ONU și soluționarea litigiilor internaționale

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 22326
Mărime: 117.84KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ISTORIE, RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII PROGRAMUL DE STUDIU RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ZI

Cuprins

Introducere 4

Capitolul I 7

1.1 Originea istorico-politică a O.N.U. 7

1.2 Ce este O.N.U.- 9

1.3. Mod de funcţionare 10

Capitolul II 17

2.1 Elementele definitorii ale situaţiilor conflictuale 17

2.1.1 Tensiunea 17

2.1.2 Criza 18

2.1.3 Conflictul 20

2.1.4 Războiul 23

2.2 Mijloace de soluţionare paşnică a conflictelor dintre state. 23

2.3 Rolul organizaţiilor internaţionale în prevenirea şi soluţionarea conflictelor 26

2.4 Modul in care O.N.U. intervine in situatii conflictuale 28

2.4.1 Funcţiile Consiliului de Securitate privind solutionarea conflictelor Error! Bookmark not defined.

2.4.2 Rolul Adunarii Generale si al Secretarului General al ONU in solutionarea conflictelor internationale 31

2.5. Conflictul din Koreea 1950-1953 34

2.6. Razboiul din Kosovo 42

CAPITOLUL III 46

3.1 Solutiile propuse de ONU în cazul Războiului din Coreea şi al Războiului din Kosovo 46

3.1.1 Solutiile propuse de ONU in cazul Coreei 46

3.1.2. Solutii propuse de ONU in cazul Kosovo 49

3.2 Analiza SWOT a implicării O.N.U. în Războiul din Coreea 51

3.3 Analiza SWOT a implicării O.N.U. în Războiul din Kosovo 55

CONCLUZII 59

Bibliografie 61

Extras din document

INTRODUCERE

O veche maximă a lui Cicero spunea „ Dacă sunt două feluri de luptă, unul cu cuvântul şi altul cu forţa şi dacă unul e propriu omului, iar celălalt animalelor, suntem datori să recurgem la cel din urmă, numai când primul nu poate fi folosit”.

Lumea din ziua de azi, cu totul alta decât cea din antichitate, încă găseşte maxima lui Cicera ca fiind valabilă. Eliminarea neînţelegerilor, a contradicţiilor, a diferendelor dintre state şi crearea unui climat de pace în viaţa societăţii internaţionale, a unei atmosfere de înţelegere şi cooperare, propice dezvoltării societăţii, nu pot fi realizate decât prin apelul la înţelepciune.

Dar este oare posibil, în stadiul actual al dezvoltării societăţii umane, realizarea acestui deziderat- Dispun statele de mijloace necesare în acest sens-

Dacă privim lucrurile în perspectiva lor istorică, răspunsul nu poate să fie decât afirmativ. Statele au la dispoziţie în prezent o gamă variată de mijloace paşnice pentru reglementarea diferendelor care s-ar putea ivi între ele. Dreptul internaţional a creat totodată şi cadrul adecvat pentru ca aceste mijloace şi în primul rând tratative să fie utilizate cu maximă eficienţă. Revine statelor datoria de a acţiona cu toată fermitatea pentru aplicarea neabătută a principiilor fundamentale ale dreptului internaţional, cerinţă de o deosebită însemnătate pentru destinele păcii, securităţii şi cooperării, imperativ major al epocii noastre.

Perioada curpinsă între cel de-al doilea Război Mondial şi destrămarea URSS a fost cunoscută în istorie sub numele de Războiul Rece. Protagoniştii principali, SUA şi URSS care au luptat împreună împotriva ambiţiilor expansioniste ale Germaniei şi Japoniei, au ieşit din al doilea Război Mondial cu o nouă titulatură, cea de superputeri.

În faţa marilor schimbări care au loc în lume, trebuie acordată o mare atenţie securităţii, în tripla sa ipostază, individuală, naţională şi internaţională. În condiţiile în care cetăţenii multor ţări dezvoltate au considerat că instituţiile specializate ale statului nu pot furniza securitate pe măsura nevoilor lor, statele democratice erau de părere că este necesară ruperea de modul tradiţional de asigurarea a securităţii, sub forma sporirii puterii militare naţionale şi militarizării politicilor, economiei sau a vieţii sociale.

Redefinirea conceptului de securitate, are loc într-un context în care actorii statali şi cei nonstatali au viziuni diferite asupra provocărilor la adresa securităţii. Elaborarea unei viziuni comune asupra securităţii este posibilă numai prin conştientizarea faptului că multe dintre actualele provocări sunt de fapt rezultatul existenţei unor vulnerabilităţi şi ameninţări comune ce necesită soluţii de aceeaşi natură. Din această cauză au apărut concepte de genul securitate colectivă, securitate comună sau securitate prin cooperare.

Securitatea internaţională este scopul suprem al Organizaţiei Naţiunilor Unite, în a cărei Cartă se găsesc drepturile şi îndatoririle internaţionale ale statelor membre, şi este, de asemenea, o expresie concentrată a obiectivelor majore ale politicii mondiale.

