Evidenta Salariatilor

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Evidenta Salariatilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 82 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Cuprins

Rezumatul lucrării 3
Introducere 4
CAPITOLUL I
PREZENTARE GENERALĂ A CONTRACTULUI
INDIVIDUAL DE MUNCĂ
1. Noţiunea şi specificul contractului de muncă 6
2. Încheierea contractului individual de muncă 9
3. Durata, conţinutul, forma şi înregistrarea contractului
individual de muncă 16
4. Executarea contractului individual de muncă 20
5. Suspendarea contractului individual de muncă 24
6. Modificarea contractului individual de muncă 28
7. Încetarea şi nulitatea contractului individual de muncă 33
CAPITOLUL II
CARNETUL DE MUNCĂ – DOCUMENT DE EVIDENŢĂ
A MUNCII DE STRICTĂ ACTUALITATE
1. Chestiuni preliminare 40
2. Întocmirea şi păstrarea carnetului de muncă 41
3. Reguli privind întocmirea, completarea, păstrarea şi
evidenţa carnetelor de muncă 44
4. Actele pe baza cărora se întocmeşte carnetul de muncă şi
condiţiile de valabilitate ale acestora 49
5. Completarea unor înscrisuri şi rectificarea menţiunilor
în carnetele de muncă 51
6. Situaţiile privind salariul şi timpul lucrat în locuri de muncă cu
condiţii deosebite sau speciale ce se dovedesc cu înscrierile
din carnetul de muncă 55
CAPITOLUL III
REGISTRUL GENERAL DE EVIDENŢĂ A SALARIAŢILOR
1. Noţiuni introductive 58
2. Metodologia de întocmire şi completare a registrului
de evidenţă a salariaţilor 60
3. Înfiinţarea registrului general de evidenţă a salariaţilor
în format electronic 66
4. Completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor
în format electronic 67
5. Transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor
în format electronic 69
6. Răspunderea contravenţională 74
CONCLUZII 80
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 81

Extras din document

REZUMATUL LUCRĂRII

Dezvoltarea impetuoasă a tehnicii de calcul şi răspândirea diferitelor aplicaţii ale acesteia nu au ocolit nici unele domenii reglementate de dreptul muncii, fapt cu ce a impus apariţia de noi reglementări în materie.

În acest sens Codul muncii – Legea nr.53/2003 a consacrat o nouă instituţie juridică, aceea privind evidenţa salariaţilor.

Registrul general de evidenţa salariaţilor reprezintă oglinda activităţii desfăşurate de salariat de la primul său contract individual de muncă până la emiterea deciziei de pensionare.

Lucrarea de licenţă cu tema „Evidenţa salariaţilor” are ca scop evidenţierea aspectelor noi aduse de reglementările în materie de evidenţa salariaţilor.

Lucrarea a fost structurată pe 3 capitole având în conţinut probleme privind aspecte generale privind contractul individual de muncă, carnetul de muncă şi respectiv registrul general de evidenţa salariaţilor.

Lucrarea se încheie cu formularea unor concluzii pertinente şi o prezentare selectivă a bibliografiei şi practicii judiciare folosite.

CUVINTE CHEIE: evidenţa salariaţilor, carnet de muncă, contract

individual de muncă, salariu de bază, concediu de

odihnă.

INTRODUCERE

În prezent asistăm la o dezvoltare impetuoasă a tehnicii şi răspândirea diferitelor aplicaţii ale acesteia într-un număr nelimitat de domenii de activitate ale omului.

Această dezvoltare impetuoasă a tehnicii nu a ocolit nici unele domenii reglementate de Dreptul muncii făcând să apară reglementări noi în materie.

În acest context au apărut şi prevederile din Legea nr.53/2003 – Codul muncii referitoare la o instituţie de bază a acestei ramuri şi anume „evidenţa salariaţilor”.

Această instituţie are o importanţă covârşitoare în ceea ce priveşte naşterea sau stingerea unor drepturi ale salariaţilor şi a unor obligaţii ale angajatorilor.

„Registrul general de evidenţă a salariaţilor” este oglinda activităţilor desfăşurate de un salariat de la primul său contract individual de muncă până la emiterea deciziei de pensionare.

Introducerea reglementărilor noi privind Registrul general de evidenţă a salariaţilor şi în format electronic a dus la abrogarea normelor juridice ce reglementau vechea formă de evidenţă a salariaţilor – „Carnetul de muncă”.

Cu toate acestea nu trebuie neglijată şi uitată importanţa actuală a acestei instituţii juridice, întrucât şi în prezent Carnetul de muncă stă la baza calculării şi recalculării dreptului la pensie a peste 6 milioane de cetăţeni ai României.

Lucrarea de licenţă cu tema „EVIDENŢA SALARIAŢILOR” are ca scop evidenţierea aspectelor noi aduse de reglementările în materie de evidenţă a salariaţilor.

În capitolul I al lucrării am tratat probleme privind unele aspecte generale ale contractului individual de muncă ştiută fiind importanţa acestui instrument juridic în raporturile juridice de muncă.

Capitolul al II-lea se referă la „Carnetul de muncă” care deşi nu se mai bucură de o reglementare juridică expresă, el revine în actualitate pentru calcularea dreptului la pensie a unui segment important al populaţiei în prezent.

În cel de-al III-lea capitol am prezentat noile reglementări privind „Registrul general de evidenţă a salariaţilor” evidenţiind importanţa acestei noi instituţii juridice.

În final am formulat câteva concluzii pertinente, lucrarea fiind încheiată cu prezentarea selectivă a bibliografiei folosită la redactarea lucrării.

CAPITOLUL I

PREZENTARE GENERALĂ

A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

I. NOŢIUNEA ŞI SPECIFICUL CONTRACTULUI

INDIVIDUAL DE MUNCĂ

1. Noţiunea contractului individual de muncă

În prezent, contractul individual de muncă este reglementat de Legea nr.53/2003, Codul muncii, precum şi de Contractul colectiv de muncă la nivel naţional pe anii 2007-2010.

Actualul Cod al muncii defineşte contractul individual de muncă ca fiind un contract în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii, denumită salariu

2. Elementele contractului individual de muncă

a) Prestarea muncii; are în vedere prestarea unei munci licite şi morale.

b) Plata salariului; contractul individual de muncă este un contract cu titlu oneros şi de aceea plata salariului este un element necesar.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evidenta Salariatilor.doc