Fondurile Structurale

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 13446
Mărime: 52.53KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

SECŢIUNEA I : CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE

1.TITLU : EVOLUŢIA FONDURILOR STRUCTURALE

1.1 SUBTITLU : DEFINIŢIA FONDURILOR STRUCTURALE

1.2 SUBTITLU:SCURT ISTORIC AL FONDURILOR STRUCTURALE

1.3 SUBTITLU : FONDURILE STRUCTURALE ÎN PERIOADA 2007-2013

1.4 SUBTITLU : OBIECTIVELE FONDURILOR STRUCTURALE PENTRU PERIOADA 1988-2000 (1988-1999)

1.5 SUBTITLU : OBIECTIVELE FONDURILOR STRUCTURALE PENTRU PERIOADA 2000-2006

1.6 SUBTITLU : OBIECTIVELE PRIORITARE DE INTERVENŢIE ALE FONDURILOR STRUCTURALE PENTRU PERIOADA 2007-2013

SECŢIUNEA II : INSTRUMENTE FINANCIARE ALE UNIUNII EUROPENE PENTRU 2007-2013

1.TITLU :INTRODUCERE

1.1 SUBTITLU : INSTRUMENTE FINANCIARE PENTRU 2007-2013

1.2 SUBTITLU : FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

1.3 SUBTITLU : FONDUL SOCIAL EUROPEAN

1.4 SUBTITLU : FONDUL DE COEZIUNE

2.TITLU: PRINCIPII ŞI REGULI ALE ASISTENŢEI PRIN FINANŢĂRI STRUCTURALE

2.1 SUBTITLU : PRINCIPILE ASISTENŢEI PRIN FINANŢĂRI STRUCTURALE

2.2 SUBTITLU : REGULI GENERALE DE MANAGEMENT AL INSTRUMENTELOR STRUCTURALE

2.3 SUBTITLU : PROGRAMELE OPERAŢIONALE

2.4 SUBTITLU : MANAGEMENTUL PROGRAMELOR OPERAŢIONALE

2.5 SUBTITLU : PROCESUL DE PROGRAMARE AL FONDURILOR STRUCTURALE

SECŢIUNEA III : ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE

1.TITLU : MODUL ÎN CARE SE POT ACCESA FONDURILOR STRUCTURALE

1.1 SUBTITLU : FORMA ŞI VALOAREA AJUTORULUI SOCIAL

1.2 SUBTITLU : PAŞII PENTRU DEPUNEREA PROIECTELOR

1.3 SUBTITLU : PROCEDURILE DE SELECŢIE

1.4 SUBTITLU : IMPLEMENTAREA

1.5 SUBTITLU: PLĂŢILE

1.6 SUBTITLUI : MENŢINEREA INVESTIŢIILOR

2.TITLU : INSTITUŢIILE RESPONSABILE PENTRU INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE U.E.

2.1.SUBTITLU: COORDONARE

2.2.SUBTITLU: CERTIFICAREA CHELTUIELILOR ŞI TRANSFERUL PLAŢILOR

2.3.SUBTITLU: CADRUL LEGISLATIV

SECŢIUNEA IV- STUDIU DE CAZ - CONCLUZII

1.TITLU: PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL ARGEŞ

1.1 SUBTITLU : SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI

1.2 SUBTITLU : OBIECTUL GENERAL AL PROIECTULUI

1.3 SUBTITLU : BENEFICIARII PROIECTULUI

1.4 SUBTITLU : SCOPUL PROIECTULUI

1.5. SUBTITLU: SITUAŢIA PROIECTATĂ

SECŢIUNEA V- BIBLIOGRAFIE

Extras din document

SECŢIUNEA I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE

1. EVOLUŢIA FONDURILOR STRUCTURALE

1.1. Definiţia fondurilor structurale

Fondurile Structurale sunt instrumente financiare, administrate de către Comisia Europeană, al căror scop este să acorde sprijin la nivel structural. Fondurile Structurale sunt principalele instrumente ale Uniunii Europene destinate promovării coeziunii economice şi sociale şi a solidarităţii. Instrumentele Structurale reprezintă un important complement al politicilor naţionale şi, atât direct cât şi printr-un efect de pârghie, contribuie la dezvoltarea armonioasă a UE ca întreg, precum şi la promovarea unui mediu durabil. Ambele au o mare importanţă pentru a obţine o creştere durabilă a pieţei muncii şi a concurenţei.

