Analiza activității transportului aerian

Licență
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Transporturi
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 15203
Mărime: 308.15KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Facultatea de Management Turistic si Comercial din Timisoara
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti

Cuprins

CAP. 1 TRANSPORTURILE ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 5

1.1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA TRANSPORTURILOR 5

1.2. PARTICULARITĂTILE PROCESULUI DE „PRODUCŢIE” ÎN TRANSPORTURI 7

1.3. PARTICULARITĂŢILE TRANSPORTURILOR INTERNAŢIONALE 8

1.4 CARACTERISTICI TEHNICO-ECONOMICE ŞI ORGANIZATORICE ÎN TRANSPORTUL AERIAN 10

1.5 PRIMIREA MĂRFURILOR LA TRANSPORT 12

1.6 CONDIŢII GENERALE ALE TRANSPORTURILOR AERIENE INTERNE DE MĂRFURI 13

1.6.1 Contractul de transport 13

1.6.2 Tarife. Plata taxelor tarifare 13

1.6.3 Dreptul de dispoziţie al predătorului şi destinatarului 14

1.6.4 Eliberarea mărfurilor la destinaţie 14

1.7 TRANSPORTURI INTERNAŢIONALE AERIENE DE MĂRFURI 15

1.7.1 Organizaţii şi convenţii internaţionale în domeniul transporturilor aeriene 15

1.7.2 Contractul de transport internaţional aerian şi executarea acestuia 16

1.7.3 Răspunderea transportatorului aerian 17

1.7.4 Tarifele pentru transporturile internaţionale aeriene de mărfuri 18

1.7.5 Franchtul consolidat în transporturile aeriene de mărfuri 20

1.8 SUPREVEGHEREA SIGURANŢEI ZBORURILOR ÎN ROMÂNIA 20

1.9 IDENTIFICAREA, EVALUAREA RAPORTAREA LIPSURILOR ŞI DEFICIENŢELOR ÎN NAVIGAŢIA AERIANĂ 22

1.9.1 Colectarea de informaţii şi date relevante la lipsuri şi deficieţe în navigaţia aeriană 22

1.10 ACCEPTAREA LICENŢELOR, CALIFICĂRILOR, AUTORIZATIILOR ŞI CERTIFICATELOR EMISE DE AUTORITĂTILE AERONAUTICE CIVILE ALE ALTOR STATE 24

CAP. 2 AEROPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA 26

2.1 SCURT ISTORIC 26

2.2 CURSE AERIENE 27

2.3 CARACTERISTICI GENERALE ALE AEROPORTULUI 30

2.3.1 Carateristici geoclimatice 30

2.3.2 Caracteristicile fizice ale aerodromului 31

2.3.3 Sistemul de iluminat şi balizaj al aerodromului 33

2.4 TARIFELE PENTRU SERVICIILE DE NAVIGAŢLE AERIANĂ 34

2.4.1 Tariful serviciilor de navigaţie aeriană de rută (RANC) 34

2.4.2 Tariful de navigaţie aeriană terminală (TANC) 37

2.4.3 Tariful de iluminat 41

2.4.4 Tariful de staţionare 42

2.4.5 Servicii pentru pasageri 43

CAP. 3 ANALIZA ACTIVITĂTII DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2001 LA AEROPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA 45

3.1 ACTIVITATEA AEROPORTUARĂ DESFAŞURATĂ ÎN ANUL 2001 45

3.2 ANALIZA ACTIVITĂŢII OPERAŢIONALE 46

3.3 ANALIZA ECOOMICO-FINANCIARĂ A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2001 51

CAP. 4 PROGRAMUL DE REPARAŢII,MODERNIZĂRI SI INVESTIŢII AL S.N. AEROPORT INTERNAŢIONAL TIMISOARA S.A PENTRU ANUL 2002 55

4.1 PROPUNERI PENTRU DOTARI INDEPENDENTE 56

4.1.1 Propuneri pentru dotări independente din fondul special al aviaţlei civile 56

4.1.2 Propuneri pentru dotări independente din fondul de dezvoltare 56

4.2 POLITICA DE RESURSE UMANE 57

4.3. COLABORAREA DINTRE S.N. AEROPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA SA ŞI CELELATE SUBUNITĂŢI ALE INSTITUŢIILOR STATULUI CE-ŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA PE AEROPORT 57

4.4. CONCLUZII 58

ANEXE

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAP. 1 TRANSPORTURILE ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ

1.1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA TRANSPORTURILOR

Transportul reprezintă o latură a activităţii economice a societăţii omeneşti, organizată în scopul învingerii distanţelor. Prin activitatca de transport se realizează deplasarea în spaţiu a lucrurilor sau a oamenilor în vederea satisfacerii nevoilor materiale şi spirituale ale societăţii omeneşti.

