Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 21003
Mărime: 87.39KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI SPECIALIZAREA: ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ ŞI SECRETARIAT

Cuprins

ARGUMENT 5

CAPITOLUL I - RĂSPUNDEREA ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV 8

1.1 NECESITATEA ȘI SCOPUL ACESTUI DEMERS 8

1.1.1 Locul răspunderii juridice în sfera instituțiilor dreptului 8

1.1.2 Constrângerea și răspunderea administrativă în doctrina românească interbelică

1.1.3 Constrângerea și răspunderea administrativă în doctrina românească postbelică

1.2 FUNDAMENTAREA FORMELOR RĂSPUNDERII ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV 12

1.2.1 Corelația dintre ramurile de drept și formele răspunderii juridice 12

1.2.2 Identificarea formelor răspunderii în dreptul administrativ 13

1.3 PRINCIPIILE RĂSPUNDERII JURIDICE 14

1.4 FORMELE RĂSPUNDERII JURIDICE 15

CAPITOLUL II - RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIV-PATRIMONIALĂ 19

2.1. NATURA JURIDICĂ A RĂSPUNDERII ADMINISTRATIVE PATRIMONIALE 19

2.2 PRINCIPII CONSTITUŢIONALE ACTUALE CU PRIVIRE LA RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 21

2.3 PĂRȚILE ÎN LITIGIILE PRIVIND RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIV - PATRIMONIALĂ 22

2.4 CONDIȚIILE RĂSPUNDERII ADMINISTRATIV-PATRIMONIALE 29

CAPITOLUL III - CONTENCIOSUL ADMINISRTATIV REGLEMENTAT DE LGEA NR.554/2004 32

3.1 CARACTERUL CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV INSTITUIT PRIN ACEASTĂ LEGE 33

3.1.1 Noțiunea de contencios administativ 33

3.1.2 Forme de control exercitat asupra administrației publice 35

3.1.3 Condițiile acțiunii în contenciosul administrati în baza Legii nr. 554/2004 38

3.2 PĂRȚILE ÎN LITIGIILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 42

3.4 ACTELE ADMINISTRATIVE EXCEPTATE DE LA CONTROLUL LEGALITĂȚII DE CĂTRE INSTANȚELE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV 47

3.5 RĂSPUNDEREA ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV 49

3.5.1 Formele răspunderii în contenciosul administrativ 49

CAPITOLUL IV - ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ ȘI CETĂȚEANUL 54

4.1 PROCEDURA ADMINISTRATIVĂ INTERNĂ ( PRE-CONTENCIOASĂ 54

4.2 PROCEDURA CONTENCIASĂ SAU CONTROLUL JURISDICȚIONAL 56

4.3 AVOCATUL POPORULUI (OMBUDSMAN 57

CONCLUZII 59

BIBLIOGRAFIE 63

Extras din document

ARGUMENT

În lucrarea „ Răspunderea în dreptul administrativ” vom viza totalitatea demersurilor, principiilor si condițiilor necesare în activitatea funcționarilor publici din administrația publică.

Motivația alegerii acestei teme este reprezentată de faptul că sunt interesată de informații din domeniul dreptului pe care intenționez să le aprofundez odata cu alcătuirea acestei lucrări.

Lucrarea va fi structurată în patru capitole, primele trei vor aborda răspunderea juridică în drepul administrativ, contenciosul administrativ, răspunderea în contenciosul administrativ iar în cel de-al patrulea , vom prezenta câteva elemente esențiale ale procedurilor administrative non-contencioase (interne), pentru a argumenta deosebita importanță a acestora în efortul de construire a unei administrații publice democratice.

În primul capitol vom vorbi atât despre despre necesitatea și scopul răspunderii în dreptul administrativ, constrângerea și răspunderea administrativă în doctrina românească interbelică și constrângerea și răspunderea administrativă în doctrina românească postbelică precum și despre fundamentarea formelor răspunderii în dreptul administrativ.

Contenciosul administrativ reprezintă, în fapt, o concretizare a principiului separației puterilor în stat, o modalitate de exercitare a controlului judecătoresc asupra activității desfășurate de puterea executivă. Specificul activității administrației publice constă în organizarea executării și executarea în concret a legilor și a celorlalte acte normative.

Referitor la formele răspunderii în dreptul administrativ, putem vorbi despre două forme de răspundere caracterizate printr-o sancțiune represivă: răspunderea administrativă (propriu-zisă) și răspunderea contravențională și o formă de răspundere caracterizată printr-o sancțiune reparatorie – răspunderea organelor administrației publice pentru pagubele pricinuite prin actele lor ilegale sau, mai direct, răspunderea administrativ – patrimonială (materială).

În cel de-al doilea capitol vom realiza o analiză a răspunderii patrimoniale discutând despre natura juridică, principiile constituționale actuale și părțile în litigiile cu privire la răspunderea patrimonială.