Uniunea Europeană intervine pentru eliminarea dezechilibrelor economice şi sociale între Statele Membre şi, în interiorul acestora, între regiuni, utilizând instrumente financiare specifice, constituite în fonduri structurale şi de coeziune.

Aceste fonduri sunt gestionate de Comisia Europeană care aprobă în buget obiectivele politicii de coeziune economico-socială a Uniunii Europene pe programe operaţionale. Uniunea Europeană alocă fonduri structurale prin anumite programe pentru a promova o dezvoltare armonizată a statelor membre ale UE şi a statelor vecine.

Fondurile structurale reprezintă principalul instrument al Uniunii Europene pentru suport social şi coeziune economică în Uniunea Europeană, reprezentând peste o treime din bugetul UE. Fondurile Structurale permit Uniunii Europene să ofere asistenţă financiară nerambursabilă pentru a rezolva problemele structurale economice şi sociale. Aceste fonduri nu constituie o sursă unică de finanţare în cadrul bugetul Uniunii, ci fiecare fond acoperă zona sa tematică specifică, ele finanţează programe de dezvoltare regională multianuale trasate împreună de regiuni, State Membre şi Comisie, pe baza orientării propuse de Comisie pentru întreaga Uniune Europeană.

Reglementările de bază privind fondurile structurale se regăsesc în Regulamentul Consiliului (EC) Uniunii Europene nr. 1260 din 21 iunie 1999, privind prevederile generale ale fondurilor structurale.

Domeniile de intervenţie prezintă punctual ariile de intervenţie ale Uniunii Europene, respectiv unde se alocă banii din fondurile structurale. Ele indică specific zone delimitate de intervenţie, oferind sugestii pentru posibile proiecte propuse spre finanţare din fonduri structurale.

Lista categoriilor de domenii de intervenţie ale fondurilor structurale se bazează pe Articolul 36 al Regulamentului nr.1260/1999 al Consiliului UE - 25 şi are menirea să sprijine sarcinile de raportare asupra activităţilor finanţate din fondurile structurale. Din punct de vedere al autorităţilor publice locale este important de avut în vedere că sunt sprijinite proiecte eligibile, de exemplu pentru primăriile din zonele rurale - în domeniul agriculturii, silviculturii şi pescuitului (incluzând pentru toate aceste domenii şi programe de formare profesională pentru cei care lucrează în respectivele domenii de activitate), iar pentru consiliile judeţene şi primăriile atât din mediul urban cât şi din rural - proiecte în domeniul infrastructurii de bază (transport, comunicaţii, energie, mediu).

1.2. Scurt istoric al fondurilor structurale

Fondurile structurale au contribuit, încă de la înfiinţarea Comunităţii Oţelului şi a Cărbunelui, la realizarea politicilor europene în domeniul economic şi social.

1957 - Încă de la redactarea Tratului de la Roma, documentul care a pus bazele viitoarei Comunităţi Europene, s-au făcut referiri precise la nevoia de eliminare a disparităţilor economice dintre regiuni.

1958 - S-au înfiinţat Fondul Social European şi Fondul European pentru Orientare şi Garantare în Agricultură.

1975 - După intrarea în Comunitate a Danemarcei, Irlandei şi a Marii Britanii s-a creat Fondul European de Dezvoltare Regională. Este pentru prima dată când a apărut conceptul de redistribuire între zonele bogate şi sărace ale Comunităţii.

