Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 24244
Mărime: 128.62KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Extras din document

INTRODUCERE

Persoana şi mediul de viaţă sunt în strânsă relaţie, iar mediul este eterogen şi schimbător. În încercarea de a găsi un singur cuvânt care să caracterizeze contextul care marchează cel mai profund existenţa, se poate spune că din multiplele alternative pentru viaţă de astăzi în cadrul societăţii, cel mai nimerit cuvânt ar fi organizaţia. Aproape tot ce se întâmplă unui om sau ceea ce înfăptuieşte de-a lungul vieţii, a fost în cadrul sau prin intermediul organizaţiilor. Cei mai mulţi dintre oameni au fost crescuţi, educaţi, instruiţi, modelaţi de organizaţii, cu alte cuvinte pregătiţi să lucreze tot restul vieţii în interiorul sau în contextul lor. Astăzi, se apreciază că majoritatea oamenilor îşi petrec o treime din viaţă în cadrul organizaţiilor. Organizaţia, este un sistem structurat de interacţiune a oamenilor în scopul realizării unor obiective comune. Organizaţia are scopuri explicite, o delimitare precisă a normelor, poziţiilor, rolurilor sau relaţiilor dintre membrii săi. Importantă este şi considerarea apartenenţei individului la grupul de muncă. Individul nu reacţionează neapărat numai la stimulente economice, el este totodată un produs al sentimentelor personale şi al implicărilor emoţionale. Omul social, omul motivat în primul rând de relaţiile cu semenii săi, a creat o noua viziune asupra organizaţiilor, luându-se în calcul organizaţiile sociale, adică acele sisteme în care există nu numai structuri formale de organizare ci şi reţele sociale în care oamenii interacţionează, se implică şi caută înţelegere şi sprijin la colegii de muncă.

Organizaţiile devin astfel sisteme cooperatoare. Oamenii nu sunt doar simpli angajaţi, sau "resurse umane" care alături de alte resurse, contribuie la bunul mers al organizaţiei. Ei sunt organizaţia însăşi. Comportamentul oamenilor în organizaţii, este determinat în egală măsură de caracteristicile lor personale, precum şi de acţiunile şi interacţiunile pe care le dezvoltă. Importantă în acest sens, este crearea, animarea şi apărarea stării de spirit sau a moralului într-o organizaţie, această presupunând insuflarea unor puncte de vedere, atitudini fundamentale sau a unei loialităţi prin care se va ajunge la subordonarea interesului cooperator şi binelui comun.

Climatul psiho-social este un nivel superior de integrare a factorilor interni şi externi, obiectivi şi subiectivi, care au semnificaţie pentru grup şi care generează o dispoziţie psihică relativ stabilă şi generalizată la nivelul membrilor grupului.La formarea climatului organizaţional contribuie o gamă largă de factori, fapt care subliniază complexitatea structurală şi funcţională a elementului „mediu” în procesul muncii organizate.Foarte importante pentru constituirea şi calitatea climatului sunt condiţiile fizice şi materiale în care grupul îşi desfăşoară activitatea, cadrele sociale generale, caracteristicile sistemelor economice, politice sau juridice, interacţiunea membrilor grupului sau interacţiunea dintre aceştia şi alte persoane sau grupuri din exterior şi nu în ultimul rând, caracteristicile psiho-individuale ale membrilor, manifestate în contextul vieţii şi activităţii de grup.Astfel se conturează o structură care se dezvoltă încorporând mai multe dimensiuni: dimensiunea socio-afectivă, proiectiv-anticipativă, motivaţional-atitudinală, cognitiv-axiologică, instrumental - executivă.Schimbarea organizaţională necesită deseori schimbări procesuale, structurale sau la nivelul oamenilor. Presiunile pentru schimbarea organizaţiei sunt permanente şi ele pot genera forţe care li se opun şi care formează aşa numita resistență la schimbare.Rezistenţa la schimbare viciază climatul organizaţional şi de aceea este foarte important să se identifice cu ajutorul instrumentelor de cercetare, psihologice şi sociologice, paliere la nivelul căruia se produc. Factorii cei mai complecşi şi cei mai delicat de soluţionat sunt cei psiho-sociali şi cei psihici, cei care se referă la atitudini, interese, valori, comportamente organizaţionale pe de o parte şi interacţiunile dintre membrii grupului pe de altă parte.Rezistenţele şi implicaţiile lor negative care pot vicia climatul organizaţional pot apărea la nivelul motivaţiei (intrinsecă sau extrinsecă), al condiţiilor de lucru, la nivelul comunicării (formale, informale).

