Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Transporturi
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 22296
Mărime: 85.02KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Gheorghe Caraiani
Facultatea de Relatii Economice Internationale
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti

Cuprins

Cuprins 1

Capitolul I. Politica Uniunii Europene în Domeniul Transporturilor 3

1.1.Principalele orientări cuprinse in Cartea Albă 4

1.2.Bilanţul contrastant al politicii comune din domeniul Transportului 7

1.3.Dificultaţile majore din sistemul de transport european 5

1.3.1.Dezvoltarea inegală a diferitelor modalităţi de transport 5

1.3.2.Aglomeraţiile 6

1.4.Creşterea cererii de transport în cadrul unei Uniuni Europene lărgite 7

1.5 Marea problema a finanţării 9

1.5.1. Bugete publice limitate 9

Capitolul II. Implementarea obiectivelor şi masurilor din Cartea Alba

în perioada 2006-2010 12

2.1. Aspecte generale ale implementării şi măsurilor din Cartea Albă 12

2.2.1. Prioritate de acţiune. Înclinarea balanţei între mijloacele de transport 13

2.2.2. Acţiune prioritară. Eliminarea impasurilor 15

2.2.3. Acţiune prioritară. Aşezarea utilizatorului în centrul politicii de transport 17

2.2.4. Acţine prioritară. Administrarea globalizării transportului 18

2.2.2. Aplicarea prevederilor TRIPS în legislaţia naţională şi internaţională 40

2.3. Măsuri 19

2.4. Avansarea implementării la Comisia Europeană 21

2.5. Avansul implementării in statele membre 24

Capitolul III. Logistica Transporturilor 27

3.1. Aspecte generale in U.E 27

3.1.1. Organizare şi programare 29

3.1.2. Consultare si expertiză. 30

3.1.2.1.Expertiză externă 30

3.1.2.2. Consultarea părţilor interesate 32

3.1.2.3. Principalele rezultate ale consultării 32

3.2. Observaţii generale 33

3.2.1.Teme specifice 35

3.2.2. Consideraţii suplimentare care au apărut în cadrul

consultărilor din 25 aprilie 2006 37

3.3. Comentarii de la serviciile Comisiei cu privire la contribuţii 37

3.3.1. Comentarii generale 37

3.3.2. Alte probleme 39

3.4. definire problemei 43

3.4.1. Părţile afectate 46

3.4.2. Evoluţia prevăzută a problemei 47

3.4.3. Subsidiaritate, proporţionalitate şi drepturi fundamentale 47

3.5. Obiectvie 48

3.5.1. Obiective generale de politică 48

3.5.2. Consistenţa obiectivelor 52

Capitolul IV. Opţiuni de politică 54

4.1. Opţini posibile pentru întrunirea obiectivelor şi rezolvarea problemei 54

4.2.Renunţarea la anumite opţiuni 57

4.3. Analizarea impacturilor 62

4.3.1. Impacturi posibile, sociale si de mediuale opţiunilor selectate 62

4.3.2. Impacturile per total 64

4.4.2. Îndeplinirea obligaţiilor asumate în cadrul OMC 80

4.4. Compararea impacturilor per total 83

4.4.1. Rezumatul impacturilor per total 83

4.4.2. Opţiunea principala preferata 70

4.4.3. Tehnologii de informaţii şi comunicaţii (ICT) 71

4.4.4. Instruirea pentru logistică 76

4.4.5. Exerciţiul de prezentare a piedicilor in cadrul unui dialog cu privire la logistica transportului de mărfuri 81

4.5. Statistică 87

4.5.1. Consecinţe bugetare asupra administraţiilor publice 91

4.6. Rezumatul impacturilor 91

4.6.1. Trainingul pentru logistică 92

4.6.2. Execriţiul de prezentare a piedicilor şi dialog asupra logisticii transportului 93

4.6.3. Statistică 93

4.6.4. Clasificare a opţiunilor 94

4.6.5. Opţiunea preferată 95

Capitolul V Concluzii 96

5.1. Indicatori centrali ai progresului 96

Bibliografie 102

Extras din document

Politica Uniunii Europene în Domeniul Transporturilor

1.1 Principalele orientări incluse in Cartea Albă

Elementele esenţiale în funcţionarea unor economii moderne, Transporturile se confrunta cu o contradicţie permanenta între o societate mereu în căutarea unei mobilităţi crescînde şi o opinie publică care suportă din ce în ce mai puţin întîrzierile cronice şi calitatea mediocră a prestărilor oferite de anumite servicii. Ca urmare a unei cereri de transport in continuă creştere, Comunitatea nu poate răspunde acestora doar prin construirea de noi infrastructuri si deschiderea unor noi pieţe de desfacere. Dublul imperativ pe care îl reprezinta largirea si dezvoltarea durabilă asa cum au fost stabilite in cadrul Consiliului European de la Goteborg impune o optimizare a sectorului transporturilor. Un sistem de transport modern trebuie să fie un sistem durabil in acelaşi timp din punct de vedere economic, social şi al mediului natural.

Trebuie să fim conştienţi, prin proiectarea viitorului acestui sector, de importanţa sa economica. Acest sector reprezinta, incluzînd toate cheltuielile, aproximativ 1000 miliarde euro, deci mai mult de 10% din produsul intern brut. Tot acesta are mai mult de 10 milioane de angajaţi. De asemenea, creaza infrastructuri şi tehnologii al căror cost pentru societate nu trebuie neglijat. Acest lucru datorită importanţei investiţiilor din transporturi, dar şi a rolului determinant în cadrul creşteriii economice, pe care autorii Trataului de Roma le prevazuseră prin realizarea unei politici comune stabilite pe baza unor reguli specifice.

