Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă

Licență
9/10 (2 voturi)
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 53004
Mărime: 195.73KB (arhivat)
Cost: 15 puncte

Cuprins

1. Argument 1

2. Presa în statul de drept 4

2.1. Complexitatea domeniului de viaţă socială

concretizată în activitatea de presă 5

2.2. Pentru o dialectică opinie / informare. Protejarea surselor 7

2.3. Structura unei redacţii de ziar 13

2.4. Reglementări constituţionale. Libertatea presei şi viaţa privată 16

2.4.1. Libertatea de exprimare 16

2.4.2. Dreptul la informaţie 24

2.4.3. Dreptul la ocrotirea vieţii private 32

3. Delicte de presă 41

3.1. Infracţiuni prevăzute în Codul penal săvârşite prin presă 41

3.1.1. Propaganda în favoarea statului totalitar 42

3.1.2. Acţiuni împotriva ordinii constituţionale 46

3.1.3. Comunicarea de informaţii false 48

3.1.4. Defetismul 52

3.1.5. Propaganda pentru război 55

3.1.6. Insulta 57

3.1.7. Calomnia 62

3.1.8. Ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice 66

3.1.9. Instigarea publică şi apologia infracţiunilor 69

3.1.10. Răspândirea de materiale obscene 72

3.2. Contravenţii la regimul juridic al presei în România 74

3.2.1. Aspecte generale 74

3.2.2. Audiovizual / presă. Privire comparativă 76

4. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă 79

4.1. Răspunderea proprie a autorilor unor articole de presă

şi răspunderea comitenţilor pentru prepuşii lor în cadrul redacţional 80

4.2. Problema delicată a daunelor morale 82

4.2.1. Privire istorică asupra daunelor morale 83

4.2.2. Situaţia actuală 86

5. De lege ferenda 88

5.1. Dreptul la rectificare şi la replică în presa scrisă 88

5.2. Asigurarea civilă a redacţiilor pentru prejudiciile

patrimoniale cauzate din vina ziariştilor 95

6. În loc de concluzii: legea presei, o necesitate! 96

7.Anexe 99

7.1. Jurisprudenţă 99

7.1.1. Decizia penală nr. 1168/2000 99

7.1.2. Decizia penală nr. 2344/2000 100

7.1.3. Sentinţa civilă nr. 1066/1998 102

7.2. Hotărârea Camerei Deputaţiilor din România nr. 25 din

12 septembrie 1994 asupra rezoluţiilor Adunării Parlamentare

a Consiliului Europei cu privire la etica ziaristică 103

7.3. Hotărârea Senatului României nr. 32 din 6 octombrie 1994

asupra rezoluţiilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei

cu privire la etica ziaristică 110

Extras din document

1. Argument

Mass-media se înfăţişează pe sine, la început de secol XXI, ca un domeniu de viaţă socială din ce în ce mai complex, concretizat în raporturi sociale adesea greu de imaginat între persoane care uneori nici nu se întâlnesc. Mijloacele de comunicare în masă cunosc în ziua de azi o diversitate uimitoare , pe măsura expoloziei informaţionale caracteristice satului global al lui Mc’Luhan. Canalele prin care fluxul informaţional ajunge de la emiţători (instituţii specializate în activitatea de comunicare publică) la receptori, sunt, ca atare, ele însele de o varietate surprinzătoare. Acum treizecizeci de ani era aproape imposibil pentru cineva să îşi imagineze că un reporter poate transmite informaţii despre un conflict armat chiar de pe frontul de luptă şi chiar în timp real, adică transmisiune în direct. Cu ajutorul satelitului, a unui leptop conectat telefonic la internet, sau cu ajutorul unui telefon portabil, reporterul ne face martori propriu-zis la evenimentele pe care le transmite.

În rândul mijloacelor de comunicare în masă, presa ocupă încă un rol central, deşi cei mai mulţi autori în domeniul mass-mediei tind să opteze pentru primatul imaginii, sub pretextul că imaginea ar avea o retorică mai virilă, că prin ea s-ar exprima 1000 de cuvinte, că, în fine, forţa de persuasiune este mai mare la mesajul imagistic tocmai pentru că s-ar adresa afectivului iar nu raţiunii.

