Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic

Licență
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 13828
Mărime: 223.28KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Dumbraveanu
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII CATEDRA JURNALISM

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I

NORME ŞI ABATERI DEONTOLOGICE ÎN ABORDAREA TEMATICII POLITICE.

1.1 Deontologia jurnalistului politic:

precizări conceptuale în literatura de specialitate

6

1.2 Reproşuri privind activitatea jurnalistului politic 12

CAPITOLUL II

DIMENSIUNILE DEONTOLOGICE ÎN ABORDAREA POLITICULUI PE PAGINILE ZIARELOR „TIMPUL” ŞI „MOLDOVA SUVERANĂ” ÎN TIMPUL PERIOADEI ELECTORALE DIN 2009 (STUDIU DE CAZ)

18

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 37

BIBLIOGRAFIE 41

Extras din document

INTRODUCERE

Dintre toate mijloacele de comunicare în masă, mass-media este principalul suport prin care se pun în practică strategiile de influenţă şi manipulare a publicului. Iar alegerile parlamentare din 2009 ne-au demonstrat acest lucru, prin munca jurnaliştilor politici care au scris, au elaborat materiale cu o forţă extraordinară de influenţare a opiniei publice (manipulare).

Mass-media poate avea un impact pozitiv sau negativ asupra publicului, acest lucru depinzând de alegerea lui. Cu cât un public deţine mai mult control asupra informaţiei primită de el, cu atât impactul mass-mediei asupra acestuia este mai puţin negativ. Însă, după cum ne-am obişnuit, nu toţi jurnaliştii sunt obiectivi şi se conduc după un „cod deontologic” sau alte norme morale. Deseori activitatea lor este ghidată de interese. Iar patronul, prin ofertele sale provocatoare face pe mulţi jurnalişti să calce peste cadavre şi să scrie despre politicieni sau despre oricare altă persoană publică lucruri neadevărate sau trunchiate.

Teza de licenţă prezintă noţiuni fundamentale pentru subiectul cercetat, cum ar fi deontologie, exigenţe şi corectitudini în activitatea jurnalistului în raport cu politicul, adevărul şi obiectivitatea în politic versus responsabilitatea jurnalistului faţă de societate şi cetăţean. Pe de altă parte, teza de licenţă, în studiu de caz, analizează în ce măsură sunt respectate aceste norme deontologice de către jurnaliştii politici.

Actualitatea temei. În procesul comunicării, dar mai ales în ştiinţă, rigoarea terminologică este esenţială. Cu alte cuvinte, trebuie să determinăm cât se poate de exact semnificaţia termenilor utilizaţi.

Jurnaliştii care scriu despre politică (Mihai Conţiu, Ion Berlinski, Petru Bogatu, Constantin Tănase, Gheorghe Budeanu, Mariana Liţa, Nicolae Negru) s-au întrecut în materiale, în vorbe şi în declaraţii jignitoare. Şi chiar dacă mass-media a fost monitorizată de organizaţii non-guvernamentale abilitate (CIJ, APEL, API Coaliţia pentru alegeri libere şi corecte), puţini din ziarişti s-au încumetat să respecte Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (adoptat la Congresul Extraordinar al UJM, Chişinău, 4 mai 1999) sau Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masă, adoptat de CEC. Iar rapoartele de monitorizare făcute de Centrul Independent în Jurnalism au arătat clar că s-au încălcat principii important în munca unui ziarist: respectul faţă de adevăr, libertatea presei, responsabilitatea faţă de propria semnătură, nume, responsabilitatea faţă de surse şi public, obiectivitate.

În acest sens, teza de licenţă vine cu anumite precizări conceptuale şi remedii la situaţia din campania electorală din 2009, dar care pot fi utile în campaniile ulterioare pentru un jurnalist politic. Vom scoate în relief aceste detalii şi în studiul de caz, făcut în baza materialelor din ziarele „Timpul de dimineaţă” şi „Moldova Suverană”.

Scopul lucrării. În perioada de tranziţie, când raporturile dintre spaţiul politic şi cel mediatic abia se constituie, este important să stabilim conturul lor şi vectorul principal al mişcării. Iar deontologia unui jurnalist în asemenea împrejurări este deseori între onoare şi eroare. De aici şi scopul acestei teze de licenţă: de a stabili rolul mass-media politice în raport cu anumite dimensiuni deontologice. Şi, în studiul de caz, vom încerca să evidenţiem unele gafe sau derapaje deontologice făcute de colegii noştri din presa scrisă în cadrul campaniei electorale din 2009.

Structură. Teza este structurată în următoarele părţi: introducere, capitolul I – norme şi abateri deontologice în abordarea tematicii politice; capitolul II – dimensiunile deontologice în abordarea politicului în ziarul „Timpul de dimineaţă” şi „Moldova Suverană” în timpul perioadei electorale 2009; concluzii; bibliografie şi anexe.

