Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 2 fișiere: doc, docx
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 27056
Mărime: 131.82KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Violeta Gherasimenco

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ A RĂSPUNDERII CONTRAVENŢIONALE - FORMĂ A RĂSPUNDERII ADMINISTRATIVE .

1.1 Identificarea şi analiza răspunderii contravenţionale în cadrul formelor de răspundere administrative .

1.2 Temeiul juridic al răspunderii contravenţionale - contravenţia

1 3 Funcţionarul public - subiect al răspunderii contravenţionale 14

CAPITOLUL II SPECIFICUL RĂSPUNDERII CONTRAVENŢIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

2 1 Fapte ale funcţionarilor publici care cad sub incidenţa legii contravenţionale 26

2 2 Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei şi răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici

2 3 Sancţiunile contravenţionale aplicabile funcţionarilor publici 37

CAPITOLUL III ASPECTE DE DREPT COMPARAT ŞI PRACTICE PRIVIND RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

3 1 Particularităţile răspunderii contravenţionale a funcţionarilor publici la nivel eurpean 44

3 2 Studiu de caz practic privind răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale: Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerului Justiţiei

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 55

BIBLIOGRAFIE 58

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate. Răspunderea funcţionarilor publici este un concept şi o instituţie centrală a ştiinţei şi practicii administrative, căci cheia eficienţei administrative se află anume în domeniul ei, întrucît restabilirea ordinii de drept încălcate prin nerespectarea de către funcţionarii publici a normelor juridice se face prin intermediul răspunderii juridice.

În condiţiile actuale de tranziţie este necesară o cercetare ştiinţifică şi practică, atît a conceptului integral al răspunderii funcţionarilor publici, dar mai cu seamă a elementelor răspunderii contravenţionale (administrative), pentru a putea lărgi orizonturile de cunoaştere a acestui fenomen complex, dar şi pentru a oferi practicii unele soluţii legislative, îmbogăţite cu experienţa altor state.

Multă vreme, răspunderea specifică dreptului administrativ era interpretată tradiţional prin referire la noţiuni şi instituţii specifice dreptului civil, sau, dupa caz, dreptului muncii. De exemplu, răspunderea cu caracter patrimonial a administraţiei publice, era calificată prin referire la răspunderea civilă delictuală, abatarile administrative săvîrşite de personalul din administraţie reprezentau încălcări ale dreptului muncii, sancţionate ca atare, iar din punct de vedere practic, formele de răspundere specifice dreptului administrativ nu şi-au conturat multa vreme identitatea, existînd şi în prezent autori care le contesta, şi controverse, la nivel doctrinar, dar uneori şi jurisprudenţial, cu privire la existenţa lor şi regimul juridic care le guvernează.

Astfel, subiectul pe care-l propunem spre dezbatere în prezenta lucrare necesită o analiză temeinică sub aspect doctrinar, metodologic, legal şi practic al particularităţilor răspunderii contravenţionale a funcţionarilor publici invocînd argumente în calificarea acesteia ca formă a răspunderii administrative, în vederea eficientizării procesului administrativ din Republica Moldova, prin stabilirea locului şi rolului acestei instituţii.

Actualitatea răspunderii contravenţionale, dar şi a răspunderii juridice în general, a funcţionarilor publici se justifică de asemenea, prin faptul că schimbările radicale şi procesele ce au loc în sfera administrativă ne obligă să reevaluăm scopul, principiile teoretice şi elementele de bază legate de răspunderea funcţionarilor publici, în ştiinţa administrativă lipsind unitatea de opinii în privinţa definiţiei, esenţei, conţinutului, temeiurilor răspunderi contravenţionale şi responsabilităţilor funcţionarilor publici în timpul activităţii administrative. Cu atît mai mult, că sunt înaintate raţionamente diferite în privinţa calificării răspunderii contravenţionale, drept răspundere administrativă, unele stabilind între ele o relaţie de sinonimie, altele un raport de parte - întreg, care fiind analizate şi identificînd elementele răspunderii contravenţionale ne vor ajuta să stabilim cea mai corectă şi oportună abordare, prin formularea propriilor viziuni.

Gradul de cercetare a temei. În scopul unei investigaţii de succes a temei propuse spre cercetare am pornit de la studierea şi analiza suportului teoretico-ştiinţific. Utilizînd lucrările unor doctrinari în domeniu din România, cum ar fi Corneliu Manda, Ioan Alexandru, Mihaela Cărăuşan și Ion Popescu, Verginia Vedinaş, Hotcă Mihai Adrian, etc, de la care am aflat unele aspecte generale privind răspunderea juridică, unele aspecte conceptuale, condiţii ce permit apariţia răspunderii administrativ-contravenţionale a funcţionarilor publici, dar şi elementele faptei ilicite contravenţionale.

