Noțiuni privind transportul

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Transporturi
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 20166
Mărime: 102.07KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Cost: 9 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I. NOŢIUNI PRIVIND TRANSPORTUL 4
 3. Secţiunea 1. Izvoarele dreptului transporturilor 4
 4. Sectiunea2. Noţiunea de drept al transporturilor 6
 5. Secţiunea 3. Caracteristicile dreptului transporturilor 8
 6. Secţiunea 4. Locul dreptului transporturilor în sistemul de drept 9
 7. CAPITOLUL II. ORGANIZAREA TRANSPORTURILOR 11
 8. Secţiunea 1.Noţiune 11
 9. Sectiunea 2. Principiile organizării și executării transporturilor în economia de piață 13
 10. Secţiunea 3. Sistemul national de transport 15
 11. CAPITOLUL III. CLASIFICAREA TRANSPORTURILOR 17
 12. Secţiunea 1. Contractul de transport rutier 17
 13. Secţiunea 2. Contractul de transport feroviar 20
 14. Secţiunea 3. Contractul de transport maritim 26
 15. Secţiunea 4. Contractul de transport aerian 32
 16. CONCLUZII 45
 17. BIBLIOGRAFIE 46

Extras din licență

INTRODUCERE

Privind transporturile ca activităţi economic sociale, transporturile, în sensul cel mai general al noţiunii, au apărut şi s-au dezvoltat odată cu societatea şi civilizaţia umană.

Transportul în spaţiu a bunurilor şi persoanelor, cu ajutorul anumitor mijloace şi pe anumite căi mai mult sau mai puţin amenajate în acest scop, a precedat apariţia şi adâncirea diviziunii sociale a muncii. Chiar în condiţiile economiei naturale astfel de deplasări se dovedeau absolut obligatorii, deoarece punctele de obţinere (producere) a bunurilor necesare traiului şi punctele de păstrare, respectiv de consum erau localizate în zone diferite.

Adâncirea diviziunii sociale a muncii, precum şi o serie de descoperiri de ordin tehnic au impulsionat dezvoltarea şi perfecţionarea transporturilor, desprinderea lor din ansamblul activităţilor economic-sociale şi fixarea ca activităţi distincte.

Producţia de mărfuri consacră transporturile ca procese organizate, indispensabile societăţii, aflate într-o strânsă interdependenţă cu toate celelalte activităţi. Reproducţia simplă sau lărgită a produsului social, privită ca un ansamblu de acţiuni intercorelate, presupune, ca o condiţie a realizării sale, existenţa transporturilor în vederea asigurării legăturile necesare între producţie şi consum, ori de câte ori între locurile în care acestea au loc se interpune un anumit spaţiu.

Primele tipuri de transporturi au fost cele pe apă şi cele care utilizau forţa animalelor.

Ca urmare a adâncirii diviziunii muncii, pe plan intern şi internaţional, şi mai cu seamă odată cu apariţia capitalismului, activităţile de transport au început să se diversifice.

Astfel, inventarea maşinii de abur (în secolul al XVII–lea) a determinat apariţia şi dezvoltarea transporturilor feroviare. În paralel, transporturile navale au cunoscut o înviorare simţitoare prin înlocuirea navelor cu pânze cu nave propulsate de motoare cu abur.

Apoi, inventarea motorului cu ardere internă şi apariţia primului automobil propulsat de un astfel de motor (pe la mijlocul secolului al XIX-lea), precum şi a motorului cu aprindere prin scânteie (la sfârşitul secolului al XIX-lea) şi construirea primului avion (la începutul secolului al XX-lea) au dus la apariţia şi dezvoltarea foarte rapidă a transporturilor auto şi aeriene.

În astfel de condiţii, activităţile de transport s-au separat ca procese distincte, constituind una din ramurile cele mai importante ale economiei naţionale.

CAPITOLUL I. NOŢIUNI PRIVIND TRANSPORTUL

Secţiunea 1. Izvoarele dreptului transporturilor

Noţiunea de „izvor al dreptului”, aşa cum este ea definită de teoria generală a dreptului, este considerată ca fiind o noţiune susceptibilă de critici ca urmare a ambiguităţii sale, în sensul că ea poate desemna atât originea dreptului, cât şi modurile de expresie şi creare ale dreptului. Corelând, însă, accepţiunile cuvântului „drept” cu noţiunea de „izvor (sursă) de drept” se ajunge la concluzia că se pot distinge patru accepţiuni ale sintagmei „izvoarele dreptului”: izvoarele materiale, izvoarele formale, sursele documentare şi izvoarele reale.

Dacă facem diferenţa între noţiunile de izvor de drept în sens material şi izvor de drept în sens formal, putem conchide că izvorul material al oricărei reglementări juridice îl constituie viaţa, condiţiile materiale şi morale ale existenţei omului; iar, în sens formal, prin izvoarele dreptului transporturilor, înţelegem ansamblul formelor de reglementare juridică a acestui domeniu.

