Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 29524
Mărime: 98.78KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: O.Tarita

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Definirea terorismului

§1. Conceptul de terorism. Încercări de definire. 6-24

§2. Istoricul apariţiei şi evoluţiei terorismului 25-42

Capitolul II. Esenţa şi formele de manifestare a terorismului

§1. Tipuri şi forme de manifestare a fenomenului terorist. 43-65

§2. Esenţa acţională a terorismului. 66-81

Capitolul III. Reglementări internaţionale pentru prevenirea şi combaterea terorismului.

§1. Convenţii de drept internaţional cu privire la reprimarea terorismului. 82-95

§2. Reglementări cu privire la terorismul internaţional în legislaţia R. Moldova 96-107

Încheiere

Bibliografie

Extras din document

Introducere

Actualitatea temei. Intensificarea actelor de terorism a readus în actualitate problema luptei împotriva terorismului, ce face în prezent preocuparea asiduă a comunităţii internaţionale, în vederea prevenirii şi reprimării acestor infracţiuni. „Explozia” terorismului a găsit pe tărâm ideologic, social şi juridic o lume dezarmată. Sub o formă sau alta terorismul s-a practicat în decursul vremurilor împotriva tuturor popoarelor. S-a manifestat prin acte reprobabile, care au trezit în conştiinţa universală revoltă şi indignare, având consecinţe negative asupra dezvoltării normale a legăturilor internaţionale.

Proporţiile luate de terorism în ultimul timp au devenit alarmante, atrăgând atenţia întregii lumi. Dimensiunile violenţei sunt de natură să zdruncine stabilitatea relaţiilor normale de convieţuire paşnică a legăturilor diplomatice, culturale şi economice, desfăşurate în conformitate cu normele şi principiile dreptului internaţional.

Iată de ce numeroase state îşi mărturisesc îngrijorarea faţă de înmulţirea actelor de terorism internaţional, recunoscând în practicarea violenţei o problemă gravă, importantă, ce necesită soluţionarea urgentă. Este intolerabil pentru comunitatea internaţională ca actele de terorism, de atâtea ori generatoare de distrugeri de vieţi omeneşti inocente, de multe ori aflate în afara zonelor de tensiune, să se perpetueze şi să afecteze interesele unuia sau mai multor state şi chiar bazele comunicaţiilor, legăturilor şi ordinii internaţionale, esenţiale pentru pacea lumii.

Scopul lucrării este de a prezenta proporţiile pericolului pe care îl are terorismul prin formele sale complexe de manifestare, prin esenţa sa acţională şi de a evidenţia amploarea prin care se manifestă terorismul în prezent.

Este necesar de subliniat că la săvârşirea actelor teroriste se folosesc tehnologii din cele mai moderne şi tipurile cele mai noi de armament, ceea ce denotă faptul că grupările teroriste dispun de o sponsorizare la cel mai înalt nivel. Astfel, în rezultatul progresului tehnologiilor, apar noi forme de terorism ca cel de tip informaţional, chimic, nuclear sau biologic. Astăzi, o largă răspândire în întreaga lume a căpătat-o terorismul cu aspect religios şi cel de tip separatist.

De asemenea, este prezentat atât prin teroriştii kamikadze(Israel), cât şi prin puternice şi profesioniste structuri, care sunt capabile a duce război diversionist şi chiar participarea masivă în conflicte locale şi regionale cu încercări de instalare a controlului asupra teritoriilor cu vaste bogăţii subterane şi resurse energetice(Kosovo, Cecenia).

Internaţionalizarea tuturor laturilor vieţii societăţii, uşurarea regimurilor de vize şi paşapoarte, dezvoltarea informaticii, democratizarea regimurilor politice – contribuie la întărirea puterii distrugătoare şi perfecţionării operative a grupărilor teroriste, iar menţinerea, creşterea şi tensionarea conflictelor cu ciocniri de interese etnice, religioase, sociale şi politice, dreptul la patrimoniu sau teritoriu, deseori se soluţionează nu prin metode diplomatice, ci prin aplicarea forţei, iar concomitent şi implicarea organizaţiilor teroriste.

