Perfectionarea tehnologiei de reparatii si revizii tehnice a vagoanelor in depoul de vagone calatori Chisinau cu elaborarea sectorului de reparatie a osiilor montate

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Perfectionarea tehnologiei de reparatii si revizii tehnice a vagoanelor in depoul de vagone calatori Chisinau cu elaborarea sectorului de reparatie a osiilor montate.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 131 de pagini .

Redactat in Republica Moldova

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: conf. univ. Manoli I.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Transporturi

Cuprins

ÎNTRODUCERE 8
1. PARTEA ANALITICĂ 9
1.1 Caracteristica generală al depoului de vagoane călători 9
1.2. Analiza bazei tehnico-productive a depoului de vagoane călători 14
1.3 Evaluarea sectorului de reparație a osiilor montate ..15
1.4 Concluzii și propuneri ...21
2. BAZA TEHNICĂ PRODUCTIVĂ AL DEPOULUI VAGOANE CĂLĂTORI . 22
2.1 Calculul tehnologic al depoului de vagoane călători 22
2.2 Proiectul planului general al depoului de vagoane călători ..36
2.3 Proiectul blocului de producție al depoului de vagoane călători or.Chișinău .37
2.4 Proiectul sectorului de reparație a osiei montate al dep. vagoane călăt.or.Chișinău ...39
3. MANAGEMENTUL ÎNTREȚINERII ȘI R A VAGOANELOR DE CĂLĂTORI 52
3.1 Caracteristica și analiza structurii manageriale existente în depou . 52
4. PARTEA TEHNOLOGICĂ (Procesul de verificare a osiilor montate) . 57
4.1 Analiza datelor inițiale a osiei montate . 57
4.2 Prescripții tehnologice . 58
4.3 Defectele posibile în exploatarea osiilor montate și remedierea lor ..60
4.4 Alegerea procesului tehnologic tipic sau analogic 61
4.5 Stabilirea itinerarului tehnologic .62
4.6 Elaborarea operațiilor tehnologice . 62
4.7 Normarea operațiilor procesului tehnologic ..63
4.8 Determinarea indicatorilor de mecanizare ai procesului tehnologic .67
4.9 Stabilirea cerințelor securității și sănătății în muncă 68
4.10 Definitivarea documentelor ale procesului tehnologic ..68
5. ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE... . 69
5.1. Documentația inițială ..69
5.2 Documentație de proiect . 72
5.3 Proiect de schiță ... 73
5.4. Proiectul tehnic 74
5.5. Documentația de lucru ... 75
5.6. Documentație de exploatare .. 76
6. PARTEA ECONOMICĂ 77
6.1 Calculul mijloacelor fixe și volumului necesar de investiții. . 77
6.2 Calculul activității operaționale a întreprinderii . 78
6.3 Calculul cheltuielilor de la activitatea neoperațională a întreprinderii ... 88
6.4 Devizul cheltuielilor activității operaționale a întreprinderii . 88
6.5 Calculul indicilor financiari 89
C O N C L U Z I E . . 94
B I B L I O G R A F I E . 95
ANEXE ..96

Extras din document

ÎNTRODUCERE

Vagoanele de călători ca si orice vehicul, după un timp de funcționare prezintă diferite defecte la gregatele și piesele componente.

Întreținerea vagoanelor în bună stare tehnică este condiționată de efectuarea la timpul stabilit a reparațiilor și reviziilor planificate, urmărirea atentă în parcurs a funcționării vagoanelor de către personalul abilitat, respectarea întocmai a tuturor lucrărilor de întreținere, reparație și control.

Reviziile și reparațiile se execută în depouri după procese tehnologice, care în mare parte sînt similare celor de la fabricație.

Cele mai răspândite metode utilizate în sectoarele de reparație a vagoanelor pentru detectarea și cercetarea uzurilor și defectelor pieselor petrecute cu ajutorul defectoscoapelor sau cu soluții penetrante.

În acest proiect se face o încercare de reutilare a Sectorului de Reparații a Osiilor Montate, ajustat la volumul de lucru anual. Este oportună propunerea unui stand de instalații de control nedestructiv al osiilor.

Proiectul propus al sectorului va fi supus unei analize economice prin calculul indicatorilor tehnico-economici.

Teza de licență dă posibilitatea de a totaliza studiile inginerești în domeniu și totodata dă posibilitatea de a demonstra abilitățile acumulate pe parcursul anilor de studiu.

