Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 17284
Mărime: 5.66MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marin Bane, Gherghisor Gabriel
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Catedra de Ştiinţa Materialelor şi Metalurgie Fizică

Cuprins

CAPITOLUL I . Introducere .4

CAPITOLUL II . Analiză structurală.5

2.1 Oţeluri carbon.5

2.2 Oţeluri mediu aliate pentru construcţii de maşini.10

2.3 Oţeluri pentru rulmenţi.15

2.4 Fonte maleabilizate.16

CAPITOLUL III . Tratamentul termic al materialelor.24

3.1 Îmbunătăţirea.24

3.1.1 Călirea martensitică volumică.24

3.1.2 Revenirea înaltă.38

3.2 Revenirea joasă.42

3.3 Maleabilizarea fontelor albe.43

CAPITOLUL IV . Metode de cercetare.49

4.1 Determinarea compoziţiei chimice.49

4.2 Determinarea durităţii.53

4.2.1 Duritatea Brinell.54

4.2.2 Duritatea Rockwell.60

4.3 Analiza microscopic.64

4.3.1 Microscopul optic.64

4.3.2 Pregătirea probelor.68

CAPITOLULV . Lucrări experimentale.71

5.1 Determinarea compoziţiei chimice.71

5.1.1 Aparatura folosită.71

5.1.2 Rezultate compoziţie chimică.72

5.1.3 Stabilirea mărcilor de material conform STAS.72

5.1.4 Poze macroscopice.73

5.2 Determinarea durităţii.74

5.2.1 Aparatura folosită.74

5.2.2 Rezultate experimentale obţinute.75

5.3 Analiza microstructurii.76

5.3.1 Prezentarea microscopului.76

5.3.2 Prezentarea microstructurii.76

CAPITOLUL VI . Stabilirea tipului de tratament termic aplicat materialelor

6.1 Tabel centralizat.77

6.2 Diagrame de tratament termic.78

CAPITOLUL VII . Concluzii.80

CAPITOLUL VIII . Bibliografie.82

Extras din document

CAPITOLUL I . Introducere

Dezvoltarea principalelor ramuri industriale , metalurgia ; construcţia de maşini ; chimia ; energetica ; electrotehnica şi electronic ; construcţiile ; transporturile ; în anii revolutiei tehnico-ştiinţifice impugn o cunoaştere corespunzătoare a fundamentelor ştiinţifice care stau la baza producerii , prelucrării şi utilizării metalelor şi aliajelor . Ponderea însemnată a materialelor metalice în producţia industrială a ţării noastre este un rezultat al politicii de industrializare şi dezvoltare al României . Ca rezultat al acestei politici la sfârşitul anului 1978 producţia anuală de oţel în ţara noastră era de aproape 12 milioane de tone şi cea de aluminiu de peste 200 mii de tone , reprezentând circa 550 kg de oţel , respective 10 kg de aluminiu , pentru fiecare locuitor al ţării . Materialul metallic are o importanţă deosebită deoarece acesta este încorporat , astăzi , în maşini , aggregate , instalaţii , aparate , etc .

Creşterea în ritm susţinut a economiei naţionale implică dezvoltarea continuă a ramurilor producătoare şi prelucrătoare ale industriei metalurgice precum şi a industriilor beneficiare de material metallic , cu valorificarea plenară a metalelor şi aliajelor . Ca urmare a progreselor din metalurgia extractivă şi prelucrătoare au fost puse la dispoziţia tehnicii actuale o gamă vastă de material metalice capabile să răspundă exigenţelor din domeniul construcţiilor de maşini , al transporturilor , energeticii , industriei chimice , construcţiilor aerospaţiale , tehnicii nucleare , electronicii , etc . În acest efort de dezvoltare , “ studiul metalelor “ , ca ramură a metalurgiei fizice teoretice şi aplicate , se constituie ca o disciplină de învăţământ informativă şi formativă pentru toate categoriile de ingineri .

Dezvoltarea continuă a tuturor ramurilor industriei metalurgice şi a construcţiilor de maşini impune , pe de o parte , creşterea şi diversificarea producţiei de semifabricate şi piese metalice , iar pe de altă parte , valorificarea plenară a metalelor şi aliajelor . Tratamentele termice şi termochimice au un rol deosebit de important între operaţiile tehnologice de prelucrare a metalelor şi aliajelor prin turnare , deformare plastic , aşchiere , tăiere , etc , sub formă de semifabricate , piese şi scule , asigurând , prin modificarea compoziţiei chimice şi fizice , valorile prescrise pentru caracteristicile mecanice , fizice sau chimice , corespunzător condiţiilor de prelucrare ulterioară sau de solicitare în exploatare .