De asemenea pot apărea la nivelul dezvoltării Resurselor Umane prin perfecţionare sau avansare, la nivelul ataşamentului faţă de muncă sau faţă de organizaţii şi nu în ultimul rând la nivelul încrederii în management.De aceea, este foarte importantă o diagnoză a climatului organizaţional şi o politică de menţinere a acestuia la standarde optime, pentru a se evita rezultatele neperformante, fluctuaţii de personal, stresul ocupaţional şi chiar conflictele la locul de muncă. In lumea noastră grăbită şi agitată, din ce în ce mai mulţi oameni sunt ahtiaţi după noutate, din care unii fac un etalon de prim rang al valorii tuturor lucrurilor. Etica în afaceri este un domeniu academic şi un subiect de dezbatere publică teribil de recent.Etica nu-1 face pe om mai bun, îl poate ajuta, cu siguranţă, să se ferească de râul pe care îl poate face altora sau sieşi. In general, etica urmăreşte a găsi adevărul, a stabili izvoarele moralei, a expune faptele morale, a analiza simţul etic şi conştiinţa morală, a contura idealul moral, a separa binele de rău, etc.Etica este in căutarea suportului raţional a unei poziţii faţă de alta, caută evidenţe obiective in legătură cu felul în care ar trebui să trăim, ce înseamnă o viaţă cu sens, cum trebuie să-i tratăm pe semeni. Ca mai toate noutăţile din ultimul secol, şi business ethics este o invenţie americană. Pentru unii, originea transatlantică a noii discipline este o garanţie de calitate, seriozitate şi performanţă; pentru alţii, dimpotrivă, orice vine de peste ocean trebuie să fie ceva teribil de rudimentar, superficial şi neapărat „imperialist".Entuziasmantă sau detestabilă, etica în afaceri a luat rapid amploare în spaţiul nord-american, de unde s-a răspândit apoi în toată lumea „civilizată", mai exact în ţările în care se poate vorbi cu temei despre economie de piaţă şi stat de drept. Cu britanicii în frunte, europenii s-au „contaminat" şi ei de interesul crescând faţă de etica în afaceri abia în anii de după 1980. In România, acest (eventual) interes abia este pe cale să se nască.Profilul etic al unei organizaţii este un criteriu tot mai important in vederea atragerii si menţinerii angajaţilor cheie, iar pe de alta parte, organizaţiile etice atrag, in general, acei clienţi care „boicotează" produsele firmelor non-etice (spre exemplu, firme care exploatează mâna de lucru ieftinădin Lumea a IlI-a sau folosesc tehnologii poluante).Dilema majoră sau partea dificila în a avea o atitudine etică în afaceri, cu care probabil se confruntă mai toate organizaţiile care se vor a fi astfel, ii reprezintă abilitatea acestora de a jongla cu principiile (utilitarist, kantian, aristotelic), în funcţie de situaţie, astfel încât să nu treacă în categoria celor non-etice.Ar trebui să incep prin a clarifica ce reprezintă sau, mai bine zis, ce este etica in afaceri.

Preview document

Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 1
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 2
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 3
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 4
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 5
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 6
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 7
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 8
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 9
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 10
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 11
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 12
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 13
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 14
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 15
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 16
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 17
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 18
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 19
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 20
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 21
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 22
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 23
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 24
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 25
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 26
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 27
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 28
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 29
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 30
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 31
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 32
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 33
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 34
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 35
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 36
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 37
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 38
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 39
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 40
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 41
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 42
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 43
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 44
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 45
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 46
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 47
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 48
Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Etica in Afaceri si Climatul Pshiosocial al Firmei.doc

Alții au mai descărcat și

Relația administrației publice cu presa

I Relaţiile publice concept rol şi istorie 1.1 Delimitări conceptuale Practica relaţiilor publice este arta şi ştiinţa socială a analizării unor...

Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down

I. CONCEPEREA PROIECTULUI Înainte de a începe completarea propriu-zisă a formularului, descrieţi contextul pentru care propuneţi implementarea...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Contencios Administrativ

SCOPUL CURSULUI Cursul îşi propune prezentarea cadrului teoretic necesar înţelegerii fenomenului administrativ în relaţia sa cu domeniul politic,...

Proiect de Dezvoltare Locală

Proiect iniţiat de: C... D... masterand, Universitatea „Dunarea de jos”din Galati Date de contact: Republica Moldova, r. Cahul, str. B.P.Haşdeu...

Ai nevoie de altceva?