Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 37394
Mărime: 1.04MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Savitchi

Extras din licență

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 60 surse, 95 pagini text de bază.

Cuvintele cheie: Europa de Sud-Est, Pact de Stabilitate, Uniunea Europeană, organizaţie regională, relaţii internaţionale, cooperare regională, Balcani, Iniţiativa Central Europeană, criminalitate transfrontalieră, masă de lucru, organizaţii internaţionale, geopolitică, reglementare, securitateregională, soluţionare.

Domeniul de cercetare. Relaţii internaţionale.

Scopul cercetării de faţă constă în cercetarea sistemică teoretico-analitică a strategiilor de colaborare regională în cadrul Europei de Sud-Est prin prisma perspectivei de integrare europeană.

Obiectivele propuse: cercetarea istoriografiei şi formularea bazelor teoretico-metodologice în cercetarea strategiilor, abordarea esenţei şi modalităţilor de integrare europeană a RM prin integrarea în Europa de Sud-Est şi colaborarea cu organozaţiile regionale din zona respectivă.

Noutatea ştiinţifică a lucrării constă în prezentarea unei analize a lucrărilor în care se cercetează implicarea Republicii Moldova în diferite structuri din Europa de Sud-Est în perspectiva aderării la UE, cercetarea analitico-sistemică a documentelor organizaţiilor regionale din Europa de Sud -Est, structurilor specializate ale Pactului de stabilitate din ESE, a discursurilor liderilor de stat şi politicienilor organizaţiilor regionale din ESE. Utilizarea în calitate de obiect de studiu de caz a materialelor de implementare a strategiilor regionale din Europa de Sud-Est în Republica Moldova au permis autorului, de a prezenta într-o manieră nouă rolul factorilor internaţionali şi direcţiile strategiilor internaţionale în managementul politicii de integrare europeană.

Problema ştiinţifică importantă, a cărei soluţionare o propune autorul în rezultatul cercetării efectuate – justificarea necesităţii, în condiţiile noilor realităţi ale relaţiilor internaţionale, de colaborare şi integrare regională în Europa de Sud-Est în scopul aderării la UE.

Valoarea teoretică. În lucrare sunt analizate istoriografia şi problematica studierii strategiilor internaţionale contemporane în ştiinţa politică şi teoria relaţiilor internaţionale; evoluţia bazelor politicojuridice a strategiilor internaţionale şi practicii realizării acestora în procesul de soluţionare; sunt determinate specificul, tendinţele formării acestora şi perspectivele creşterii eficienţei strategiilor internaţionale în procesele integraţioniste.

Valoare practică a cercetării. Rezultatele acestei cercetări şi propunerile înaintate în cadrul acesteia pot fi utilizate pentru scrierea lucrărilor ştiinţifice, manualelor, cursurilor la teoria relaţiilor internaţionale.

ÎNTRODUCERE

Actualitatea temei cercetate. Într-o lume a interdependenţelor tot mai accentuate şi a globalizării, organizaţiile internationale s-au modificat multiplicat într-un timp relativ redus şi şi-au întărit tot mai mult vocea şi influenţa în contextul internaţional. În prezent, omenirea parcurge o perioadă extrem de dificilă de reaşezare politică, de reîmpărţire a sferelor de influenţă, accentuată de cea de-a doua criză economico-financiară mondială.

Conjunctura internaţională actuală pe continentul european este influenţată puternic de mai multe procese, printre care se evidenţiază atît globalizarea, cît şi regionalismul. Cooperarea regională (şi cea subregională) este un proces care se derulează mai rapid şi, în funcţie de domeniu, mai eficient decît cooperarea la nivel mondial. Un exemplu de colaborare regională fructuoasă pe care tind să-l urmeze, practic, toate statele europene este cel al statelor care fac parte din Uniunea Europeană (UE).

În Europa cooperarea regională în cadrul structurilor din afara Uniunii Europene, ca regulă, are drept obiectiv final integrarea în UE. Din acest motiv, Republica Moldova depune eforturi susţinute pentru a fi prezentă în toate structurile de cooperare europeană. Astăzi Republica Moldova este membru cu drepturi depline al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), al Consiliului Europei (CE), Comisiei Economice ONU pentru Europa (CEE-ONU), Iniţiativei Central Europene (ICE), Iniţiativei de Cooperare în Europa de Sud-Est (SECI), Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (CEMN), Comisiei Dunării, Comunităţii de Lucru a Statelor Dunărene (CLSD). Cooperarea regională europeană se desfăşoară pe plan multilateral şi în cadrul altor structuri sau programe, de exemplu, sub egida Uniunii Europene (programele de asistenţă tehnică PHARE pentru statele Europei Centrale, TACIS pentru noile state independente şi altele).

