O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România

Licență
10/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 41147
Mărime: 155.00KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I

Marxismul și comunismul de tip sovietic

I.1. Comunismul ca ideologie politică – originile și natura comunismului marxist 7

A. Ideologia ”luptei de clasă” 7

B. Originile și natura communismului marxist 11

I.2. Originile și sensul marxismului leninist 17

I.3. Revoluția Rusă 25

I.4. Secolul XX – secolul lui Lenin? 33

CAPITOLUL II

Stalinismul în U.R.S.S. și România

II.1. Semnificațiile conceptului de ”totalitarism” în regimul stalinist 35

II.2. Consolidarea puterii lui Stalin și instaurarea terorii în URSS 37

III.3. Comunismul românesc înainte și după cel de-al doilea război mondial 44

II.4. Trăsăturile specifice stalinismului românesc 49

CAPITOLUL III

Epoca ”totalitarismului inerțial”

III.1. Destalinizarea în URSS și în Europa de Est 55

III.2. Gerontocrația sovietică, spectrul stagnării și ”veacul de aur al nomenklaturii” 60

III.1'. ”Destalinizarea” în România 64

III.2'. Ascensiunea lui Nicolae Ceaușescu și instaurarea dictaturii personale 68

CAPITOLUL IV

”Deceniul prăbușirii” comunismului

IV.1. Slăbiciunile colosului sovietic 74

IV.2. Reformele: ”glasnost” și ”perestroika” 77

IV.3. Liberalizarea, debutul tranziției democratice și destrămarea URSS 80

IV.4. Apogeul dictaturii persoanale a lui Nicolae Ceaușescu 84

IV.5. Revoluțiile inevitabile 88

IV.6. Revoluția Română: violența revoluționară și mitologia ”revoluției confiscate”

Concluzie 94

Bibliografie 97

Extras din document

Introducere

Necesitatea elaborării unui astfel de demers analitic ce implică o perspectivă comparată asupra regimurilor comuniste ce s-au impus în secolul XX cu precădere în U.R.S.S. și România rezidă din faptul că o astfel de cercetare ar evidenția, în primul rând, caracterul nelegitim existent în cazul ambelor state în ceea ce privește apariția/ impunerea/ menținerea regimurilor în cauză. Astfel, se dorește, în analiza de față, tocmai sublinierea caracterului nelegitim al regimurilor, urmărindu-se argumentatarea, exemplificarea cât mai concise a caracteristicilor, trăsăturilor de ordin social, economic, istoric pe baza cărora aceste asumpții ar dobândi un grad de validitate ridicat.

De asemnea, în acest studiu ne vom axa pe cadrul ideologic/doctrinar specific fiecărui caz, urmărindu-se, mai ales prin prisma relevanței ulterioare, a se studia trăsăturile specifice marxism – leninismului, gradul în care crezul marxist are aplicabilitate în societatea rusă, influențele exercitate de către diferite curente/gânditori asupra curentului marxist, precum și transmutările la care marxismul a fost supus de către leninism ori stalinism.

Cu referire la aspectele enunțate anterior, analiza comparată ce va avea în vedere cele două entități statale se va axa mai ales pe aspectele de ordin ideologic, pe diferențele doctrinare ce au ieșit în evidență în anumite perioade, mai ales anii șaizeci și optzeci ai secolului trecut, când Uniunea Sovietică (prin Nikita Hrușciov și mai apoi Mihail Gorbaciov – ce au impus politici directoare de liberalizare sistemică, pe plan intern, cât și extern) și România (prin Nicolae Ceaușescu – politici caracterizate printr-un stalinism dogmatic, elemente naționaliste, de extremă dreapta, xenofobe) au adoptat politici diferite, aflându-se în anumite momente într-un conflict latent (se va încerca evidențierea, în cazul României, că politica externă purtată de către dictatorul român se afla în opoziție clară cu politicile interne impuse). Un alt aspect ce se dorește a fi analizat este reprezentat de către natura regimului stalinist de sorginte sovietică impus prin violență în România. Dincolo de caracterul ilegitim al regimului impus, se dorește a se evidenția rolul marginal jucat de către acest partid pe scena politică interbelică, precum și obediența manifestată față de sovietici.

O analiză atentă va accentua inclusiv factorul economic în cadrul regimurilor comparate, urmărindu-se gradul de analogie existent între sucombarea economică din anii optzeci și pierderea legitimității pe plan politic.

Revoluțiile ce au avut loc în întreg blocul comunist vor ocupa un loc aparte în proiectul ce se dorește a fi realizat, accentuându-se elementele ce au contribuit la o astfel de desfășurare de forțe, cazul României ocupând un loc special (încercându-se o elucidare a cauzelor ce au contribuit la caracterul violent al revoluției din 1989).

Cu referire la structura propriu-zisă ce se regăsește în cadrul acestei teze, se poate evidenția faptul că s-a încercat o analiză comparată asupra comunismului din cele două state. Astfel, în primul capitol, denumit ”Marxismul și comunismul de tip sovietic”, accentul a fost pus, în prima parte, pe evidențierea carcteristicilor definitorii ale conceptului de ”ideologie” la Karl Marx, pe o analiză a principalelor curente/precursori ai marxismului, fundamentală în această primă parte a lucrării fiind reliefarea diferențelor de natură conceptuală existente între marxism și leninism, precum și analiza ascensiunii lui Lenin și a revoluției din 1917. Prima parte se încheie cu un eseu asupra impactului avut de către marxist-leninism în secolul XX, și implicit, a rolului îndeplinit de Lenin în această ascensiune.

