Elementele și Trăsăturile Contravenției

Licență
10/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 55459
Mărime: 171.00KB (arhivat)
Publicat de: Sava Apetrei
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Eugenia Iovanas
proiect de licenta, Administratie Publica

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. I. CE ESTE CONTRAVENŢIA? 7
 3. 1.1 Definiţia generală a contravenţiei 7
 4. 1.2 Trăsăturile contravenţiei 11
 5. II. ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE 17
 6. CONTRAVENŢIEI 17
 7. 2.1 Obiectul 18
 8. 2.2 Subiectul contravenţiei 20
 9. 2.2.1 Subiectul activ – persoana fizică 21
 10. 2.2.2 Subiectul activ - persoana juridică 27
 11. 2.2.3 Subiectul pasiv al contravenţiei – victima 30
 12. 2.3 Latura obiectivă 31
 13. 2.4 Latura subiectivă 34
 14. III. ASEMĂNĂRI ŞI DEOSEBIRI ÎNTRE CONTRAVENŢIE SI ALTE FORME DE ILICIT 39
 15. 3.1 Contravenţia şi infracţiunea 39
 16. 3.2 Contravenţia şi abaterea disciplinară 45
 17. 3.3 Contravenţia şi fapta prevăzută de legea penală care nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni 47
 18. 3.4 Concluzii 50
 19. IV. SANCŢIUNILE CONTRAVENŢIONALE 52
 20. 4.1 Sancţiunile contravenţionale principale 54
 21. 4.1.1 Avertismentul 55
 22. 4.1.2 Amenda 57
 23. 4.1.3 Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii 61
 24. 4.2 Sancţiunile contravenţionale complementare 65
 25. 4.2.1 Confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii. 65
 26. 4.2.2 Suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului, sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi. 70
 27. 4.2.3 Închiderea unităţii 71
 28. 4.2.4 Blocarea contului bancar 71
 29. 4.2.5 Suspendarea activităţii agentului economic 72
 30. 4.2.6 Retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, temporar sau definitiv 73
 31. 4.2.7 Desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială 73
 32. 4.3 Constatarea contravenţiei, aplicarea sancţiunilor contravenţionale, agenţii constatatori ai contravenţiei şi executarea sancţiunilor contravenţionale 75
 33. 4.3.1 Constatarea contravenţiei 75
 34. 4.3.2 Aplicarea sancţiunilor contravenţionale 76
 35. 4.3.3 Agenţii constatatori ai contravenţiei 80
 36. V. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL CONTRAVENŢIONAL AL FAPTEI 85
 37. 5.1 Legitima apărare 86
 38. 5.1.1 Atacul 87
 39. 5.1.2Apărarea 90
 40. 5.2 Starea de necesitate 94
 41. 5.3 Constrângerea fizică sau morală 98
 42. 5.4 Cazul fortuit 99
 43. 5.5 Iresponsabilitatea 102
 44. 5.6 Beţia 103
 45. 5.7 Minoritatea 105
 46. 5.8 Eroarea 105
 47. 5.9 Alte cauze de inexistenţă a contravenţiei 107
 48. 5.9.1 Scoaterea faptei din sfera contravenţiilor 107
 49. 5.9.2 Infirmitatea 110
 50. 5.9.3 Ordinul autorităţii ierarhice 111
 51. 5.9.4 Consimţământul victimei 112
 52. Bibliografie 114

Extras din licență

INTRODUCERE

Prezenta lucrare, cuprinde 5 capitole în care am încercat să definim, prin intrepretările şi ideile a mai mulţi autori, fapta ilicită cunoscută sub numele de contravenţie. Primul capitol, defineşte contravenţia şi istoria acesteia, amintind şi schimbările semnificative suportate de aceasta în timp.

Pentru a putea fi privită ca o faptă ilicită, contravenţia trebuie să fie prevăzută prin legi, decrete sau prin acte normative ale organelor statului. Contravenţia, este privită de mulţi autori, ca o infracţiune care într-un moment dat de dezvoltare socială şi culturală este resimţită ca mai puţin gravă, iar elementele constitutive ale unei contravenţii nu pot fi diferite decât cele ale unei infracţiuni, respectiv: subiectul, obiectul, latura obiectivă şi latura subiectivă. De aceea, în capitolul 2, am încercat să prezentăm detailat elementele constitutive ale contravenţiei.