Capitolul I – Norme şi abateri deontologice în abordarea tematicii politice reflectate în literatura de specialitate, face anumite precizări conceptuale, cum ar fi termenul „deontologie”, adevăr şi obiectivitate, responsabilitate, descrie cum sunt aplicate principiile deontologice în realitatea jurnalistică. Fiindcă într-o perioadă în care se dezvoltă noi tehnologii, aceste principii pot ajuta responsabilii de redacţie la menţinerea credibilităţii ştirilor şi informaţiilor pe care le publicăm.

Capitolul II – Dimensiunile deontologice în ziarul „Timpul de dimineaţă” şi „Moldova Suverană” – studiu de caz – este bazat pe o analiză 1) cantitativă (inclusiv tipul, durata, tematica mediatizării, sursele ştirilor, frecvenţa şi numărul apariţiei concurenţilor electorali în materiale) şi 2) calitativă (stabilindu-se părtinirea ziarului monitorizat în reflectarea evenimentelor politice) a articolelor ce abordează tematică politică, inclusiv reflectarea campaniei electorale 2009, dar din perspectivă deontologică, profesională. Evident că se ţine cont şi de forma de proprietate (ziare declarate independente). Am încercat în acest capitol ca fiecare material să fie supus unei evaluări de conţinut şi de context, pentru a putea determina dacă sunt favorabile sau defavorabile unui sau altui partid/ unei sau altei formaţiuni politice.

Metodologie şi resurse bibliografice. Am încercat în textul acestei teze de licenţă să abordez mai multe tipuri de scriitură, conform cu specificul subiectelor abordate. Astfel, se poate observa folosirea stilului specific istoriei apariţiei codurilor deontologice, al analizei SWOT, al studiului de caz, al analizei de articole jurnalistice etc. Indiferent de stil, fiecare din capitolele tezei se bazează pe surse documentare care să susţină, iar uneori chiar să infirme, opiniile mele. Sursele folosite se împart în două categorii, bibliografie şi webliografie (a se vedea Bibliografia).

CAPITOLUL I

NORME ŞI ABATERI DEONTOLOGICE ÎN

ABORDAREA TEMATICII POLITICE

§ 1.1 Deontologia jurnalistului politic:

precizări conceptuale reflectate în literatura de specialitate

Termenul de deontologie, în sensul comun indicat de Dicţionarul Explicativ al Limbii Române ,desemnează ansamblul de reguli care precizează normele de conduită şi obligaţiile etice ale unei profesiuni, precum şi doctrina despre acestea. Aceste reguli au în vedere conduita celor ce exercită o anumită profesiune, atât în raporturile dintre ei, cât şi în raporturile cu clienţii lor sau cu publicul.

În materie de presă, de-a lungul secolelor un bun jurnalist se supunea conştiinţei sale; cel rău risca să aibă de-a face cu jandarmii şi magistraţii. La sfârşitul secolului XX, părea indispensabil să se facă apel la a treia formă de disciplină pentru a păstra o presă liberă. Chiar şi în societăţile democratice, guvernanţii caută pretexte pentru a limita libertatea presei. În ceea ce priveşte conştiinţa individuală, ea este mai puţin suficientă ca niciodată, de când mass-media s-au transformat într-o mare industrie. Începând cu anii 60, interesul jurnaliştilor americani pentru deontologie a crescut şi, după Războiul din Golf din 1991, s-a dovedit că mulţi jurnalişti, din Franţa şi din toate ţările Europei Occidentale, erau cuprinşi de un interes sporit faţă de etica profesională.

Preview document

Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 1
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 2
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 3
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 4
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 5
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 6
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 7
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 8
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 9
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 10
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 11
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 12
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 13
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 14
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 15
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 16
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 17
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 18
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 19
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 20
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 21
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 22
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 23
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 24
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 25
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 26
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 27
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 28
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 29
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 30
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 31
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 32
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 33
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 34
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 35
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 36
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 37
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 38
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 39
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 40
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 41
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 42
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 43
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 44
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 45
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 46
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 47
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 48
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 49
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 50
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 51
Derapaje și Dimensiuni Deontologice în Contextul Jurnalismului Politic - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Derapaje si Dimensiuni Deontologice in Contextul Jurnalismului Politic.doc

Alții au mai descărcat și

Democrația Consociațională

1. Introducere. Tema acestei lucrări o reprezintă democraţia consociaţională. Am ales acest subiect din cauza importanţei sale pentru teoria...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Ideologii Politice Contemporane

Capitolul I CONSTRUCŢIA DISCURSULUI IDEOLOGIC, DE LA MODERN LA POSTMODERN 1. Ce este ideologia 2. Panorama ideologiilor politice În acest...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile

1. Care sunt atribuţiile Conferinţei Naţionale a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania? Conferinta Nationala este...

Ai nevoie de altceva?