Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 25740
Mărime: 135.78KB (arhivat)
Publicat de: Rada Stănescu
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nistor Grozavu

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I. CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ
 3. I.1 Fundamentarea teoretică a conceptului de administraţie publică locală 10
 4. I.2Instituţii ale administraţiei publice locale în organizarea serviciilor socio comunitare din Republica Moldova 19
 5. CAPITOLUL II. ASPECTE ALE ORGANIZĂRII SERVICIILOR SOCIO-
 6. COMUNITARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE
 7. II.1 Specificul serviciilor socio-comunitare în Republica Moldova 27
 8. II.2 Praticularităţile prestării serviciilor socio-comunitare la nivelul colectivităţii teritoriale locale 44
 9. CAPITOLUL III. IMPORTANŢA AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ORGANIZAREA SERVICIILOR SOCIO-COMUNITARE
 10. III.1 Parteneriatul public neguvernamental - factor în dezvoltarea serviciilor socio-comunitare 54
 11. III.2 Rolul autorităţilor administraţiei publice locale în gestionarea serviciilor socio-comunitare 64
 12. Concluzii şi recomandări 76
 13. BIBLIOGRAFIE 79

Extras din licență

INTRODUCERE

Prezenta lucrare abordează o problemă foarte importantă pentru organizarea serviciilor publice de către administraţia publică locală – aspectul serviciilor socio-comunitare şi educative.

Actualitatea investigaţiei. Actualitatea temei respective reiese din mai multe considerente. Abordarea unui subiect precum organizarea serviciilor socio-educative de către administraţia publică locală este justificată atât de cerinţele mediului social în care aceasta funcţionează, cât şi de evoluţia viziunilor ştiinţifice privind identificarea modalităţilor optime de eficientizare a activităţii administraţiei publice locale.

Fiind în faţa situaţiei de a străbate drumul către integrare prin crearea unei necesare compatibilităţi cu normele care reglementează administraţia publică europeană, Republica Moldova urmează să promoveze idealurile şi principiile comune, să favorizeze progresul economic şi social, în special prin apărarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Actualitatea temei investigate este determinată şi de dezvoltarea slabă a parteneriatului social în Republica Moldova. Recunoscînd rolul extrem de important al parteneriatului la orice nivel (familie, comunitate, societate) în vederea fortificării capacităţilor acestora de a lupta, rezista şi progresa în virtutea obstacolelor şi dificultăţilor, s-a încercat a elabora o lucrare prin care se motivează necesitatea amplificării rolului pe care administraţia publică locală trebuie să-l joace în vederea organizării serviciilor socio-comunitare. Administraţia publică, datorită poziţiei pe care o are în raport cu puterea politică, poate asigura continuitatea şi eficienţa acestei activităţi, susţinînd eforturile întreprinse de organizaţiile neguvernamentale din domeniu.

De aceea, este necesar ca statul, societatea, prin diferite activităţi, să asigure şanse şi oportunităţi egale de realizare a drepturilor fiecărui individ, instituind mediul favorabil pentru toţi şi, în primul rînd, pentru cei care sunt dezavantajaţi, spre a nu admite excluderea lor din viaţa socială. Din cauza lipsei de maturitate fizică şi intelectuală, copiii pot mai uşor intra în această categorie şi, respectiv, au nevoie de o protecţie şi îngrijire specială. Întrucât copii sunt barometrul natural al societăţii, viitorul şi continuitatea unui neam, anume organizarea serviciilor socio-educative şi ocrotirea drepturilor copilului este apreciată drept indicatorul cel mai sensibil al sănătăţii unei societăţi.

La nivel local cele mai grave probleme rămân a fi capitalul uman şi social slab dezvoltat, insuficienţa specialiştilor calificaţi în toate domeniile administrării locale, lipsa condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea economiei locale, infrastructura socială deteriorată, insuficienţa investiţiilor, inclusiv în domeniul public. Situaţia creată în domeniul administraţiei publice locale a reprezentat un motiv de îngrijorare pentru Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, instituţia cerând cu insistenţă adaptarea sistemului la standardele europene de administraţie publică locală.

Deşi în decursul ultimului deceniu în Republica Moldova au fost întreprinse mai multe măsuri pentru a îndeplini cerinţele Consiliului Europei, rezultate semnificative au întârziat să apară. Analiza studiilor consacrate administraţiei publice locale au permis identificarea problemelor cu care se confruntă acest domeniu: activitatea administraţiei publice locale este subminată în mod serios de lipsa de cunoştinţe necesare exercitării competenţelor, imperfecţiunea sistemului de administraţie publică carenţe în relaţiile cu puterea centrală.

