Principiile Administrației Publice

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 23956
Mărime: 109.97KB (arhivat)
Publicat de: Luana Pintilie
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAPITOLUL I - ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
 3. 1.1 CONCEPTUL DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 7
 4. 1.2 SFERA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 11
 5. 1.3. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 15
 6. 1.4. CARACTERISTICILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 16
 7. CAPITOLUL II - PRINCIPIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 8. 2.1 PRECIZĂRI PREALABILE 19
 9. 2.2. PRINCIPIUL DESCENTRALIZĂRII 21
 10. 2.2.1. CONŢINUTUL PRINCIPIULUI DESCEN-TRALIZĂRII 21
 11. 2.2.2. CADRUL LEGISLATIV AL DESCENTRALIZĂRII 23
 12. 2.2.3. BENEFICIILE DESCENTRALIZĂRII 23
 13. 2.2.4. TRANSFERUL DE COMPETENŢE ÎN CADRUL PROCESULUI DE DESCENTRALIZARE 25
 14. 2.2.5. DESCENTRALIZAREA ŞI SUBSIDIARITATEA 26
 15. 2.3 PRINCIPIUL AUTONOMIEI LOCALE 27
 16. 2.3.1. CONŢINUTUL PRINCIPIULUI 28
 17. 2.3.2.CADRUL LEGISLATIV AL PRINCIPIULUI AUTONOMIEI LOCALE 29
 18. 2.3.3. AUTORITĂŢILE PUBLICE LOCALE PURTĂTOARE ALE AUTONOMIEI LOCALE 30
 19. 2.4 PRINCIPIUL DECONCENTRĂRII SERVICIILOR PUBLICE 31
 20. 2.4.1. CONŢINUTUL PRINCIPIULUI 31
 21. 2.4.2. CADRUL LEGISLATIV AL PRINCIPIULUI DECONCENTRĂRII 33
 22. 2.4.3. TERMINOLOGIA DIN SFERA DECONCENTRĂRII 34
 23. 2.4.4. ATRIBUŢIILE SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE 35
 24. 2.4.5. SERVICIILE PUBLICE CARE FAC OBIECTUL DECONCENTRĂRII 35
 25. 2.4.6. PREFECTUL – CONDUCĂTORUL SERVICIILOR DECONCENTRATE DIN TERITORIU 36
 26. 2.5 PRINCIPIUL ELIGIBILITĂŢII AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 38
 27. 2.5.1. CONŢINUTUL PRINCIPIULUI ELIGIBILITĂŢII 38
 28. 2.5.2. CADRUL LEGISLATIV AL PRINCIPIULUI ELIGIBILITĂŢII 39
 29. 2.5.3. ALEGERILE LOCALE 41
 30. 2.5.4. ALEŞII LOCALI 41
 31. 2.5.5. DREPTUL DE A VOTA ŞI DE A FI ALES LA NIVEL LOCAL 42
 32. 2.6 PRINCIPIUL LEGALITĂŢII 44
 33. 2.6.1. CONŢINUTUL PRINCIPIULUI LEGALITĂŢII 45
 34. 2.6.2. CADRUL LEGISLATIV AL PRINCIPIULUI LEGALITĂŢII 45
 35. 2.6.3. CATEGORII DE ACTE NORMATIVE CU FORŢĂ JURIDICĂ SUPERIOARĂ A CĂROR RESPECTARE ESTE CERUTĂ DE PRINCIPIUL LEGALITĂŢII 46
 36. 2.7 PRINCIPIUL CONSULTĂRII CETĂŢENILOR ÎN SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR LOCALE DE INTERES DEOSEBIT 49
 37. 2.7. 1. CONŢINUTUL PRINCIPIULUI CONSULTĂRII CETĂŢENILOR 49
 38. 2.7.2. CADRUL LEGISLATIV AL PRINCIPIULUI CONSULTĂRII CETĂŢENILOR 50
 39. 2.7. 3. MODALITĂŢILE CONCRETE DE REALIZARE A CONSULTĂRII CETĂŢENILOR 51
 40. CAPITOLUL III - STUDIU DE CAZ PRIVIND APLICAREA PRINCIPIILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN COMUNA MUŞETEŞTI, JUDEŢUL GORJ
 41. 3.1. APLICAREA PRINCIPIULUI DESCENTRALIZĂRII SERVICIILOR PUBLICE ÎN COMUNA MUŞETEŞTI
 42. 3.2. APLICAREA PRINCIPIULUI AUTONOMIEI LOCALE ÎN COMUNA MUŞETEŞTI 59
 43. 3.3. APLICAREA PRINCIPIULUI DECONCENTRĂRII ADMINISTRATIVE ÎN COMUNA MUŞETEŞTI 61
 44. 3.4. APLICAREA PRINCIPIULUI ELIGIBILITĂŢII AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN COMUNA MUŞETEŞTI 62
 45. 3.5. APLICAREA PRINCIPIULUI LEGALITĂŢII ÎN COMUNA MUŞETEŞTI.63
 46. 3.6. APLICAREA PRINCIPIULUI CONSULTĂRII CETĂŢENILOR ÎN PROBLEMELE LOCALE DE INTERES DEOSEBIT ALE COMUNEI MUŞETEŞTI 70
 47. CONCLUZII 71
 48. BIBLIOGRAFIE 73