Preview document

Fondurile Structurale - Pagina 1
Fondurile Structurale - Pagina 2
Fondurile Structurale - Pagina 3
Fondurile Structurale - Pagina 4
Fondurile Structurale - Pagina 5
Fondurile Structurale - Pagina 6
Fondurile Structurale - Pagina 7
Fondurile Structurale - Pagina 8
Fondurile Structurale - Pagina 9
Fondurile Structurale - Pagina 10
Fondurile Structurale - Pagina 11
Fondurile Structurale - Pagina 12
Fondurile Structurale - Pagina 13
Fondurile Structurale - Pagina 14
Fondurile Structurale - Pagina 15
Fondurile Structurale - Pagina 16
Fondurile Structurale - Pagina 17
Fondurile Structurale - Pagina 18
Fondurile Structurale - Pagina 19
Fondurile Structurale - Pagina 20
Fondurile Structurale - Pagina 21
Fondurile Structurale - Pagina 22
Fondurile Structurale - Pagina 23
Fondurile Structurale - Pagina 24
Fondurile Structurale - Pagina 25
Fondurile Structurale - Pagina 26
Fondurile Structurale - Pagina 27
Fondurile Structurale - Pagina 28
Fondurile Structurale - Pagina 29
Fondurile Structurale - Pagina 30
Fondurile Structurale - Pagina 31
Fondurile Structurale - Pagina 32
Fondurile Structurale - Pagina 33
Fondurile Structurale - Pagina 34
Fondurile Structurale - Pagina 35
Fondurile Structurale - Pagina 36
Fondurile Structurale - Pagina 37
Fondurile Structurale - Pagina 38
Fondurile Structurale - Pagina 39
Fondurile Structurale - Pagina 40
Fondurile Structurale - Pagina 41
Fondurile Structurale - Pagina 42
Fondurile Structurale - Pagina 43
Fondurile Structurale - Pagina 44
Fondurile Structurale - Pagina 45
Fondurile Structurale - Pagina 46
Fondurile Structurale - Pagina 47
Fondurile Structurale - Pagina 48
Fondurile Structurale - Pagina 49
Fondurile Structurale - Pagina 50
Fondurile Structurale - Pagina 51
Fondurile Structurale - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Fondurile Structurale.DOC

Alții au mai descărcat și

Programul PODCA

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PO DCA 1.NOŢIUNI 1.1. Noţiunea programelor operaţionale Programele operaţionale sunt documente...

Caracteristici ale Fondurilor Stucturale Administrate la Nivelul UE

Cap. 1 Consideraţii generale privind Fondurile Structurale şi de Coeziune 1.1 Concept. Evoluţie Uniunea Europeană intervine pentru eliminarea...

Fondurile Structurale în România

Cap 1 Consideraţii generale privind fondurile structurale în România 1.1 Introducere Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană – 1 ianuarie...

Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană

Introducere Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Managementul Fondurilor Structurale

Introducere Politica de dezvoltare regionala este una dintre cele mai importante politici si cele mai complexe ale Uniunii Europene,fapt ce...

Considerații Privind Procedurile de Accesare a Fondurilor Europene în Turism

Introducere Fondurile Stucturale prin care Uniunea Europeană acționează sunt instrumente financiare venite să sprijine, atât competitivitatea...

Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul lucrarea noastră abordează subiecte legate de dezvoltarea regională şi coordonarea instrumentelor...

Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională

I. ARGUMENT Uniunea Europeană constituie o parte a strategiilor şi proceselor politice ale statelor membre şi instituţii relevante, care includ...

Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene

1.1. Contextul politic şi ecomonic Politica de dezvoltare regională constituie un instrument important în cristalizarea identităţii europene. De...

Fondurile Structurale în România

Capitolul I: Instrumentele structurale 1.1 Consideratii generale Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a stimula cresterea...

Fonduri Europene Structurale

Introducere Politica de coeziune a Uniunii Europene, deşi este o politică veche de mai bine de 30 de ani, a suferit o serie de transformări în...

Fundamentarea Deciziei de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Fonduri Structurale

CAPITOLUL I 1.1. Fondurile Structurale - caracteristici principale. UE urmăreşte realizarea a trei obiective pentru reducerea diferenţelor dintre...

Ai nevoie de altceva?