Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 21525
Mărime: 94.61KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dornescu Valeriu
Universitatea,Facultatea si Specializarea +emblemele universitatii

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I: 5

CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA SISTEMULUI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 5

1.1. Noţiunea de administraţie publică 5

1.2. Ştiinţa administraţiei 5

1.3. Raportul dintre ştiinţa administraţiei şi ştiinţa dreptului administrativ 7

1.4. Organizarea administratiei publice 8

1.5. Scurte consideraţii privind administraţia publică şi mediul său 11

1.5.1. Administraţia şi mediul social 12

1.5.2. Administraţia şi mediul politic 14

1.5.3. Administraţia şi mediul juridic (dreptul) 16

CAPITOLUL II: ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ DIN ROMÂNIA ŞI MEDIUL JURIDIC 17

2.1. Aspecte generale privind administraţi publică în raport cu mediul juridic. 17

2.2. Administraţia publică locală 23

2.2.1. Noţiunea de administraţie publică locală23

2.2.2. Caracteristicile administraţiei publice locale 23

2.3. Principiile juridice care ghidează activitatea administraţiei publice. 25

Precizări prealabile 25

2.3.1. Principiul autonomiei locale 25

2.3.2. Principiul descentralizării 30

2.3.3. Principiul deconcentrării 34

2.3.4. Principiul eligibilităţii 36

2.3.5. Principiul consultării cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit. 39

2.4. Principiul legalităţii - principiu fundamental al organizării şi funcţionării administraţiei publice 54

2.4.1. Principiul legalitatii. Cadrul legal si definire 54

2.4.2. Ratiunea impunerii principiului legalitatii

2.4.3. Categoriile de acte normative cu forta juridica superioara a caror respectare este ceruta de principiul legalitatii 57

2.4.4. Actele administrative si principiul legalitatii.58

Extras din document

INTRODUCERE

În România, capacitatea de adaptare a instituţiilor la cerinţele în schimbare ale mediului

socio-economic, precum şi la statutul de stat membru al Uniunii Europene constituie una din

priorităţile reformei administraţiei publice româneşti. Acest proces, care se desfăşoară atât la

nivel central, cât şi la nivel local, are ca obiective de referinţă elaborarea şi promovarea

politicilor publice şi a actelor normative naţionale în conformitate cu standardele Uniunii

Europene şi cu acquis-ul comunitar şi crearea cadrului instituţional adecvat pentru

desfăşurarea procesului de descentralizare administrativă şi financiară. Atingerea acestor

obiective presupune adoptarea unor instrumente şi metode moderne de management în

diferite domenii de interes public şi creşterea capacităţii de gestionare eficientă a programelor

cu finanţare externă, în contextul creşterii gradului de transparenţă în relaţiile publice.

După cum se va evidenţia, administraţia publică, fenomen social complex - respectiv

sistem şi acţiune socială - inclusiv de natură juridică, are la bază o serie de legităţi sau

principii care-i fundamentează existenţa şi modul de manifestare. Principiile administraţiei

publice reprezintă un ansamblu unitar de reguli de bază având o natură politică, economică,

socială şi juridică care determină în mod esenţial organizarea, funcţionarea şi activitatea

sistemului executiv de organe al statului. În acest sens Constituţia României, republicată în

anul 2003 prevede că „administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice”.

Aceste principii sunt amplu evidenţiate pe parcursul acestei lucrări fiind analizate

principalele dispoziţii cuprinse în Legea administraţiei publice locale - Legea nr. 215/2001,

republicată în anul 2007 şi modificată prin O.U.G. nr. 20/2008 şi prin Legea nr. 35/2008.

Acest act normativ, reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi

organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale. Serviciile publice din

România ating într-o mică măsură standardele europene. Din acest motiv, autorităţile publice locale au nevoie să se modernizeze pentru a fi capabile să îmbunătăţească serviciile pe care le oferă.

Administraţia publică ca sistem de autorităţi reprezentând puterea executivă este un subsistem în cadrul autorităţilor statului şi, implicit, o componentă a sistemului social global. Ea reprezintă o reunire de elemente dispuse într-o anumită structură şi supuse unor interacţiuni atât între părţile care o compun, cât şi între ansamblul propriu-zis raportat la mediile social, politic şi juridic în care acesta se integrează.

Studiul de faţă îşi propune o analiză detaliată a problemelor legate de Administraţia publică din România şi mediul juridic. Administraţia publică din societatea modernă, pe de o parte, constituie, prin ea însăşi, un mediu juridic, ca expresie şi instrument al numeroaselor reguli de drept, iar, pe de altă parte, se găseşte inserată într-o reglementare juridică, formulată de principiile puterii politice.