Extras din licență

INTRODUCERE

Prezenta lucrare are la bază modul în care funcţionează, este organizată administraţia publică locală şi principiile pe care se întemeiază aceasta, cu ajutorul autorităţilor publice locale şi a resurselor necesare.

Am ales această temă de lucrare de licenţă deoarece este foarte important de ştiut cum administraţia publică satisface interesul public, cum administraţia asigură organizarea executării şi executarea în concret a legilor, precum şi principiile pe care se fundamentează administraţia publică locală.

Această lucrare de licenţă este structurată pe trei capitole, incluzând o prezentare a administraţiei publice, a principiilor administraţiei publice locale precum şi un studiu de caz privind aplicarea acestor principii într-o anumită unitate administrativ-teritorială.

În primul capitol am efectuat o scurtă introducere a ceea ce semnifică noţiunea de administraţie publică, mai exact ea reprezintă activitatea pe care statul o desfăşoară în mod continuu şi permanent a unor trebuinţe în vederea satisfacerii unui interes general. Astfel, noţiunea de administraţie capătă două sensuri principale, pe de-o parte, ea exprimă modul în care sunt rezolvate treburile cu caracter public, procedeele şi modul în care sunt gestionate serviciile publice, iar pe de altă parte aceasta reprezintă ansamblul autorităţilor care conduc aceste treburi publice.

În cel de-al doilea capitol, am prezentat principiile pe care se organizează şi funcţionează administraţia publică locală. Aceste principii reprezintă un ansamblu de reguli de bază care trebuie respectate cu stricteţe pentru ca administraţia publică să fie eficientă în sistemul ei, cele mai importante fiind: principiul descentralizării, al autonomiei locale şi al deconcentrării serviciilor publice. Pe lângă aceste principii se mai adaugă conform Legii 215/2001, republicată şi actualizată, următoarele: principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, principiul legalităţii şi principiul consultării cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit. Principiul descentralizării a fost consacrat în art. 120 alin. (1) din Constituţia României din anul 1991, în urma revizuirii acesteia prin Legea nr. 429/2003. Descentralizarea reprezintă procesul transferului de autoritate şi responsabilitate administrativă şi financiară de la nivel central la nivel local.

Principiul autonomiei locale se referă la dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.

Principiul deconcetrării serviciilor publice constă în transferarea unora din atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate către un serviciu determinat al lor în unităţile administrativ-teritoriale.

Principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale constă în aceea că aceste autorităţi se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile Legii nr. 67/2007 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Principiul legalităţii reprezintă acea regulă fundamentală de drept în temeiul căreia toate subiectele de drept - persoane fizice si juridice, autoritaţi de stat şi organizaţii neguvernamentale, funcţionari şi cetaţeni, străini, etc.- au îndatorirea de a respecta Constituţia, legile şi celelalte acte juridice, normative şi individuale, întemeiate pe lege şi aplicabile raporturilor sociale la care participă.

Principiul consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit. Prin Legea nr. 215/2001 este reglementată posibilitatea „de a se recurge la consultarea cetăţenilor prin referendum sau prin orice altă formă de participare directă a cetăţenilor la treburile publice, în condiţiile legii.

În cel de-al treilea capitol, denumit generic studiu de caz, am făcut vorbire despre aplicarea principiilor administraţiei publice locale în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale date, şi anume comuna Muşeteşti, judeţ Gorj.

