Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 29973
Mărime: 1.88MB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 8

CAPITOLUL 1. STRATEGIA SCHIMBĂRII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PRIN APLICAREA PROCESULUI DE REFORMARE A ACESTEIA 10

1.1. Managementul schimbării în administraţia publică 10

1.1.1. Cauzele schimbării 11

1.1.2. Modele de schimbare organizaţională 12

1.2. Reforma în administraţia publică 14

1.2.1. Necesitatea reformei 15

1.2.2. Utilizarea tehnologiei informaţiei, o dimensiune importantă a reformei 17

1.3. Progresul tehnologic în administraţia publică 19

1.3.1. Posibilităţile oferite de schimbările tehnologice 21

1.3.2. Inovarea tehnologică în administraţia publică 23

CAPITOLUL 2. IMPLICAŢII ALE UTILIZĂRII TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 25

2.1. Importanţa domeniului tehnologiei informaţiei pentru optimizarea funcţionalităţii administraţiei publice 25

2.1.1. Definirea conceptelor de optimizare şi funcţionalitate 25

2.1.2. Asigurarea unei administraţii electronice dezvoltate prin utilizarea tehnologiei informaţiei 27

2.2. Dezvoltarea sistemului informaţional al administraţiei publice 32

2.2.1. Structura generală a sistemului informatic şi informaţional al administraţiei publice 33

2.2.2. Creşterea operativităţii administraţiei publice prin informatizarea instituţiilor 36

2.3. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor cu impact asupra cetăţenilor 39

2.4. Avantaje şi dezavantaje ale folosirii mijloacelor de tehnologie avansată în administraţia publică 43

CAPITOLUL 3. PROGRAME ŞI SISTEME AVANSATE DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI UTILIZATE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 47

3.1. Programele de calculator în administraţia publică 47

3.2. Sistemul electronic naţional 51

3.2.1. Sistemul E-Guvernare 52

3.2.2. Sistemul E-Administraţie 55

3.3. Disfuncţionalităţi apărute în procesul de implementare a acestor sisteme şi programe 59

CAPITOLUL 4. MODEL DE REALIZARE A UNUI SITE WEB PENTRU PRIMĂRIA ORAŞULUI RĂCARI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 63

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 75

BIBLIOGRAFIE 80

Extras din document

INTRODUCERE

Tehnologia informaţiei reprezintă pentru administraţia publică un domeniu de interes major, domeniu care influenţează în mod direct felul în care sunt percepute şi implementate serviciile publice electronice la nivelul întregii ţări. Importanţa acestui domeniu pentru administraţia publică derivă din faptul că, având în vedere noile cerinţe impuse de societatea informaţională, asigură o eficientizare a procesului de guvernare, atât la nivel local cât şi central, dar şi o orientare a serviciilor publice către cetăţean, oferindu-i acestuia posibilitatea de a interveni în procesul de luare a deciziilor ce privesc comunitatea din care face parte.

Deşi suntem cu toţii conştienţi de importanţa deosebită pe care o deţine Tehnologia informaţiei în asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice, puţini sunt cei care folosesc şi beneficiază la maximum de posibilităţile oferite de acest domeniu în procesul de guvernare. Acest fapt a reprezentat şi unul dintre motivele pentru care am decis să iniţiez un demers ştiinţific pe tema optimizării funcţionalităţii administraţiei publice prin utilizarea tehnologiei informaţiei. Pe lângă acesta consider că tema abordată în această lucrare este de actualitate, ea oferind direcţii clare de implementare şi utilizare a tehnologiilor avansate în sectorul administrativ.

Literatura de specialitate care vizează problemele pe care intenţionez să le dezbat în prezenta lucrare nu oferă informaţii complete şi satisfăcătoare. Astfel intenţia mea este de a lămuri aspectele privind particularităţile utilizării tehnologiei informaţiei în administraţia publică şi avantajele pe care acest domeniu le oferă în eficientizarea procesului de guvernare.

Lucrarea de faţă încearcă să descrie şi să analizeze, pe cât posibil, care anume sunt mijloacele de tehnologia informaţiei folosite în administraţia publică şi modul cum acestea sunt utilizate pentru a asigura o eficienţă sporită sectorului administrativ.

În vederea relevării celor expuse am structurat lucrarea pe patru capitole, organizate la rândul lor pe subcapitole şi am finalizat cu un set de concluzii şi propuneri referitoare la problematica dezbătută.

Primul capitol tratează problematica schimbării administraţiei publice prin aplicarea procesului de reformare a acesteia. În acest fel am prezentat schimbările produse în domeniul tehnologiei informaţiei în urma aplicării reformei precum şi progresul tehnologic înregistrat în urma acestor schimbări.

Cel de-al doilea capitol aprofundează problematica lucrării prin analizarea implicaţiilor care apar în procesul de utilizare a tehnologiei informaţiei în administraţia publică. Astfel sunt definite conceptele de optimizare şi funcţionalitate şi sunt prezentate clar avantajele şi dezavantajele folosirii mijloacelor de tehnologia informaţiei în sistemul administrativ.

