Politica Europeană de Securitate și Apărare

Licență
7/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 29018
Mărime: 174.61KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Balan Ionescu

Cuprins

INTRODUCERE 2

Capitolul I UNIUNEA EUROPEANĂ SI NOUL MEDIU INTERNAŢIONAL DE SECURITATE 4

1. Privire de ansamblu 4

2. Evoluţia conflictelor armate internaţionale după destrămarea Tratatului de la Varşovia 8

3. Competenţele Uniunii Europene în materie de

securitate şi apărare 12

Capitolul II POLITICA EUROPEANĂ DE SECURITATE SI APĂRARE (PESA) 16

1. De la Tratatul de la Bruxelles la Actul Unic European – scurt istoric 16

2. Doua concepte PESC si PESA 19

3. Misiunile şi obiectivele PESA 22

4. Operaţiile militare ale Uniunii Europene 30

5 Impactul PESA asupra politicilor de securitate şi apărare ale statelor membre ale Uniunii Europene 37

Capitolul III POLITICA DE SECURITATE SI APĂRARE A ROMÂNIEI DIN PERSPECTIVA PESC SI PESA 40

1. Aspecte politico militare ale aderării României la Uniunea Europeană 40

2. Raportul dintre PESA şi interesele de securitate naţională ale României 43

3. Participarea Armatei României la operaţii gestionate de Uniunea Europeană 49

CONCLUZII SI PROPUNERI 56

BIBLIOGRAFIE 58

ANEXE 62

Extras din document

INTRODUCERE

Statele sunt interesate de apărarea şi securitatea lor, întrucât mediul strategic internaţional de securitate este într-o continuă schimbare, ca urmare a complexităţii interacţiunii şi interdependenţei fenomenelor şi proceselor sociale, economice, politice, militare, demografice şi ecologice din lume. Globalizarea, fenomen complex, multidimensional şi omniprezent, generează efecte pozitive, dar şi negative, care, combinate cu ameninţările de securitate, îndeosebi cele asimetrice, pe care, într-o anumită măsură, le favorizează, creându-le câmp larg de manifestare, reprezintă un asemenea exemplu.

Deoarece globalizarea şi riscurile şi ameninţările de securitate pun probleme tuturor ţărilor, conducerile acestora caută soluţii adecvate pentru a le depăşi. Într-un fel, globalizarea îşi poate găsi răspunsul în promovarea unei politici de dezvoltare durabilă a tuturor ţărilor lumii. Pe de altă parte, o soluţie viabilă împotriva riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii pare a fi integrarea regională. În cadrul acesteia din urmă, statele adoptă o politică de securitate şi apărare comună, folosind resursele umane, materiale, financiare şi informaţionale de care dispune fiecare, într-o manieră colectivă.

În acest sens, un exemplu îl reprezintă Uniunea Europeană, entitate politico-economică interguvernamentală internaţională care dispune de o politică proprie de securitate şi apărare. Aceasta permite, pe de o parte, Uniunii să acţioneze consecvent şi sistematic pentru realizarea securităţii şi apărării comune, şi, pe de altă parte, ţărilor membre să-şi integreze politica naţională de securitate şi apărare în cea a Uniunii Europene. De aici, rezultă o amplificare atât a eficacităţii politicii de securitate şi apărare comună promovată de Uniune, cât şi a celei naţionale.

Desigur, existenţa politicii europene de securitate şi apărare nu înseamnă că apărarea şi securitatea statelor membre revine în totalitate UE. Aceasta nu-şi propune, şi momentan nici nu are cum, să se substituie politicii de apărare şi securitate naţionale, care continuă să existe şi să fie de competenţa fiecărui stat membru.

Actualul context internaţional permite ca statele, organizaţiile şi persoanele, care doresc şi pot, să facă apel la serviciile diverselor societăţi militare private. În prezent, există o mulţime de asemenea societăţi militare private ce pot oferi servicii de pază şi apărare, garanta securitatea cuiva – stat, organizaţie sau persoană privată - desigur, contra-cost.

Prin urmare, pot exista mai multe soluţii de răspuns la riscurile şi ameninţările de securitate. O soluţie este apărarea şi securitatea colectivă garantată de o organizaţie interguvernamentală. Altă variantă o reprezintă eforturile proprii ale fiecărei ţări. Şi, în fine, o a treia posibilitate o constituie apelul la societăţile militare private.

România a optat pentru prima variantă, ea având statutul de stat membru NATO şi al Uniunii Europene.

CAPITOLUL I

UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI NOUL MEDIU INTERNAŢIONAL DE SECURITATE

Perioada de pace şi stabilitate fără precedent pe care o traversează Europa la sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI se datorează existenţei Uniunii Europene. Ea este cea care a generat nu doar un nivel ridicat de dezvoltare economică pe continent, ci şi o nouă abordare a securităţii, întemeiată pe soluţionarea paşnică a disputelor şi pe cooperarea internaţională multilaterală prin intermediul unor instituţii comune.

Desigur că un rol crucial în asigurarea securităţii europene l-a jucat SUA, atât prin sprijinul acordat integrării europene, cât şi prin angajamentele de securitate faţă de Europa luate în cadrul NATO.

