Drepturile și obligațiile acționarilor

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 19155
Mărime: 67.98KB (arhivat)
Publicat de: Codin Tudor
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sauleanu Lucian
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. DISPOZITII GENERALE CU PRIVIRE LA ASOCIATI SI CAPITALUL SOCIAL
 3. CAPITOLUL II
 4. STRUCTURA,CLASIFICAREA SI PRINCIPIILE ACTIONARILOR
 5. 2.1 Structura şi clasificarea drepturilor acţionarilor
 6. 2.2 Principiile drepturilor acţionarilor
 7. 2.2.1 Precizări preliminare
 8. 2.2.2 Principiul preeminenţei interesului social
 9. 2.2.3 Principiul majorităţii
 10. CAPITOLUL III
 11. DREPTURILE ACTINARILOR
 12. 3.1 Dreptul de proprietate asupra acţiunilor
 13. 3.1.1 Atributele dreptului de proprietate asupra acţiunilor
 14. 3.2Dreptul la informare
 15. 3.2.1 Definiţie şi caractere juridice
 16. 3.2.2 Fundamentarea teoretică
 17. 3.2.3 Informarea cu caracter general realizată cu ocazia adunărilor generale
 18. 3.3 Dreptul de a participa la adunarea generală
 19. 3.3.1 Competenţe
 20. 3.3.2 Adunarea generală ordinară a acţionarilor
 21. 3.4 Dreptul de a vota
 22. 3.4.1 Importanţa
 23. 3.5 Dreptul de a numi şi revoca din funcţie membrii organelor de conducere şi reprezentare
 24. 3.5.1 Consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere - organ de conducere şi reprezentare al societăţii comerciale pe acţiuni
 25. 3 .6 Dreptul de control al acţionarilor
 26. 3.6.1 Aspecte cu caracter general privind dreptul de control. Mijloace necontencioase de exercitare a dreptului de control
 27. 3.6.2 Importanţa exercitării controlului societăţii de către acţionari
 28. 3.6.3 Necesitatea încuviinţării exprese de către adunarea generală a unor acte ale consiliului de administraţie
 29. 3.7 Dreptul la dividende
 30. 3.7.1 Distribuirea profitului societăţii
 31. 3.7.2 Analiza condiţiilor suspensive care afectează naşterea dreptului la dividende
 32. 3.8 Dreptul de preferinţă
 33. 3.8.1 Dreptul de preferinţă - drept subiectiv al acţionarilor
 34. 3.8.2 Dreptul de preferinţă privit ca valoare mobiliară
 35. 3.9 Dreptul la un preţ legal
 36. 3.9.1 Titularii dreptului la un preţ legal
 37. 3.9.2 Situaţii în care se poate exercita dreptul la un preţ legal
 38. 3.10 Dreptul la o cotă din patrimoniul social în căzul lichidării societăţii
 39. 3.10.1 Lichidarea societăţii comerciale
 40. 3.10.2 Dizolvarea societăţilor comerciale
 41. 3.10.3 Dizolvarea de drept
 42. 3.10.4 Dreptul acţionarilor de a dizolva societatea
 43. CAPITOLUL IV
 44. OBLIGATIILE ACTIONARILOR
 45. 4.1 Genralitati
 46. 4.2 Obligatia de efectuare a aportului promis
 47. 4.3 Obligatia de a nu aduce atingerea patrimoniului social
 48. 4.4 Obligatia de nu face concurentă societătii
 49. CONCLUZII
 50. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE CU PRIVIRE LA ASOCIATI SI CAPITALUL SOCIAL

Calitatea de asociat se dobândeşte la data constituirii societatii prin recunoaşterea şi semnarea actului constitutiv şi a statutului, dobândind calitatea de asociaţi - fondatori.

Numarul actionarilor in cosietatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 2, iar capitalul social al societatii pe actinuni si societatii in comandita pe actiununi este minim 90.000 lei.

In societatea cu raspundere limitata, numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50 , iar capitalul social nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale , care nu pot fi mai mici de 10 lei. In societatea care se infiinteaza de catre asociat unic, valoarea aportului in natura va fi stabilita pe baza unei expertize de specialitate.

O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura sociatate cu raspundere limitata, iar o sociatate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana. In caz de nerespectare a acestor interdictii, statul, sau orice alta persoana interesata pot cere dizolvarea pe cale judecatoreasca a unei societati astfel constituita.

Bunurile constituite ca aport in societate devin proprietatea acesteia din momentul inmatricularii ei in registrul comertului, cu exceptia cazului in care partile au convenit contrariul, cum ar fi spre exemplu sa aduca doar folosinta ca aport.

Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate.

Aporturile in natura se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare. In acest mod bunurile devin proprietatea sociatatii si potrivit principiului intangibilitatii capitalului social, acestea nu pot fi instrainate.