Instrumentele de lucru ale ziaristului, ale omului de presă, stricto sensu, sunt exclusiv cuvintele, adresate prin excelentă raţiunii, iar în acest cadru aristotelic de logică şi înţelepciune prezumat până la proba contrarie ca existent între paginile unui ziar, se înţelege că raporturile umane sunt prietenoase, că nimeni nu aduce atingere intereselor şi drepturilor unei alte persoane sau chiar statului însuşi. Prin urmare omul/ziaristul este liber să facă tot ceea ce nu limitează drepturile şi libertăţiile celorlalţi. Este ceea ce unii cercetătorii sociologi şi politologi numesc libertatea negativă

Totuşi nu este o noutate că, astăzi şi paginile ziarelor sunt inevitabil cotropite de imagini, că publicitatea domină cu lejeritate spaţiul paginilor din publicaţiile locale şi cu atât mai mult, naţionale. În acest context formulăm o serie de întrebări despre probitatea activităţii ziaristice, despre cum reuşeşte jurnalistul de presă să-şi vândă publicaţia fără a leza dreptul la imagine a fiecărui individ, violându-i, în goana după senzaţional, viaţa privată sau diminuându-i demnitatea sau onoarea, fără a contraveni intereselor statului şi ale instituţiilor sale, fără a manipula şi a răspândi ura rasială sau materiale imorale, pornografice, în fine, fără să denaturaze relaţiile prezumate prietenoase de care aminteam mai sus, în relaţii de adversitate între persoane. Sau mai mult, fără să comită nici un delict (infracţiune sau contravenţie), ţinând cont mai ales de dialectica triunghiului:

dreptul la informare;

protejarea surselor;

dreptul la propria imagine şi la viaţă privată.

Subsemnatul este şi student la Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică din cadrul Universităţii „ Lucian Blaga” din Sibiu. În timpul primilor trei ani de studenţie într-ale jurnalisticii, mai ales în vremea sesiunilor de practică la diferite redacţii sau chiar în cursul colaborărilor semestriale cu reviste şi cotidiene locale sau naţionale, în fine, chiar în redacţiile de radio sau televiziune, împreună cu colegii, studenţi sau ziarişti consacraţi, ne întâlneam cu situaţii la care sper că, lucrarea de faţă să le ofere unele pertinente soluţii. Mai mult, cu ocazia unor conferinţe internaţionale desfăşurate în anii 1999-2001 în Spania, Portugalia şi Croaţia, pe teme privind şi legislaţia presei în ţările participanţilor, sesiuni de comunicări organizate de Forumul European al Studenţilor la Jurnalistică, în care subsemnatul este membru, am descoperit vastitatea acestui domeniu încă neexplorat în ştiinţa dreptului românesc.

Solul pe care pornesc este unul al nisipurilor mişcătoare, pe care talpa îţi alunecă şi rişti să nu mai ştii ce să crezi despre ceea ce erai sigur că este drept. Uneori linia de demarcaţia între imoral şi moral, pe de o parte şi ilegal şi legal, pe de altă parte, este cam confuză, şerpuită cel mai adesea. Se poate întâmpla ca ceea ce unui ziarist i se pare a fi un bun informaţional de interes social, să încalce de fapt principiul alterum non laedere, expunând o persoană la batjocură sau violându-i dreptul la intimitate. Nu de puţine ori persoane despre care scriam sau pe care le citam, fără să le înregistrez , negau cele scrise despre ei sau retractau ori nu recunoşteau cele afirmate, unii intrau furioşi în redacţii şi ameninţau cu procese pe semnatarul articolului, pe redactorul şef, pe secratarul de radacţie şi chiar pe directorul ziarului, care cel mai adesea nu ştia ce materiale văzuseră lumina tiparului. Şi tot astfel, unii colegi mă întrebau dacă o anume afirmaţie ar fi calomnioasă, sau dacă contravine vreunei norme penale. Astfel, unul vroia să afle dacă poate divulga oarece informaţii despre un dosar penal privind un incest aflat pe rolul Tribunalului din Sibiu, dacă nu ar scăpa mai uşor prin nesemnarea materialului sau prin fixarea în header – ul paginii de ziar a titulaturii generice: materiale de opinie. În fine, nu de puţine ori mă puneau în dilemă, întrebându-mă câte ceva despre legea presei, dacă mai e valabilă „aia comunistă” din ’74, sau despre disputele parlamentarilor privind art. 168¹ Cod penal , sau altele. De fiecare dată îmi propuneam să aprofundez întrebările lor, domeniile deschise de ele, şi nu este o mai bună oportunitate decât elaborarea proiectului de licenţă în drept. Sursele bibliografice nu sunt foarte bogate şi tocmai de aceea am apelat la materiale aduse din străinătate pentru prima dată în România, la jurisprudenţă, la site – uri despre libertatea presei sau diferite lucrări adiacente.

