Infiintarea Sistemului de Canalizare in Localitatea Trusesti Judetul Botosani

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Infiintarea Sistemului de Canalizare in Localitatea Trusesti Judetul Botosani.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 59 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domenii: Stiinta Administratiei, Alte Domenii

Cuprins

CAPITOLUL I: Date generale
1.1Tema proiectului
1.2Amplasamentul
1.3. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei
1.4 Studiul geotehnic
1.5 Topografia zonei
1.6 Elemente generale
1.6.1 Elemente de relief
1.6.2 Elemente pedologice
1.6.3 Elemente de climă, temperatură şi precipitaţii
1.6.4 Studii hidrologice
1.6.6 Elemente de ecologie terestra si acvatica
CAPITOLUL II
2.1 Descrierea funcțională și tehnologică
2.2 Descrierea situatiei propuse
2.3 Caracteristicile principale ale constructiilor
CAPITOLUL III
3.1 Dimensionarea retelei de canalizare
3.1.1 Determinarea numarului de locuitori ce folosesc apa pentru nevoi gospodaresti
3.1.2 Determinarea si dimensionarea debitelor repartizate
3.2 Elemente generale privind proiectarea statiei de epurare
3.2.2 Calculul debitelor influente în Staţia de Epurare
3.2.1 Calcului necesarului de apa(situatie de perspectiva-25 de ani)
3.2.3.Calculul cantităţilor de poluanţi influente în Staţia de Epurare 3.2.4 Determinarea gradelor de epurare necesare a fi realizate de stația de epurare
3.2.4. 1 Determinarea gradului de epurare dupăCBO5
3.2.4.2 Determinarea gradului de epurare dupa MTS
3.2.4.3 Determinarea gradului de epurare dupa N
3.2.5 Determinarea populatiei echivalente
3.2.5.1 Cantitatile de poluanti
3.2.5.2 Populatia echivalenta a debitului influent
3.2.5.3. CONCLUZIE
CAPITOLUL IV- TEHNOLOGIE DE EXECUTIE - REACTOR BIOLOGIC A LOCALITĂŢII
4.1. Memoriu tehnic
4.1.1. Descrierea lucrărilor de construcţii (Reactor biologic)
4.1.1.1. Memoriu de rezistenţă şi arhitectura
4.1.1.2. Tehnologia de execuţie a bazinului biologic
4.1.1.3. Măsuri de sănătate şi securitate a muncii şi PSI
4.2 Prevederi de alcătuire a elementelor din beton armat
4.3. Împingerea pământului - Noţiuni generale
4.4. Prevederi de alcătuire pentru plăci

Extras din document

CAPITOLUL I

DATE GENERALE

1.1. Tema proiectului

ÎNFIINŢAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE (REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE) în localitatea TRUŞEŞTI, comuna TRUŞEŞTI, judeţul BOTOŞANI”

Obiectiv 1: Înfiinţarea sistemului de canalizare al localităţii TRUŞEŞTI, comuna

TRUŞEŞTI, judeţul BOTOŞANI”

Obiectiv 2: Înfiinţarea staţiei de epurare a localităţii TRUŞEŞTI,comuna TRUŞEŞTI, judeţul BOTOŞANI”

La baza elaborării acestui proiect au stat:

- Documentare realizată la faţa locului;

- Planul de Urbanism General al comunei Truşeşti;

- Norme tehnice de proiectare MLPTL;

- STAS – urile în vigoare pentru proiectarea sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare.

Elaborarea studiului s-a făcut urmărind în permanenţă încadrarea în legislaţia actuală (legi, STAS - uri şi norme tehnice) având în atenţie ca apele uzate deversate în emisar, să se încadreze sub L.M.A. (limitele maxime admisibile) prevăzute în NTPA 001/2005.

Existenţa unui sistem centralizat de alimentare cu apă şi parţial de canalizare , cât şi extinderea acestor sisteme datorate construirii de noi locuinţe cu un grad ridicat de confort şi creşterea gradului de confort al locuinţelor deja existente, face necesară şi obligatorie proiectarea şi realizarea unei staţii de epurare, pentru a nu polua mediul cu ape uzate.

Fluxul tehnologic propus, va permite evacuarea debitului de apă uzată în emisar, cu valori ale parametrilor sub limitele admisibile prevăzute de normativele în vigoare.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor naţionale în vigoare, precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia UE; aceste materiale sunt în conformitate cu prevederile HG 766/1997 şi a Legii 10/1995, privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate pentru execuţia lucrărilor.

1.2. Amplasamentul

Judeţul Botoşani, având o suprafaţă de 4.986 km2 (2,1% din teritoriul ţării) este situat în partea de nord-est a României, învecinându-se la sud cu judeţul Iaşi, la vest cu judeţul Suceava, la nord cu Ucraina şi la est cu Republica Moldova.

Teritoriul judeţului, cuprins în întregime în zona de dealuri a Moldovei de Nord, prezintă diferenţe de altitudine relativ reduse: dealurile Siretului, mai înalte la vest şi în sectorul nordic al Câmpiei Moldovei şi dealurile scunde la est, cu caracteristici proprii Podişului Moldovei.

1.3. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei

Existenţa unui sistem centralizat de alimentare cu şi extinderea acestui sistem datorate construirii de noi locuinţe cu un grad ridicat de confort şi creşterea gradului de confort al locuinţelor deja existente, face necesară şi obligatorie proiectarea şi realizarea unei reţele de canalizare, pentru a nu polua mediul cu ape uzate.

Sistemul de canalizare prezintă următoarele avantaje:

- depoluarea pânzei freatice subterane;

- depoluarea solului;

- depoluarea microclimatului;

- protecţia populaţiei prin eliminarea surselor de infestare;

- creşterea nivelului de trai al populaţiei;

- ocuparea forţei de muncă din zonă în execuţie şi exploatare.

Fluxul tehnologic propus al staţiei de epurare va permite evacuarea debitului de apă uzată în emisar, cu valori ale parametrilor sub limitele admisibile prevăzute de normativele în vigoare.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor naţionale în vigoare, precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia UE; aceste materiale sunt în conformitate cu prevederile HG 766/1997 şi a Legii 10/1995, privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate pentru execuţia lucrărilor

1.4 Studiul geotehnic

Conform STAS 1242/1 - 89, studiul geotehnic are ca scop:

- identificarea succesiunii tipului stării şi caracteristicilor fizico-mecanice ale structurilor care alcătuiesc terenul de fundare pe zona activă a fundaţiilor şi funcţie de portanţa şi compresibilitatea acestuia, definitivarea sistemului şi adâncimii de fundare pentru construcţie;

Fisiere in arhiva (1):

  • Infiintarea Sistemului de Canalizare in Localitatea Trusesti Judetul Botosani.docx

Alte informatii

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI, IAȘI FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ, GEODEZIE ȘI INGINERIA MEDIULUI