Transportul este strâns legat de societatea omenească şi a apărut odată cu aceasta. Omul primitiv se deplasa dintr-un loc în altul în căutare de hrană şi protecţie împotriva vicisitudinilor naturii. Limitele fizice ale organismului uman în privinţa distanţelor ce puteau fi parcurse pe jos şi a cantităţii de bunuri materiale ce puteau fi transportate, au determinat, în timp, descoperirea unei game variate de mijloace ajutătoare numite astăzi "căi şi mijloace de transport". Acestea au cunoscut o permanentă dezvoltare cantitativă, calitativă şi structurală, în pas cu dezvoltarea producţiei, a ştiinţei şi tehnicii, contribuind nemijlocit la dezvoltarea forţelor de producţie, la creşterea economică pe plan mondial.

Transportul nu este un scop în sine, ci un mijloc de realizare a unei multitudini de scopuri practice. Validarea oricărei mişcări în spaţiu a bunurilor şi persoanelor depinde exclusiv de scopul urmărit, de efectele economico-sociale ce urmează a fi obţinute. Omul primitiv nu se deplasa şi nu căra cu sine cele necesare fără un scop anume, iar viaţa modernă de astăzi ne oferă nenumărate motivaţii cu privire la mişcarea oamenilor şi a mărfurilor.

Transportul influenţează toate laturile vieţii economico-sociale, iar dezvoltarea ordonată şi armonioasă a acestora în pas cu cerinţele reproducţiei lărgite constituie un obiectiv important al politicii economice a statului.

Rolul şi importanţa transporturilor pot fi evidenţiate prin analiza relaţiilor acestora cu diversele aspecte economice, sociale şi politice ale activităţii membrilor societătii.

1. Aspectele economice ale activităţii membrilor societăţii privesc relaţiile acestora cu natura şi societatea în care trăiesc şi muncesc. Producţia bunurilor materiale necesare existenţei oameni or şi creşterii nivelului lor de trai este îndreptată spre desprinderea anumitor obiecte din mediul lor natural şi prelucrarea, transformarea acestora în diverse bunuri capabile să satisfacă trebuinţele oamenilor (hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte ş.a.).

Pe de altă parte, resursele naturale nu sunt distribuite uniform pe teritoriul unei ţări şi nici pe planeta noastră. Zăcămintele minerale, cum sunt cele de minereuri feroase şi neferoase de cărbuni etc. se găsesc cu precădere în anumite ţări şi zone ale globului, dar lipsesc complet în alte zone. Unele localităţi pot avea resurse naturale care să satisfacă principalele trebuinţe ale omului în materie de hrană, dar pot fi lipsite de resursele necesare altor activităţi de producţie.

Între aceste extreme, caracteristiea generală este aceea că în diverse zone resursele naturale sunt limitate şi nu pot satisface din plin toate cerinţele producţiei. Materiile prime necesită la rândul lor prelucrarea, transformarea lor în produse intermediare şi produse finite. Minereul de fier trebuie topit şi transformat în oţel şi fontă, apoi trebuie prelucrat în diverse forme. Grâul trebuie transformat în făină şi păine, în alte produse de panificaţie, iar lâna trebuie transformată în fire, în ţesături şi îmbrăcăminte.

Nu întotdeauna procesele de prelucrare intermediară şi finală se desfăşoară în zonele de extracţie a materiilor prime, deşi aceasta ar fi de dorit. Cauzele sunt multiple şi ţin de politica economică, de încadrarea ţărilor în diviziunea internaţională a muncii, de dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii etc.

Fără transport, producţia bunurilor materiale ar fi fost condamnată să se limiteze strict la resursele existente pe plan local, iar exploatarea acestora ar fi fost determinată exclusiv de cerinţele satisfacerii nevoilor sociale pe plan local.