Lucrarea se găseşte oarecum undeva între jurnalistica, dreptul public şi cel privat, fireşte cu o mai accentuată înclinaţie spre primul, tratând modul de comitere a unor infracţiuni şi căteva aspecte despre contravenţiile săvârşite prin mijloacele de presă scrisă. Fie ca demersul nostru să se înscrie în galeria primelor iniţiative în conturarea unei noi ramuri de drept, peste ani numită, poate, Drept media.

Preview document

Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 1
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 2
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 3
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 4
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 5
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 6
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 7
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 8
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 9
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 10
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 11
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 12
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 13
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 14
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 15
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 16
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 17
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 18
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 19
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 20
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 21
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 22
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 23
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 24
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 25
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 26
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 27
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 28
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 29
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 30
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 31
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 32
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 33
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 34
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 35
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 36
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 37
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 38
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 39
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 40
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 41
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 42
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 43
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 44
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 45
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 46
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 47
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 48
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 49
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 50
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 51
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 52
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 53
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 54
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 55
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 56
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 57
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 58
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 59
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 60
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 61
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 62
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 63
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 64
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 65
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 66
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 67
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 68
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 69
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 70
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 71
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 72
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 73
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 74
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 75
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 76
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 77
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 78
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 79
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 80
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 81
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 82
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 83
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 84
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 85
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 86
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 87
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 88
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 89
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 90
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 91
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 92
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 93
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 94
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 95
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 96
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 97
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 98
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 99
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 100
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 101
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 102
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 103
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 104
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 105
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 106
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 107
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 108
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 109
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 110
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 111
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 112
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 113
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 114
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 115
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 116
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 117
Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă - Pagina 118

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul politic al României

REGIMUL POLITIC AL ROMANIEI INTRODUCERE De obicei, conceptul de „regim politic” este strâns legat de acela de „forma de guvernământ”. Uneori...

Democrație Totalitarism și Violență Simbolică

A. Scopul lucrarii: Aceasta lucrare isi propune analiza comparativa a regimurilor democratice si a celor totalitare. O astfel de analiza...

Căutarea și apărarea adevărului, funcție esențială a jurnalistului

INTRODUCERE Posibilitatea de a transmite informaţia în rândul maselor a crescut fantastic în ultima sută de ani. Mijloacele de comunicare în masă...

Sistemul Electoral și Funcționalitatea sa în România

Stadiul cunoaşterii şi metodologia cercetării Aprofundarea multiplă şi diversificată, la care este supus sistemul electoral, independent ori în...

Alegerile locale - Natura juridică a votului

CAPITOLUL I NATURA JURIDICĂ A DREPTULUI DE VOT 1.1. Esenţa democraţiei – participarea poporului la conducere Dintotdeauna, membrii oricărei...

Candidatul Victor Ponta

I. Cine este Victor Ponta? Victor Ponta este președintele Partidului Social Democrat. Începând din luna Mai 2012, este prim-ministrul României,...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Marketing Politic și Electoral

Capitolul 1. Propaganda 1.1. Definiţii Cuvântul „propagandă“, aşa cum a fost folosit în ultimele secole, provine din denumirea Congregaţiei...

Te-ar putea interesa și

Obligația legală de întreținere

Introducere Obligaţia de întreţinere reprezintă îndatorirea unei persoane de a acorda altei persoane cele necesare traiului, în condiţiile în care...

Concurența neloială în comerțul internațional

INTRODUCERE Lumea s-a shimbat considerabil în ultimele decenii. Transformările ei au generat consecinţe foarte importante pentru întreaga evoluţie...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

INTRODUCERE Fără îndoială, unul dintre cele mai efervescente procese ale ultimei jumătăţi a secolului XX este evoluţia drepturilor omului, domeniu...

Drepturile Fundamentale Europene ale Omului și Drepturile Omului Islamic

1. Consideratii generale a) Delimitarea conceptelor: Drepturile omului/ Drepturile fundamentale. Drepturile omului/ Drepturile cetateanului....

Libertatea de Exprimare a Presei

INTRODUCERE A.1. Definiţii conceptuale Termenul de libertate derivă din lat. libertas, -atis, fr. liberté şi presupune posibilitatea de a acţiona...

Norma Conflictuală

Norma conflictuală nu cârmuieste propriu-zis raportul juridic cu elementul străin. Ea arată numai legea competentă a cârmui nemijlocit raportul...

Drepturile și libertățile social-politice

1. Libertatea conştiinţei Într-o accepţiune largă libertatea conştiinţei este posibilitatea cetăţeanului de a avea şi de a exprima public o...

Dreptul la Onoare și la Demnitate

I. ANALIZĂ A DREPTURILE PERSONALITĂŢII Drepturile omului pot fi definite ca ansamblul de norme juridice internaţionale prin care sunt recunoscute...

Ai nevoie de altceva?