Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland

Licență
7/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 23113
Mărime: 741.41KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.univ.dr. Gheorghe Chiru
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” din GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Specializarea : Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

Cuprins

INTRODUCERE pag. 4

CAPITOLUL I pag.7

1.1. Managementul resurselor umane pag.7

1.1.1. Definirea managementului resurselor umane

1.1.2. Etapele de dezvoltare a managementului resurselor umane

1.1.3. Managementul resurselor umane. Obiective şi activitãţi

1.1.3.1. Obiectivele managementului resurselor umane

1.1.3.2. Activitãţile managementului resurselor umane

1.2.Functiile managementului pag. 11

1.2.1. Procesul de management

1.2.2. Trasaturile caracteristice ale functiilor managementului

1.2.3. Analiza continutului functiilor managementului

1.2.3.1. Functia de previziune

1.2.3.2. Functia de organizare

1.2.3.3. Functia de coordonare

1.2.3.4. Functia de antrenare

1.2.3.5. Functia de control

1.3. Rolul managerului de resurse umane în cadrul organizaţiei pag. 22

CAPITOLUL II pag. 24

2.1. Metode si tehnici specifice de management pag. 24

2.1.1. Notiunea de metoda de management

2.1.2. Principalele metode de management utilizate in activitatea de management a intreprinderilor

2.1.2.1 Managementul prin obiective

2.1.2.1.1. Definirea şi principalele componente ale metodei

2.1.2.1.2. Proiectarea şi implementarea managementului prin obiective

2.1.2.1.3. Avantajele şi limitele managementului prin obiective

2.1.2.2. Managementul prin bugete

2.1.2.3. Managementul prin exceptii

2.1.2.3.1. Definirea şi particularităţile managementului prin excepţii (MPE)

2.1.2.3.2. Etapele de operaţionalizare a managementului prin excepţii

2.2.Evaluarea posturilor pag. 38

2.2.1. Continutul activitatii de evaluare a posturilor

2.2.2. Abordarea evaluarii posturilor

2.2.3. Metode de evaluare aposturilor

2.3. Proiectarea postului pag. 46

CAPITOLUL III pag. 49

3.1.Studiu de caz la S.C. KAUFLAND S.C pag. 49

3.1.1.Scurt Istoric

3.1.2.Mediul înconjurător general şi concurenţial

3.1.3.Structura organizatorică

3.1.4..Cultura organizaţională

3.1.5..Managementul resurselor umane

3.2. Evaluarea posturilor pag. 57

3.2.1. Metoda factorilor

3.3. Proiectarea posturilor pag. 60

CONCLUZII pag. 62

BIBLIOGRAFIE pag. 65

Extras din document

INTRODUCERE

Managementul, ca ştiinţă, a luat fiinţă destul de recent prin eforturile depuse de un mare număr de specialişti din întreaga lume, ca urmare a stringenţilor – necesităţi ale practicii sociale. Managementul întreprinderii este abordat din multiple puncte de vedere, care de multe ori se deosebesc substanţial între ele. De exemplu, Reece şi O`Grady definesc managementul ca fiind “procesul de coordonare a resurselor umane, informaţionale, fizice şi financiare în vederea realizării scopurilor organizaţiei”, iar Longeructer şi Pringle îl desemnează ca fiind “procesul de obţinere şi combinare a resurselor umane, financiare şi fizice în vederea îndeplinirii scopului primar al organizaţiei”. În ultimul secol dimensiunea umană în management a crescu constant, locul abordărilor sale iniţiale fiind luat până în prezent de cele integratoare, globaliste în care factorul uman are un rol determinant. în condiţiile actuale, exerciţiul managerial este de o complexitate deosebită, întrucât problemele decizionale presupun numeroase alternative a cărei comparare este dificilă, într-o măsură apreciabilă, de imprevizibilitatea comportamentului uman.

Abordarea metodologică a unui management eficient al resurselor umane constă într-o apreciere corectă a cunoştinţelor abilităţilor profesionale ale personalului, a productivităţii muncii acestuia şi a nivelului competitivităţii firmei.

Gestiunea personalului care lucrează în condiţii concurenţiale specifice economiei de piaţă, impune un alt mod de raportare cu privire la recrutarea, selectarea şi mai ales valoarea personalului. Prioritatea dată performanţei posturilor căreia el să i se supună în mod necondiţionat firma sub raportul intensităţii muncii, a calităţii serviciilor, a profesionalismului, a rentabilităţii muncii, în general conduce echipa managerială la promovarea unei alte concepţii cu privire la importanţa angajaţilor pentru firmă. De aceea, şi la noi trebuie să se renunţe la ideea de “apreciere” intuitivă în favoarea celei de “evaluare” permanentă şi sistematică a personalului.