1. PARTEA ANALITICĂ

1.1 Caracteristica generală al Depoului de Vagoane Călători

1.1.1 Destinația, tipul depoului, subordonarea, forma de proprietate, locul amplasării,

regimul de lucru

Depoul de Călători din o. Chișinău a fost fondat în jumătatea a doua a secolului trecut, amplasându-se în sectorul Botanica pe adresa str. Haltei 6/2. În Figura 1.1 este reprezentat teritoriul depoului de vagoane călători din or. Chișinău, Aceasta întreprindere are o suprafață totală de 40627 m2, suprafața de construcție este de 14219 m2 și coeficientul de utilizare a teritoriului de cca. 75%.

Figura 1.1 Schema Depoului de Călători din or. Chișinău

1,19 Blocuri administrative; 2. Sectorul de reparație a amortizoarelor cuplei automate; 3. Atelierul de reparație a frânelor; 4,5,9,10,12,11,8,25,15,27,13,21,24,14 Blocul de producție;7,26 Garaje;

22,23 Ateliere de reparație a sistemului electric; 20. Sector de montare;

6. Parcul osiilor montate; 17. Magazin; 18. Punctul medical

Inițial întreprinderea nou formată dispunea de 5 clădiri construite după al doilea război mondial de către soldații germani luați în captivitate. Inițial la depoul dat se efectua reparația a vagoanelor de călători și de marfă. Însă din anul 1993 depoul dat efectuează reparația doar a vagoanelor de călători.

În anii 1966-1989 la întreprindere activau cca. 700 de lucrători iar la ziua actuală numărul de lucrători sa redus la 182.

1.1.2 Structura mijloacelor fixe ale depoului de vagoane călători

Fondurile fixe sunt acele mijloace ale muncii care nemijlocit iau parte in mai multe cicluri de producție, totodată păstrînd forma inițială, iar prețul lor se transferă parțial în producție finită într-o perioadă de timp. În tabelul 1.1 este prezentat mijloacele fixe ale depoului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Perfectionarea tehnologiei de reparatii si revizii tehnice a vagoanelor in depoul de vagone calatori Chisinau cu elaborarea sectorului de reparatie a osiilor montate.docx

Bibliografie

1. Anatolie CORPOCEAN; Igor Rotaru, OlivianPadure.`` Proiectarea Tehnologica a Intreprinderilor Feroviare `` Manual. Chisinau 2018
2. Corpocean Anatolie, ”Proiectarea Tehnologică a Întreprinderilor Feroviare” - Îndrumar metodic pentru proiect de an. UTM 2014 (îndrumar în formă electronică)
3. Curs universitar ”Proiectarea Tehnologică a Întreprinderilor Feroviare ”
4. M. Ceapă, T. Jandîc, ș.a. , Notația convențională a materialelor. Material didactic Chișinău. UTM. 2000.
5. ,,Remont Teplovozov’’ 1962, TRANS JELDOR IZDAT, Moscva.
6. „Spravochinic po remontu Teplovozov” IZD. Transport , Moscva.
INTERNET ;
7. http://omzct.ru/catalog/oborudovanie-dlya-remonta-lokomotivov/
8. http://vagonnik.ru/catalog/oborudovanie/dlya-remonta-kolesnyh-par/Mehanizirovannyj-kompleks-dlja-demontazha-buks
9. http://www.rwnadzor.uz/nd/tipperechenstitevoborudovaniya.pdf
10. http://issuu.com/pkbct/docs/catalog_oborudovaniya_pkbct ;
11. http://vse-lekcii.ru/zheleznodorozhnyj-transport/hladotransport/remont-buksovogo-uzla-i-kolesnyh-par
12. http://omzct.ru/catalog/oborudovanie-dlya-remonta-lokomotivov/ ;
13. http://railway-transport.ru/books/item/f00/s00/z0000010/st007.shtml ;
14. http://vsegost.com/ “GOST” catalogul de standard rusesc ;
15. http://www.svedu.ro/curs/ei/c4.html
16. http://dieselloc.ru/2te10m_3te10m/2_3te10m_44.html
17. http://myswitcher.ru/4me3/4me3_6.html
18. http://garom.ru/prays.htm ;
19. http://www.a41.ivano-frankivsk.ua/index.php/2015-01-28-19-55-50/organizatsiya-uchastka-depo-po-remontu-koljosnykh-par
20. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=470548
21. http://docs.cntd.ru/document/1200080497
22. http://vunivere.ru/work13993
23. http://www.svedu.ro/curs/ei/c5.html ;
24. http://www.sculebgs.ro/index.php/scule-speciale/instrumente-de-masura.