De la începutul instituţiei contravenţiei şi până în zilele noastre, reglementările în materie contravenţională au fost neschimbate în menţinerea ilicitului contravenţional în sistemul normativ al faptelor ce prejudiciază valorile sociale şi relaţiile sociale protejate de lege. Elementul supus structurării, întâmpinând dificultăţi de configurare a identităţii răspunderii contravenţionale, ca formă de răspundere distinctă de celelalte forme de răspundere juridică, a fost natura juridică a regimului contravenţional.

Fiind o faptă distinctă de illicit şi constituind unicul temei al răspunderii contravenţionale, contravenţia se individualizează faţă de alte fapte de ilicit prin definiţia sa legală. În capitolul 3, am prezentat asemănările şi deosebirile dintre fapta ilicită numită contravenţie, şi celelalte fapte ilicite prezente şi reglementate de dreptul român.

Cele mai importante criterii de diferenţiere sunt sistemul sancţionar şi procedura aplicabilă constatării şi sancţionării contravenţiilor, care diferă de procedura aplicabilă în cazul sancţionării altor fapte ilicite. În capitolul 4 al acestei lucrări, am analizat şi prezentat atât sancţiunile contravenţionale, cât şi constatarea, aplicarea acestora, şi agenţii constatatori competenţi pentru a aplica sancţiuni.

Elementul esenţial al contravenţiei, fără de care nu ar exista, deci nu ar putea fi sancţionată ca atare, este vinovăţia. Exista situaţii, în care aceasta lipseşte, deci poate fi înlăturat caracterul contravenţional al faptei. Ultimul capitol al acestei lucrări, este constituit din cauzele care pot înlătura caracterul contravenţional al faptei, acestea fiind descrise şi explicate atât teoretic cât şi cu ajutorul practicii judiciare.

I. CE ESTE CONTRAVENŢIA?

1.1 Definiţia generală a contravenţiei

Prin abordarea tradiţională a dreptului penal, prin împărţirea tripartită a acestuia, în codul penal francez de la 1791 si 1810 s-au consacrat, alături de crime, delicte, si contravenţiile. În ţara noastră o diviziune trihotomică a dreptului penal a fost prevăzută de Regulamentele Organice (art.262, 416, 317 pentru Ţara Românească şi art. 342, 345 pentru Moldova), precum si in Condica Criminala din 1841 si Condicile penal Ştirbei din 1850 ,care împărţeau infracţiunile în trei categorii: abateri, vini, si crime. Codul Calimach a consacrat o diviziune bipartită a infracţiunilor, fără a se reţine însă termenul de contravenţie, la fel ca în reglementările ce consacraseră o viziune tripartită.

De la debutul instituţiei contravenţiei şi până în prezent, reglementările în materie contravenţională au fost constante în menţinerea ilicitului contravenţional în sistemul normativ al faptelor care lezează valorile sociale şi relaţiile sociale protejate de lege. Elementul supus structurării, creând dificultăţi de configurare a identităţii răspunderii contravenţionale, ca formă de răspundere distinctă de celelalte forme de răspundere juridică, a fost natura juridică a regimului contravenţional. Din acest punct de vedere, materia contravenţională a trecut, ca efect al schimbărilor legislative din domeniul penal, în sfera abaterilor cu caracter administrativ. Această translaţie, deşi a menţinut unele apropieri şi similitudini cu instituţii aparţinând dreptului penal, a impus definirea, din punctul de vedere al ramurii de drept aparţinătoare – dreptul administrativ - a conceptului de contravenţie şi a răspunderii contravenţionale

Ca natură juridică, contravenţia este o faptă juridică, fiind un tip de activitate neconvenabilă deoarece vătămează şi periclitează drepturile şi interesele societăţii sau ale unor persoane particulare. Termenul „contravenţie” are trei sensuri, pe planul dreptului contravenţional, dintre care unul concret şi două abstracte.

