Toate licentele din domeniul Transporturi

 • Bune practici de promovare a transportului multimodal in Europa de Sud-Est

  CUPRINS INTRODUCERE 6 CAP. 1. ELEMENTE PRIVIND DINAMICA TRANSPORTULUI ..8 1.1.Aspecte generale ale transportului multimodal 8 1.2. Logistica în transportul multimodal 14 1.3. Evoluția transportului multimodal 15 CAP. 2. STRATEGII DE DEZVOLTARE A TRANSPORTULUI MULTIMODAL ÎN EUROPA DE SUD-EST 25 2.1 Strategii europene pentru dezvoltarea transportului multimodal 25 2.2 Dezvoltarea transportului multimodal regional 34 2.3 Dezvoltarea transportului multimodal în România 39 CAP.3....

 • Proiectarea unei linii de transport pentru angajatii unei firme de salubrizare (SC Urban SA)

  Capitolul I I Analiza situației actuale a transporturilor de călatori la nivelul județului Teleorman I.1 Analiza situației actuale socio-economice și perspective de dezvoltare în aria de studiu Transportul public traversează o serie de provocări și oportunități care rezultă din schimbările care apar în cadrul sectorului însuși, precum și din tendințele externe care afectează mediul socio-economic mai larg. Urbanizarea în creștere duce la o cerere din ce în ce mai mare de transport, ceea ce...

 • Sistem autonom de semaforizare

  Capitolul 1. Introducere 1.1. Oportunitatea și obiectivele lucrării Semaforizarea convențională, care este cea mai des întâlnită când vine vorba de dirijarea traficului, presupune funcționarea sistemului după un program și niște parametrii prestabiliți. În acest caz nu se ține seama de variațiile fluxului de trafic pe parcursul unei zile sau de-a lungul unei săptămâni când fluxul de autovehicule și pietoni nu este constant. Astfel, de cele mai multe ori conducătorul auto staționează la...

 • Managementul in transporturile rutiere internationale

  INTRODUCERE Transportul reprezintă o latură a activității economice a societății omenești, organizată în scopul învingerii distanțelor. Prin activitatea de transport se realizează deplasarea în spațiu a bunurilor sau a oamenilor în vederea satisfacerii nevoilor materiale și spirituale ale societății omenești. Transportul este strâns legat de societatea omenească și a apărut o dată cu aceasta. Omul primitiv se deplasa dintr-un loc în altul în căutarea de hrană și protecție împotriva...

 • Perfectionarea tehnologiei de reparatii si revizii tehnice a vagoanelor in depoul de vagone calatori Chisinau cu elaborarea sectorului de reparatie a osiilor montate

  ÎNTRODUCERE Vagoanele de călători ca si orice vehicul, după un timp de funcționare prezintă diferite defecte la gregatele și piesele componente. Întreținerea vagoanelor în bună stare tehnică este condiționată de efectuarea la timpul stabilit a reparațiilor și reviziilor planificate, urmărirea atentă în parcurs a funcționării vagoanelor de către personalul abilitat, respectarea întocmai a tuturor lucrărilor de întreținere, reparație și control. Reviziile și reparațiile se execută în depouri...

 • Sisteme de supraveghere la trecerea la nivel

  Capitolul 1.Introducere Clasificarea și descrierea instalațiilor de asigurare a circulației la trecerile la nivel O aplicare mai largă au căpătat-o la C.F.R. următoarele tipuri de instalații de automatizare pentru trecerile la nivel: - instalații de semnalizare automată cu lumini roșii clipitoare, denumite în continuare instalații SAT; - instalații de semnalizare automată cu lumini roșii clipitoare și semibariere, denumite în continuare instalații BAT. Fiecare din aceste instalații...

 • Proiectarea ansamblului biela-bolt unui autoturism tip break, cu 5 locuri, echipat cu M.A.S., care atinge viteza maxima constructiva de 210 kmh

  Capitolul 1. Realizarea proiectului de organizare generală a autovehiculului și încadrarea acestuia într-un segment de piață. Detalierea modului de amplasare a subansamblului de proiectat. 1.1 Definitivarea destinației autovehiculului pentru care urmează a fi proiectat subansamblul impus prin temă Ansamblul bielă-bolț, care urmează a fi proiectat, va echipa un autoturism cu urmatoarele caracteristici și performanțe impuse prin temă: viteza maximă constructivă de 210 km/h, numărul de locuri...

