Reforma Sistemului Educational

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Aceasta licenta trateaza Reforma Sistemului Educational.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 69 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ioan Alexandru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Cuprins

PREFAŢĂ p. 5
CAPITOLUL I - SERVICIUL EDUCAŢIONAL. SISTEMUL EDUCAŢIONAL DIN ROMÂNIA p. 8
1.1. Definiţii ale conceptului de educaţie p. 8
1.1.1. Învăţăm pe tot parcursul vieţii p. 11
1.1.2. Componentele educaţiei p. 13
1. 2. Cei patru piloni ai educaţiei p. 15
1. 3. Obiectivele educaţiei p. 18
1. 4. Provocări pentru educaţie p. 19
1. 5. Educaţia în România p. 22
1.5.1. Grădiniţa p. 23
1.5.2. Şcoala elementară p. 24
1.5.3. Gimnaziul p. 25
1.5.4. Liceul p. 27
1.5.5. Învăţământul superior p. 28
1. 6. Educaţia şi problemele lumii contemporane p. 29
CAPITOLUL II -REFORMA SISTEMULUI EDUCAŢIONAL p. 32
2.1. Procesul Lisabona p. 32
2.2. Reforma educaţiei în România p. 37
2. 2. 1. Decizii asupra reformei p. 40
2. 2. 2. Repere pedagogice ale reformei p. 41
2. 3. Aspectele pozitive şi negative ale reformei p. 43
2. 4. Reformă şi politica schimbării în sfera educaţiei p. 45
CAPITOLUL III - ANALIZA SWOT A ADMINISTRAŢIEI ŞCOLILOR
DIN SECTORUL 6 p. 50
3.1. Administraţia Şcolilor din Sectorul 6 Bucureşti p. 50
3.2. Analiza swot a administraţiei şcolilor din Sectorul 6 p. 53
CONCLUZII p. 67
BIBLIOGRAFIE p. 69

Extras din document

PREFAŢĂ

În prezenta lucrare de diplomă am propus tema „Reforma sistemului educaţional”. Am considerat drept deosebit de interesantă o abordare a acestui subiect, în special prin faptul că lucrez în sistemul de învăţământ şi apoi prin prisma schimbărilor majore privind Reforma făcută în sistemul educaţional.

Pentru a realiza un material bine structurat este necesar un anumit timp. Modificările în ceea ce priveşte reforma în sistemul educaţional s-au succedat după fiecare schimbare de ministru al educaţiei, fiecare venind cu proiecte noi iar celelalte din vechea guvernare fiind abandonate

Pentru a ilustra situaţia deosebită în care mă găsesc fac precizarea că am ales bibliografia şi am adunat materialul pe care urma să îl folosesc în redactarea lucrării mele în perioada februarie-mai 2009

De asemenea, în materialul care a stat la baza fundamentării prezentei lucrări nu am putut găsi în totalitate elementele de noutate,iar la unele nu am putut avea acces.

Am acordat o importantă deosebită acestei lucrări în privinţa unei abordări actuale a temei propuse.

Vreau să mai menţionez că lucrarea prezentată este structurată ştiinţific, pe capitole şi secţiuni, dar în cuprinsul acesteia nu pot avea pretenţia ca am epuizat tema propusă.

Consider că am atins principalele probleme ridicate de tema aleasă şi am dorit să clarific, atât pentru mine în primul rând, cât şi pentru cei interesaţi unele aspecte legate de reforma educaţională atât în România cât şi în Uniunea Europeană.

În încheierea acestei scurte prezentări vreau să fac precizarea că documentarea în vederea realizării acestei lucrări consider a fi extrem de utilă în viitor, atât mie cât şi colegilor mei, deoarece a fi educator nu înseamnă numai absolvirea unei facultăţi de profil, ci mai ales examenul susţinut pentru pregătirea tinerei generaţii pentru viaţă.

Educaţia te face OM!

