Programul PODCA

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 16794
Mărime: 86.20KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

SECŢIUNEA I : CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PO DCA

1.TITLU : NOŢIUNI

1.1. subtitlu : Noţiunea programelor operaţionale

1.2. subtitlu: Noţiunea capacităţii administrative

2.TITLU: INTRODUCERE ÎN PO DCA

2.1.subtitlu: Tema

2.2.subtitlu: Direcţia pentru Dezvoltarea Capacitǎţii Administrative

2.3.subtitlu: Obiectivele PO DCA

2.4.subtitlu: Tipuri de proiecte finanţate prin PO DCA

2.5.subtitlu: Rolul şi necesitatea fondurilor şi programelor U.E

SECŢIUNEA A II-A : DESCRIEREA PROIECTULUI PO DCA

1.TITLU : Privire generală a PO DCA

1.1. subtitlu: Noţiuni generale

1.2. subtitlu: Descrierea situaţiei actuale a administraţiei publice

1.3. subtitlu: Analiza punctelor slabe şi punctelor tari ale administraţiei publice

1.4. subtitlu: Strategia de dezvoltare a capacităţii administrative

1.5.subtitlu: Activitati eligibile orientative

2. TITLU: Axele prioritare si domeniile majore de interventie

2.1. subtitlu: Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces

ale managementului ciclului de politici publice

2.2. subtitlu: Axa prioritară 2: Îmbunatatirea calităţii si eficienţei

furnizării serviciilor publice , cu accentul pus pe procesul de descentralizare

2.3. subtitlu: Axa prioritară 3: Asistenta tehnică

3. TITLU : Contribuirea instituţiilor publice la programele de dezvoltare socio-

economică

3.1. subtitlu: Elemente legate de implementarea PODCA

3.2 subtitlu: Parteneriatul

3.3. subtitlu: Principii directoare ale PODCA

3.4. subtitlu: Evaluare ex ante a PODCA

3.5. subtitlu: Strategia de referinţa pentru PODCA

SECŢIUNEA III – STUDIU DE CAZ - CONCLUZII

1.TITLU : SISTEM DE MANAGEMENT INFORMATIZAT ÎN PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

1.1.subtitlu: Sursa de finanţare

1.2.subtitlu: Obiectivul general al proiectului

1.3.subtitlu: Scopul proiectului

1.4.subtitlu: Beneficiile asteptate prin implementare noului sistem

SECŢIUNEA IV - Bibliografie

Extras din document

SECŢIUNEA I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PO DCA

1.NOŢIUNI

1.1. Noţiunea programelor operaţionale

Programele operaţionale sunt documente aprobate de Comisia Europeană care au ca obiecte implementarea priorităţilor sectoriale şi/sau regionale cuprinse prin Planul Naţional de Dezvoltare care sunt finanţate prin cadrul de Sprijin Comunitar.

Programele operaţionale sunt documente prin care se realizează implementarea acţiunilor strategice prevăzute în CSNR şi implicit accesarea efectivă a Instrumentelor Structurale.Ele cuprind setul de priorităţi multianuale care pot fi cofinanţate din Instrumentele Structurale, din fonduri ale Băncii Europene de Investiţii precum şi din alte fonduri. Programele Operaţionale sunt de două feluri: regionale sau sectoriale.

Modul în care se implementează strategia şi priorităţile unui Program Operaţional sunt detaliate în Programul complement. Acesta conţine prezentarea fiecărei axe prioritare, pe domenii de intervenţie şi operaţiuni, indicatorii de monitorizare a obiectivelor specifice, planul financiar, criteriile indicative de selecţie a proiectelor, etc.

1.2. Noţiunea capacităţii administrative

Capacitatea administrativă este ansamblul resurselor materiale, instituţionale şi umane de care dispune o unitate administrativ-teritorială, precum şi acţiunile pe care le desfăşoară această pentru exercitarea competenţelor stabilite prin lege (L195/2006).

Dezvoltarea capacităţii administrative are scopul de a promova şi susţine crearea atât la nivel central cât şi local a unei administraţii publice care să devină un important factor de competitivitate, dezvoltare, progres şi coeziune.

2. INTRODUCERE IN PO DCA

2.1. Tema

Tema centrală a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative consta în Creşterea încrederii în Administraţia Publică

2.2. Direcţia pentru Dezvoltarea Capacitǎţii Administrative

Direcţia pentru Dezvoltarea Capacitǎţii Administrative, denumită în continuare direcţie, este o structură de specialitate a apăratului central, segment administraţie publică al Ministerului Administraţiei şi Internelor, fără personalitate juridică, cu rolul de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, având responsabilitatea gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate acestui program, conform prevederilor art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale. Activitatea direcţiei este coordonatã de către un secretar de stat.

Direcţia asigură în activitatea sa aplicarea legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a ordinelor şi a instrucţiunilor emise de ministrul administraţiei şi internelor, precum şi a dispoziţiilor secretarului de stat pentru reformă în administraţia publică, în domeniul său de competenţă.

Atribuţii generale:

- asigură îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din funcţiile prevăzute la art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006;

- contribuie la elaborarea şi modificarea documentelor programatice (ex. Cadrul Strategic Naţional de Referinţă CNSR, programul operaţional, etc.)

