in cadrul Universitatii Alma Mater Sibiu, Specializarea Administratie Publica