Proporţiile pe care le cunoaşte şi varietatea problemelor pe care le ridică terorismul a determinat comunitatea internaţională să-şi concentreze eforturile pentru eradicarea acestui flagel.

O importanţă în acest sens o are cooperarea internaţională pentru elaborare se măsuri apte să împiedice efectiv producerea pentru studierea cauzelor acestor acte, în speranţa de a găsi soluţii juste şi paşnice, cât mai curând posibil.

Terorismul prezintă pericol şi poate destabiliza sistemul securităţii internaţionale. Păşind în noul mileniu, comunitatea internaţională a conştientizat faptul că terorismul a devenit o problemă globală, cu care nici o ţară nu se poate lupta în mod individual.

Pe fonul grandioaselor realizări ale omenirii în dezvoltarea democraţiei, progresului în ştiinţă şi cultură, comunitatea internaţională continuă să fie uimită de amplitudinea actelor de terorism, complect lipsite de milă şi omenie. Acest pericol necesită o atenţie din partea statelor prin elaborarea unei legislaţii corespunzătoare şi o chibzuită coordonare a eforturilor serviciilor speciale şi centrelor antiteroriste.

Prin prezenta lucrare, am făcut o definire a terorismului, încercând să fac o clasificare a acestui fenomen cât mai aproape de realitatea actuală. De asemenea, am prezentat istoricul apariţiei terorismului, ca formă de violenţă, folosind metodele istorică, comparitivă şi sociologică, folosind lucrări a diferitor autori ce au tratat şi analizat fenomenul terorismului, precum şi reglementări internaţionale şi naţionale în vedera combaterii lui.

Capitolul I. Abordări conceptuale ale fenomenului terorismului internaţional

§1 Conceptul şi definirea terorismului internaţional

După cum bine se ştie o definiţie este în esenţă o ecuaţie ce redă exact sensurile unui cuvânt. În cazul conceptului de terorism situaţia este puţin diferită din cauza naturii sale emoţionale, a conotaţiei negative a termenului şi discursului politic pe care îl presupune deoarece toate acestea contribuie la mărirea complexităţii surprinderii sale în totalitatea componentelor ce-l caracterizează.

Preview document

Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 1
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 2
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 3
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 4
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 5
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 6
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 7
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 8
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 9
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 10
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 11
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 12
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 13
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 14
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 15
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 16
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 17
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 18
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 19
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 20
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 21
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 22
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 23
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 24
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 25
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 26
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 27
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 28
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 29
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 30
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 31
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 32
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 33
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 34
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 35
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 36
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 37
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 38
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 39
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 40
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 41
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 42
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 43
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 44
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 45
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 46
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 47
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 48
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 49
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 50
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 51
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 52
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 53
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 54
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 55
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 56
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 57
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 58
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 59
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 60
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 61
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 62
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 63
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 64
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 65
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 66
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 67
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 68
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 69
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 70
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 71
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 72
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 73
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 74
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 75
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 76
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 77
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 78
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 79
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 80
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 81
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 82
Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului.doc

Alții au mai descărcat și

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Socio-Structuralitatea Puterii Politice

Puterea, în general, este un semn al socialului, o entitate esential – constitutiva a societatii. Odata cu dezvoltarea unei societati, puterile...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul Violentei in Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Planul de Dezvoltare Rurala si Ocuparea Fortei de Munca in Comuna Feleacu Judetul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Uzante Curs

Rolul protocolului in relatiile internationale(continuare) Am raspuns la un set de grile care au avut ca scop rememorarea informatiilor din cursul...

Te-ar putea interesa și

Terorism Internațional

ÎNTRODUCERE Creşterea populaţiei, procesele şi evenimentele globale, realizarea cărora nu poate fi controlat de omenire şi ameninţă existenţa...

Ai nevoie de altceva?