Parteneriat Public Privat

Imagine preview
(5/10 din 10 voturi)

Aceasta licenta trateaza Parteneriat Public Privat.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 85 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Barle Ioan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Stiinte Politice

Cuprins

Parteneriatul public - privat în dezvoltarea comunitara 1
1. Conceptul de dezvoltare comunitara .2
2. Teorii ale dezvoltarii comunitare .....19
3. Parteneriatul public - privat ..31
3.1 Parteneriatul public - privat instrument de cooperare pentru dezvoltarea locala ...32
3.2 Tipologia parteneriatului public privat .36
3.3 Etapele realizarii unui parteneriat public privat .........37
3.4 Elementele de baza ale unui parteneriat public privat ..........46
3.5 Exemple de politici privind promovarea Parteneriatul public - privat........49
4. Codul legislativ .........52
4.1 Aspecte de natura legala privind Parteneriatul public – privat în România si posibilitatile sale de realizare ......52
4.2 Tipuri de contracte de parteneriat public privat .........56
5. Studiu de caz ...63
5.1 Experienta la nivel european .....63
5.2 Avantajele zonelor metropolitane ........64
5.3 Metodologii de determinare a zonelor metropolitane 66
5. 4 Guvernarea zonelor metropolitane ......67
5.5 Cadrul legal privind constituirea zonelor metropolitane .......68
5.6 Sistemul Urban Baia Mare (SUBM) ....70
5.7 Necesitatea constituirii Sistemului Urban Baia Mare( SUBM) .......71
5.8 Indicatori de interrelatie a municipiului Baia Mare cu localitatile limitrofe72
5.9 Constructia institutionala a SUBM ......73
5.10 Constructia teritoriala a SUBM ..........75
5.11 Sistemul Informational Geografic al SUBM (URBAN GIS) ........79
5.12 Constructia financiara a SUBM .........81
6. Concluzii - Estimarea impactului constituirii SUBM ........82
6.1 Economic .82
6.2 Social .......82
6.3 Mediu .......83
BIBLIOGRAFIE 84

Extras din document

1. Conceptul de dezvoltare comunitara Dezvoltarea locala este un proces de diversificare si de dezvoltare a activitatilor economice si sociale la nivelul unui teritoriu pornind de la mobilizarea si coordonarea resurselor si energiilor existente. Dezvoltarea locala este expresia solidaritatii locale, creatoare de noi relatii sociale si manifesta vointa locuitorilor unei regiuni de a valorifica resursele locale. Dezvoltarea locala se afla la intersectia diferitelor domenii de interventie publica: politicile urbane, politicile de amenajare a teritoriului, descentralizare, politici industriale, politici sociale. Interventiile economice locale pot avea în vedere si alte obiective decât dezvoltarea locala. Distinctia dintre dezvoltarea locala si politicile de dezvoltare locala este cu atât mai greu de stabilit cu cât fenomenul de dezvoltare locala poate aparea si în mod spontan, fara nici o forma de interventie publica sau, din contra, interventia publica organizata poate sa nu aiba efecte asupra dezvoltarii locale. Frontiera dintre dezvoltarea locala spontana si cea organizata este în cele mai multe dintre cazuri greu de stabilit. Nu putem vorbi despre dezvoltare locala fara a tine seama de politicile de dezvoltare locala si viceversa. Politicile de dezvoltare economica locala apar ca un element de dinamica al noilor politici urbane. Dupa anul 1990 s-a facut remarcata evolutia politicilor urbane, sub impactul importantei acordate aspectului social urban si al dezvoltarii economice urbane. Centrele urbane au cautat întotdeauna sa atraga activitati economice, de exemplu, sa atraga tehnologii de vârf prin dezvoltarea de mari proiecte mobiliare si a infrastructurii. Legatura dintre dezvoltarea locala si amenajarea teritoriului rezida în faptul ca ambele cauta sa influenteze localizarea întreprinderilor si implicit a locurilor de munca. Astfel, reafirmarea si redefinirea politicii de amenajare a teritoriului trebuie sa faca din aceasta o politica de aparare a locurilor de munca în zonele cele mai atinse de criza. In ce priveste dezvoltarea locala, aceasta trebuie sa vizeze, printre altele, favorizarea emergentei de noi locuri de munca. Totusi, între acestea exista o diferenta: astfel, în timp ce amenajarea teritoriului urmareste realizarea echilibrului spatial, politicile de dezvoltare locala 2

Parteneriatul Public – Privat în dezvoltarea comunitara Lucrare de Licenta

nu au drept obiectiv principal corectarea repetitiei întreprinderilor la scara nationala, ci numai la nivel local. In plus, spatiul prezinta o dimensiune particulara la scara locala, deoarece este considerat nu numai ca un simplu cadru, ci ca un factor al dezvoltarii. Pe de alta parte, exista legaturi strânse între dezvoltarea locala si descentralizare, care sunt raporturi directe, de influentare reciproca. Astfel, recunoasterea dezvoltarii locale se înscrie în logica descentralizarii, care trebuie conceputa nu numai ca o reforma politica si juridica, ci si ca o politica economica. Este vorba de a favoriza o mai buna adaptare a serviciilor publice la nevoile utilizatorilor, de a oferi decidentilor relee de comunicare mult mai accesibile, de a tine cont de diversitatea situatiilor, concomitent cu luarea în considerare a riscului de accentuare a inegalitatilor dintre diferitele zone ale tarii si cu mentinerea viziunii de ansamblu asupra teritoriului national. Ca urmare, dezvoltarea locala a anilor 90 trebuie sa se sprijine pe notiunea de eficacitate si pe spiritul de a întreprinde. Politicile de dezvoltare locala ce au ca scop principal sustinerea întreprinderilor la nivel local se gasesc, de asemenea, în relatie directa si cu politicile industriale. Astfel, dezvoltarea locala, privita ca rezultat al strategiilor coerente la scara locala, nu este nici incompatibila, nici opusa politicilor industriale traditionale, ci mai degraba ea trebuie sa constituie un complement al acestora în sustinerea întreprinderilor mici si mijlocii si în crearea de noi întreprinderi. Pe de alta parte, dezvoltarea locala ce se bazeaza pe coerenta unei micro-societati, pe solidaritatea persoanelor ce fac parte dintr-o comunitate, are numeroase puncte comune cu politicile sociale în ceea ce priveste: masurile de ajutorare acordate dezvoltarii comertului si serviciilor din zonele rurale, crearea de locuri de munca în apropierea zonelor rurale, realizarea unor activitati economico-sociale stabile.

Fisiere in arhiva (1):

  • Parteneriat Public Privat.pdf