Răspunderea contravenţională a fost studiată şi abordată şi de autori autohtoni, printre care: Guţuleac Victor, Furdui Sergiu, Ion Creangă, Maria Orlov şi Ştefan Belecciu, etc. Aceşti autori au publicat o serie de lucrări făcînd referinţă la activitatea funcţionarilor publici, tratînd nemijlocit şi răspunderea contravenţională a acestora, principiile răspunderii, expunîndu-se asupra cauzelor care înlătură răspunderea contravenţională, precum şi asupra sancţiunilor aplicabile funcţionarilor publici.

În efectuarea studiilor, un rol deosebit l-a jucat legislaţia contravenţionlă, adică nemijlocit Codul contravenţional al Republicii Moldova, care ne-a ajutat să ne formăm unele păreri asupra temei studiate, să identificăm scopul răspunderii contravenţionale, contravenţiile care pot fi săvîrşite de funcţionrii publici în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cauzele de înlăturare a răspunderii, dar şi sancţiunile contravenţionale aplicabile ca urmare a săvîrşirii faptelor ilicite prevăzute de cod.

Scopul şi obiectivele cercetării. Scopul acestei lucrări este de a analiza răspunderea contravenţională (administrativă) a funcţionarului public ca mecanism de eficientizare a procesului administrativ, identificînd rolul acesteia în domeniul administrative.

Preview document

Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 1
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 2
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 3
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 4
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 5
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 6
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 7
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 8
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 9
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 10
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 11
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 12
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 13
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 14
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 15
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 16
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 17
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 18
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 19
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 20
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 21
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 22
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 23
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 24
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 25
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 26
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 27
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 28
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 29
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 30
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 31
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 32
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 33
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 34
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 35
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 36
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 37
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 38
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 39
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 40
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 41
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 42
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 43
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 44
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 45
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 46
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 47
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 48
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 49
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 50
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 51
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 52
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 53
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 54
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 55
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 56
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 57
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 58
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 59
Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Contraventionala a Functionarilor Publici
    • foaie titlu cuprins.docx
    • teza de licenta finala (1).doc

Alții au mai descărcat și

Elementele și Trăsăturile Contravenției

INTRODUCERE Prezenta lucrare, cuprinde 5 capitole în care am încercat să definim, prin intrepretările şi ideile a mai mulţi autori, fapta ilicită...

Considerații Privind Funcția Publică din Perspectiva Statutului Cadrelor Militare

Analiza functiei publice reprezinta o tema care este interesanta dintr-o dubla perspectiva: a) Istorica, dat fiind faptul ca functia publica si...

Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate

INTRODUCERE România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, parcurgând tranziţia de la o planificare centralizată, spre economia de...

Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației

INTRODUCERE Tehnologia informaţiei reprezintă pentru administraţia publică un domeniu de interes major, domeniu care influenţează în mod direct...

Instrumente Manageriale Specifice Sistemelor Decizionale Locale

INTRODUCERE Democratia nu inseamna numai instituirea alegerilor libere, a dreptului de vot si a libertatii expresiei. Acesti pasi sunt absolut...

Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale

ÎNTRODUCERE În democrație, după Alain, cel care controlează joacă un rol fundamental: ”Unde se află democrația dacă nu în acea a patra putere pe...

Principiile Administrației Publice

INTRODUCERE Prezenta lucrare are la bază modul în care funcţionează, este organizată administraţia publică locală şi principiile pe care se...

Funcția Publică și Statutul Funcționarului Public

INTRODUCERE În condiţiile trecerii statului nostru la economia de piaţă, înlocuirea sistemului de comandă cu cel administrativ este o condiţie...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea Președintelui României

Introducere Instituţia Şefului Statului constituie una dintre cele mai vechi autorităţi politice, ea a apărut odată cu statul, cunoscând o...

Infracțiuni contra intereselor publice săvârșite de funcționari publici și alți funcționari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Răspunderea disciplinară a funcționarului pubic

INTRODUCERE Partea introductivă a proiectului va evidenția, în primul rând, modalitatea de abordare a acestuia, gândită sub forma unei cercetări...

Statutul moral-juridic al funcționarului

ARGUMENT In urma consultarii temelor pentru lucrarile de diploma am optat pentru tema Statutul moral-juridic al functionarului public si aceasta...

Răspunderea administrativ disciplinară și răspunderea administrativ patrimonială

Raspunderea administrativ disciplinara reprezinta prima forma de raspundere specifica dreptului administrativ, ea intervenind pentru savarsirea...

Funcțiile în organele administrației publice

ARGUMENT Caracterul legal al administratiei publice, impune ca atat organizarea cat si activitatea acesteia, sa fie reglementata de lege, in...

Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Răspunderea juridică într-o accepţiune „lato sensu”, poate fi definită ca ansamblul normelor care conturează un anumit comportament...

Statutul Funcționarului Public

1 Introducere Definitie Există numeroase definiţii în privinţa funcţionarului public, dar printre cele mai importante si mai uzuale se află,...

Ai nevoie de altceva?