Educaţia ne apare ca un sistem de acţiuni exercitate în mod conştient, organizat şi sistematic asupra unor persoane sau grupuri de persoane, în vederea transformării personalităţii lor, potrivit unor finalităţi la care acestea au aderat.

Activitatea educaţională este dinamică şi flexibilă în acelaşi timp, iar educaţia stimulează idealul fiinţei umane exprimat prin "a fi şi a deveni”.

În vreme ce sistemele educaţionale formale tind să minimalizeze aportul acumulării de cunoştinţe, ignorând mai degrabă celelalte moduri de a învăţa, astăzi devine din ce în ce mai important să înţelegem procesul educaţional ca un întreg. Atât reformele în domeniul educaţiei, cât şi politica educaţională, trebuie astfel să se orienteze spre viitor, atât din punct de vedere al conţinuturilor, cât şi din cel al metodelor.

Lucrarea este structurată pe trei capitole. În continuare voi face o scurtă prezentare a fiecărui capitol.

Capitolul I

Serviciul educaţional. Sistemul educaţional din România

În acest capitol am pornit de la definirea conceptului de educaţie, am prezentat cei patru pilonii ai educaţiei, am stabilit care sunt obiectivele şi provocările sistemului educaţional. La încheierea capitolului am prezentat sistemul educaţional din România.

Capitolul II

Reforma educaţiei din România

România este participantă la Procesul Bologna încă de la momentul lansării acestuia în 1999. De atunci şi până în prezent a fost adoptat un cadru legislativ complex pentru ca sistemul de educaţie să se alinieze la cerinţele diverselor iniţiative la nivel european, pentru a creşte mobilitatea studenţilor, a şanselor lor pe piaţa muncii, pentru a reduce numărul de specializări universitare şi pentru a creşte participarea la programele de masterat şi de doctorat.

Şcoala românească nu reuşeşte să răspundă în mod eficient nevoilor prezentului şi nici provocărilor legate de tranziţia spre societatea postindustrială. Programele de modernizare a învăţământului lansate după 1990 au produs efecte superficiale la nivelul curriculei, materialelor didactice sau procedurilor de evaluare a elevilor.

Capitolul III

Analiza SWOTT a Administraţiei Şcolilor Sector 6

Am identificarea problemelor strategice pe baza analizei, am stabilit care sunt obiectivele, punctele tari, punctele slabe, ameninţările şi oportunităţile din unităţile de învăţământ din Sectorul 6.

CAPITOLUL I

SERVICIUL EDUCAŢIONAL.

SISTEMUL EDUCAŢIONAL DIN ROMÂNIA

Dimensiunea socială a educaţiei, caracterul ei istoric, dar şi prospectiv reclamă necesitatea ca educaţia să răspundă necontenit unor exigenţe ale educaţiei, realităţii naţionale şi internaţionale.

Prin exercitarea funcţiilor sale, educaţia asigură atât continuitatea civilizaţiei umane într-o anumită zonă geografică şi pe planetă în ansamblu, cât şi schimbările înnoitoare care determină progresul omenirii. Ea a depăşit demult semnificaţia conceptului original „educaţio”. De la educaţie se aşteaptă mult pentru modelarea omului, în conformitate cu zestrea lui ereditară, cu mediul familial şi social, şi poate conduce la performanţe superioare celor obţinute de generaţiile anterioare.

1.1. Conceptul de educaţie

Cuvântul educaţie este de origine latină, derivă din substantivul grecesc “educaţio” care înseamnă creştere, hrănire, cultivare. Conţinutul acest concept a înregistrat o evoluţie contradictorie îmbogăţindu-se şi precizându-se în anumite momente, la unii autori, pentru a se restrânge în anumite momente, la alţi autori până în zilele noastre.

Fisiere in arhiva (1):

  • Reforma Sistemului Educational.doc

Alte informatii

Fac de Administratie Publica din UNIV Buc