Astfel, ca un bun adus ca aport la formarea capitallui social, pestru a fi vandut, trebuie mai intai sa fie scos din aceasta categorie si inclus in sfara patrimoniului socitatii, operatiune realizabila printr-o reducere a capitalului social cu valoarea corespunzatoare a bunului in baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ( A.G.E.A. ) . In cazul scoaterii al licitatie nu pot fi indeplinite aceste formalitati prealabile intrucat tin exclusiv de vointa exclusia a actionarilor, instantele judecatoresti neputandu-se substitui acestei vointe. Pe de alta parte trebuie avut in vedere si faptul ca bunurile aduse ca aport in natura constituie gajul general al persoanelor care detin un drept personal de creditor pe baza unui act sub semnatura privata.

Aporturile in creante sunt permise, cu exceptia socitatilor pe actinui care se constituie prin subscriptie publica si aa societatilor in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata.

Prestatiile in munca nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social.

Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati se pot obliga la prestatii in munca nu titlu de aport social, dar care nu pot constitui aport la formarea sau la majorarea capitalului social. In schimbul acestui aport , asociatii au dreptul sa participe , potrivit actului constitutiv, la impartirea beneficiilor si a aactivului social, ramanand , totodata, obligati sa participe la pierderi.

Asociatul care intarzie sa depuna aportul social este raspunzator pentru daunele pricinuite, iar daca aportul a fost stipulat in numerar este obligat si al plata dobanzilor legale din ziua in care trebuia sa faca varsamantul. Aportul asociatilor la capitalul social nu este purtator de dobanzi , adica pentru sumele aduse ca aport , asociatii nu pot cere, spre exemplu, in cazul retragerii, dabanda pe perioada cat au fost asociati.

Pe durata societatii, creditorii asociatului, pot sa-si exercite drepturile lor numai asupra unei parti din beneficiile cuvenite asociatului dupa bilantul contabil, iar dupa dizolvarea societatii, asupra partii ce i s-ar cuveni prin lichidare. Creditorii pot torusi popri, in timpul duratei societatii, partile ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile debitorului lor.

Preview document

Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 1
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 2
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 3
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 4
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 5
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 6
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 7
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 8
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 9
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 10
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 11
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 12
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 13
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 14
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 15
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 16
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 17
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 18
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 19
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 20
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 21
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 22
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 23
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 24
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 25
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 26
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 27
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 28
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 29
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 30
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 31
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 32
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 33
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 34
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 35
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 36
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 37
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 38
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 39
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 40
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 41
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 42
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 43
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 44
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 45
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 46
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 47
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 48
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 49
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 50
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 51
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 52
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 53
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 54
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 55
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 56
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 57
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 58
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 59
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 60
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 61
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 62
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 63
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 64
Drepturile și obligațiile acționarilor - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Drepturile si Obligatiile Actionarilor.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Practică SC Lovers-Domania SA

Capitolul 1 Scurtă prezentare a organizaţiei Introducere S.C. LOVERS ROMÂNIA S.A., cu sediul În municipiul Fălticeni, strada Dimitrie Leonida,...

Modele de guvernanță corporativă în România. Studiu de caz - SC Biofarm SA

Capitolul 1. Aspecte teoretice privind guvernanta corporatista In zilele noastre, informarea este centrul finantelor si contabilitatii. Raportarea...

Societatea pe Acțiuni

Noţiunea societăţii pe acţiuni Precizări prealabile. Societatea pe acţiuni este forma cea mai complexă şi totodată, cea mai evoluată a societăţii...

Reglementări și Instituții pe Piața de Capital

Cap.1 INTERMEDIARI PE PIAŢA DE CAPITAL 1.1. Societăţi de servicii de investiţii financiare În România, cadrul legislativ privind piaţa de capital...

Proiecte Economice - SC Dumoco SA

Capitolul 1 Prezentarea generala a S.C. DUMOCO S.A. 1.1 Denumirea societatii, sediul, magazinele si depozitul Denumirea societatii Societatea...

Reflectarea Aspectelor Financiare ale Guvernantei Corporatiste la CNTEE Transelectrica SA

Capitolul 1. Caracterizarea mediului de afaceri in care evolueaza C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. 1.1 Date de identificare Este operatorul de...

Proiect Privind Dezvoltarea SC Mavex SA

CAPITOLUL 1. Denumire, forma juridica, obiect de activitate, sediul si durata societatii 1. Denumirea societatii Firma de comert analizata va...

Proiecte Economice SC A and A SA

Capitolul I Prezentarea firmei de comert Articolul 1 Denumirea societatii Firma cercetata se numeste S.C. A&A S.A. si toate documentele,...

Ai nevoie de altceva?