Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 83 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: O.Tarita

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domenii: Stiinte Politice, Criminologie, Drept

Cuprins

Introducere
Capitolul I. Definirea terorismului
§1. Conceptul de terorism. Încercări de definire. 6-24
§2. Istoricul apariţiei şi evoluţiei terorismului 25-42
Capitolul II. Esenţa şi formele de manifestare a terorismului
§1. Tipuri şi forme de manifestare a fenomenului terorist. 43-65
§2. Esenţa acţională a terorismului. 66-81
Capitolul III. Reglementări internaţionale pentru prevenirea şi combaterea terorismului.
§1. Convenţii de drept internaţional cu privire la reprimarea terorismului. 82-95
§2. Reglementări cu privire la terorismul internaţional în legislaţia R. Moldova 96-107
Încheiere
Bibliografie

Extras din document

Introducere

Actualitatea temei. Intensificarea actelor de terorism a readus în actualitate problema luptei împotriva terorismului, ce face în prezent preocuparea asiduă a comunităţii internaţionale, în vederea prevenirii şi reprimării acestor infracţiuni. „Explozia” terorismului a găsit pe tărâm ideologic, social şi juridic o lume dezarmată. Sub o formă sau alta terorismul s-a practicat în decursul vremurilor împotriva tuturor popoarelor. S-a manifestat prin acte reprobabile, care au trezit în conştiinţa universală revoltă şi indignare, având consecinţe negative asupra dezvoltării normale a legăturilor internaţionale.

Proporţiile luate de terorism în ultimul timp au devenit alarmante, atrăgând atenţia întregii lumi. Dimensiunile violenţei sunt de natură să zdruncine stabilitatea relaţiilor normale de convieţuire paşnică a legăturilor diplomatice, culturale şi economice, desfăşurate în conformitate cu normele şi principiile dreptului internaţional.

Iată de ce numeroase state îşi mărturisesc îngrijorarea faţă de înmulţirea actelor de terorism internaţional, recunoscând în practicarea violenţei o problemă gravă, importantă, ce necesită soluţionarea urgentă. Este intolerabil pentru comunitatea internaţională ca actele de terorism, de atâtea ori generatoare de distrugeri de vieţi omeneşti inocente, de multe ori aflate în afara zonelor de tensiune, să se perpetueze şi să afecteze interesele unuia sau mai multor state şi chiar bazele comunicaţiilor, legăturilor şi ordinii internaţionale, esenţiale pentru pacea lumii.

Scopul lucrării este de a prezenta proporţiile pericolului pe care îl are terorismul prin formele sale complexe de manifestare, prin esenţa sa acţională şi de a evidenţia amploarea prin care se manifestă terorismul în prezent.

Este necesar de subliniat că la săvârşirea actelor teroriste se folosesc tehnologii din cele mai moderne şi tipurile cele mai noi de armament, ceea ce denotă faptul că grupările teroriste dispun de o sponsorizare la cel mai înalt nivel. Astfel, în rezultatul progresului tehnologiilor, apar noi forme de terorism ca cel de tip informaţional, chimic, nuclear sau biologic. Astăzi, o largă răspândire în întreaga lume a căpătat-o terorismul cu aspect religios şi cel de tip separatist.

De asemenea, este prezentat atât prin teroriştii kamikadze(Israel), cât şi prin puternice şi profesioniste structuri, care sunt capabile a duce război diversionist şi chiar participarea masivă în conflicte locale şi regionale cu încercări de instalare a controlului asupra teritoriilor cu vaste bogăţii subterane şi resurse energetice(Kosovo, Cecenia).

Internaţionalizarea tuturor laturilor vieţii societăţii, uşurarea regimurilor de vize şi paşapoarte, dezvoltarea informaticii, democratizarea regimurilor politice – contribuie la întărirea puterii distrugătoare şi perfecţionării operative a grupărilor teroriste, iar menţinerea, creşterea şi tensionarea conflictelor cu ciocniri de interese etnice, religioase, sociale şi politice, dreptul la patrimoniu sau teritoriu, deseori se soluţionează nu prin metode diplomatice, ci prin aplicarea forţei, iar concomitent şi implicarea organizaţiilor teroriste.

Proporţiile pe care le cunoaşte şi varietatea problemelor pe care le ridică terorismul a determinat comunitatea internaţională să-şi concentreze eforturile pentru eradicarea acestui flagel.

O importanţă în acest sens o are cooperarea internaţională pentru elaborare se măsuri apte să împiedice efectiv producerea pentru studierea cauzelor acestor acte, în speranţa de a găsi soluţii juste şi paşnice, cât mai curând posibil.

Terorismul prezintă pericol şi poate destabiliza sistemul securităţii internaţionale. Păşind în noul mileniu, comunitatea internaţională a conştientizat faptul că terorismul a devenit o problemă globală, cu care nici o ţară nu se poate lupta în mod individual.

Pe fonul grandioaselor realizări ale omenirii în dezvoltarea democraţiei, progresului în ştiinţă şi cultură, comunitatea internaţională continuă să fie uimită de amplitudinea actelor de terorism, complect lipsite de milă şi omenie. Acest pericol necesită o atenţie din partea statelor prin elaborarea unei legislaţii corespunzătoare şi o chibzuită coordonare a eforturilor serviciilor speciale şi centrelor antiteroriste.

Prin prezenta lucrare, am făcut o definire a terorismului, încercând să fac o clasificare a acestui fenomen cât mai aproape de realitatea actuală. De asemenea, am prezentat istoricul apariţiei terorismului, ca formă de violenţă, folosind metodele istorică, comparitivă şi sociologică, folosind lucrări a diferitor autori ce au tratat şi analizat fenomenul terorismului, precum şi reglementări internaţionale şi naţionale în vedera combaterii lui.

Capitolul I. Abordări conceptuale ale fenomenului terorismului internaţional

§1 Conceptul şi definirea terorismului internaţional

După cum bine se ştie o definiţie este în esenţă o ecuaţie ce redă exact sensurile unui cuvânt. În cazul conceptului de terorism situaţia este puţin diferită din cauza naturii sale emoţionale, a conotaţiei negative a termenului şi discursului politic pe care îl presupune deoarece toate acestea contribuie la mărirea complexităţii surprinderii sale în totalitatea componentelor ce-l caracterizează.

Fisiere in arhiva (1):

  • Colaborarea Republicii Moldova cu Structurile Internationale in Combaterea Fenomenului Terorismului.doc