Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse

Licență
10/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 26877
Mărime: 99.00KB (arhivat)
Cost: 14 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I

Europa de Sud-Est între politică şi geografie 7

§1.Spaţiul şi regiunea în geografia politică contemporană 7

§2.Consideraţii geopolitice cu privire la Europa de Sud-Est şi bazinul Mării Negre 18

§3. Poziţia Republicii Moldova în cadrul ţărilor din Europa de Sud-Est şi bazinul Mării Negre 38

CAPITOLUL II

Marile puteri în Europa de Sud-Est şi în Bazinul Mării Negre 48

§1. Rusia în geopolitica Europei de Sud-Est şi a bazinului Mării Negre 48

§2. Europa de Sud-Est şi Bazinul Mării Negre în viziunea Uniunii uropene 60

§3. Euroatlantismul şi euroasiatismul în Europa de Sud-est

şi bazinul Mării Negre 71

ÎNCHIEERE 77

BIBLIOGRAFIE 79

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea lucrării. Având în vedere, că Republica Moldova este un stat tînăr, cuprins în prezent de procesele complexe de tranziţie de la un sistem totalitar la democraţie şi economia de piaţă, aflîndu-se într-un spaţiu geografic aflat la hotar între Europa şi CSI dorim să subliniem actualitatea temei alese.

Activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova de peste hotare contribuie la constituirea şi afirmarea statului moldovenesc suveran şi independent. În studiul de faţă îmi propun drept scop examinarea evenimentelor,ce ţin de legăturile Republicii Moldova cu ţările Europei de Sud-Est şi Bazinul Mării Negre. Accentul însă este pus pe poziţia nodală pe care o ocupă cele două mari imperii continentale - Uniunea Europeană şi Rusia, care în mare măsură determină configuraţiile politice din această regiune.

Ţinând cont de colaborarea statului nostru cu Europa de Sud-Est în domeniul politic, economic,ştiinţific şi cultural , vom cerceta următoarele probleme:

1.Însemnătatea Europei de Sud-Est pentru ţările mari şi interesele pe care le au în această regiune.

2.Posibilitatea colaborării Republicii Moldova la nivel bilateral şi multilateral cu ţările din Europa de Sud-Est şi bazinul Mării Negre şi felul în care puterile majore înfluenţează această colaborare.

3.Evidenţierea însemnătăţii legăturilor economice şi comerciale cu ţările din Europa de Sud-Est şi bazinul Mării Negre.

4.Posibilitatea integrării Republicii Moldova în structurile europene prin intermediul diferitor aranjamente regionale.

Scopul lucrării. Evoluţiile de mai departe a situaţiilor politice din această regiune reprezintă o temă extrem de actuală întrucît ele reflectă interesul Republicii Moldova de integrarea în Uniunea Europeană. Deocamdată însă nu se cunosc şansele ţării de a face parte din unul din viitoarele plutoane care aspiră la aderare. La Chişinău prevalează sentimentul de frustrare din cauza că Uniunea Europeană tratează Republica Moldova doar prin prisma relaţiilor sale cu Rusia fără a avea o strategie separată faţă de Moldova. Acest fapt creează o anomalie serioasă Moldovei, deoarece Moscova tinde doar spre dezvoltarea unor relaţii de parteneriat cu Bruxelles-ul. Mai mult, unii lideri de opinie compară atitudinea actuală a Uniunii Europene faţă de Republica Moldova cu dezinteresul Europei faţă de acest teritoriu dinaintea celui de-al II-lea război mondial. Dacă avem în vedere că la zece ani după independenţă pe teritoriul său mai staţionează încă trupele Rusiei, în timp ce de pe teritoriul Ţărilor Baltice acestea demult au fost retrase, este greu de respins afirmaţia precum că Europa ar neglija Republica Moldova.

În acest studiu ne propunem să evaluăm posibilităţile reale ale Republicii Moldova de realizare a obiectivelor politii externe şi să vedem ce factori impiedică atingerea lor. Am omis în mod intenţionat SUA care deşi este o ţară foarte importantă credem că odată cu extinderea Uniunii Europene va avea de jucat un rol din ce în ce mai semnificativ. Considerăm că principalele linii de forţă în această regiune sînt trasate de Uniunea Europeană şi Rusia fără însă a neglija rolul crescând al Turciei.

În scopul realizării sarcinilor propuse şi pentru atingerea scopului fundamental al lucrării a fost utilizată o bază metodologică diversă. Vom utiliza aşa metode interdisciplinare ca: abordarea sociologică, cea structural-funcţionalistă, sistemică etc.

