Amenajarea Parcurilor de Autovehicule

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Transporturi
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 21224
Mărime: 1.20MB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Extras din document

INTRODUCERE

În această teză o să fac o încercare de a descrie tot ce se referă la studiul privind parcurile de autovehicule a şi mă voi strădui să descriu procesul tehnologic de reparaţie a sectorului de sudare

Transportul auto în RM are o importanţă mare din cauza dezvoltării lui. Autovehiculele pe larg sunt utilizare în toate ramurile economiei naţionale, execută un volum mare de lucrări pe transport, iar mai precis serveşte pentru transportarea încărcăturilor şi a pasagerilor.

Autovehiculele au un spectru larg de utilizare, sunt folosite în diferit mediu şi condiţii climaterice, şi în legătură cu aceasta sunt expuse unor eforturi foarte mari. Dina această cauză starea tehnică a autovehiculelor în procesul exploatării îndelungate nu rămâne neschimbată. Ea se înrăutăţeşte în rezultatul uzurii pieselor şi mecanismelor, refuzuri sau alte defecţiuni care duce la micşorarea calităţii de exploatare a autovehiculelor.

Cunoaşterea tuturor factorilor şi fiabilitatea schimbării stării tehnice a autovehiculelor permite organizarea corectă a lucrului pentru mărirea puterii şi durabilităţii pe calea întreţinerilor tehnice contemporane şi calitate înaltă.

Conform statului de organizare şi planului de desfăşurare a Brigăzii II Infanterie Motorizată, pentru executarea întreţinerilor tehnice şi reparaţiilor a fost necesar formarea, desfăşurarea şi organizarea unei unităţi de reparaţie specializată.

La destrămarea Uniunii Sovietice şi proclamării RM ca stat suveran şi independent a apărut necesitatea de apărare a hotarelor ţării. Ţinând cont de progresul tehnologic şi dezvoltarea armamentului şi tehnicii la momentul actual a apărut necesitatea tehnică şi executau a reparaţiilor staţionare, precum şi în condiţii de câmp.

Din cele menţionate mai sus a apărut necesitatea de a forma o unitate de reparaţie care are următoarele obiective importante cum ar fi:

- repararea autovehiculelor Brigăzii II Infanterie Motorizată;

- repararea agregatelor autovehiculelor;

- executarea întreţinerilor tehnice a autovehiculelor din dotare;

- executarea întreţinerilor tehnice şi reparaţiilor în condiţii de câmp.

Unitatea de reparaţie în prezentare se cu misiunile date de secţia armament a Brigăzii a II Infanterie Motorizată, necătând la faptul perfecţionării statelor şi reducerilor organizatorice, unitatea de reparaţie rămâne una din cele mai importante unităţi militare de asigurare şi menţinere a stării permanente de funcţionare.

1.1 Tipurile destinaţia construcţia şi amenajarea parcurilor

Parcul de autovehicule este teritoriul anumit, destinat, amenajat şi utilat corespunzător, pentru păstrarea, întreţinerea şi repararea autovehiculelor din înzestrare. În funcţie de situaţie parcurile de autovehicule pot fi permanente sau de câmp.

Construcţia şi amenajarea parcurilor de autovehicule trebuie să asigure amplasarea corespunzătoare a elementelor acestora, să fie teren cât mai plat, cu un sol durabil, să aibă în apropierea resurselor de apă şi de energie, căi de acces, care se asigure ieşirea rapidă şi uşoară a autovehiculelor, şi să dispună pe cât posibil, de condiţii naturale de camuflare.

Ordinea interioară şi programul de lucru în parc se comunică prin ordin de zi pe unitate în care se stabilesc:

- modul de acces a personalului în parc şi la autovehicule inclusiv pentru tehnica de luptă în care se păstrează muniţiile;

- modul de ieşire şi întoarcere a autovehiculelor din cursă;

- ordinea în sectorul de întreţinere şi reparaţie la locurile de parcare, la staţia de

alimentare şi la depozitele de piese de schimb şi materiale;

- măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor;

- modul de executare şi locul de desfăşurare a şedinţelor de pregătire cu tehnica militară.