Rezultă că, în întreaga sa activitate, administraţia publică se subordonează normelor juridice, însăşi raţiunea existenţei sale fiind organizarea executării şi asigurarea înfăptuirii acestora.

Am ales această temă de lucrare de licenţă deoarece este foarte important de ştiut cum administraţia publică satisface interesul public, cum administraţia asigură organizarea executării şi executarea în concret a legilor, precum şi principiile pe care se fundamentează administraţia publică locală.

CAPITOLUL I:

CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA SISTEMULUI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

1.1. Noţiunea de administraţie publică

Administraţia publică reprezintă ansamblul activităţilor Preşedintelui României,

Guvernului, autorităţilor administrative autonome centrale, autorităţilor administrative

autonome locale şi, după caz, structurilor subordonate acestora, prin care, în regim de putere

publică se aduc la îndeplinire legile sau, în limitele legii, se prestează servicii publice1.

La nivelul statului, alături de interesele generale se regăsesc şi interesele locale, între

acestea existând o interdependenţă reciprocă. Într-un stat există interese generale alături de

interesele judeţene şi de cele locale. Aceste interese sunt realizate, satisfăcute prin

administraţia publică centrală şi locală, de serviciile publice destinate să satisfacă aceste

interese.

Prin urmare sistemul administraţiei publice cuprinde două componente majore:

administraţia publică centrală şi administraţia publică locală. Cele două componente au în

principal aceleaşi funcţii, însă administraţia publică centrală acţionează la nivel naţional, în

timp ce administraţia publică locală are scopul de a satisface nevoile colectivităţii locale pe

care o reprezintă. Cele două sisteme administrative sunt complementare şi independente, iar

funcţionalitatea unuia dintre ele influenţează, în mod decisiv, eficaciatea celuilalt.

1.2. Ştiinţa administraţiei

Administraţia publică are un rol important în societatea contemporană ca expresie a intervenţiei multiple şi diferenţiate a puterii executive în asigurarea organizării şi desfăşurării normale a raporturilor sociale în cele mai diverse domenii de activitate - economică, financiară, culturală, educativă, sanitară, etc.- ceea ce explică necesitatea cunoaşterii ei aprofundate în vederea sporirii gradului de eficienţă a structurilor şi acţiunilor sale.

Preview document

Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 1
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 2
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 3
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 4
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 5
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 6
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 7
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 8
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 9
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 10
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 11
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 12
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 13
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 14
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 15
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 16
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 17
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 18
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 19
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 20
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 21
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 22
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 23
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 24
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 25
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 26
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 27
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 28
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 29
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 30
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 31
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 32
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 33
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 34
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 35
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 36
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 37
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 38
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 39
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 40
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 41
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 42
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 43
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 44
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 45
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 46
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 47
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 48
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 49
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 50
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 51
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 52
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 53
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 54
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 55
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 56
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 57
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 58
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 59
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 60
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 61
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 62
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 63
Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Stiinta Administratiei Publice - Administratia si Mediul Juritic in Care Functioneaza.docx

Alții au mai descărcat și

Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale

INTRODUCERE Au trecut mai mult de 17 ani de când administraţia publică din România, sub imperiul noilor transformări social - politice a înţeles...

Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Răspunderea funcţionarilor publici este un concept şi o instituţie centrală a ştiinţei şi practicii...

Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale

1.Introducere Această lucrare îşi propune să prezinte atribuţiile administraţiei publice locale în domeniul urbanismului şi amenajării...

Dezvoltarea Locală - Modele Teorii Parteneriate

REZUMAT În lucrarea de faţă vom trata aspecte privind parteneriatul în dezvoltarea locală. Conceptul de parteneriat public-privat exprimă o...

Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate

INTRODUCERE România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, parcurgând tranziţia de la o planificare centralizată, spre economia de...

Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației

INTRODUCERE Tehnologia informaţiei reprezintă pentru administraţia publică un domeniu de interes major, domeniu care influenţează în mod direct...

Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare

INTRODUCERE Prezenta lucrare abordează o problemă foarte importantă pentru organizarea serviciilor publice de către administraţia publică locală –...

Instrumente Manageriale Specifice Sistemelor Decizionale Locale

INTRODUCERE Democratia nu inseamna numai instituirea alegerilor libere, a dreptului de vot si a libertatii expresiei. Acesti pasi sunt absolut...

Ai nevoie de altceva?