 • Analiza activitatii transportului aerian

  CAP. 1 TRANSPORTURILE ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 1.1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA TRANSPORTURILOR Transportul reprezintă o latură a activităţii economice a societăţii omeneşti, organizată în scopul învingerii distanţelor. Prin activitatca de transport se realizează deplasarea în spaţiu a lucrurilor sau a oamenilor în vederea satisfacerii nevoilor materiale şi spirituale ale societăţii omeneşti. Transportul este strâns legat de societatea omenească şi a apărut odată cu aceasta. Omul primitiv se...

 • Transporturile de marfuri in Uniunea Europeana

  Politica Uniunii Europene în Domeniul Transporturilor 1.1 Principalele orientări incluse in Cartea Albă Elementele esenţiale în funcţionarea unor economii moderne, Transporturile se confrunta cu o contradicţie permanenta între o societate mereu în căutarea unei mobilităţi crescînde şi o opinie publică care suportă din ce în ce mai puţin întîrzierile cronice şi calitatea mediocră a prestărilor oferite de anumite servicii. Ca urmare a unei cereri de transport in continuă creştere, Comunitatea...

 • Transporturi

  1.1. Aspecte generale privind transporturile Apariţia şi dezvoltarea societăţii omeneşti a impus, fără îndoială, şi nevoia de transport. Omul primitiv trebuia să se deplaseze în căutarea hranei, mergând pe jos pentru început, iar mai târziu folosindu-se de animale de povară (primele mijloace de transport), sporind apoi gradual complexitatea activităţii. În Antichitate, transporturile au jucat un rol determinant în dezvoltarea societăţii şi formarea statelor. Primele oraşe luau naştere la...

 • Contributii privind perfectionarea structurii si mentenantei parcului rulant in cadrul IM Parcul Urban de Autobuze din municipiul Chisinau

  Introducere În lucrarea dată va este analizată ÎM Parcul Urban de Autobuze, care executa transport de pasageri pe întreg teritoriu al municipiului Chișinău. Sun analizate problemele cu care se confruntă întreprinderea și sunt analizate metodele de depășire a crizei actuale. Lucrarea dată se încadrează în domeniul analizei și planificării urmărind ca scop căutarea unei soluții de dezvoltare pe o perioadă îndelungată. Problema întreprinderii nu este una recentă, ci este ca urmare a...

 • Evolutia transportului de marfuri lichide in vrac - Evolutia navelor de tip tanc chimic

  Introducere Transportul maritim a avut întotdeauna o mare importanţă economică, socială, strategică şi politică. El joacă şi astăzi rolul principal în transporturile internaţionale constituind o cale eficineta pentru schimburile economice de bunuri materiale. Este cel mai ieftin mod de transport şi deţine cel mai mare volum de mărfuri transportate ( 90….95% din volumul total al mărfurilor transportate pe plan internaţional, procentul variind de la regiune la regiune). Pentru deţinerea...

 • Notiuni privind transportul

  INTRODUCERE Privind transporturile ca activităţi economic sociale, transporturile, în sensul cel mai general al noţiunii, au apărut şi s-au dezvoltat odată cu societatea şi civilizaţia umană. Transportul în spaţiu a bunurilor şi persoanelor, cu ajutorul anumitor mijloace şi pe anumite căi mai mult sau mai puţin amenajate în acest scop, a precedat apariţia şi adâncirea diviziunii sociale a muncii. Chiar în condiţiile economiei naturale astfel de deplasări se dovedeau absolut obligatorii,...

 • Monitorizarea Activitatii unei Firme de Transport

  Introducere Progresul tehnico-economic în etapa zilelor noastre, cuprinde o paletă din ce în ce mai mare a activităţii oamenilor, în concluzie influențează şi modul în care aceste activități se efectuează. Acest progres despre care vorbim oferă o largă gamă de posibilităţi. Deci pentru o activitate economică care să aducă profit, să fie prosperă, este nevoie de o folosire la un nivel maxim a posibilităţilor pe care le ni oferă timpul. Pentru a duce la îndeplinirea acestui scop este nevoie...

 • Planificarea Voiajului

  CAPITOLUL I Nava petrolier 150.000 tdw. Caracteristici tehnice. 1.1 Tancurile petroliere – nave specializate pentru transportul hidrocarburilor şi derivatele acestora Datorită construcţiei lor navele petroliere sunt destinate pentru transportul , în tancuri , precum şi al produselor albe. Specificul mărfii transportate impune existenta unor instalaţii de bord adecvate , pentru încărcarea – descărcarea mărfii ‚ evacuarea din tancuri a gazelor , curăţirea şi spălarea tancurilor , încălzirea...

Pagina 1 din 5