Deoarece este singura organizaţie globală cu vocaţie de securitate colectivă, aceasta posedă o serie de avantaje, printre care faptul că, toate cele peste 190 de state, membre ale Naţiunilor Unite, au acceptat să îşi rezolve diferendele într-un mod paşnic, abordând cauzele conflictelor, respectând drepturile omului şi totodată acţionând în sensul justiţiei sociale şi economice.

Conform articolului 24 din Carta Naţiunilor Unite, Consiliul de Securitate, unul dintre organele principale ale O.N.U., este însărcinat cu menţinerea păcii şi a securităţii. În cazul unei ameninţări la adresa păcii ori al unui act de agresiune, Consiliul adoptă decizii cu caracter obligatoriu pentru toatele statele care sunt prevăzute în capitolul VII din Cartă.

În lucrarea, am introdus Consiliul de Securitate, unul dintre principalele organe ale O.N.U. ca şi un factor important în soluţionarea litigiilor internaţionale, şi am încercat să evaluez atitudinea şi pozoţia adoptată de către acesta în cazul Războiului din Coreea şi în cazul Războiului din Kosovo.

Preview document

ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 1
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 2
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 3
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 4
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 5
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 6
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 7
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 8
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 9
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 10
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 11
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 12
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 13
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 14
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 15
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 16
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 17
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 18
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 19
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 20
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 21
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 22
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 23
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 24
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 25
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 26
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 27
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 28
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 29
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 30
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 31
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 32
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 33
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 34
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 35
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 36
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 37
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 38
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 39
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 40
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 41
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 42
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 43
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 44
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 45
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 46
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 47
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 48
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 49
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 50
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 51
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 52
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 53
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 54
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 55
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 56
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 57
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 58
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 59
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 60
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 61
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 62
ONU și soluționarea litigiilor internaționale - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • ONU si Solutionarea Litigiilor Internationale.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul OSCE în menținerea păcii

Introducere Menţinerea şi asigurarea păcii este un subiect de interes general şi foarte fragmentat în prezent. Pacea internaţională poate fi...

N.A.T.O. - Organizația Tratatului Atlanticului de Nord

Tarile din Europa Occidentala si aliatii acestora din America de Nord, respectiv S.U.A. si Canada, au fost confruntate in perioada 1945-1949 cu...

Problemele Rezistenței Contra Terorismului în Lumea Contemporană

INTRODUCERE În lumea contemporană, majoritatea statelor lumii manifestă preocupare pentru redefinirea strategiei lor de securitate în condiţiile...

SUA, Japonia și Uniunea Europeană în economia mondială

”Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare” Albert Einstein INTRODUCERE Omenirea a ajuns la o răscruce la care se confruntă cu o...

Intervenția ONU în Kosovo

Introducere ~ Kosovo ~ Legată prin destin de Albania până în 1912, provincia Kosovo – populată de sârbi în jumătatea nordică şi de albanofoni...

Situația de Securitate din Transnistria

PARTEA I EVALUAREA RISCURILOR ŞI AMENINŢĂRILOR DE SECURITATE CAPITOLUL I: TRANSNISTRIA – DATE GENERALE 1.1. Repere geografice Numele de...

Organizația Națiunilor Unite în România

CAPITOLUL I ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE (ONU) ŞI ROLUL EI ÎN TIMPUL RĂZBOIUL RECE 1.1. Înființare și obiectivele O.N.U. La sfârșitul celui...

Conflictul din Kosovo

Introducere Puţini sunt dispuşi să nege faptul că securtitatea, fie ea individuală, naţională sau internaţională, se numără printre problemele cu...

Te-ar putea interesa și

Arbitrajul Comercial Internațional

CAPITOL I CONSIDERAŢII GENERALE 1. Noţiune Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional recunoaşte importanţa arbitrajului ca...

Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor

INTRODUCERE Evolutia relatiilor internationale reprezinta o consecinta dezvoltarii unui intreg complex de interese ce au aparut de-a lungul...

Dubla Impunere Fiscală

INTRODUCERE Dubla impunere reprezintă o problemă mondială perpetuă, ce generează creşterea presiunii fiscale şi apariţia evaziunii fiscale,...

Sistemul național de transport în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Transportul reprezintă un elemet esențial al unei civilizații. Gradul de dezvoltare a infrastructurii...

Reflecții asupra cauzelor, evoluției și soluționării conflictului cecen

Introducere in problematica conflictului cecen Cecenia este o republica situata în Rusia de sud-vest, între Marea Neagra si Marea Caspica si...

Comerț Internațional

Cap.1 Aspecte generale privind desfăşurarea comerţului internaţional 1.Explicaţie preliminară Relaţiile economice, îndeosebi comerţul...

Camerele de Comerț și Industrie la Nivel Național și Internațional în Avangarda Schimburilor Economice Mondiale

Introducere Am ales şi tratat cu plăcere şi interes această temă, deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi practica...

Rolul instanțelor judecătorești în apărarea drepturilor Omului în Republica Moldova

INTRODUCERE Oamenilor, chiar de la apariția lor, conștient sau inconștient, le-a fost caracteristica tendința de a cunoaște cât mai mult, de a se...

Ai nevoie de altceva?