Prin contrast cu aceste evoluţii pozitive din vestul continentului, în alte părţi ale Europei, şi mai ales în Balcani, s-au înregistrat după 1990 o suită de crize, care s-au derulat în contextul reaşezărilor geopolitice ce au urmat sfârşitului războiului rece. O caracteristică esenţială a acestora a fost aceea că ele au avut loc cel mai adesea în interiorul statelor şi mai puţin între acestea. În această perioadă forţe militare provenind din Europa au fost trimise în străinătate mai mult decât în orice altă perioadă, inclusiv în regiuni precum Afganistan, Republica Democrată Congo sau Timorul de Est.

La nivel mondial încheierea războiului rece a determinat, cel puţin din punct de vedere militar, trecerea la o lume unipolară, în care SUA deţin o poziţie dominantă, la foarte mare distanţă de orice alt stat.

Cu toate acestea, experienţa perioadei 1990 –2007 a arătat că nici un stat, nici măcar o superputere precum SUA, nu poate aborda problemele globale de securitate de unul singur.

Preview document

Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 1
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 2
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 3
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 4
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 5
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 6
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 7
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 8
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 9
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 10
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 11
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 12
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 13
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 14
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 15
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 16
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 17
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 18
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 19
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 20
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 21
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 22
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 23
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 24
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 25
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 26
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 27
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 28
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 29
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 30
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 31
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 32
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 33
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 34
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 35
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 36
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 37
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 38
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 39
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 40
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 41
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 42
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 43
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 44
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 45
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 46
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 47
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 48
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 49
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 50
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 51
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 52
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 53
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 54
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 55
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 56
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 57
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 58
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 59
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 60
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 61
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 62
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 63
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 64
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 65
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 66
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 67
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 68
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 69
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 70
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 71
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 72
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 73
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 74
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 75
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 76
Politica Europeană de Securitate și Apărare - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Politica Europeana de Securitate si Aparare.doc

Alții au mai descărcat și

Conflictele Post Război Rece din Zona Caucazului

INTRODUCERE În Caucaz, ca și în toate celelalte regiuni periferice ale URSS-ului, tendințele naționaliste, încurajate de politica lui Mihail...

Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României

INTRODUCERE Mediul de securitate, amplu monitorizat, analizat şi cu instituţii dedicate pentru previzionarea evoluţiilor acestuia, pare a fi...

Relansarea politicii externe a României comuniste în anii 1960. relațiile României cu Republica Federală Germană

INTRODUCERE La mijlocul secolului XX, întreaga omenire trăia ani de complexe tensionări ce antrenau mari puteri precum U.R.S.S., S.U.A., China,...

Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI

INTRODUCERE Existenţa modernă a naţiunilor şi a statelor presupune un permanent avans al cunoaşterii, capacitatea de a analiza şi prognoza, spirit...

Securitatea Internațională

1.1. Conceptul de securitate internaţională Etapa actuală se caracterizează printr-o complexitate şi o diversitate fără precedent, generate de...

Riscuri și provocări cu privire la asigurarea securității internaționale

Rezumat: Lucrarea este structurată în trei capitole, urmate de studiu de caz, concluzii şi o bibliografie reprezentativă actualizată. În...

Constituirea Sistemului European de Securitate

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Din primii ani ai noului secol, una din cele mai grave probleme, care este discutată şi chiar...

Revoluțiile din 1989

Anul 1989, prin complexitatea evenimentelor antrenate odată cu prăbușirea regimurilor comuniste în Europa Centrală și de Est, construiește un...

Te-ar putea interesa și

Conceptualizarea Uniunii Europene ca Actor Global

În secolul XXI, ţările care vor înregistra cel mai mare succes vor fi cele care sunt capabile nu numai să se adapteze tendinţelor globale ci să şi...

Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană

Prefată Am ales această temă deoarce în contextul în care ameninţările din estul Europei au dispărut, dezbaterile pe problema securităţii europene...

PESA - Politica europeană de Securitate și Apărare - evoluții și perspective

1. Dezvoltarea Politicii Europene de Securitate şi Apărare Ideea unei politici europene de securitate şi apărare autonome a apărut la puţin timp...

Politica europeană de securitate și apărare (PESA)

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să descrie aspecte privind apărarea şi securitatea în cadrul Uniunii Europene cât şi participarea...

Politica Europeană de Securitate și Apărare

INTRODUCERE Iniţiat în urma summit-ului franco-britanic de la Saint Malo (1998), procesul de dezvoltare a dimensiunii de securitate şi apărare a...

Politică Europeană de Securitate și Apărare

POLITICA EUROPEANĂ DE SECURITATE ŞI APĂRARE 1. Mediul internaţional de securitate la începutul secolului XXI 1.1. Repere generale ale stării...

Apărarea și securitatea comună în Europa

Introducere Pierre Hassner scria că apărarea europeană trebuie considerată nu ca un „răspuns imediat la o amenințare militară și urgentă și...

Politică externă și de securitate comună - Identitatea europeană de apărare

Introducere Pe măsură ce UE s-a extins și a inițiat noi domenii politice, aceasta și-a intensificat eforturile pentru a juca un rol diplomatic...

Ai nevoie de altceva?