Capitolul trei vizează acele programe şi sisteme de tehnologia informaţiei care sunt folosite la momentul actual în administraţia publică. Pe lângă acestea mai sunt evidenţiate şi acele disfuncţionalităţi apărute în procesul de implementare a programelor şi sistemelor în cadrul sectorului public.

În capitolul patru, partea aplicativă a lucrării, am conceput un model de site web pentru o instituţie publică şi anume pentru Primăria Oraşului Răcari, Judeţul Dâmboviţa. Site-ul a fost creat folosind limbajul HTML şi poate fi testat prin intermediul programului Xampplite. În acest site au fost postate toate informaţiile de interes public de care cetăţeanul comunităţii respective ar putea avea nevoie, fiind realizat în concordanţă cu reglementările în vigoare. Prin acest site consider că am optimizat funcţionalitatea respectivei primării, oferind cetăţenilor un punct de legătură virtual prin care îşi pot soluţiona probleme de informare apărute de-a lungul vieţii.

Abordarea acestei importante problematici pe parcursul celor patru capitole, susţinută printr-o prezenţă a unei bibliografii reprezentative şi a unor concluzii şi propuneri pertinente, o consider ca o încercare, dacă nu chiar o reuşită, în a formula întrebări şi a da răspunsuri adecvate acestei realităţi cu importanţă deosebită atât pentru administraţia publică în curs de modernizare, cât şi pentru cetăţenii în curs de acomodare cu aceste noi schimbări aduse de tehnologia informaţiei.

Bibliografie

Constituţia României, revizuită prin Legea 429/2003 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.

Legea nr.8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 60/26 mar. 1996.

Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, publicată în Monitorul Oficial nr. 204/23.04.2001 modificată, completată şi actualizată în baza Legii nr. 286/6.07.2006 publicată în Monitorul Oficial nr. 621/18.07.2006. Legea nr.215/2001 a fost republicată în Monitorul Oficial nr.123/20.02.2007.

Legea nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică, publicată în : Monitorul Oficial nr. 429 din 31 iulie 2001.

Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001.

Lege nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 3 februarie 2003.

Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial nr. 279/21 apr. 2003.

Legea nr. 506/17.11.2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1101 din 25 noiembrie 2004.

Ordonanţa de urgenţă nr. 14/03.03.2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.209/09.03.2005.

Preview document

Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 1
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 2
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 3
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 4
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 5
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 6
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 7
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 8
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 9
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 10
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 11
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 12
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 13
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 14
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 15
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 16
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 17
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 18
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 19
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 20
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 21
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 22
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 23
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 24
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 25
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 26
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 27
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 28
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 29
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 30
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 31
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 32
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 33
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 34
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 35
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 36
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 37
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 38
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 39
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 40
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 41
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 42
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 43
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 44
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 45
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 46
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 47
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 48
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 49
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 50
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 51
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 52
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 53
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 54
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 55
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 56
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 57
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 58
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 59
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 60
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 61
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 62
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 63
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 64
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 65
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 66
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 67
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 68
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 69
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 70
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 71
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 72
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 73
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 74
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 75
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 76
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 77
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 78
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 79
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 80
Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Optimizarea Functionalitatii Administratiei Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informatiei.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Răspunderea funcţionarilor publici este un concept şi o instituţie centrală a ştiinţei şi practicii...

Progrese și dificultăți în implementarea e-guvernării în România

Capitolul I Conceptul de e-Guvernare şi implicaţii în reforma administraţiei publice în România I. 1. e-Guvernarea: între modă şi necesitate...

Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate

INTRODUCERE România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, parcurgând tranziţia de la o planificare centralizată, spre economia de...

Instrumente Manageriale Specifice Sistemelor Decizionale Locale

INTRODUCERE Democratia nu inseamna numai instituirea alegerilor libere, a dreptului de vot si a libertatii expresiei. Acesti pasi sunt absolut...

Principiile Administrației Publice

INTRODUCERE Prezenta lucrare are la bază modul în care funcţionează, este organizată administraţia publică locală şi principiile pe care se...

Studiu aplicativ privind eficientizarea activității unei instituții publice - Primăria Municipiului Vaslui

Capitolul 1 Organizarea şi funcţionalitatea Primăriei Vaslui. Premise şi factori de impact 1.1. Cadrul general de înfiinţare şi organizare a...

Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează

INTRODUCERE În România, capacitatea de adaptare a instituţiilor la cerinţele în schimbare ale mediului socio-economic, precum şi la statutul de...

Modernizarea Administrației Publice

INTRODUCERE România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, parcurgând tranziţia de la o planificare centralizată, spre economia de...

Te-ar putea interesa și

Practică BRD

Scurta prezentare BRD-G.S.G Istoria B.R.D. dateazǎ din anul 1923, când Societatea Naţionalǎ pentru Credit Industrial a fost înfiinţatǎ ca...

Contractul de Achiziții Publice

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEMA CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE 1.2. Conceptul de contract administrativ Administraţia publică are ca fundament de...

Ai nevoie de altceva?