Printre tehnicile folosite putem menţiona: studiul de caz, analiza comparativă, analogia, abordarea sistemică în cazul abordării dualiste euroatlanstism şi euroasiatism. Ideea principală este de a expune într-un mod concis dar clar posibilităţile şi scenariile de integrare a Republicii Moldova prin intermediul ţărilor din Europa de Sud-Est şi bazinul Mării Negre. De aceea, am recurs la o selectare minuţioasă a surselor informative, aranjându-le într-un mod riguros şi sistematic.

Lucrarea este scrisă pe o vastă bază de literatură periodică, fiind folosite mai multe izvoare accesibile în limba rusă şi română pe tema dată. Printre acestea sunt “Arena politicii”, “Moldova şi lumea”, ”Moldova Suverană”, “Monitorul oficial”, Politosfera de Oleg Serebrian, Revista Polis, etc. La analiza evenimentelor şi în concluziile proprii autorul s-a bazat pe literatura respectivă, tinzând totodată să respecte principiul obiectivităţii.

Capitolul I

Europa de Sud-Est între politică şi geografii

§1.Spaţiul şi regiunea în geografia politică contemporană

Spaţiul este o noţiune polisemantică şi polivalentă. Cele trei ştiinţe spaţiale clasice - filozofia, geografia şi astronomia subînţeleg sub această noţiune lucruri diferite: filozofia - spaţiul ca infinit, geografia - spaţiul terestru, astronomia – spaţiul cosmic. Geopolitica, mai ales geopolitica contemporană, operează cu toate cele trei categorii spaţiale - fîlozofică, astronomică şi geografică, chiar dacă pentru moment spaţiul geografic rămâne ţinta principală a contemplării geopolitice a spaţiului. De fapt, noţiunea de spaţiu în sens geopolitic este “întinderea politică” - teritoriul “angajat” în politică sau cel ce are un impact asupra politicului. Spre exemplu, Terra este un teritoriu “ocupat” de politic, dar din a doua jumătate a secolului XX şi spaţiul cosmic este obiect al politicii şi dreptului internaţional. Fără îndoială că odată cu avansarea tehnologiilor spaţiale, întinderile cosmice vecine vor evolua din spaţiu ce influenţează sau este influenţat de politică într-un teritoriu politic. La rândul său şi spaţiul politic e pluridimensional, or el este orizontal, vertical şi temporal.1

Preview document

Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 1
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 2
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 3
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 4
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 5
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 6
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 7
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 8
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 9
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 10
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 11
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 12
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 13
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 14
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 15
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 16
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 17
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 18
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 19
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 20
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 21
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 22
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 23
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 24
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 25
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 26
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 27
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 28
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 29
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 30
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 31
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 32
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 33
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 34
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 35
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 36
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 37
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 38
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 39
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 40
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 41
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 42
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 43
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 44
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 45
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 46
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 47
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 48
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 49
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 50
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 51
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 52
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 53
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 54
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 55
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 56
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 57
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 58
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 59
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 60
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 61
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 62
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 63
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 64
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 65
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 66
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 67
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 68
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 69
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 70
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 71
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 72
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 73
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 74
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 75
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 76
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 77
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 78
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 79
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 80
Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Controverse - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Politica Externa a Marilor Puteri in Bazinul Marii Negre si Sud-Estul Europei - Realitati si Contraverse.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul negocierilor diplomatice în soluționarea diferendelor internaționale

INTRODUCERE De-a lungul întregii sale evoluţii, omenirea a fost şi este marcată la o scară spaţială sau temporală mai mică sau mai mare, de...

Paralelă între Comunism și Capitalism

INTRODUCERE Odată cu înfrângerea Germaniei şi cu prăbuşirea sistemului nazist, Europa avea nevoie de un nou sistem ideologic. Şi, când spun asta,...

Conceptualizarea Uniunii Europene ca Actor Global

În secolul XXI, ţările care vor înregistra cel mai mare succes vor fi cele care sunt capabile nu numai să se adapteze tendinţelor globale ci să şi...

Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României

INTRODUCERE Mediul de securitate, amplu monitorizat, analizat şi cu instituţii dedicate pentru previzionarea evoluţiilor acestuia, pare a fi...

Geopolitica Rusiei la Dunăre și Marea Neagră

În ultimii aproape 20 de ani, geopolitica a înregistrat permanent o creştere a subiectelor şi lucrărilor de cercetare pe o temă care anterior nu...

Concertul european de putere, caracteristică generală și principiile funcționarii

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Încă din secolul XVII marile puteri europene au stabilit un principiu de rezolvare a...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Importanța Politică și Economică a Mării Negre

Cap. I Spaţiul geopolitic al Mării Negre 1.1 Importanţa politică şi economică a Mării Negre Marea Neagră constituie veriga ce realizează legătura...

Ai nevoie de altceva?