- negociază cu Comisia Europeană PO DCA, în conformitate cu prevederile art. 32, art. 33 şi art. 37 din Regulamentul Consiliului nr.1083/2006;

- asigură implementarea şi monitorizarea implementării PO DCA şi răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor din care el se finanţează;

- analizează şi propune modificări ale PO DCA, pe care le supune Comitetului de Monitorizare;

- asigură şi răspunde pentru bună gestionare financiar–contabilă a operaţiunilor finanţate şi derulate prin PO DCA;

- participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării PO DCA, în conformitate cu prevederile art. 68 din Regulamentul Consiliului nr.1083/2006; informează Comitetul de Monitorizare al PO DCA cu privire la observaţiile CE şi colaborează cu Autoritatea de Coordonare a Instrumentelor Structurale, denumită în continuare ACÂŞ şi Autoritatea de Certificare şi Plată, denumită în continuare ACP, pentru întreprinderea acţiunilor necesare în soluţionarea observaţiilor.

Preview document

Programul PODCA - Pagina 1
Programul PODCA - Pagina 2
Programul PODCA - Pagina 3
Programul PODCA - Pagina 4
Programul PODCA - Pagina 5
Programul PODCA - Pagina 6
Programul PODCA - Pagina 7
Programul PODCA - Pagina 8
Programul PODCA - Pagina 9
Programul PODCA - Pagina 10
Programul PODCA - Pagina 11
Programul PODCA - Pagina 12
Programul PODCA - Pagina 13
Programul PODCA - Pagina 14
Programul PODCA - Pagina 15
Programul PODCA - Pagina 16
Programul PODCA - Pagina 17
Programul PODCA - Pagina 18
Programul PODCA - Pagina 19
Programul PODCA - Pagina 20
Programul PODCA - Pagina 21
Programul PODCA - Pagina 22
Programul PODCA - Pagina 23
Programul PODCA - Pagina 24
Programul PODCA - Pagina 25
Programul PODCA - Pagina 26
Programul PODCA - Pagina 27
Programul PODCA - Pagina 28
Programul PODCA - Pagina 29
Programul PODCA - Pagina 30
Programul PODCA - Pagina 31
Programul PODCA - Pagina 32
Programul PODCA - Pagina 33
Programul PODCA - Pagina 34
Programul PODCA - Pagina 35
Programul PODCA - Pagina 36
Programul PODCA - Pagina 37
Programul PODCA - Pagina 38
Programul PODCA - Pagina 39
Programul PODCA - Pagina 40
Programul PODCA - Pagina 41
Programul PODCA - Pagina 42
Programul PODCA - Pagina 43
Programul PODCA - Pagina 44
Programul PODCA - Pagina 45
Programul PODCA - Pagina 46
Programul PODCA - Pagina 47
Programul PODCA - Pagina 48
Programul PODCA - Pagina 49
Programul PODCA - Pagina 50
Programul PODCA - Pagina 51
Programul PODCA - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Programul PODCA.DOC

Alții au mai descărcat și

Fondurile Structurale

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE 1. EVOLUŢIA FONDURILOR STRUCTURALE 1.1. Definiţia fondurilor structurale...

Instrumente Manageriale Specifice Sistemelor Decizionale Locale

INTRODUCERE Democratia nu inseamna numai instituirea alegerilor libere, a dreptului de vot si a libertatii expresiei. Acesti pasi sunt absolut...

Administrația publică de stat - prefectul și prefectura

1. Istoricul institutiei prefectului in Romania In traditia juridica romaneasca influenta romana are cea mai mare pondere dat fiind statutul...

Regionalizare prin Intermediul Colectivităților Locale

Abstract Lucrarea de mai jos prezintă modelul de organizare administrativ-teritorială, respectiv cea din Danemarca. Mai întâi sunt prezentate...

Practici Decizionale în Administrația Publică

Capitolul I Decizia – noţiune, caracteristici, tipologie 1.1. Decizia-noţiune Înţelegând că orice ciclu de conducere începe cu stabilirea unui...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Tehnici și Metode de Elaborare și Adoptarea Deciziei Administrative

Capitolul 1 Consideraţii privind administraţia publică 1.1.Aspecte generale Una din cele mai utile activităţi umane care apare în toată...

Te-ar putea interesa și

Aplicarea Managementului Proiectelor pentru Îmbunătățirea Activității de Transport

1. Introducere Dezvoltarea economică deosebită a tuturor ţărilor europene - în a doua jumătate a secolului al XX-lea - precum şi inevitabila...

Fondul Social European

FONDUL SOCIAL EUROPEAN INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să facă o analiză a domeniului amplu al Instrumentelor Structurale, punând un...

Proiect de practică - Primăria Sector 4 București

Secţiunea I –a – Prezentarea instituţiei de practică 1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională Municipiul Bucureşti...

Practică Consiliul Județean Botoșani

Prezentul raport de practică a fost realizat la Consiliului Judeţean Botoşani (CJB), în cadrul Serviciului Strategii, Parteneriate şi Cooperare...

Impactul fondurilor europene

Capitolul 1. Cadrul european de implementare a Fondurilor Europene 1.1 Elemente care au contribuit la constituirea Uniunii Europene de azi De-a...

Rolul fondurilor europene în dezvoltarea economică și socială a României

Un subiect mult dezbatut la nivelul societatii romanesti si europene, considerat de unii vital pentru evolutia Romaniei in contextual integrarii in...

Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani

Capitolul 1. Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani 1.1. Cadrul general de înfiinţare...

Proiect european - înființare post radio

I. INIŢIEREA PROIECTULUI 1.1. Descrierea contextului proiectului a. Ideea proiectului Proiectul vizează înfiinţarea unui post de radio pentru...

Ai nevoie de altceva?