Bibliografie

Bălan Emil, Instituţii administrative, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.

Dănişor Dan Claudiu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, Teoria generală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007.

Gârleşteanu George, Principii fundamentale de organizare şi funcţionare a administraţiei publice din România, Editura Sitech, Craiova, 2008.

Ghencea Florin, Descentralizarea şi deconcentrarea administrativă - principii de organizare a administraţiei publice locale, Institutul de Ştiinţe Administrative Paul Negulescu, Caietul Ştiinţific nr. 6/ 2004.

Gorun Adrian, Gorun Tiberiu Horaţiu, Mareş Petre, Elemente de administraţie publică- Studii Comparative, Editura Biblioteca, Târgovişte, 2009.

Gorun Adrian, Gorun Horaţiu Tiberiu, Elemente de epistemologie juridică. Administraţia publică şi mediul ei. Actele administrative, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2010.

Ioan Alexandru, Administraţie publică - Teorii, realităţi, perspective, ed. a IV-a revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007.

Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, vol. I, ed. a 4-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2005.

Manda Corneliu, Drept administrativ, Tratat elementar, ed. a IV-a, revizuită şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007.

Miulescu Nicoleta, Curs de drept administrativ, Editura Universitaria Craiova, Craiova, 2006.

Petrescu Rodica Narcisa, Drept Administrativ, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009.

Popescu Emanoil, Drept Administrativ, Ediţia a II-a revăzută şi actualizată, Editura Universitas, Bucureşti, 2009.

Preda Mircea, Drept administrativ - partea generală, ed. a IV-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006.

Rusu Ion, Drept Administrativ, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

Tofan Dana Apostol, Drept administrativ, vol. I, ed. a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.

Trăilescu Anton, Drept Administrativ, Ediţia a 3-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.

Preview document

Principiile Administrației Publice - Pagina 1
Principiile Administrației Publice - Pagina 2
Principiile Administrației Publice - Pagina 3
Principiile Administrației Publice - Pagina 4
Principiile Administrației Publice - Pagina 5
Principiile Administrației Publice - Pagina 6
Principiile Administrației Publice - Pagina 7
Principiile Administrației Publice - Pagina 8
Principiile Administrației Publice - Pagina 9
Principiile Administrației Publice - Pagina 10
Principiile Administrației Publice - Pagina 11
Principiile Administrației Publice - Pagina 12
Principiile Administrației Publice - Pagina 13
Principiile Administrației Publice - Pagina 14
Principiile Administrației Publice - Pagina 15
Principiile Administrației Publice - Pagina 16
Principiile Administrației Publice - Pagina 17
Principiile Administrației Publice - Pagina 18
Principiile Administrației Publice - Pagina 19
Principiile Administrației Publice - Pagina 20
Principiile Administrației Publice - Pagina 21
Principiile Administrației Publice - Pagina 22
Principiile Administrației Publice - Pagina 23
Principiile Administrației Publice - Pagina 24
Principiile Administrației Publice - Pagina 25
Principiile Administrației Publice - Pagina 26
Principiile Administrației Publice - Pagina 27
Principiile Administrației Publice - Pagina 28
Principiile Administrației Publice - Pagina 29
Principiile Administrației Publice - Pagina 30
Principiile Administrației Publice - Pagina 31
Principiile Administrației Publice - Pagina 32
Principiile Administrației Publice - Pagina 33
Principiile Administrației Publice - Pagina 34
Principiile Administrației Publice - Pagina 35
Principiile Administrației Publice - Pagina 36
Principiile Administrației Publice - Pagina 37
Principiile Administrației Publice - Pagina 38
Principiile Administrației Publice - Pagina 39
Principiile Administrației Publice - Pagina 40
Principiile Administrației Publice - Pagina 41
Principiile Administrației Publice - Pagina 42
Principiile Administrației Publice - Pagina 43
Principiile Administrației Publice - Pagina 44
Principiile Administrației Publice - Pagina 45
Principiile Administrației Publice - Pagina 46
Principiile Administrației Publice - Pagina 47
Principiile Administrației Publice - Pagina 48
Principiile Administrației Publice - Pagina 49
Principiile Administrației Publice - Pagina 50
Principiile Administrației Publice - Pagina 51
Principiile Administrației Publice - Pagina 52
Principiile Administrației Publice - Pagina 53
Principiile Administrației Publice - Pagina 54
Principiile Administrației Publice - Pagina 55
Principiile Administrației Publice - Pagina 56
Principiile Administrației Publice - Pagina 57
Principiile Administrației Publice - Pagina 58
Principiile Administrației Publice - Pagina 59
Principiile Administrației Publice - Pagina 60
Principiile Administrației Publice - Pagina 61
Principiile Administrației Publice - Pagina 62
Principiile Administrației Publice - Pagina 63
Principiile Administrației Publice - Pagina 64
Principiile Administrației Publice - Pagina 65
Principiile Administrației Publice - Pagina 66
Principiile Administrației Publice - Pagina 67
Principiile Administrației Publice - Pagina 68
Principiile Administrației Publice - Pagina 69
Principiile Administrației Publice - Pagina 70
Principiile Administrației Publice - Pagina 71
Principiile Administrației Publice - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Principiile Administratiei Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Satisfacția cetățeanului fata de serviciile administrației publice

