Licențele din domeniul Transporturi

Sistem de monitorizare si control al intrarilor pe autostrada

Introducere Transportul reprezintă una dintre cele mai importante industrii ce joacă un rol esențial în economia întregii lumi. Fie că este vorba despre transportul maritim, pe ape interioare, feroviar, aerian, rutier, transporturi speciale (gaze, petrol, săruri, informații) sau industria constructoare de utilaje... citește mai departe

73 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Bune practici de promovare a transportului multimodal în Europa de Sud-Est

CUPRINS INTRODUCERE 6 CAP. 1. ELEMENTE PRIVIND DINAMICA TRANSPORTULUI ..8 1.1.Aspecte generale ale transportului multimodal 8 1.2. Logistica în transportul multimodal 14 1.3. Evoluția transportului multimodal 15 CAP. 2. STRATEGII DE DEZVOLTARE A TRANSPORTULUI MULTIMODAL ÎN EUROPA DE SUD-EST 25 2.1 Strategii... citește mai departe

68 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea unei linii de transport pentru angajatii unei firme de salubrizare (SC Urban SA)

Capitolul I I Analiza situației actuale a transporturilor de călatori la nivelul județului Teleorman I.1 Analiza situației actuale socio-economice și perspective de dezvoltare în aria de studiu Transportul public traversează o serie de provocări și oportunități care rezultă din schimbările care apar în cadrul... citește mai departe

50 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistem autonom de semaforizare

Capitolul 1. Introducere 1.1. Oportunitatea și obiectivele lucrării Semaforizarea convențională, care este cea mai des întâlnită când vine vorba de dirijarea traficului, presupune funcționarea sistemului după un program și niște parametrii prestabiliți. În acest caz nu se ține seama de variațiile fluxului de... citește mai departe

76 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul în transporturile rutiere internaționale

INTRODUCERE Transportul reprezintă o latură a activității economice a societății omenești, organizată în scopul învingerii distanțelor. Prin activitatea de transport se realizează deplasarea în spațiu a bunurilor sau a oamenilor în vederea satisfacerii nevoilor materiale și spirituale ale societății omenești.... citește mai departe

105 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Perfectionarea tehnologiei de reparatii si revizii tehnice a vagoanelor in depoul de vagone calatori Chisinau cu elaborarea sectorului de reparatie a osiilor montate

ÎNTRODUCERE Vagoanele de călători ca si orice vehicul, după un timp de funcționare prezintă diferite defecte la gregatele și piesele componente. Întreținerea vagoanelor în bună stare tehnică este condiționată de efectuarea la timpul stabilit a reparațiilor și reviziilor planificate, urmărirea atentă în parcurs a... citește mai departe

131 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sisteme de supraveghere la trecerea la nivel

Capitolul 1.Introducere Clasificarea și descrierea instalațiilor de asigurare a circulației la trecerile la nivel O aplicare mai largă au căpătat-o la C.F.R. următoarele tipuri de instalații de automatizare pentru trecerile la nivel: - instalații de semnalizare automată cu lumini roșii clipitoare, denumite în... citește mai departe

93 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea ansamblului biela-bolt unui autoturism tip break, cu 5 locuri, echipat cu M.A.S., care atinge viteza maxima constructiva de 210 kmh

Capitolul 1. Realizarea proiectului de organizare generală a autovehiculului și încadrarea acestuia într-un segment de piață. Detalierea modului de amplasare a subansamblului de proiectat. 1.1 Definitivarea destinației autovehiculului pentru care urmează a fi proiectat subansamblul impus prin temă Ansamblul... citește mai departe

93 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza activității transportului aerian

CAP. 1 TRANSPORTURILE ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 1.1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA TRANSPORTURILOR Transportul reprezintă o latură a activităţii economice a societăţii omeneşti, organizată în scopul învingerii distanţelor. Prin activitatca de transport se realizează deplasarea în spaţiu a lucrurilor sau a oamenilor în... citește mai departe

68 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană

Politica Uniunii Europene în Domeniul Transporturilor 1.1 Principalele orientări incluse in Cartea Albă Elementele esenţiale în funcţionarea unor economii moderne, Transporturile se confrunta cu o contradicţie permanenta între o societate mereu în căutarea unei mobilităţi crescînde şi o opinie publică care suportă... citește mai departe

103 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Transporturi

1.1. Aspecte generale privind transporturile Apariţia şi dezvoltarea societăţii omeneşti a impus, fără îndoială, şi nevoia de transport. Omul primitiv trebuia să se deplaseze în căutarea hranei, mergând pe jos pentru început, iar mai târziu folosindu-se de animale de povară (primele mijloace de transport), sporind... citește mai departe

63 pagini 9 puncte Extras Bibliografie Preview

Contributii privind perfectionarea structurii si mentenantei parcului rulant in cadrul IM Parcul Urban de Autobuze din municipiul Chisinau

Introducere În lucrarea dată va este analizată ÎM Parcul Urban de Autobuze, care executa transport de pasageri pe întreg teritoriu al municipiului Chișinău. Sun analizate problemele cu care se confruntă întreprinderea și sunt analizate metodele de depășire a crizei actuale. Lucrarea dată se încadrează în domeniul... citește mai departe

60 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evolutia transportului de marfuri lichide in vrac - Evolutia navelor de tip tanc chimic

Introducere Transportul maritim a avut întotdeauna o mare importanţă economică, socială, strategică şi politică. El joacă şi astăzi rolul principal în transporturile internaţionale constituind o cale eficineta pentru schimburile economice de bunuri materiale. Este cel mai ieftin mod de transport şi deţine cel mai... citește mai departe

75 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Noțiuni privind transportul

INTRODUCERE Privind transporturile ca activităţi economic sociale, transporturile, în sensul cel mai general al noţiunii, au apărut şi s-au dezvoltat odată cu societatea şi civilizaţia umană. Transportul în spaţiu a bunurilor şi persoanelor, cu ajutorul anumitor mijloace şi pe anumite căi mai mult sau mai puţin... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Monitorizarea Activitatii unei Firme de Transport

Introducere Progresul tehnico-economic în etapa zilelor noastre, cuprinde o paletă din ce în ce mai mare a activităţii oamenilor, în concluzie influențează şi modul în care aceste activități se efectuează. Acest progres despre care vorbim oferă o largă gamă de posibilităţi. Deci pentru o activitate economică care... citește mai departe

87 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview