Partidele Politice

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 21535
Mărime: 125.38KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Ionescu
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIEŞTI FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

INTRODUCERE.3

CAPITOLUL I - Conceptul de "partid politic″.5

1.1. Organizarea, reorganizarea şi resursele partidelor politice.8

1.2. Trăsături şi funcţii ale partidelor politice.11

1.3. Încetarea activităţi partidelor politice.15

1.4. Rolul partidelor politice.16

CAPITOLUL II – Sisteme şi tipuri de partide politice.19

2.1. Sisteme de partide politice.19

2.2. Partide confesionale, regionale, naţionale, de clasă, etnice.23

2.3. Partide democratice, liberale, conservatoare, social-democratice, de stânga, de dreapta.25

2.4. Partide de cadre şi de mase.41

CAPITOLUL III – Doctrine politice privind partidismul.42

3.1. Conceptul de "doctrină politică".43

3.2. Diferenţieri între „doctrină” şi „ideologie” . .46

3.3. Criterii de clasificare a doctrinelor politice.47

CAPITOLUL IV – Cele mai influente doctrine politice.50

4.1. Liberalismul.51

4.2. Conservatorismul.57

4.3. Social-Democraţia .61

4.4. Ţărănismul.63

ÎNCHEIERE.66

BIBLIOGRAFIE.67

Extras din document

INTRODUCERE

În cadrul ştiinţelor politice, Politologia ocupă un loc important prin problematica pe care o abordează.

Politologia reprezintă una dintre cele mai vechi ştiinţe despre societate, apariţia şi dezvoltarea ei fiind strâns legate de afirmarea politicului ca sistem şi îndeosebi, a statului. Însăşi denumirea de „politologie” provine de la două cuvinte greceşti: „polis”- care înseamnă stat, cetate şi „logos” - care înseamnă ştiinţă, semnificând ştiinţa despre stat, despre cetate, respectiv ştiinţa politică.

Problematica Politologiei, complexă şi diversificată, impune elucidarea unor probleme, precum: sistemul politic, puterea politică, statul, partidele politice, democraţia, regimurile politice, societatea politică – societatea civilă, cultura şi acţiunea politică, doctrine politice privind organizarea şi conducerea societăţii.

În prezenta lucrare doresc să prezint două dintre aceste probleme, şi anume: partidele politice şi doctrinele politice privind organizarea şi conducerea societăţii.

Studiul acestor teme, precum şi al altora, asigură un minimum de cunoştinţe de cultură politică, necesare în formarea tuturor specialiştilor din diferite domenii de activitate, cât şi pentru înţelegerea fenomenului politic de către cetăţeni, în general.

Lucrarea este structurată în patru capitole. În prima parte a acesteia am abordat ca temă de studiu partidele politice, având în vedere atât conceptul de partid politic pornind de la sensul pe care îl are, modul în care ele sunt organizate pe teritoriul ţării noastre. Tot în cadrul primului capitol am vorbit despre principalele trăsături şi funcţii pe care le au partidele politice, cum poate înceta activitatea acestora, dar şi despre rolul major pe care acestea le au în cadrul conducerii societăţii într-un stat de drept, în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în Constituţia României şi în Legea nr. 14/2003 a partidelor politice.

În al doilea capitol am cuprins sistemele de partide care şi-au găsit utilitate pe parcursul timpului, evidenţiind faptul că sistemul pluripartidist este cel care reprezintă un stat democratic, care respectă opinia cetăţenilor, prin care aceştia sunt stimulaţi să participe activ la viaţa publică. Tot în cadrul acestui capitol am abordat o tipologie a partidelor politice în funcţie de cele mai importante criterii de clasificare a acestora, şi anume în funcţie de criteriul apartenenţei şi orientării membrilor ce le compun, în funcţie de compoziţia partidelor şi în funcţie de cel mai des întâlnit criteriu în clasificarea acestora: obiectivele socio-politice ale unui partid.

În cea de a doua parte a lucrării, capitolul trei, am ales ca temă doctrinele politice, pornind de la conceptul pe care îl reprezintă şi specificul acestuia şi continuând prin a prezenta pe scurt, o clasificare a acestora în funcţie de tipul de conducere şi organizare a societăţii: de tip democratic sau dictatorial.

În ultimul capitol al proiectului am abordat ca temă de cercetare cele mai influente doctrine politice de-a lungul istoriei: Conservatorismul, Liberalismul, Social-Democraţia şi Ţărănismul şi rolul extrem de important pe care acestea le-au avut şi le au în continuare în configurarea puterii politice atât pe teritoriul ţării noastre, cât şi în întreaga lume.