Izvorul în sens material al dreptului transporturilor este dat de evoluţiile permanente, de dezvoltarea continuă a vieţii, a aspectelor economice şi, pe cale de consecinţă, a transporturilor: crearea unor noi mijloace de transport, continua evoluţie tehnică a vehiculelor, evoluţia căilor de transport şi, în general, o dezvoltare a transporturilor concordantă cu dezvoltarea economică şi ca o consecinţă a dinamizării vieţii.

În sens formal izvoarele sunt constituite din ansamblul formelor de reglementare juridică. Astfel, în ceea ce priveşte dreptul transporturilor, cadrul legal este dat de două categorii de norme: norme juridice interne şi internaţionale.

Normele juridice interne, ţinând cont de sfera lor de aplicare, pot fi clasificate, la rândul lor, în norme cu caracter general şi norme cu caracter special.

Din sfera normelor cu caracter general fac parte: Ordonanţa Guvernului privind transporturile, ce asigură cadrul general de organizare şi funcţionare a transporturilor; norme juridice cuprinse în Codul civil, ce constituie drept comun pentru transporturile de natură civilă.

Transportul de persoane, arată, practic, importanţa acestei reglementări cu caracter general: prin ea se stabilesc normele generale aplicabile modurilor de transport rutier, feroviar, naval şi aerian din cadrul sistemului naţional de transport, precum şi atribuţiile şi răspunderile autorităţilor competente de reglementare, coordonare, control, inspecţie şi supraveghere cu privire la activităţile de transport şi la mijloacele de transport, asigurând, în acest fel, cadrul general aplicabiltuturor actelor normative specifice modurilor de transport şi activităţilor conexe acestora.

Bibliografie

I. Tratate, cursuri:

1. Capǎţâna Octavian, Gh Stancu, Dreptul transporturilor, partea specialǎ, Editura Lumina Lex, Bucureşti 2001;

2. Călin Ana, Dreptul transporturilor, Editura Pax Aura Mundi 2004;

3. Chelaru Eugen, Drept civil. Drepturile reale principale. Editia 4, Editura CH. Beck, 2013;

4. Ciobanu Ioan Tonel, Dreptul transporturilor, transportul terestru şi aerian, Editura Actami, Bucureşti 2000;

5. Cotitiu Aurelia, G.V. Sabǎu, Dreptul transporturilor, Editura All. Beck, Bucureşti, 2005;

6. Dogaru Ion, Elemente de teorie generală a dreptului, Editura Oltenia Craiova, 1994;

7. Fainisi Florin, Dreptul transporturilor Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită, Editura Pro Universitaria 2014;

8. Gheorghe Piperea, Dreptul transporturilor. Ediţia 3, Editura: CH Beck 2013;

9. Gheorghe Stancu, Dreptul transporturilor, curs universitar, Editura Lumina Lex Bucureşti, 2005;

10. Manolache O. Dreptul transporturilor. Editura All Beck, București, 2001;

11. Niţoiu Roberta, A. Şorop, Teoria generală a dreptului, Editura C.H. Beck, Bucureşti 2008;

12. Peticǎ Roman, Dreptul transporturilor, curs univeristar, Editura universitǎţii Lucian Blaga , Sibiu 2007;

13. Predescu Bianca, Drept internaţional privat, Editura Universitaria, Craiova 2002;

14. Singh Amelia, Contractul de societate civila, Teza de dcotorat, nepublicatǎ, 2013;

15. Sitaru Dragos Alexandru, Drept international privat - Partea generalǎ. Partea specialǎ. Normele conflictuale în diferite ramuri şi instituţii ale dreptului privat, Editura CH Beck 2013;

16. Stanciu Cristina, Dreptul transporturilor-ediţia I, Editura CH Beck 2008;

17. Stanciu D. Carpenaru, Tratat de drept comercial roman. Conform noului Cod civil, Editura Universul Juridic, 2012;

18. Stancu Gh. Curs de dreptul transporturilor (curs universitar), Editura Lumina Lex 2007;

19. Tabacu Andreea, Drept procesual civil. Editie 2013, Editura: Universul Juridic 2014;

20. V. A. Egiazarov, Dreptul transporturilor, 2011;

21. Vasile Nemeş, Drept commercial, ediţia a-II-a revǎzutǎ, Editura universul juridic Bucureşti, 2012;

II. Legislație

22. O.G. nr. 8 / 2011

23. Ordonanța 97 / 1999

24. Ordonanța 48 / 1999

25. Legea 122 / 2002

26. Ordonanța 195 / 2002

27. Ordonanța 37 / 2007

28. Legea 371 / 2007

29. Directiva 2010 /40 / UE

30. Directiva 2005 / 44 / CE

31. Noul Cod de procedurǎ civilǎ republicat, Editura Universul Juridic, iunie 2015;

III. SITE-URI

1. *** www.dreptonline.ro;

2. *** www.euroavocatura.ro;

3. *** www.juridice.ro;

4. *** www.lege5.ro;

5. *** www.legex.ro;

6. *** www.legeaz.net;