În abstract, contravenţia poate fi privită în raport cu alte forme de ilicit sau pentru delimitarea diferitelor specii de ilicit contravenţional .Văzută lato sensu şi abstract, contravenţia este o faptă descrisă de legea contravenţională. Normele care stabilesc contravenţiile au ca raţiune supoziţia că fapta interzisă s-ar putea repeta, contravenţia fiind, la fel ca infracţiunea o specie de ilicit ipotetic.In concreto, contravenţia este o faptă a unei persoane, săvârşită cu vinovăţie, prin care se încalcă o normă ce interzice fapta, calificând-o contravenţie. În acest sens, contravenţia este o faptă realizată în lumea înconjurătoare ce poate fi încadrată în tiparul legii contravenţionale. Din punct de vedere social, contravenţia este o faptă prin care se cauzează o vătămare unui subiect de drept sau se pune în pericol ordinea socială.Din punct de vedere natural, contravenţia apare ca o deviere de conduită a unui membru al societăţii, care este lipsit de respect faţă de ceilalţi componenţi ai grupului din care face parte. Din perspectivă morală, contravenţia apare ca o activitate contrară conştiinţei etice minime a societăţii.

Preview document

Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 1
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 2
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 3
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 4
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 5
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 6
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 7
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 8
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 9
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 10
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 11
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 12
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 13
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 14
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 15
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 16
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 17
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 18
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 19
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 20
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 21
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 22
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 23
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 24
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 25
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 26
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 27
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 28
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 29
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 30
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 31
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 32
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 33
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 34
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 35
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 36
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 37
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 38
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 39
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 40
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 41
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 42
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 43
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 44
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 45
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 46
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 47
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 48
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 49
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 50
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 51
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 52
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 53
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 54
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 55
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 56
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 57
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 58
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 59
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 60
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 61
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 62
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 63
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 64
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 65
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 66
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 67
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 68
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 69
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 70
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 71
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 72
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 73
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 74
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 75
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 76
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 77
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 78
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 79
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 80
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 81
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 82
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 83
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 84
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 85
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 86
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 87
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 88
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 89
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 90
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 91
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 92
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 93
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 94
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 95
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 96
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 97
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 98
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 99
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 100
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 101
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 102
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 103
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 104
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 105
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 106
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 107
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 108
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 109
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 110
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 111
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 112
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 113
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 114
Elementele și Trăsăturile Contravenției - Pagina 115

Conținut arhivă zip

 • Elementele si Trasaturile Contraventiei.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Răspunderea funcţionarilor publici este un concept şi o instituţie centrală a ştiinţei şi practicii...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Regimul juridic al contravențiilor

INTRODUCERE Prezenta lucrare, cuprinde 5 capitole în care am încercat să definim, prin intrepretările şi ideile a mai mulţi autori, fapta ilicită...

Contravenții

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE 1.1 Noţiuni introductive Orice societate există şi evoluează pe baza unor legi, norme şi reguli care formează, în...

Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative

martorii creşterii vertiginoase a contravenţiilor săvârşite de minori. Fenomen explicabil prin transformările politice, sociale şi economice ce se...

Contravenții prevăzute de legislație

Introducere ,,Din lucrările de specialitate rezultă că automobilul, astăzi atât de necesar nouă tuturor, are o istorie plină de peripeţi, marcată...

Exonerarea răspunderii contravenționale

CAPITOLUL I INTRODUCERE Statutul juridic al organelor cu atribuţii poliţieneşti în stat, în special ale poliţiei, a fost şi este o problemă...

Contravenția - aspecte procedurale

1. Definitia si trasaturile contraventiei Art.1 din O.G. nr.2/2001 defineste contraventia reprezentand fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si...

Răspunderea contravențională - noțiunea și particularitățile de bază ale răspunderii contravenționale

Răspunderea contravenţională este o formă de răspundere juridică, reglementată de normele dreptului contravenţional, ea se ocupă de date reale şi...

Elementele Constitutive ale Contravenției

I. Definiţia şi trăsăturile contravenţiei. Orice societate există şi evoluează pe baza unor reguli de conduită protejate de norme morale, de...

Ai nevoie de altceva?