Procedura de Solutionare a Actiunii in Contencios Administrativ

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta licenta trateaza Procedura de Solutionare a Actiunii in Contencios Administrativ.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 74 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Pr. Univ. Hârceagă Octavian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Cuprins

Introducere 3
Capitolul 1 4
NOȚIUNEA, TRĂSĂTURILE ȘI EVOLUȚIA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV
ÎN ROMÂNIA 4
1.1. Noţiunea contenciosului administrativ 4
1.2. Evolutia istorica a contenciosului administrativ in Romania 5
1.3. Trăsăturile contenciosului administrativ 8
1.4. Formele contenciosului administrativ 9
Capitolul 2 11
CONDIŢIILE DE ADMITERE A ACŢIUNII ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV 11
2.1. Unele noţiuni generale 11
2.2. Actul atacat în justiţie trebuie să fie un act administrativ 12
2.3. Actul atacat în justiţie să vatăme un drept recunoscut de lege sau un interes
legitim 14
2.4. Actul atacat să emane de la o autoritate publică 15
2.5. Să fie efectuată procedura administrativă prealabilă în cazurile prevăzute de
lege 16
2.6. Acţiunea să fie introdusă în termenul legal 19
2.7. Actul atacat în justiţie să nu fie exceptat de la controlul pe calea contenciosului
administrativ 21
Capitolul 3 25
PROCEDURA DE SOLUŢONARE A ACŢIUNII ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV CONFORM LEGII NR. 554/2004 25
3.1. Părţile în litigiul de contencios administrativ 25
3.2. Instanţele judecătoreşti competent 28
3.3. Formularea acţiunii în contencios administrativ 31
3.4. Obiectul acțiunii în contencios administrativ 34
3.5. Judecarea acţiunii în contenciosul administrativ 37
3.6. Soluţii date în contenciosul administrativ 41
3.7. Hotărârea judecătorească în acţiunea în contenciosul administrativ 45
3.8. Efectele hotărârilor judecătoreşti pronunţate în contenciosul
administrativ 48
Capitolul 4 53
CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ÎN ALTE STATE 53
4.1. Aspecte generale 53
4.2. Procedura contenciosului administrativ în Franţa 54
4.3. Contenciosul administrativ în Belgia 56
4.4. Procedura contenciosului administrativ în Italia 57
4.5. Contenciosul administrativ în Olanda 60
4.6. Procedura contenciosului administrativ în Germania 61
4.7. Procedura contenciosului administrativ în alte state 65
ANEXE 68
CONCLUZII 71
BIBLIOGRAFIE 73

Extras din document

Introducere

Apararea și ocrotirea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor stipulate în Constituție și alte legi ale statului, în raport cu autoritățile publice este evedint o necesitate foarte importantă în menținerea ordini de drept în societate , pe cât și a democrație. În caz contrar poate duce la instalarea unei situații nedorite de întreaga populație cum ar fi tirania, regim totalitar și hausul în societate.

În ajutorul apărării drepturilor și intereselor legale ale persoanelor vine Legea nr. 554/2004, mai numită și legea contenciosului administrativ. Lege ce dă dreptul persoanelor fizice și juridice să-și apere acele drepturi și să-și ocrotească acele interese legitime nesocotite sau încălcate de o autoritate publică. În aceeași ordine de idei sarcina de a asigura aplicarea legilor, de a edita acte normative în scopul executării legilor, de a asigura funcţionarea seviciilor publice, de a lua măsuri pentru executarea contractelor administrative, ocrotirea drepturilor persoanelor şi satisfacerea cerinţelor acestora, menţinerea ordinii publice, revine administraţiei statului.

Tot mai mulţi cetăţeni consideră că, în îndeplinirea acestor sarcini, administraţia lizează drepturile sau interesele persoanelor. Acestea au însă posibilitatea de a formula o contestaţie juridică care să fie rezolvată în mod legal de către organele competente.

Având în vedere necesitate indicată mai sus, și necesitatea cunoașterii Legii 554/2004, am redat în prezenta lucrare, multe aspecte privind contenciosul administrativ și modul de a ne folosi de reglementările legale consființite de lege.

Astfel, având în vedere procedura de soluționare a litigiului și a acțiunei în instanța de contencios administrativ și importanța ei , la emitere de catre instanță a hotărârilor sale și prin urmare la apararea sau la sfidarea drepturilor și intereselor legale, am ales să redau mai detaliat această acțiunie respectivă, dar nu mai întâi de a reda un cadru teoretic sau de introducere în temă.

Prin urmare în capitolele ce urmează voi arăta importanța contenciosului administrativ și cum începe, curge, se soluționeaza și se încheie procedura de soluționare a litigiilor în contenciosul administrativ.

Capitolul 1. Noțiunea, Trasăturile și Evoluția Contenciosului Administrativ în România.

1. 1. Noţiunea contenciosului administrative.

Cuvântul „contencios” vine de la cuvântul francez contentieux, care la rândul lui, se retrage din latinescu contentiosus (certăreț), adjectivul substantivului contentio, adică: conflict, dispută, confruntare.1

În doctrina franceză, contenciosul administrativ este format din totalitatea regulilor aplicabile administrațiilor care doresc obtinerea unei anulări, interpretări, aprecieri a validității actului unei autorități administrative sau condamnarea administrației în fața judecatorului administrativ.

Exponenții sistemul de drept american consideră că contenciosul administrativ servește realizării a două scopuri: furnizează compensații persoanelor care au fost vătămate prin acțiuni ilegale sau arbitrare ale administrției și, ajută la menținerea administrației pe calea descrisă prin legi.

Noțiunea de contencios administrativ are două accepțiuni: ca activitate de solutionare a conflictelor, în care una dintre părți este o autoritate publică, un funcționar al acesteia sau un serviciu public administrativ și ca mod de organizare a autorității competente să desfăsoare acestă activitate, aici vorbim de autorități de contencios administrativ.

Termenul de contencios administrativ poate fi utilizat în mai multe accepțiuni, astfel:

a) În sens funcțional, de activitate, prin contenciosul administrativ se înțelege activitatea propriu-zisă de soluționare a litigiilor, în care cel putin una dintre părți este o autoritate publică;

b) În sens organizatoric, de sistem de organe, prin contencios administrativ se întelege totalitatea organelor care soluționează litigiile, în care cel puțin una dintre părți este o autoritate publică;

c) În sensul de instituție juridică, se înțelege ansamblu normelor juridice care reglementează relațiile sociale ce apar în activitatea de soluționare a litigiilor, în care cel puțin una dintre părți este o autoritate publică.2

Fisiere in arhiva (1):

  • Procedura de Solutionare a Actiunii in Contencios Administrativ.docx

Alte informatii

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE SPECIALIZAREA: ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