7. *** www.cdep.ro

Preview document

Noțiuni privind transportul - Pagina 1
Noțiuni privind transportul - Pagina 2
Noțiuni privind transportul - Pagina 3
Noțiuni privind transportul - Pagina 4
Noțiuni privind transportul - Pagina 5
Noțiuni privind transportul - Pagina 6
Noțiuni privind transportul - Pagina 7
Noțiuni privind transportul - Pagina 8
Noțiuni privind transportul - Pagina 9
Noțiuni privind transportul - Pagina 10
Noțiuni privind transportul - Pagina 11
Noțiuni privind transportul - Pagina 12
Noțiuni privind transportul - Pagina 13
Noțiuni privind transportul - Pagina 14
Noțiuni privind transportul - Pagina 15
Noțiuni privind transportul - Pagina 16
Noțiuni privind transportul - Pagina 17
Noțiuni privind transportul - Pagina 18
Noțiuni privind transportul - Pagina 19
Noțiuni privind transportul - Pagina 20
Noțiuni privind transportul - Pagina 21
Noțiuni privind transportul - Pagina 22
Noțiuni privind transportul - Pagina 23
Noțiuni privind transportul - Pagina 24
Noțiuni privind transportul - Pagina 25
Noțiuni privind transportul - Pagina 26
Noțiuni privind transportul - Pagina 27
Noțiuni privind transportul - Pagina 28
Noțiuni privind transportul - Pagina 29
Noțiuni privind transportul - Pagina 30
Noțiuni privind transportul - Pagina 31
Noțiuni privind transportul - Pagina 32
Noțiuni privind transportul - Pagina 33
Noțiuni privind transportul - Pagina 34
Noțiuni privind transportul - Pagina 35
Noțiuni privind transportul - Pagina 36
Noțiuni privind transportul - Pagina 37
Noțiuni privind transportul - Pagina 38
Noțiuni privind transportul - Pagina 39
Noțiuni privind transportul - Pagina 40
Noțiuni privind transportul - Pagina 41
Noțiuni privind transportul - Pagina 42
Noțiuni privind transportul - Pagina 43
Noțiuni privind transportul - Pagina 44
Noțiuni privind transportul - Pagina 45
Noțiuni privind transportul - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Notiuni privind transportul.docx

Alții au mai descărcat și

Eurolines

Transportul are o semnificaţie deosebită în relaţiile economice ale ţărilor lumii, el fiind drept instrument de legătură în aspectul tehnic al...

Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană

Politica Uniunii Europene în Domeniul Transporturilor 1.1 Principalele orientări incluse in Cartea Albă Elementele esenţiale în funcţionarea unor...

Aspecte Economice ale Transportului Feroviar de Marfă

1. SITUAŢIA TRANSPORTULUI FEROVIAR DE MĂRFURI ÎN ANSAMBLUL GENERAL AL TRANSPORTULUI 1.1. Importanţa economică a transportului Majoritatea...

Transportul Internațional Maritim și Aerian

Introducere Importanța transporturilor internaționale în cadrul amplificării relațiilor dintre state dar și în diversificarea schimburilor...

Transportul Rutier

Cap.1. Transportul rutier Transportul rutier se situează pe primul loc în derularea traficului turistic atât pe plan intern cât şi internaţional....

Proiect la transporturi interne și internaționale

Calculul indicatorilor de utilizare a materialului rulant aferent traficului feroviar de marfuri Problema Pe teritoriul unei regionale de cale...

Logistica transporturilor feroviare din România

Introducere Piaţa transporturilor, cuprinzând întregul sistem de transport national şi internaţional cu care se interferează, este compusă din...

Instalații de control și comandă a circulației

Pentru statia de cale ferata având configuratia dispozitivului de linii stabilita prin tema proiectului ( codul proiectului), se vor întocmi...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor comerciale - SC Trans Europa SA Galați

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Managementul Investițiilor la SC IMSAT SA

Notiune de investitie, într-o acceptiune larga, este sinonima cu: alocare, plasare, dotare, iar într-un sens mai restrâns (financiar-contabil)...

Contractul de transport maritim

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. În cadrul activităților de navigație civilă, transporturile maritime dețin ponderea principală....

Pigmenți Termorezistenți în Sistemul ZrO2-SiO2-V2O5

INTRODUCERE Pigmentii sunt constituenti esentiali ai lumii vii, iar contributia lor la evolutia si mentinerea vietii este evidenta [1]. Exista o...

Corespondența cu partenerii externi - Petrom

I. DESCRIEREA COMPANIEI ANALIZATE Petrom - o companie din ce în ce mai puternică. Petrom a initiat un proces de modernizare pentru a-şi consolida...

Proiect de practică în cadrul unei instituții publice - Primăria Sectorului 5 București

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Primaria...

Monografie Primăria Municipiului Roman

CapI. Organizarea si functionalitatea la Primaria municipiului Roman 1. Denumire.Scurt istoric Organizatia prezentata în aceasta monografie...

Sisteme hidraulice utilizate la mașinile de rectificat

II. GENERALITATI Rectificarea este un procedeu de prelucrare prin aschiere care consta in detesarea de pe suprafata de prelucrat aunor aschii...

Ai nevoie de altceva?