Dezvoltarea transporturilor, apariţia de noi mijloace de transport perfecţionate şi specializate a eliminat izolarea economică, a permis specializarea şi schimbul de activităţi, formarea pieţei naţionale şi a pieţei mondiale, dezvoltarea comertului pe plan intern şi internaţional.

Astăzi schimbul de produse şi activităţi este aşa de dezvoltat încât, practic, nu mai există zone şi localităţi care să depindă exclusiv de produsele obţinute pe plan local. Transportul a făcut posibilă exploatarea mai completă şi mai eficientă a resurselor naturale ale planetei, contribuind nemijlocit la progresul economico-social al ţărilor lumii.

Dezvoltarea schimbului de produse şi activităţi pe plan naţional şi internaţional prin contribuţia nemijlocită a transporturilor evidenţiază următoarele aspecte economice mai importante:

a) Fără transport posibilităţile de a face comerţ ar fi fost limitate strict la piaţa locală. Pe măsura dezvoltării şi perfecţionării mijloacelor de transport, piaţa a putut fi extinsă la cadrul naţional şi internaţional, sporind capacitatea de absorbţie a acesteia;

b) Transportul a făcut şi face posibil un echilibru mai bun între cererea şi oferta pentru diverse mărfuri pe plan naţional şi internaţional. Excedentul de produse din anumite zone poate acoperi acum mai bine cererea de produse deficitare în alte zone;

c) În aceste condiţii, posibilitatea deplasării mărfurilor din zonele unde se află în abundenţă în zonele cu deficit în asemenea mărfuri, tinde să egalizeze preţurile acestora. Dacă oferta pentru un produs sau altul va fi mai mare decât cererea de pe o anumită piaţă, va exista o tendinţă de scădere a preţurilor, cu posibile pierderi pentru vânzători; invers, dacă cererea depăşeşte oferta, va exista o tendinţă de creştere a preţurilor. Echilibrul dintre cerere şi ofertă creat prin intermediul transporturilor şi al mecanismelor de piaţă va cerceta însă o acţiune stabilizatoare a preţurilor pe diverse pieţe;

d) Pe măsură ce zonele care oferă produse similare se lărgesc, concurenţa dintre vânzători creşte şi tinde să ţină preţurile la niveluri rezonabile. Fiecare cumpărător va avea un număr mai mare de furnizori potenţiali care să concureze între ei, iar posibilitatea unor aranjamente de preţuri ridicate între aceştia are şanse mai mici sau este chiar exclusă;

e) Transportul asigură în bună măsură şi mobilitatea capacităţilor de prelucrare intermediară şi finală. Activitatea multor fabrici depinde uneori de resursele naturale aflate în apropiere. Pe masură ce resursele se epuizează, capacităţile de producţie vor putea fi reamplasate în alte zone cu resurse mai bogate (fabricile de mobilă, cocseriile, sondele ş.a.);

f) Specializarea în activitatea de producţie şi comercializare este facilitată şi încurajată. Colectivităţile umane se vor concura în exploatarea resurselor naturale pe care Ie au la îndemână (din abundenţă) în prelucrarea lor, ştiind că nevoile de alte produse vor putea fi satisfăcute prin schimbul cu alte produse şi transportul lor de la o anumită distanţă.

Pe această cale devine posibilă crearea unor capacităţi de producţie puternice, cu costuri reduse pe unitatea de produs, în condiţii de rentabilitate şi eficienţă economică;

g) Schimbul de mărfuri pe plan intern şi internaţional face necesară deplasarea oamenilor în interes de afaceri, transportul de documente comerciale şi schimbul valutar, organizarea de târguri şi expoziţii, participarea la activitatea diverselor organizaţii economice internaţionale. Toate acestea sunt posibile astăzi în mare măsură datorită dezvoltării transporturilor.

2. Aspectele sociale pe care le generează activitatea de transport se referă în principal la următoarele:

a) Deplasarea liberă a oamenilor, schimbul de idei şi de experienţe contribuie la îmbogăţirea tezaurului universal al găndirii şi cunoaşterii umane;

b) Pe măsura dezvoltării şi perfecţionării transporturilor s-a extins activitatea de turism pentru odihnă şi recreere sau în scopuri terapeutice atât în plan intern cât şi internaţional. Mijloacele de transport mai rapide şi mai sigure, precum şi preţurile rezonabile ale transportului la orice distanţă, au stimulat şi stimulează în continuare turismul intern şi internaţional;

c) Învăţămăntul a putut dispune de posibilităţi reale de perfecţionare prin schimbul de cadre didactice şi studenţi între diverse ţări;

d) Locuitorii din zonele mai slab populate nu mai sunt izolaţi de serviciile medicale, personalul de specialitate putându-se deplasa uşor, iar bolnavii care necesită un tratament mai deosebit putând fi transportaţi la spitale centrale;

e) Activităţile recreative, sportive, culturale şi ştiinţifice pot fi extinse prin deplasarea dintr-o localitate în alta, dintr-o ţară în alta, datorită perfecţionării transporturilor şi dezvoltării acestora.

3. Aspectele politice pe care le generează dezvoltarea transporturilor vizează în principal:

a) Întărirea economiei naţionale prin înlăturarea limitelor impuse de distanţa dintre centrele economico-sociale şi circulaţia rapidă, operativă a mărfurilor şi persoanelor;

b) Implementarea politicii de amplasare a forţelor de producţie pe teritoriul ţării;

c) Întărirea capacităţii de apărare a ţării împotriva oricărei agresiuni.

Bibliografie

Dreptul transporturilor, Transportul terestru şi aerian, Editura Actami, Bucureşti, 2000

Dreptul aerian, Edutura Luminalex, Bucureşti, 1994

Transporturi, expediţii şi asigurări internaţionale, Editura Focul Viu, Cluj Napoca, 1995

Transporturile şi expediţiile aeriene, Editura Luminalex, Bucureşti, 1997

Aerodrome Design Manual, part. 5 „Vizual Aids” and „International Standards and Recommanded Practices, Aerodromes”, ed. II, 1993

A.I.P. Romania, Civil Aviation Authority

Buletin de informare al Autorităţii Aeronautice

Civile – 2001

Buletin de informare, uz intern, colecţie 1999 – 2001

Ghidul climatologic al aerodromului Giarmata

International Civil Aviation Organization, Anexa 14

Preview document

Analiza activității transportului aerian - Pagina 1
Analiza activității transportului aerian - Pagina 2
Analiza activității transportului aerian - Pagina 3
Analiza activității transportului aerian - Pagina 4
Analiza activității transportului aerian - Pagina 5
Analiza activității transportului aerian - Pagina 6
Analiza activității transportului aerian - Pagina 7
Analiza activității transportului aerian - Pagina 8
Analiza activității transportului aerian - Pagina 9
Analiza activității transportului aerian - Pagina 10
Analiza activității transportului aerian - Pagina 11
Analiza activității transportului aerian - Pagina 12
Analiza activității transportului aerian - Pagina 13
Analiza activității transportului aerian - Pagina 14
Analiza activității transportului aerian - Pagina 15
Analiza activității transportului aerian - Pagina 16
Analiza activității transportului aerian - Pagina 17
Analiza activității transportului aerian - Pagina 18
Analiza activității transportului aerian - Pagina 19
Analiza activității transportului aerian - Pagina 20
Analiza activității transportului aerian - Pagina 21
Analiza activității transportului aerian - Pagina 22
Analiza activității transportului aerian - Pagina 23
Analiza activității transportului aerian - Pagina 24
Analiza activității transportului aerian - Pagina 25
Analiza activității transportului aerian - Pagina 26
Analiza activității transportului aerian - Pagina 27
Analiza activității transportului aerian - Pagina 28
Analiza activității transportului aerian - Pagina 29
Analiza activității transportului aerian - Pagina 30
Analiza activității transportului aerian - Pagina 31
Analiza activității transportului aerian - Pagina 32
Analiza activității transportului aerian - Pagina 33
Analiza activității transportului aerian - Pagina 34
Analiza activității transportului aerian - Pagina 35
Analiza activității transportului aerian - Pagina 36
Analiza activității transportului aerian - Pagina 37
Analiza activității transportului aerian - Pagina 38
Analiza activității transportului aerian - Pagina 39
Analiza activității transportului aerian - Pagina 40
Analiza activității transportului aerian - Pagina 41
Analiza activității transportului aerian - Pagina 42
Analiza activității transportului aerian - Pagina 43
Analiza activității transportului aerian - Pagina 44
Analiza activității transportului aerian - Pagina 45
Analiza activității transportului aerian - Pagina 46
Analiza activității transportului aerian - Pagina 47
Analiza activității transportului aerian - Pagina 48
Analiza activității transportului aerian - Pagina 49
Analiza activității transportului aerian - Pagina 50
Analiza activității transportului aerian - Pagina 51
Analiza activității transportului aerian - Pagina 52
Analiza activității transportului aerian - Pagina 53
Analiza activității transportului aerian - Pagina 54
Analiza activității transportului aerian - Pagina 55
Analiza activității transportului aerian - Pagina 56
Analiza activității transportului aerian - Pagina 57
Analiza activității transportului aerian - Pagina 58
Analiza activității transportului aerian - Pagina 59
Analiza activității transportului aerian - Pagina 60
Analiza activității transportului aerian - Pagina 61
Analiza activității transportului aerian - Pagina 62
Analiza activității transportului aerian - Pagina 63
Analiza activității transportului aerian - Pagina 64
Analiza activității transportului aerian - Pagina 65
Analiza activității transportului aerian - Pagina 66
Analiza activității transportului aerian - Pagina 67
Analiza activității transportului aerian - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • AEROPO~1.doc
  • ANEXEA~1.doc
  • BIBLIO~1.doc