În concluzie, pentru a încheia în concordanţă cu tema proiectului, partidul politic poate fi considerat a fi "una dintre cele mai sugestive şi mai interesante personalităţi colective ” manifestându-se ca element şi factor al sistemelor şi acţiunilor politice. În epoca pe care o parcurgem, activitatea partidelor este legată de organizarea societăţii civile, conturând o anumită ordine în viaţa social-politică care nu s-ar putea realiza în mod spontan, influenţând sensul dezvoltării economice, social-culturale şi spirituale a societăţii. Organizarea şi conducerea societăţii actuale este legată de activitatea partidelor politice. Apariţia şi dezvoltarea partidelor politice are rolul de a atrage grupurile sociale şi a le antrena în procesul de făurire a unei societăţi democratice.

CAPITOLUL I

CONCEPTUL DE „PARTID POLITIC”

Din punct de vedere etimologic termenul de partid vine din cuvântul latin pars-partis (parte dintr-un întreg).

Definiţia dată de Dicţionarul Limbii Române defineşte termenul de partid astfel „grupare de oameni uniţi prin comunitatea concepţiilor politice, ideologice, a intereselor sociale.”

P. P. Negulescu considera partidele politice curente mai mult sau mai puţin puternice ale opiniei publice . Un partid politic trebuie să fie o parte a naţiunii şi să se caracterizeze printr-o comunitate de idei.

Conceptul de partid desemnează o grupare relativ organizată şi stabilă care exprimă sintetic interesele unui grup social, le reprezintă programatic şi le promovează în forme specifice, luptând pentru cucerirea sau menţinerea dominaţiei politice, a puterii. În termenii cei mai generali, partidul politic ar putea fi definit ca organizaţie relativ durabilă formată din indivizi care împărtăşesc aceeaşi concepţie ideologică, subscriu la un set comun de valori social-politice, acţionând pentru cucerirea puterii, pentru aplicarea programului propriu.

Activitatea politică în societate se realizează nu numai prin intermediul statului, a instituţiilor şi organismelor ce ţin de acesta, ci şi printr-o vastă şi complexă reţea de organizaţii şi instituţii extrastatale. Dintre acestea cele mai vechi şi mai importante sunt partidele politice.

Existenţa partidelor politice, a partidismului ca fenomen politic reprezintă un element esenţial al vieţii democratice. Democraţia începe şi există numai odată cu apariţia şi dezvoltarea partidismului.

Considerat a fi, pentru societate, una dintre cele mai sugestive şi mai interesante personalităţi colective, partidul politic apare ca element şi factor al sistemelor şi acţiunilor politice, sub înfăţişări variate şi personale.

Preview document

Partidele Politice - Pagina 1
Partidele Politice - Pagina 2
Partidele Politice - Pagina 3
Partidele Politice - Pagina 4
Partidele Politice - Pagina 5
Partidele Politice - Pagina 6
Partidele Politice - Pagina 7
Partidele Politice - Pagina 8
Partidele Politice - Pagina 9
Partidele Politice - Pagina 10
Partidele Politice - Pagina 11
Partidele Politice - Pagina 12
Partidele Politice - Pagina 13
Partidele Politice - Pagina 14
Partidele Politice - Pagina 15
Partidele Politice - Pagina 16
Partidele Politice - Pagina 17
Partidele Politice - Pagina 18
Partidele Politice - Pagina 19
Partidele Politice - Pagina 20
Partidele Politice - Pagina 21
Partidele Politice - Pagina 22
Partidele Politice - Pagina 23
Partidele Politice - Pagina 24
Partidele Politice - Pagina 25
Partidele Politice - Pagina 26
Partidele Politice - Pagina 27
Partidele Politice - Pagina 28
Partidele Politice - Pagina 29
Partidele Politice - Pagina 30
Partidele Politice - Pagina 31
Partidele Politice - Pagina 32
Partidele Politice - Pagina 33
Partidele Politice - Pagina 34
Partidele Politice - Pagina 35
Partidele Politice - Pagina 36
Partidele Politice - Pagina 37
Partidele Politice - Pagina 38
Partidele Politice - Pagina 39
Partidele Politice - Pagina 40
Partidele Politice - Pagina 41
Partidele Politice - Pagina 42
Partidele Politice - Pagina 43
Partidele Politice - Pagina 44
Partidele Politice - Pagina 45
Partidele Politice - Pagina 46
Partidele Politice - Pagina 47
Partidele Politice - Pagina 48
Partidele Politice - Pagina 49
Partidele Politice - Pagina 50
Partidele Politice - Pagina 51
Partidele Politice - Pagina 52
Partidele Politice - Pagina 53
Partidele Politice - Pagina 54
Partidele Politice - Pagina 55
Partidele Politice - Pagina 56
Partidele Politice - Pagina 57
Partidele Politice - Pagina 58
Partidele Politice - Pagina 59
Partidele Politice - Pagina 60
Partidele Politice - Pagina 61
Partidele Politice - Pagina 62
Partidele Politice - Pagina 63
Partidele Politice - Pagina 64
Partidele Politice - Pagina 65
Partidele Politice - Pagina 66
Partidele Politice - Pagina 67
Partidele Politice - Pagina 68
Partidele Politice - Pagina 69
Partidele Politice - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Partidele Politice
  • CAPITOLUL II.doc
  • CAPITOLUL III.doc
  • CAPITOLUL IV.doc
  • Coperta proiect prima pagina cuprins,.doc
  • Declaratie pe propria raspundere.doc
  • INCHEIERE BIBLIOGRAFIE.doc
  • INTRODUCERE CAPITOLUL 1.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul politic al României