Capitolul al doilea, intitulat ”Stalinismul în U.R.S.S. și România”, propune o analiză asupra stalinismului, atât pe plan ideologic, cât și istoric, axându-se pe principalele caracteristici ale regimului. Demersul privind analiza comparată se desfășoară în acest cadru prin reliefarea rolului fundamental avut de către Uniunea Sovietică în instaurarea violentă a comunismului în România. Totodată, analiza se va axa pe sublinierea trăsăturilor specifice stalinismului românesc, în perioada lui Gheorghe Gheorghiu – Dej, precum și pe modalitatea în care au evoluat relațiile româo-sovietice în această perioadă.

Capitolul al treilea, cu titlul ”Epoca «totalitarismului inerțial»”, surprinde perioada de destalinizare, marcată de o serie de revolte în blocul comunist, legitimitatea regimurilor fiind pusă sub semnul întrebării. Însă, după perioada hrușciovistă, una caracterizată de o serie de reforme, în Uniunea Sovietică vine o perioadă marcată de ”stagnare” pe plan politic și economic. Situația României în această perioadă ar putea fi analizată pornind de la faptul că în cazul nostru nu a avut loc niciun proces de destalinizare, cu toate că atât Dej, cât mai ales Nicolae Ceaușescu, s-au bucurat de o imagine foarte bună în Occident. Asistăm, pe lângă o ieșire treptată de sub influența directă a Moscovei, la o reluare a stalinizării în anii șaptezeci, o definire a unui dictaturi personale, pe lângă o implementare a unor elemente ideologice specifice extremei drepte interbelice în ideologia, propaganda oficiale.

Capitolul al patrulea, denumit ”«Deceniul prăbușirii» comunismului”, reprezintă o încercare de realizare a unei radiografii a blocului comunist, în mod special României și URSS-ului, în special a contextului economic și politic, a sucombării economice și politice a regimurilor, pe lângă presiunea exercitată de către elitele nemulțumite de situația existentă. De asemenea, cazul României, unul oarecum aparte prin revoluția violentă și stalinismul radical – dogmatic cu elemente doctrinare ale extremei drepte, caracterizat de un control total al clanului Ceaușescu (comunism dinastic – asemănător regimurilor asiatice), merită o atenție deosebită pe filieră analitică.

Preview document

O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 1
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 2
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 3
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 4
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 5
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 6
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 7
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 8
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 9
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 10
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 11
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 12
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 13
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 14
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 15
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 16
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 17
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 18
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 19
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 20
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 21
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 22
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 23
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 24
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 25
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 26
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 27
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 28
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 29
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 30
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 31
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 32
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 33
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 34
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 35
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 36
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 37
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 38
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 39
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 40
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 41
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 42
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 43
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 44
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 45
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 46
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 47
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 48
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 49
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 50
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 51
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 52
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 53
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 54
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 55
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 56
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 57
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 58
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 59
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 60
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 61
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 62
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 63
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 64
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 65
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 66
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 67
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 68
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 69
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 70
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 71
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 72
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 73
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 74
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 75
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 76
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 77
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 78
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 79
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 80
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 81
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 82
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 83
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 84
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 85
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 86
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 87
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 88
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 89
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 90
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 91
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 92
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 93
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 94
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 95
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 96
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 97
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 98
O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România - Pagina 99

Conținut arhivă zip

  • O Perspectiva Comparata asupra Comunismului din URSS si Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Relansarea politicii externe a României comuniste în anii 1960. relațiile României cu Republica Federală Germană

INTRODUCERE La mijlocul secolului XX, întreaga omenire trăia ani de complexe tensionări ce antrenau mari puteri precum U.R.S.S., S.U.A., China,...

Personalitatea lui Nicolae Ceaușescu în memorialistica postdecembristă

INTRODUCERE Nicolae Ceauşescu şi-a construit şi şi-a justificat ascensiunea prin valorificarea totală a imaginei mitice a eroului, salvatorului, a...

Conservatorismul

Definiţii şi semnificaţii Conservatorisul este una dintre cele trei ideologii politice semnificative în Occidentul ultimilor două veacuri ,...

Procesul Ceaușeștilor

Totul se întâmplă cu un motiv. Iar moartea Elenei şi a lui Nicolae Ceauşescu a fost cauzată de trezirea poporului român dintr-o lungă perioadă de...

Realismul și Crizele Războiului Rece

1.Realismul- principalul curent în politica internaţională postbelică Teoria realistă este una din cele mai influente și mai importante teorii ale...

Marxismul

A. Teoria marxista Marxismul reprezinta teoria si practica economica si sociala si politica apartinând lucrarilor teoretice ale lui Karl Marx si...

De la Partidul Unic la Pluripartidism în România

Argument Perioada comunistă reprezintă un episod sumbru din punct de vedere politic în istoria României. De altfel, nu e singura țară fostă...

Formele Conservatorismului

Conservatorismul este un model teoretic situational, o ideologie care sustine mentinerea sistemului politic si al raporturilor sociale existente....

Te-ar putea interesa și

Analiza comparată între Federația Rusă și Spania

I. Argumentare temă Minianaliza comparată avută în vedere se va axa pe analizarea Federației Ruse și a Regatului Spaniei dintr-o perspectivă...

Ai nevoie de altceva?