Alții au mai descărcat și

Transportul Internațional Maritim și Aerian

Introducere Importanța transporturilor internaționale în cadrul amplificării relațiilor dintre state dar și în diversificarea schimburilor...

Transportul Aerian - Avionul

INTRODUCERE Transporturile constituie una dintre cele mai importante componente ale vieţii socio-economice. Când ne referim la transporturi...

Evoluția transportului aerian - Aeroportul Internațional Henri Coandă - studiu de caz

INTRODUCERE: În cadrul dezvoltării relaţiilor economice internaţionale, a lărgirii şi diversificării schimburilor comerciale între state, un rol...

Proiect la transporturi interne și internaționale

Calculul indicatorilor de utilizare a materialului rulant aferent traficului feroviar de marfuri Problema Pe teritoriul unei regionale de cale...

Instalații de control și comandă a circulației

Pentru statia de cale ferata având configuratia dispozitivului de linii stabilita prin tema proiectului ( codul proiectului), se vor întocmi...

Te-ar putea interesa și

Transporturi

1.1. Aspecte generale privind transporturile Apariţia şi dezvoltarea societăţii omeneşti a impus, fără îndoială, şi nevoia de transport. Omul...

Tendințe în Evoluția Transporturilor Turistice Interne și Internaționale

Introducere Turismul a constituit la începutul secolului XX un privilegiu al claselor avute, pentru ca în ultimile decenii sa înregistreze o...

Rolul transportului în sistemul de logistică

Introducere Actualitatea temei. Competiţia internaţională şi expansiunea geografică a pieţelor a forţat producătorii şi exportatorii să se...

Tendințe de Oligopolizare pe Piața Aeriană Europeană

INTRODUCERE Piaţa de oligopol reprezintă o structură de piaţa care se regăseşte în mare parte în economia reală. Strategiile de oligopol sunt...

Transporturile Turistice - Tiketing

Capitolul I : Impactul transporturilor asupra activitatii turistice 1.1. Turismul şi sectorul terţiar Conform teoriei lui Jean Fourastie (în...

Managementul Calității la Agenția Apsarom SRL

INTRODUCERE Rolul turismului în economia naţională a diverselor ţări este deosebit de important, datorită complexităţii acestui fenomen, a...

Strategii de Marketing în Turism - Studiu de Caz - Companiile Tarom și Easyjet

Capitolul I 1.1 Prezentarea companiei de transport aerian TAROM (denumirea şi obiectul de activitate al firmei de servicii) Compania TAROM –...

Aplicație Informatică pentru Evidența Materialului Volant la o Firmă de Transport Aerian

ŞI IMPORTANŢA TRANSPORTURILOR Transporturile reprezintă un domeniu important al activităţii economico-sociale pentru că prin intermediul lor se...

Ai nevoie de altceva?