Răspunderea administrativă patrimonială este acea formă a răspunderii juridice care constă în obligarea statului sau, după caz, a unitaţilor administrativ-teritoriale, la repararea pagubelor cauzate particularilor, printr-un act administraiv ilegal, sau prin refuzul nejustificat al administraţiei publice de a rezolva o cerere privitoare la un drept recunoscut de lege, sau la un interes legitim.

Principiile constituţionale ale răspunderii statului (funcţionarilor) pentru daunele create sunt: răspunderea patrimonială exclusivă a statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare săvârșite în procesele penale; răspunderea patrimonială a autoritaţiilor publice pentru pagubele cauzate prin acte administrative sau prin nesoluţionarea în termen legal a unei cereri, cu posibilitatea introducerii în cauză şi a funcţonarului vinovat de încălcarea legii; răspunderea patrimonială solidară a autoritaţiilor administraţiei publice si a funcţionarilor pentru pagubele cauzate domeniului public, ori ca urmare a proastei funcţionări a serviciilor publice; răspunderea patrimonială exclusivă a autoritaţilor administrației publice pentru limitele serviciului public.

Cel de-al treilea capitol cuprinde aspecte generale privin contenciosul administrativ reglementat de legea nr. 554/ 2004.

În sens larg, contencios administrativ reprezintă totalitatea litigiilor dintre administrația publică și cei administrați, în sens restrâns, contenciosul administrativ se referă numai la acele litigii juridice în care organele administrației publice folosesc regimul juridic administrativ în baza competenței pe care le-o conferă legea.

Controlul exercitat asupra activității admnistrației publice este reglementat atât de Constituție, precum și de o serie de acte normative. Constituția României consacră trei forme de control ce pot fi exercitate asupra activității desfășurate de autoritățile administrației publice, anume : controlul parlamentar, controlul judecătoresc și controlul administrativ.

Preview document

Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 1
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 2
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 3
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 4
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 5
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 6
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 7
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 8
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 9
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 10
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 11
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 12
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 13
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 14
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 15
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 16
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 17
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 18
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 19
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 20
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 21
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 22
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 23
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 24
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 25
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 26
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 27
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 28
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 29
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 30
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 31
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 32
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 33
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 34
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 35
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 36
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 37
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 38
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 39
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 40
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 41
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 42
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 43
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 44
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 45
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 46
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 47
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 48
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 49
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 50
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 51
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 52
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 53
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 54
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 55
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 56
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 57
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 58
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 59
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 60
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 61
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 62
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 63
Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Administrativ - Patrimoniala a Functionarului Public.doc

Alții au mai descărcat și

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Funcția Publică și Statutul Funcționarului Public

INTRODUCERE În condiţiile trecerii statului nostru la economia de piaţă, înlocuirea sistemului de comandă cu cel administrativ este o condiţie...

Statutul moral-juridic al funcționarului

ARGUMENT In urma consultarii temelor pentru lucrarile de diploma am optat pentru tema Statutul moral-juridic al functionarului public si aceasta...

Controlul în administrația publică

Introducere Controlul asupra administraţiei publice este o necesitate veche de când există lumea; scrierile anticilor relevau lupta împotriva...

Răspunderea Administrativ Disciplinară și Patrimonială

Consideraţii generale Răspunderea juridică este acea formă a răspunderii sociale constând în complexul drepturilor si obligațiilor conexe, care...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Sarcinile Administrației Publice

- sa stie continutul notiunii de sarcina administrativa si care este rolul acesteia în activitatea administrativa; - Obiective cognitive: O1 -...

Te-ar putea interesa și

Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova

Introducere Despre state moderne şi drept modern se vorbeşte odată cu procesul politic de constituire şi consolidare a statelor naţionale...

Cariera Funcționarului Public

ARGUMENT Începutul anilor 2000 este marcat de un sir de schimbări radicale în administratia publică. Aceste schimbări vizează în modul cel mai...

Răspunderea administrativă

RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ Introducere Noţiunea, definiţia si trăsaturile principale ale răspunderii administrative Conceptul de răspundere, sau...

Contenciosul Administrativ

Introducere Dezvoltarea democratică a societăţii civile după anii 90 ai secolului trecut, noile raporturi politice, social-economice,...

Răspunderea patrimonială

Introducere Codul Muncii din România era înlocuit pentru prima oară după 30 de ani, în 2003 prin adoptarea Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003...

Teoria Raspunderii in Administratia Publica - Raspunderea Administrativ Disciplinara - Raspunderea Administrativ Patrimoniala

1.RASPUNDEREA ADMINISTRATIVA 1.1 Consideratii generale Raspunderea juridica este acea forma a raspunderii sociale constand in complexul...

Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici

I. Răspunderea administrativă – Concept Problema de căpetenie a jurisprudentei etice priveste notiunea de responsabilitate. În ce împrejurări sunt...

Răspunderea Administrativă

RASPUNDEREA ADMINISTRATIVA 1. Consideratii generale Relatiile interumane din societate, în conditiile existentei statului, sunt reglementate prin...

Ai nevoie de altceva?