În comparaţie cu alte procese tehnologice de prelucrare la cald a metalelor şi aliajelor în totalul costurilor operaţiilor proceselor tehnologice de tratamente termice şi termochimice , costurile privind materiile prime , materialele şi manopera au o pondere foarte mică în comparaţie cu costurile privind energia termică . Eficienţa tratamentelor termice şi termochimice se reflect , la metalurgistul prelucrător şi la constructorul de maşini şi utilaje , prin micşorarea greutăţii subansamblurilor şi ansamblurilor şi prin mărirea durabilităţii şi siguranţei în exploatare. Acest obiectiv este corelat şi cu cel privitor la reducerea consumului de energie termică şi creşterea productivităţii utilajelor şi suprafeţelor de producţie în secţiile şi sectoarele de tratamente termice şi termochimice .

Pe de altă parte , utilizarea raţională a materialelor metalice implică valorificarea tuturor caracteristicilor tehnologice şi de exploatare a acestora . Acest lucru este posibil prin modificări controlate ale structurii , modificări care se pot realize numai prin tratamente termice şi termochimice .

CAPITOLUL II . Analiză structurală

2.1 Oţeluri carbon

În practicǎ sunt foarte mult utilizate aliajele fierului cu carbonul . Aceste aliaje se împart pe baza diagramei fier-carbon în oțeluri si fonte , oțelurile fiind aliajele care contin carbon de la 2,08 respectiv 2,11 % ( punctul E’ respectiv E al diagramei fier-carbon ) , iar fontele , aliajele care conțin mai mult de 2,08 respectiv 2,11 % C .

Potrivit diagramei fier-carbon , oțelurile se împart în oțeluri hipoeutectoide si oțeluri hipereutectoide , primele conținand de la 0 la 0.77 % C iar ultimele de la 0,77 la 2,11 % C . Oțelurile cristalizeaza dupa sistemul Fe-Fe₀C ; ele sînt formate din ferita si cementita . Un oțel are proprietați intermediare , proprietați ce caracterizeazǎ ferita si cementita , adicǎ în comparație cu ferita este mai dur si mai puțin plastic decît aceasta , dar nu atît de dur şi de fragil ca cementita .

Preview document

Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 1
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 2
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 3
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 4
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 5
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 6
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 7
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 8
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 9
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 10
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 11
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 12
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 13
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 14
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 15
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 16
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 17
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 18
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 19
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 20
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 21
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 22
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 23
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 24
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 25
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 26
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 27
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 28
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 29
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 30
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 31
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 32
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 33
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 34
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 35
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 36
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 37
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 38
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 39
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 40
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 41
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 42
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 43
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 44
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 45
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 46
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 47
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 48
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 49
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 50
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 51
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 52
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 53
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 54
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 55
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 56
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 57
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 58
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 59
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 60
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 61
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 62
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 63
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 64
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 65
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 66
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 67
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 68
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 69
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 70
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 71
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 72
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 73
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 74
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 75
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 76
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 77
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 78
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 79
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 80
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 81
Analiza Experimentală a unor Repere Metalice cu Compoziții Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate în Componența unui Distribuitor al Fluxului de Presiune - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Analiza Experimentala a unor Repere Metalice cu Compozitii Chimice din Sistemul de Aliere Fe3C Aflate in Componenta unui Distribuitor al Fluxului de Presiune.docx

Alții au mai descărcat și

Materiale Ceramice Utilizate în Industrie

INTRODUCERE Ceramica constituie o grupă importantă de mărfuri care cuprinde o gamă largă de produse: articole de menaj, articole decorative,...

Mecanizare. Automatizare. Robotizare

Capitolul 1 Mecanizare, automatizare, robotizare Concepte generale O societate industrializată avansată presupune o automatizare flexibilă şi...

Proiect Stiinta Materialelor

Metalurgia Pb – Zn-lui are ca scop asigurarea necesarului de plumb si zinc sub forma de lingouri, în cantitati si la calitatea corespunzatoare,...

Laboratoare știința materialelor

Scopul lucrarii însusirea metodelor practice de determinare a compactitatii, porozitatii aliajelor neferoase turnate. Compactitatea pieselor...

Laboratoare știința materialelor

6.1. Introducere Formarea mecanizată (mecanică) se execută cu ajutorul maşinilor de format, care asigură mecanizarea parţială sau totală a...

Proprietățile fizico-mecanice și de exploatare ale fontei cu grafit nodular

Prin determinarea proprietăţilor mecanice în condiţii de exploatare s-a constatat că proprietăţile mecanice ale fontei cu grafit nodular sînt pe...

Caracteristici Materiale Conductoare

Tabelul 1 Principalele caracteristici ale cuprului Denumirea caracteristicii Unitatea Valori de măsură Cupru recopt Cupru ecruisat Densitatea...

Manipulator

Sudarea este procedeul cel mai raspindit in industria constructoare de masini, prin care se obtin imbinari nedemontabile, pentru executarea...

Ai nevoie de altceva?