În fond, piaţa liberă a forţei de muncă promovează relaţia de concurenţă şi în ceea ce priveşte ocuparea unui loc de muncă. Toate aceste comandament specifice unui management performant trebuie să intre în tezaurul de principii şi metode cu, care vor opera şi managerii firmelor româneşti. Este adevăra, suntem oarecum la început şi cel puţin, la firmele cu capital majoritar de stat, nu s-a instaurat acel climat de exigenţă şi responsabilitate capabil să permită aplicarea politicilor de evaluare permanentă a salariaţilor.

Este deja evident că supravieţuirea societăţii comerciale va depinde din ce în ce mai mult de calitate oamenilor ei.

Gradul de performanţă al unei întreprinderi este media generală a capacităţilor multiple deţinute şi mai ales aplicate de salariaţii proprii, incluzând aici şi inovaţia tehnică, dar şi cea managerială.

Dacă într-o firmă nu există o evaluare riguroasă şi permanentă a propriului personal, acesta dispune de puţine şanse să se menţină pe o piaţă din ce în ce mai aglomerată de ofertanţi ai produselor şi serviciilor.

În ultimele decenii, munca a suferit modificări radicale şi a apărut “noua generaţie”. Astfel, de la o muncă repetitivă, care cultivă îndeplinirea unor sarcini de rutină care înconjură doar unele trăsături de personalitate în timp ce penaliza altele, s-a ajuns la cu totul altă viziune asupra muncii : ea devenind mai puţin fragmentată. fiecare angajat are de îndeplinit o gamă mai extinsă de sarcini. Au fost introduse orare glisante, de adaptare rapidă la schimbare în condiţiile existenţei unei succesiuni anterioare de transferuri de personal, de modificări ale produselor, de reorganizări.

Sunt căutaţi angajaţi care acceptă responsabilitatea, care înţeleg cum se interconectează munca lor cu a celorlalţi capabili să îndeplinească sarcini mereu în schimbare, oamenii care caută un sens în munca lor şi nu mai aşteaptă să li se spună mereu ce să facă.

Structura firmelor de modifică. Este epoca prăbuşirii ierarhiilor strict piramidale şi edificării reţelelor celulare, articulate în care angajaţii acţionează în perfectă consonanţă cu cei din jur conştienţi de potenţialul şi personalitatea lor. Condiţiile create sunt puţin oameni complecşi, individualişti, conştienţi şi mândrii de ceea ce îi deosebeşte de ceilalţi.

De aceea este imposibil să abordăm o temă în domeniul resurselor umane fără a ţine cont de toate aceste schimbări intervenite în relaţiile interumane de muncă.

CAPITOLUL I

1.1. Managementul resurselor umane

1.1.1. Definirea managementului resurselor umane

Managementul resurselor umane este un domeniu ştiinţific, rezultat al cercetãrii specialzate, care are la bazã managementul general, de unde acesta a împrumutat unele concepte, metode de investigare sau chiar limbaje de exprimare sau acelaşi tip de procese.

În literatura de specialitate existã un numãr relativ mare de definiţii, singurele diferenţe semnificative dintre acestea fiind aspectele formale, de formulare şi deasemenea unele diferenţe de opinii privind filosofia care stã la baza interpretãrii problematicii resurselor umane.

Astfel numeroşi specilişti din domeniu au definit managementul resurselor umane astfel:

• Funcţiunea care faciliteazã cea mai eficientã folosire a oamenilor în vederea realizãrii obiectivelor individuale şi organizaţionale;

• Funcţiunea care permite organizaţiilor sã-şi atingã obiectivele prin obţinerea şi menţierea unei forţe de muncã eficiente;

• Ansamblul de funcţii şi procese interdependente care au în vedere atragerea, socializarea, motivarea, reţinerea şi menţinerea angajaţiilor unei întreprinderi;

• Abordarea strategicã a asigurãrii, motivãrii antrenãrii şi dezvoltãrii resursei principale a întreprinderii sau oricãrei alte organizaţii;

• Fixarea obiectivelor în raport cu oamenii, realizarea şi controlul acestora într-o logicã a sistemului;

• Implicã toate deciziile şi practiciile care afecteazã sau influenţeazã direct oamenii, sau resurselor umane, care aparţin de întreprindere;

• Reprezintã o serie de decizii care afecteazã relaţia dintre angajaţi şi patroni, precum şi alte pãrţi interesate;

Preview document

Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 1
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 2
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 3
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 4
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 5
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 6
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 7
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 8
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 9
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 10
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 11
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 12
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 13
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 14
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 15
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 16
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 17
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 18
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 19
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 20
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 21
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 22
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 23
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 24
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 25
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 26
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 27
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 28
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 29
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 30
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 31
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 32
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 33
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 34
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 35
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 36
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 37
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 38
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 39
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 40
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 41
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 42
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 43
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 44
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 45
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 46
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 47
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 48
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 49
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 50
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 51
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 52
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 53
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 54
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 55
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 56
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 57
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 58
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 59
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 60
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 61
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 62
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 63
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 64
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 65
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 66
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 67
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 68
Evaluarea și Proiectarea Posturilor la SC Kaufland - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea si Proiectarea Posturilor la SC Kaufland.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Ai nevoie de altceva?