Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 29689
Mărime: 112.29KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I: Prezentarea generală a mediului de securitate

I.1.Mediul de securitate – prezentare, evoluţii, perspective 5

I.2 Vulnerabilităţi la adresa securităţii 8

CAPITOLUL II: Mediul de securitate – principalele riscuri şi ameninţări

II.1. Globalizarea surselor de ameninţare 10

II.2 Ameninţări de natură politică 12

II.3 Ameninţările sociale 14

II.4 Ameninţări economice 14

II.5.Ameninţări militare 15

II.6 Ameninţări transfrontaliere 16

1. Terorismul internaţional 16

2. Corupţia şi economia subterană 18

3. Crima organizată, traficul de persoane, droguri şi materiale strategice 18

II.7.Ameninţări de natură ecologică 19

II.8.Ameninţări la adresa informatiilor 20

CAPITOLUL III: Mediul de securitate în spaţiul de interes strategic al României

III.1. Securitatea internă 21

III.2. România - vector dinamic al securităţii în regiunea Mării Negre 25

III.3.Războiul rece pentru Marea Neagră 29

3.1. Energia 29

3.2. Factorul global rus 30

3.3. Rolul Turciei 32

3.4. Factorul Republica Moldova 32

3.5. România şi securitatea în regiunea Mării Negre 34

3.5.1. România în geopolitica Mării Negre 34

3.5.2. Marea Neagră – poartă spre zona energetică S-E asiatică 35

3.5.3. Relaţia Ucraina – România 38

III.4. Spaţiul euroasiatic 41

4.1. Tabla de şah Eurasia 41

4.2. Geopolitica şi strategie 43

4.3. Jucători geostrategici şi pivoţi geopolitici 44

4.4. Caucazul de Sud 48

4.5. Vecinătatea imediată a Rusiei 49

4.6. Orientul Mijlociu 50

4.7. Republica Moldova 52

III.5. Strategia de securitate a României 55

5.1. Participarea României la construcţia securităţii internaţionale 55

5.2. Strategia de securitate a României 55

5.3. Strategia de post-aderare a României: 2007-2013 56

III.6 Principalele cauze generatoare de ameninţări la adresa securităţii naţionale a României. 58

CAPITOLUL IV: Studiu de securitate - graniţa N.A.T.O-Marea Neagră

IV.1. Rolul României în geostrategia N.A.T.O 62

IV.2. România şi flancul de S-E al Alianţei 65

IV.3. Concluzii 69

CONCLUZII: 71

BIBLIOGRAFIE: 75

Extras din document

INTRODUCERE

Mediul de securitate, amplu monitorizat, analizat şi cu instituţii dedicate pentru previzionarea evoluţiilor acestuia, pare a fi căpătat trăsături care acum două decade păreau derizorii şi nesemnificative în influenţarea acestuia. Lucrarea de faţă intenţionează prezentarea unor asemenea trasături, minore în aparenţă, dar cu influenţe majore asupra mediului de securitate în spaţiul de interes strategic al României, respectiv repolarizarea politică pe considerente economice, colapsul economic, ca sursă a colapsului societăţilor, şi ambiţiile politice ale unor lideri, ca motoare generatoare de reorientare totală a politicilor tradiţionale ale unor state.

Mediul de securitate a fost analizat, definit şi caracterizat în mod constant, seminariile şi conferinţele cu această temă fiind multiple, la toate nivelele (internaţional, regional, naţional, dar şi strategic, operativ şi tactic), marea majoritate a acestora fiind finalizate cu articole sau cărţi tematice, frumos aranjate şi cu concluzii logice, eventual cu propuneri de abordare a trăsăturilor actuale ale mediului de securitate. Ceea ce lipseşte cu desăvârşire din modul de abordare a mediului de securitate actual este rezultatul practic al tentativelor de influenţare pozitivă a acestuia, lucru pe care îl consider a fi nimic altceva decât rezultatul unei superficiale analize a tendinţelor de evoluţie a mediului de securitate internaţional sau lipsa unei motivări suficiente pentru evitarea situaţiilor de criză a căror victime sunt, cel mai adesea, populaţiile sărace şi neimplicate militar ale societăţilor nedezvoltate social şi economic.

Interdependenţa crescândă dintre state şi globalizarea sunt fenomene care influenţează atât modul de conceptualizare a securităţii cât şi politica de securitate, ca ansamblu de măsuri practice pentru realizarea securităţii.

Organizaţiile internaţionale de securitate, precum O.N.U. sau C.S.C.E. (O.S.C.E. după 1995) au promovat conceptul de securitate,ca aceea de” securitate colectivă“, care are la bază ideea cooperării dintre state în direcţia coordonării eforturilor de securitate pentru atingerea unui scop comun: securitatea globală. După sfârşitul războiului rece, securitatea colectivă a devenit un concept cheie, inclusiv N.A.T.O. mutându-şi abordarea strategică de la „apărare colectivă“ către „securitate colectivă“.

„ Sarcina de a defini noi concepte de securitate în Estul Europei este mai complicată acum pentru că percep provocările la adresa securităţii ca fiind de natură internă.Majoritatea percep ca probleme de securitate deschiderea graniţelor care duce foarte des la imigraţie ilegală sau trafic, crima organizată, forţe poliţieneşti ineficiente şi corupţie la nivel guvernamental“.