În procesul de promovare a politicii sale externe Republica Moldova şi-a definit clar poziţia în calitate de ţară din Europa de Sud-Est. Dimensiunea sud-est-europeană a politicii externe moldoveneşti a devenit deosebit de importantă pentru Republica Moldova, dat fiind faptul că în anul 1999 Uniunea Europeană a lansat Pactul de Stabilitate în Europa de Sud-Est, o iniţiativă de colaborare regională care are drept obiectiv final dinamizarea procesului de aderare a ţărilor regiunii la Uniunea Europeană. Includerea plenară în activităţile Pactului este un obiectiv extrem de important pentru Republica Moldova. Pentru a atinge acest deziderat, este necesar să fie intensificată colaborarea în cadrul structurilor deja numite şi să fie întreprinse acţiunile necesare pentru a se include şi în alte organisme de cooperare regională, printre care Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) şi Procesul Royaumont de Stabilitate şi Bună Vecinătate în Europa de Sud-Est (Procesul Royaumont).

Preview document

Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 1
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 2
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 3
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 4
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 5
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 6
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 7
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 8
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 9
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 10
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 11
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 12
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 13
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 14
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 15
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 16
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 17
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 18
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 19
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 20
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 21
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 22
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 23
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 24
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 25
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 26
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 27
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 28
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 29
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 30
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 31
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 32
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 33
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 34
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 35
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 36
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 37
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 38
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 39
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 40
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 41
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 42
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 43
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 44
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 45
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 46
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 47
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 48
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 49
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 50
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 51
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 52
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 53
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 54
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 55
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 56
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 57
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 58
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 59
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 60
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 61
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 62
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 63
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 64
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 65
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 66
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 67
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 68
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 69
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 70
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 71
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 72
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 73
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 74
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 75
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 76
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 77
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 78
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 79
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 80
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 81
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 82
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 83
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 84
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 85
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 86
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 87
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 88
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 89
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 90
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 91
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 92
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 93
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 94
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 95
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 96
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 97
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 98
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 99
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 100
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 101
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 102
Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Republica Moldova si Organizatiile din Europa de Sud-Est.docx

Alții au mai descărcat și

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Blocada Berlinului

Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial aduce cu sine era Razboiului Rece,o confruntare deschisa, nonmilitara si limitata intre doua grupuri de...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Politica externă a marilor puteri în bazinul Mării Negre și sud-estul Europei - realități și controverse

INTRODUCERE Actualitatea lucrării. Având în vedere, că Republica Moldova este un stat tînăr, cuprins în prezent de procesele complexe de tranziţie...

Ingineria calității

CAPITOLUL I – PREZENTAREA ORGANIZATIEI SC. PETROM. S.A 1.1. Domeniu de activitate si misiune Petrom S.A este cea mai mare companie românească de...

Cercetări privind managementul resurselor agroturistice din Republica Moldova

INTRODUCERE Deşi nu are nici mare, nici deltă, nici munţi înalţi, Sora mai mică a României, Republica Moldova este un tărâm binecuvântat de...

Analiza economico-financiară a Petrom

CAP. I. Prezentarea companiei şi guvernanţa corporativă Cap. 1.1. Prezentarea companiei Petrom este cea mai importantă companie românească de...

Consecințele Extinderii Uniunii Europene asupra Comerțului Exterior al Republicii Moldova

Introducere La ora actuală comerţul internaţional reprezintă baza relaţiilor economice internaţionale. Prin comerţ se realizează diviziunea...

Analiza politică a Republicii Moldova

Capitolul 1 “Republica Moldova este un stat suveran si independent, unitar si indivizibil.” 1.1 Scurt istoric Republica Moldova este o tara...

Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană

Introducere Agricultura reprezintă cel mai mare sector al economiei Republicii Moldova, care antrenează aproape jumătate din forţa de muncă,...

Analiza structurii poziției financiare a firmei OMV Petrom

Introducere 1. Prezentarea generala a entitatii A.Denumirea, sediul, forma juridică, capitalul social și modul de constituire Denumire entitate...

Ai nevoie de altceva?