Se cunosc tipuri de parcuri:

1. Parcurile permanente;

2. Parcurile de câmp

Parcurile permanente se amenajează atunci cânt unitatea este dispusă în cazarmă, în tabără sau activităţi în economia naţională şi cuprind următoarele elemente:

- punct de control tehnice ;

- staţie de curăţire i spălare;

- sector de întreţinere tehnică şi reparaţie;

- atelier de reparaţie a tehnicii militare;

- sectoare de parcare a autovehiculelor şi drumurilor interioare;

- încăperi pentru păstrarea şi depozitarea materialelor tehnice.

Bibliografie

Babusenco S.M. „Proiectarea întreprinderilor de reparaţie”. – М.: Colos, 1981.

Cerepanov S.S. „Sistema complexă de întreţinere tehnică şi reparaţie a autovehiculelor”. – М. 1985.

Smelov A.P. „Proiectarea tezelor de curs şi de licenţă la reparaţia autovehiculelor”. – М. Colos, 1984.

Napolschii G.M ”Proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto şi staţiilor de întreţinere tehnică”. – М.: Transport, 1985.

Poluian А.G. „Indicaţii metodice pentru argumentarea variantelor optimale a locului de muncă”– Zernograd, АЧИМСХ, 1983.

Normelor de timp la executarea reparaţiei capitale pentru întreprinderile specializate. Autocamionul GAZ-53A – М.: 1977.

Ananasenco А.V. „Proiectarea întreprinderilor auto”. – KIEV.: Şcoala superioară, 1981.

Poluian А.G. Indicaţiile metodice pentru elaborarea graficului ciclului recondiţionării (reparaţiei) pieselor” – Zernograd, АЧИМСХ, 1983.

Petrov Iu.N. „Bazele reparaţiei autovehiculelor”. – М.: Colos, 1972.

Melnicov F.I.. „Indicaţii metodice la argumentarea economică a tezelor de licenţă la reparaţia autovehiculelor”. Zernograd, 1992.

Malâşev G.A.”Teoria procesului de reparaţie a autovehiculelor”. М.: Transport, 1977.

Şadrâcev V.A. „Bazele tehnologiei de consturire şi reparaţie a auto camioanelor”. – М.: Maşinostroenie, 1976.

Telcov N.F. “Reparaţia autovehiculelor” – М.: Agropromizdat, 1992.

Livitschii I.S. „Tehnologia reparării autovehiculului şi a utilajului”. – М.: Colos, 1975.

Cerneavschii S.A. „Proiectarea de curs a pieselor autovehiculelor”. – М.: Maşinostroenie, 1979.

Levitschii I.S. „Organizarea procesului de reparaţie şi proiectarea întreprinderilor de reparaţie a maşinilor agricole”. – М.: Colos, 1964.

Anurev V.I.”Memoratorul constructorului de autovehicule”. Т.1. – М.: Maşinostroienie, 1982.

Anurev V.I.”Memoratorul constructorului de autovehicule”. Т.1. – М.: Maşinostroienie, 1982.

Salov F.M. „Protecţia muncii la întreprinderile de transport”. 1991.

Ivaşenco N.I. „Tehnologia de reparare a autovehiculelor”. – Кiev.: Şcoala superioară, 1977.

Preview document

Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 1
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 2
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 3
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 4
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 5
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 6
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 7
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 8
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 9
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 10
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 11
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 12
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 13
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 14
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 15
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 16
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 17
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 18
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 19
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 20
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 21
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 22
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 23
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 24
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 25
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 26
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 27
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 28
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 29
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 30
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 31
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 32
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 33
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 34
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 35
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 36
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 37
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 38
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 39
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 40
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 41
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 42
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 43
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 44
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 45
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 46
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 47
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 48
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 49
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 50
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 51
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 52
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 53
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 54
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 55
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 56
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 57
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 58
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 59
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 60
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 61
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 62
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 63
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 64
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 65
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 66
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 67
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 68
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 69
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 70
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 71
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 72
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 73
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 74
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 75
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 76
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 77
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 78
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 79
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 80
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 81
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 82
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 83
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 84
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 85
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 86
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 87
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 88
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 89
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 90
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 91
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 92
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 93
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 94
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 95
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 96
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 97
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 98
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 99
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 100
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 101
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 102
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 103
Amenajarea Parcurilor de Autovehicule - Pagina 104

