Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ

Licență
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 25864
Mărime: 141.02KB (arhivat)
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Univ. Hârceagă Octavian
UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE SPECIALIZAREA: ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul 1 4
 3. NOȚIUNEA, TRĂSĂTURILE ȘI EVOLUȚIA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV
 4. ÎN ROMÂNIA 4
 5. 1.1. Noţiunea contenciosului administrativ 4
 6. 1.2. Evolutia istorica a contenciosului administrativ in Romania 5
 7. 1.3. Trăsăturile contenciosului administrativ 8
 8. 1.4. Formele contenciosului administrativ 9
 9. Capitolul 2 11
 10. CONDIŢIILE DE ADMITERE A ACŢIUNII ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV 11
 11. 2.1. Unele noţiuni generale 11
 12. 2.2. Actul atacat în justiţie trebuie să fie un act administrativ 12
 13. 2.3. Actul atacat în justiţie să vatăme un drept recunoscut de lege sau un interes
 14. legitim 14
 15. 2.4. Actul atacat să emane de la o autoritate publică 15
 16. 2.5. Să fie efectuată procedura administrativă prealabilă în cazurile prevăzute de
 17. lege 16
 18. 2.6. Acţiunea să fie introdusă în termenul legal 19
 19. 2.7. Actul atacat în justiţie să nu fie exceptat de la controlul pe calea contenciosului
 20. administrativ 21
 21. Capitolul 3 25
 22. PROCEDURA DE SOLUŢONARE A ACŢIUNII ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV CONFORM LEGII NR. 554/2004 25
 23. 3.1. Părţile în litigiul de contencios administrativ 25
 24. 3.2. Instanţele judecătoreşti competent 28
 25. 3.3. Formularea acţiunii în contencios administrativ 31
 26. 3.4. Obiectul acțiunii în contencios administrativ 34
 27. 3.5. Judecarea acţiunii în contenciosul administrativ 37
 28. 3.6. Soluţii date în contenciosul administrativ 41
 29. 3.7. Hotărârea judecătorească în acţiunea în contenciosul administrativ 45
 30. 3.8. Efectele hotărârilor judecătoreşti pronunţate în contenciosul
 31. administrativ 48
 32. Capitolul 4 53
 33. CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ÎN ALTE STATE 53
 34. 4.1. Aspecte generale 53
 35. 4.2. Procedura contenciosului administrativ în Franţa 54
 36. 4.3. Contenciosul administrativ în Belgia 56
 37. 4.4. Procedura contenciosului administrativ în Italia 57
 38. 4.5. Contenciosul administrativ în Olanda 60
 39. 4.6. Procedura contenciosului administrativ în Germania 61
 40. 4.7. Procedura contenciosului administrativ în alte state 65
 41. ANEXE 68
 42. CONCLUZII 71
 43. BIBLIOGRAFIE 73

Extras din licență

Introducere

Apararea și ocrotirea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor stipulate în Constituție și alte legi ale statului, în raport cu autoritățile publice este evedint o necesitate foarte importantă în menținerea ordini de drept în societate , pe cât și a democrație. În caz contrar poate duce la instalarea unei situații nedorite de întreaga populație cum ar fi tirania, regim totalitar și hausul în societate.

În ajutorul apărării drepturilor și intereselor legale ale persoanelor vine Legea nr. 554/2004, mai numită și legea contenciosului administrativ. Lege ce dă dreptul persoanelor fizice și juridice să-și apere acele drepturi și să-și ocrotească acele interese legitime nesocotite sau încălcate de o autoritate publică. În aceeași ordine de idei sarcina de a asigura aplicarea legilor, de a edita acte normative în scopul executării legilor, de a asigura funcţionarea seviciilor publice, de a lua măsuri pentru executarea contractelor administrative, ocrotirea drepturilor persoanelor şi satisfacerea cerinţelor acestora, menţinerea ordinii publice, revine administraţiei statului.

Tot mai mulţi cetăţeni consideră că, în îndeplinirea acestor sarcini, administraţia lizează drepturile sau interesele persoanelor. Acestea au însă posibilitatea de a formula o contestaţie juridică care să fie rezolvată în mod legal de către organele competente.

Având în vedere necesitate indicată mai sus, și necesitatea cunoașterii Legii 554/2004, am redat în prezenta lucrare, multe aspecte privind contenciosul administrativ și modul de a ne folosi de reglementările legale consființite de lege.

Astfel, având în vedere procedura de soluționare a litigiului și a acțiunei în instanța de contencios administrativ și importanța ei , la emitere de catre instanță a hotărârilor sale și prin urmare la apararea sau la sfidarea drepturilor și intereselor legale, am ales să redau mai detaliat această acțiunie respectivă, dar nu mai întâi de a reda un cadru teoretic sau de introducere în temă.

Prin urmare în capitolele ce urmează voi arăta importanța contenciosului administrativ și cum începe, curge, se soluționeaza și se încheie procedura de soluționare a litigiilor în contenciosul administrativ.

Capitolul 1. Noțiunea, Trasăturile și Evoluția Contenciosului Administrativ în România.

1. 1. Noţiunea contenciosului administrative.

Cuvântul „contencios” vine de la cuvântul francez contentieux, care la rândul lui, se retrage din latinescu contentiosus (certăreț), adjectivul substantivului contentio, adică: conflict, dispută, confruntare.1

În doctrina franceză, contenciosul administrativ este format din totalitatea regulilor aplicabile administrațiilor care doresc obtinerea unei anulări, interpretări, aprecieri a validității actului unei autorități administrative sau condamnarea administrației în fața judecatorului administrativ.

Exponenții sistemul de drept american consideră că contenciosul administrativ servește realizării a două scopuri: furnizează compensații persoanelor care au fost vătămate prin acțiuni ilegale sau arbitrare ale administrției și, ajută la menținerea administrației pe calea descrisă prin legi.

Noțiunea de contencios administrativ are două accepțiuni: ca activitate de solutionare a conflictelor, în care una dintre părți este o autoritate publică, un funcționar al acesteia sau un serviciu public administrativ și ca mod de organizare a autorității competente să desfăsoare acestă activitate, aici vorbim de autorități de contencios administrativ.

Termenul de contencios administrativ poate fi utilizat în mai multe accepțiuni, astfel:

a) În sens funcțional, de activitate, prin contenciosul administrativ se înțelege activitatea propriu-zisă de soluționare a litigiilor, în care cel putin una dintre părți este o autoritate publică;

b) În sens organizatoric, de sistem de organe, prin contencios administrativ se întelege totalitatea organelor care soluționează litigiile, în care cel puțin una dintre părți este o autoritate publică;

c) În sensul de instituție juridică, se înțelege ansamblu normelor juridice care reglementează relațiile sociale ce apar în activitatea de soluționare a litigiilor, în care cel puțin una dintre părți este o autoritate publică.2

Preview document

Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 1
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 2
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 3
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 4
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 5
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 6
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 7
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 8
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 9
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 10
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 11
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 12
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 13
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 14
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 15
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 16
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 17
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 18
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 19
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 20
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 21
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 22
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 23
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 24
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 25
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 26
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 27
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 28
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 29
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 30
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 31
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 32
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 33
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 34
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 35
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 36
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 37
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 38
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 39
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 40
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 41
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 42
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 43
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 44
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 45
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 46
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 47
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 48
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 49
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 50
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 51
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 52
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 53
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 54
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 55
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 56
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 57
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 58
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 59
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 60
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 61
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 62
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 63
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 64
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 65
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 66
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 67
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 68
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 69
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 70
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 71
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 72
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 73
Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ - Pagina 74

Conținut arhivă zip

 • Procedura de Solutionare a Actiunii in Contencios Administrativ.docx

Alții au mai descărcat și

Suspendarea Actelor Administrative

Introducere Prin drept administrativ se înţelege un grup de norme juridice care, datorită particularităţilor pe care le reprezintă, formează o...

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Condițiile acțiunii directe în baza Constituției României și a legii nr. 554 pe 200

Rezumat Contenciosul administrativ, ca element esenţial şi indispensabil al statului de drept, reprezintă, în fapt, o concretizare a principiului...

Contractele administrative - atacarea lor în fața instanței de contencios administrativ

CAPITOLUL I Aspecte introductive Etimologic, cuvântul contencios provine prin filieră franceză (contentieux = contencios) din latinescul...

Conceptul de Calitate în Managementul Public

1. PREZENTAREA TEMEI: CALITATEA IN SECTORUL PUBLIC – CONCEPT, CARACTERISTICI SI ABORDARI Pentru a putea intelege conceptul de calitate ca atare,...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Contencios Administrativ

SCOPUL CURSULUI Cursul îşi propune prezentarea cadrului teoretic necesar înţelegerii fenomenului administrativ în relaţia sa cu domeniul politic,...

Te-ar putea interesa și

Munca și Conflictele de Munca

CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOARE LA MUNCĂ ŞI LA CONFLICTELE DE MUNCĂ Munca reprezintă o activitate inseparabilă de existenţa fiinţei umane Munca...

Proces de judecată a litigiilor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV I.1 Noţiunea de contencios administrativ Intr-un stat intemeiat pe ordinea...

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Condițiile acțiunii directe în baza Constituției României și a legii nr. 554 pe 200

Rezumat Contenciosul administrativ, ca element esenţial şi indispensabil al statului de drept, reprezintă, în fapt, o concretizare a principiului...

Controlul Instanțelor de Contencios Administrativ asupra Actelor Administrative pe Calea Excepției de Nelegalitate

C A P I T O L U L I NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 1.1 Noţiunea de contencios administrativ Etimologic, cuvântul...

Proceduri Administrativ-Jurisdictionale și Recursurile Administrativ-Jurisdictionale

1.Natura juridică a procedurilor administrativ-jurisdicţionale Problematica procedurii administrativ-jurisdicţionale şi a modului de contestare a...

Controlul Actelor Administrative

Controlul administrativ Controlul administrativ poate fi caracterizat ca fiind controlul infăptuit de administraţia publică în conformitate cu...

Contenciosul Administrativ în Republica Moldova

Introducere Actualitatea lucrarii Începînd cu anii ’90 , Republica Moldova, odată cu căderea regimului sovietic, a trecut pe o nouă cale de...

Ai nevoie de altceva?