I. INTRODUCERE : Tema aleasă de mine în această lucrare este : SATISFACŢIA CETĂŢEANULUI FAŢĂ DE SERVICIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (STUDIU DE CAZ...

Relația administrației publice cu presa

I Relaţiile publice concept rol şi istorie 1.1 Delimitări conceptuale Practica relaţiilor publice este arta şi ştiinţa socială a analizării unor...

Instrumente Manageriale Specifice Sistemelor Decizionale Locale

INTRODUCERE Democratia nu inseamna numai instituirea alegerilor libere, a dreptului de vot si a libertatii expresiei. Acesti pasi sunt absolut...

Descentralizare și dezvoltare regională

CAPITOLUL 1. DESCENTRALIZARE-PRINCIPIU DE ORGANIZARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 1.1. Conceptul de descentralizare administraţiei publice ṣi...

Funcția Publică și Statutul Funcționarului Public

INTRODUCERE În condiţiile trecerii statului nostru la economia de piaţă, înlocuirea sistemului de comandă cu cel administrativ este o condiţie...

Principiile Administrației Publice Locale

I. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 1. Noţiunea de administraţie publică locală Prin administraţie publică locală se înţelege totalitatea...

SC Transport Public Ploiești SA

Prezentarea organizatiei care furnizeaza serviciul public Denumirea organizatiei si obiectul de activitate Societatea comercială TRANSPORT PUBLIC...

Studiu Comparativ Privind Furnizarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare în Municipiile București și Galați

1. Prezentarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din Municipiul Bucureşti şi Municipiul Galaţi 1.1. Serviciul de alimentare cu apă şi...

Te-ar putea interesa și

Instrumente Manageriale Specifice Sistemelor Decizionale Locale

INTRODUCERE Democratia nu inseamna numai instituirea alegerilor libere, a dreptului de vot si a libertatii expresiei. Acesti pasi sunt absolut...

Uniunea Europeană - administrație

INTRODUCERE Ideea de Europă unită, de unitate europeană, este de dată relativ recentă, cu toate că termenul „ Europa”, privit ca un concept...

Incidența idealului modelului european de administrație asupra spațiului administrativ din România

Introducere Actualitatea temei investigate. Reforma Administraţiei Publice din România, este o prioritate de necontestat a oricărei guvernări....

Particularități ale Procesului de Conducere în Administrația Publică

Introducere În prezenta lucrare mi-am propus să dezbat particularităţile procesului de conducere în administraţia publică, pentru o mai bună...

Principiile Administrației Publice Locale

I. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 1. Noţiunea de administraţie publică locală Prin administraţie publică locală se înţelege totalitatea...

Administrația Publică Locală - Consiliul Local

1. Sfera de cuprindere a noţiunii de administraţie publică Statul, termen care sugerează un „nucleu central”, în realitate este o reţea de...

Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești

Caiet de practica Primaria comunei Puiesti , perioada 13.06.2011-24.06.2011 1 Organizare, funcţionare şi reglementare privind autorităţile...

Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice

CAPITOLUL 1 PRINCIPIUL LEGALITĂŢII CA DIMENSIUNE A STATULUI DE DREPT 1.1. Constituţionalizarea statului de drept Statele care îşi atribuie...

Ai nevoie de altceva?