REGIMUL POLITIC AL ROMANIEI INTRODUCERE De obicei, conceptul de „regim politic” este strâns legat de acela de „forma de guvernământ”. Uneori...

Partidele Politice în România după 1990

Nu exista democratie fara partide, dar reciproca insa nu este valabila: caci partidele nu pot garanta prin simpla lor existenta, democratia....

Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000

INTRODUCERE Evenimentele din decembrie 1989, în urma cărora regimul comunist s-a prăbuşit, antrenând cu sine şi dispariţia unui întreg sistem de...

Sistemul Politic al Republicii Moldova

INTRODUCERE Categoria „sistem politic” în politologia contemporană tot mai mult înlocuieşte noţiunile corelate cu ea, cum sunt statul, guvernarea...

Sistemul Politic

- Sistemul politic Reprezinta un subsistem al sistemului social cuprinde relatiile politice, institutiile politice si conceptiile politice,...

Partidele Politice

1)PARTIDUL,MEDIATOR PRIVILEGIAT AL VIETII POLITICE La o prima vedere,partidul politic pare sa exprime perfect maxima conform careia puterea este...

Definirea Conceptului de Partid Politic

1. DEFINIREA CONCEPTULUI DE PARTID POLITIC Apreciat ca "una dintre cele mai sugestive și mai interesante personalități colective" partidul politic...

Introducere în știința politică de Cristian Preda - recenzie

Cristian Preda este profesor la Facultatea de Siinte Politice a Universitatii din Bucuresti si editorul revistei Studia Politica,doctor in stiinte...

Te-ar putea interesa și

Partidele politice - principalii pioni ai exercițiului puterii

Introducere Relația popor - putere politică- stat - putere de stat are nu doar un caracter simbolic ci și unul juridic deoarece raporturile...

Subiecte ale raportului de drept constituțional

CONSIDERATII PRELIMINARE Subiectele de drept sunt: persoane fizice si persoane juridice. Calitatea de subiect de drept nu este definita automat...

Partidele Parlamentare și Alianțele Politice după Alegerile din 2000

INTRODUCERE Evenimentele din decembrie 1989, în urma cărora regimul comunist s-a prăbuşit, antrenând cu sine şi dispariţia unui întreg sistem de...

Partidele politice din România

INTRODUCERE Din antichitate şi până în contemporaneitate, politicul şi politica (respectiv, domeniul politic al vieţii sociale) au suscitat...

Actori Politici Colectivi

Originile partidelor politice Chiar daca termenul a fost folosit mai inainte, despre partide politice incepe sa se vorbeasca din momentul in care...

Partidele Politice în Sistemul Puterii

I. CONSIDERENTE GENERALE ASUPRA PARTIDELOR POLITICE Formele moderne ale partidelor politice apar in Marea Britanie,la sfarsitul secolului al...

Partidele Politice

Consideraţii generale Singura formă veritabilă de realizare a ideii de democraţie, în condiţiile în care s-a demonstrat că individul izolat nu are...

Partide Politice

Cap.1 Notiunea de partid politic In societatea moderna partidele politice s-au impus ca realitati incontestabile.Procesul aparitiei lor trebuie...

Ai nevoie de altceva?