Rapoartele care reflectă procesele de dezvoltare a ţării relevă că autorităţile publice locale activează în condiţiile unei lipse de planificare strategică a domeniului, în absenţa unor politici naţionale clar definite faţă de obiectivele reformei, sau în temeiul unor proceduri care stabilesc priorităţi şi direcţii majore de dezvoltare, reieşind mai degrabă din opţiuni politice pe termen scurt, decât pe temeiul unor analize consistente şi serioase.

Comparând nivelul de trai al populaţiei, până la implementarea acestor strategii şi după, observăm schimbări nesemnificative. Barometrele de opinie publică realizate în perioada 2005-2007 demonstrează că ierarhia problemelor de care sunt îngrijoraţi oamenii s-a păstrat aceeaşi ca şi în sondajele precedente: sărăcie 62%, preţuri (54%), viitorul copiilor (45%) şomajul (41%), corupţie (22%), criminalitate (16%,), boală (14%) .

Preview document

Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 1
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 2
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 3
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 4
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 5
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 6
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 7
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 8
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 9
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 10
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 11
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 12
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 13
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 14
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 15
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 16
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 17
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 18
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 19
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 20
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 21
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 22
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 23
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 24
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 25
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 26
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 27
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 28
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 29
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 30
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 31
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 32
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 33
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 34
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 35
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 36
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 37
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 38
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 39
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 40
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 41
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 42
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 43
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 44
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 45
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 46
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 47
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 48
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 49
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 50
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 51
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 52
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 53
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 54
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 55
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 56
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 57
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 58
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 59
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 60
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 61
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 62
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 63
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 64
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 65
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 66
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 67
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 68
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 69
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 70
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 71
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 72
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 73
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 74
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 75
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 76
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 77
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 78
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 79
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 80
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 81
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 82
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 83
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 84
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 85
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 86
Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare - Pagina 87

Conținut arhivă zip

 • Rolul Administratiei Publice Locale in Organizarea Serviciilor Socio-Comunitare.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea Locală - Modele Teorii Parteneriate

REZUMAT În lucrarea de faţă vom trata aspecte privind parteneriatul în dezvoltarea locală. Conceptul de parteneriat public-privat exprimă o...

Relațiile Administrației Publice Locale cu Autoritățile Administrației Publice Centrale

INTRODUCERE Motto: „Se poate guverna de departe, dar se poate administra numai de aproape“. Decret francez-1852 Administraţia publică...

Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate

INTRODUCERE România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, parcurgând tranziţia de la o planificare centralizată, spre economia de...

Dezvoltare Urbană Durabilă

Introducere Teritoriul, din puct de vedere urbanistic, reprezintă spaţiul geografic referitor la zone urbanizate, agricole sau naturale, asupra...

Instrumente Manageriale Specifice Sistemelor Decizionale Locale

INTRODUCERE Democratia nu inseamna numai instituirea alegerilor libere, a dreptului de vot si a libertatii expresiei. Acesti pasi sunt absolut...

Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale

ÎNTRODUCERE În democrație, după Alain, cel care controlează joacă un rol fundamental: ”Unde se află democrația dacă nu în acea a patra putere pe...

Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează

INTRODUCERE În România, capacitatea de adaptare a instituţiilor la cerinţele în schimbare ale mediului socio-economic, precum şi la statutul de...

Rolul administrației publice

INTRODUCERE In tara noastra, dupa Revolutia din Decembrie, problemele financiare au capatat valente noi. Tranzitia la economia de piata presupune...

Te-ar putea interesa și

Împărțirea administrativ-teritorială - expresie a politicii descentralizatoare și centralizatoare din perspectiva amenajării teritoriale

1. Definirea conceptului de amenajare teritorială Amenajarea teritoriului constituie o preocupare centrală a lumii contemporane, impunându-se ca o...

Modernizarea Serviciilor Publice în Context European

Admiterea României în Uniunea Europeana impune solutionarea cât mai rapida prin proiecte pe termen scurt si mediu a problemei serviciilor publice...

Importanța Armonizării Serviciilor Publice cu Exigențele Europene

Introducere Am ales sa tratez aceasta tema, „Importanta armonizarii serviciilor publice cu exigentele europene”, deoarece este un subiect de...

Ai nevoie de altceva?