Conținut arhivă zip

  • Amenajarea Parcurilor de Autovehicule .doc

Alții au mai descărcat și

Eurolines

Transportul are o semnificaţie deosebită în relaţiile economice ale ţărilor lumii, el fiind drept instrument de legătură în aspectul tehnic al...

Concepte privind operațiunile legate de transportul - depozitarea transferul și predarea substanțelor cu statut special

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Avântul economic înregistrat de societatea umană în ultima perioadă a implicat o creştere fără precedent a comerţului...

Transport Persoane VIP

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. Importanţa transportului în economia unei ţări este una...

Contribuții privind perfecționarea structurii și mentenanței parcului rulant în cadrul IM Parcul Urban de Autobuze din municipiul Chișinău

Introducere În lucrarea dată va este analizată ÎM Parcul Urban de Autobuze, care executa transport de pasageri pe întreg teritoriu al municipiului...

Îmbunătățirea Activității de Transport și Efectele Acesteia asupra Performanțelor Logisticii de Aprovizionare

INTRODUCERE Termenul de logistică a fost utilizat prima oară în vocabularul militar, în timpul războiului, şi desemna activităţile de...

Proiectul de organizare a zonei de revizie tehnică și reparație curentă în cadrul stației de servicii auto

Introducere În urma procesului de studii teoretice, proectul are un rol foarte important pentru un viitor specialist atît în domeniul teoretic...

Analiza Impactului asupra Mediului a Sistemului de Transport Public

INTRODUCERE Oamenii s-au deplasat dintotdeauna, iniţial pe distanţe mai mici şi pentru procurarea hranei, mai apoi pe distanţe mai mari pentru a...

Implementarea tehnologiilor moderne de verificare și întreținere tehnică a autovehiculelor

1.1Generalităţi privind construcţia şi amenajarea parcurilor Parcul Auto este teritoriul amenajat pentru păstrarea, întreţinerea şi reparaţia...

Te-ar putea interesa și

PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL

CAPITOLUL I . PROTECŢIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL 1.1. Felurile mediului artificial Problemele mediului artificial nu pot fi privite izolat...

Studiu Geografic Complex

INTRODUCERE Calitatea mediului este o notiune complexa, care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om-natura. Utilizând acest termen se are...

Managementul în transporturile rutiere internaționale

INTRODUCERE Transportul reprezintă o latură a activității economice a societății omenești, organizată în scopul învingerii distanțelor. Prin...

Generalități Privind Activitatea Batalionului de Gardă

1.INTRODUCERE Unul din cele mai efective rezerve de majorare a parcului de automobile este remedierea lor, de aceia în ţara noastră acestui fapt...

Studiu Privind Diagnosticarea Complexă a Autovehiculelor în Brigada 2 Infanterie Moto

În toate unităţile militare, indiferent de numărul de autovehicule în funcţiune inclusiv şi care se află la păstrare se amenajează parc de...

Optimizarea Procesului Tehnologic de Întreținere Tehnică Zilnică a Autovehiculelor în Brigada Mobilă Operativă 1002

1. INTRODUCERE În toate unităţile militare, indiferent de numărul de autovehicule în funcţiune inclusiv şi care se află la păstrare se amenajează...

Implementarea tehnologiilor moderne de verificare și întreținere tehnică a autovehiculelor

1.1Generalităţi privind construcţia şi amenajarea parcurilor Parcul Auto este teritoriul amenajat pentru păstrarea, întreţinerea şi reparaţia...

Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor

1. INTRODUCERE 1.1. Analiza exploatării autovehiculelor. Executarea transportărilor cu ajutorul autovehiculelor presupune folosirea componenţilor...

Ai nevoie de altceva?