Toate licentele din domeniul Stiinte Politice

 • Romania si participarea la actiunile OSCE dupa anul 2000

  Introducere Problemele de securitate au fost o preocupare permanentă a liderilor politici și militari datorită transformărior și schimbărilor din conjunctura internațională, generatoare de noi amenințări. Astfel, s-a conchis faptul că interesele statelor și obiectivele de securitate se pot realiza doar prin cooperare și solidaritate internațională. În cadrul sistemului mondial, organizațiile internaționale sunt cele mai importante forțe în coordonarea acțiunilor din domeniul politic,...

 • Argumentarea existentei holocaustului in Romania

  Introducere Tema aleasă de către mine are ca și scop Argumentarea existenței Holocaustului în România. Doresc să prezint elementele care au stat la baza existeței acestui eveniment în România bazând-mă pe analizarea antisemitisului din perioada moderintății până în preajma celui de-al II-lea război mondial, pe atutudinea partidelor politice în ceea ce privește atitudinea antisemită și pe legislația abuzivă a regimului Antonescu ce a provocat mii de victime. În primul rând, trebuie...

 • Actiunile Uniunii Europene in managementul crizei si prevenirii conflictului dupa Tratatul de la Lisabona

  Sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial a adus cu sine o serie de schimbări în politica mondială și a scos la lumină noi traiectorii pe care statele le pot urma către o dezvoltare economică și socială cu adevărat durabilă. Cu toate acestea confruntările nu sunt de domeniul noutății nici pentru majoritatea statelor lumii și, în consecință, nici pentru alianța nou apărută ca urmare a Tratatului de la Paris din 1951 ce creează Comunitatea Cărbunelui și Oțelului pentru a para astfel o...

 • Rolul si atributiile Parlamentului Romaniei in context European

  Pentru a argumenta motivul pentru care am ales să abordez această lucrare, consider că cel mai potrivit ar fi să citez din George Alexianu, care a sintetizat de o manieră unică angrenajul instituţional al statului român astfel: „( ) instituţiile astfel adoptate nu sunt icoana fidelă a sufletului unui popor; cu uşurinţa cu care vin, tot aşa pot pleca, fără a lăsa nici o urmă în trecerea lor. Numai acele instituţii se menţin şi durează, care sunt plămădite din suferinţele şi sforţările proprii...

 • Organizatia terorista ISIS

  Introducere In ultima decada a mileniului, climatul de securitate international a suferit modificari extraordinare. Ani intregi de strategii si ipoteze specifice perioadei Razboiului Rece au fost inlaturate si au inceput sa se tina dezbateri, care incearca sa explice si sa dea solutii la riscurile de securitate noi aparute, mai diverse si mai ambigui. Megaatentatul desfasurat impotriva SUA la 11 septembrie 2001, distrugerea celor doua cladiri de la World Trade Center avarierea unei aripi a...

 • Legislatia antisemita sub regimul Ion Antonescu - in perioada 1940-1941

  Introducere Tema aleasă, Legislaţia antisemită sub regimul Ion Antonescu – în perioada 1940-1941, îşi propune să urmărească atitudinea rasială a conducătorilor ţării, care a fost reflectată în nenumăratele decrete-legi date într-o perioadă scurtă de timp. Deşi este o perioadă neagră a istoriei româneşti, consider că subiectul propus este vital în înţelegerea propriilor greşeli istorice şi aprofundarea ei pentru evitarea derapajelor politice, care pot conduce la încălcarea flagrantă a...

 • Dezvoltare sustenabila

  Capitolul 1 Aspecte teoretice 1.1. Politica de dezvoltare regională Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexe ale Uniunii Europene, acţionând asupra unor domenii semnificative pentru dezvoltare, precum creşterea economică şi sectorul IMM, transporturile, agricultura, dezvoltarea urbană, protecţia mediului, ocuparea şi formarea profesională, educaţia, egalitatea de gen etc. Politica regională este concepută ca o politică a...

 • Conflictul din Nagorno Karabakh si implicatiile sale geopolitice

  INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. În ultimii ani se poate observa la nivel regional un interes sporit pentru ţările din bazinul Mării Negre şi în special cele din Caucazul de Sud: Azerbaijan, Armenia şi Nagorno Karabakh. Există mai multe motive care explică acest interes şi care pot fi grupate în trei categorii: interese de ordin geopolitic, geoeconomic şi de ordin axiologic, cum ar fi promovarea valorilor şi principiilor democraţiei. Pentru Uniunea Europeană şi...

 • Formele de guvernamant

  INTRODUCERE Statul, ca fenomen social complex, a fost şi rămîne o problemă rezervată atît studiilor politologice, sociologice, cît şi celor juridice. Datorită faptului că statul în decursul la şase milenii este principala organizaţie politică a societaţii şi include o înbinare a unor elemente de fapt (populaţia şi teritoriul), cu unele elemente de drept (organizarea şi puterea coercitivă), face ca problematica statului să fie un motiv de cercetare continua. Aparut în Orientul Antic, statul...

 • Arta guvernarii

  INTRODUCERE Termenii de politic și politică se originează în grecescul polis (cetate/oraș-stat, cu înțeles de comunitate care „cuprinde în sine” toate problemele umane ce-i sunt specifice). Există o diversitate de concepții cu privire la modul cel mai adecvat de definire a politicului și politicii. În cele ce urmează, vom aborda câteva dintre acestea. Unele interpretări insistă asupra politicii în sens de putere, respectiv asupra problemelor organizării și conducerii comunităților sau...

 • Organizatia Natiunilor Unite

  CAPITOLUL I ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE I.1. APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA O.N.U. Organizaţia Naţiunilor Unite este cea mai importantă organizaţie internaţională din lume. Denumirea de Naţiunile Unite a fost folosită pentru prima oară în ”Declaration by United Nation” de la 1 ianuarie 1942, când reprezentanţii a 26 de naţiuni au exprimat angajamentul guvernelor lor de a continua lupta împreună împotriva Puterilor Axei În 1945, reprezentanţii a 50 de ţări s-au întâlnit la San Francisco pentru a...

 • Politica Transporturilor in Uniunea Europeana

  CAPITOLUL I POLITICA UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR I.1. Istoricul politicii de transport în Uniunea Europeană Apariţia în anul 1957 a Comunităţii Economice Europene a determinat integrarea în piaţa comună ce se crea a anumitor sectoare economico-sociale, dar şi identificarea unor sectoare „orizontale“, iar transporturile reprezentau un astfel de vector de integrare. Ideea unei politici comune europene în domeniul Transporturilor era deja prezentă în Tratatul de la Roma, dar...

 • Contractele Administrative

  Introducere În societatea actuală, practica administrativă din ţările cu tradiţie în aplicarea economiei de piaţă demonstrează existenţa unor beneficii indiscutabile în realizarea interesului general, obţinute de administraţie prin încheierea unor contracte în regim de drept administrativ. Contractele administrative au, astfel, o importanță din ce în ce mai mare în activitatea administraţiei publice. Orice cetăţean trebuie să aibă acces la serviciile de utilitate publică, accesul la...

 • Relansarea Politicii Externe a Romaniei Comuniste in Anii 1960. Relatiile Romaniei cu Republica Federala Germana

  INTRODUCERE La mijlocul secolului XX, întreaga omenire trăia ani de complexe tensionări ce antrenau mari puteri precum U.R.S.S., S.U.A., China, dar şi state mijlocii şi mici, care îşi căutau aşezări raportate la acest sfârşit de mileniu doi. Cu anul 1948, începe o fază a istoriei contemporane a României, ce va constitui în perioada la care ne referim (1958-1964) cât şi după aceea (până în 1989) istoria experienţei comunismului, cu toată încărcătura sa care cere studii multiple, aprofundate...

 • Libera Circulatie a Persoanelor in UE

  Introducere “Orice persoană a Uniunii Europene are dreptul de a se depalsa şi de a-şi stabili reşedinţa în mod liber pe teritoriul statelor membre”. „Libertatea de circulaţie şi de şedere poate să fie acordată, în conformitate cu Tratatul instituind Comunitatea Europeană, cetăţenilor unor ţări terţe care domiciliează legal pe teritoriul unui stat membru”* Libera circulaţie a persoanelor în cadrul Comunităţilor Europene a fost definită în Acordul Unic European (1987) drept una din cele patru...

Pagina 1 din 6