Globalizarea relaţiilor economice internaţionale evoluează astăzi în acelaşi timp cu fragmentarea şi regionalizarea politicii de securitate.Indivizii şi naţiunile sunt astăzi martorii unor eforturi de regionalizare a relaţiilor politice şi de securitate.In ultimul deceniu au fost vehiculate noi concepte ale securităţii internaţionale.

Dintre acestea, securitatea cooperativă şi securitatea comună sunt două dintre cele mai frecvent utilizate, completând conceptele tradiţionale de „securitate colectivă“, „apărare colectivă“ şi „încredere reciprocă“. Acestea din urmă se centrează asupra teritorialităţii statului şi pun în relief dimensiunea militară a (in) securităţii şi ameninţării.

În noua eră a globalizării securitatea a fost promovată de către organizaţiile multilateral cum ar fi O.N.U. sau O.S.C.E.

„În cazul în care interesele naţionale ale României vor fi ameninţate sau securitatea statelor aliate va fi afectată, inclusiv prin apariţia de conflicte între state, Armata trebuie să fie pregătită să acţioneze atât împotriva ameninţărilor convenţionale, cât şi a celor asimetrice, independent sau în cadrul Alianţei,,

Preview document

Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 1
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 2
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 3
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 4
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 5
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 6
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 7
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 8
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 9
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 10
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 11
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 12
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 13
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 14
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 15
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 16
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 17
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 18
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 19
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 20
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 21
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 22
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 23
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 24
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 25
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 26
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 27
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 28
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 29
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 30
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 31
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 32
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 33
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 34
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 35
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 36
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 37
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 38
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 39
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 40
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 41
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 42
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 43
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 44
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 45
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 46
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 47
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 48
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 49
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 50
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 51
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 52
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 53
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 54
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 55
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 56
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 57
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 58
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 59
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 60
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 61
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 62
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 63
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 64
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 65
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 66
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 67
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 68
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 69
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 70
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 71
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 72
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 73
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 74
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 75
Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Mediul de Securitate in Spatiul de Interes Strategic al Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Politica Europeană de Securitate și Apărare

INTRODUCERE Statele sunt interesate de apărarea şi securitatea lor, întrucât mediul strategic internaţional de securitate este într-o continuă...

Conflictele Post Război Rece din Zona Caucazului

INTRODUCERE În Caucaz, ca și în toate celelalte regiuni periferice ale URSS-ului, tendințele naționaliste, încurajate de politica lui Mihail...

România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000

Introducere Problemele de securitate au fost o preocupare permanentă a liderilor politici și militari datorită transformărior și schimbărilor din...

Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI

INTRODUCERE Existenţa modernă a naţiunilor şi a statelor presupune un permanent avans al cunoaşterii, capacitatea de a analiza şi prognoza, spirit...

Securitatea Internațională

1.1. Conceptul de securitate internaţională Etapa actuală se caracterizează printr-o complexitate şi o diversitate fără precedent, generate de...

Narcoterorismul

INTRODUCERE În timpul Razboiului Rece, state precum Uniunea Sovietica si aliatii sai, inclusiv Cuba, au furnizat fonduri si alte ajutoare...

Constituirea Sistemului European de Securitate

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Din primii ani ai noului secol, una din cele mai grave probleme, care este discutată şi chiar...

Revoluțiile din 1989

Anul 1989, prin complexitatea evenimentelor antrenate odată cu prăbușirea regimurilor comuniste în Europa Centrală și de Est, construiește un...

Te-ar putea interesa și

Managementul Securității și Sănătății în Muncă

CAP I STRUCTURA SI ATRIBUTIILE INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA AL JUDETULUI SIBIU 1.1. Scurt istoric Inspectoratul pentru Situaţii...

Cooperare Polițienească Europeană

INTRODUCERE Mediul de securitate este influenţat de schimbările şi transformările continue generatoare de noi riscuri şi ameninţări. Aceste...

Apărarea Națională

1. Prezentarea bunului public - aparearea nationala Apararea nationala este un bun public pur, adica un bun aflat in proprietate publica,...

Terorismul contemporan - factor de risc la adresa securității și apărării naționale, în condițiile statutului României de membru NATO

1.Introducere Notiunea de terorism este din punct de vedere etimologic un derivat de la “teror- teroris” , cuvant din latina Inca inainte de...

O Nouă Identitate pentru Regiunea Mării Negre

O dezbatere despre plasarea unui stat într-un areal de securitate are ca miz[ cruciala reactia populatiei, a societatii, a liderilor de opinie....

Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre

Introducere Căderea regimurilor comuniste din Europa Centrală şi de Est la sfârşitul anilor ’80 şi începutul anilor ‘90 au transformat fundamental...

Relațiile de securitate dintre România și Republica Moldova

REZUMAT Daca privim relatiile de securitate dintre Romania si Republica Moldova dintr-o perspective nerealista,aceasta presupune renuntarea...

Geopolitica Rusiei la Dunăre și Marea Neagră

În ultimii aproape 20 de ani, geopolitica a înregistrat permanent o creştere a subiectelor şi lucrărilor de cercetare pe o temă care anterior nu...

Ai nevoie de altceva?