1.2 Bilanţul contrastant al Politicii Comune din Domeniul Transporturilor

Pentru mai mult timp, Comunitatea Europeana nu a ştiut, sau nu a vrut, să aplice politica comună a transporturilor prevazuta prin Tratatul de la Roma. Consiliul de Miniştrii a fost incapabil timp de 30 de ani să transforme in acţiuni concrete propunerile Comisiei. În fapt, aceasta reprezintă o constatare a lipsurilor Consiliului, făcută de către Curtea de Justiţie in anul 1985, care a obligat statele membre să accepte legiferarea aceteia de către Comunitate.

Tratatul de la Maastricht a intărit mai tarziu bazele politicii instituţionale şi bugetare ale politicii transporturilor. Pe de altă parte, Tratatul de la Maaastricht a introdus conceptul de reţea transeuropeană, care a permis dezvoltarea unui plan al infrastructurii de transport la nivel european, ce beneficiaza de susţinere financiară comunitară.

Pe aceste baze, prima Carte Albă a Comisiei privind „dezvoltarea viitoare a politicii comune a transporturilor” a fost publicată in decembrie 1992. Cea mai mare parte a acestui document era dedicată deschiderii pieţei transporturilor. În 11 ani cu excepţia sectorului feroviar acest obiectiv a fost în linii mari atins. In prezent, un camion nu mai este obligat să se întoarcă gol după un traseu internaţional. Acesta poate să încarce şi să transporte mărfuri în interiorul unui stat care nu reprezintă ţara sa de origine. Transportul regional rutier a devenit o realitate. Traficul aerian a fost deschis unei concurenţe ce nu mai poate fi criticată, cu atat mai mult cu căt aceasta a determinat aplicarea celui mai ridicat nivel de securitate din lume. Această deschidere a fost facută în special în folosul industriei şi este demonstrată ăn Europa dintr-o crestere mai accentuată a traficului faţă de cea a economiei.

Primul rezultat semnificativ al politicii comune a transporturilor a fost scăderea sensibila a preţurilor pentru consumatori, combinată cu o calitate sporită a serviciilor şi o multiplicare a posibilitaţtilor de deplasare, care au produs schimbări majore în modul de viaţă şi de consum al cetaţenilor europeni. Mobilitatea obtinuţa in cazul persoanelor, care a crescut de la 17Km/zi la 35km/zi în 1998, este consideratş un caştig incontestabil, îin esenţa, un drept.

Un al doilea rezultat al acestei politici, a fost dezvoltarea unor tehnici dintre cele mai moderne în cadrul european de interoperabilitate. Proiectele lansate la sfarşitul anilor ’80 îşi arată in prezent rezultatele, prin realizarea unei reţele transeuropene de trenuri de mare viteza şi prin lansarea programului de navigaţie prin satelit Galileo.

1.3 Dificultaţile majore din sistemul de transport european

Absenţa unei dezvoltări armonioase a politicii comune îin domeniul transporturilor explică de ce in prezent sistemul de transport european se confruntă cu un anumit număr de dificultăţi majore.

1.3.1. Dezvoltarea inegală a diferitelor modalitaţi de transport.

Dacă acest lucru reprezinta o mai buna adaptare a unora dintre acestea la nevoile economiei moderne, acesta reflectă de asemenea o ignorare a ansamblului de costuri externe în cadrul preţtului de transport şi la fel, nerespectarea anumitor reglementări sociale şi de securitate, mai ales îin cadrul transportului rutier. În consecintă, transportul rutier reprezintă 44% din transportul de mărfuri, faţă de 41% pentru navigaţia pe distanţe scurte, 8% pentru căile ferate şi 4% pentru căile navigabile. Dominaţia căilor rutiere este încă şi mai marcantă în cazul pasagerilor, transportul rutier reprezentînd 79% din piaţa, în timp ce sectorul aerian cu 5%, este pe cale să depasească transportul pe căile ferate, care este plafonat la 6%.

Bibliografie

Cărţi publicate în edituri :

1,Alexa Constantin, „Transporturi şi expediţii Internaţionale” Editura All, Bucuresti, 1995.

2 Caraiani Ghe, Duma mbrozie, georgescu Andrei Horia, Ceorîp Adrian, Grijac Ghe. Alexa, Ionescu Alexandru, Olteanu Eugen, Puişor Adina ” Acquis-ul comunitar şi politica sectorială din domeniul transporturilor”, Ed. Pinguin Book, Bucureşti, 2006.

3 Caraiani Ghe., Liliana Rusu, „Transporturi, Expediţii şi Asigurări Internaţionale , Editura Universitară , Bucureşti, 2005.]

4.Dăianu Daniel, Vrînceanu Radu „Romania si Uniunea Europeana” Editura Polirom, Iaşi, 2002

5. Evaluara impactului propunerii de Comunicare cu privire la Logistica pentru promovarea Intermodalităţii Transporturilor, Raportul Final, Transport ECORYS, Rotterdam, aprilie 2006

6 E.J. Visser, Inovare şi efecte speciale ale ICT în industria serviciului logistic, 2003

7. Raportul Comisiei pentru Parlamentul European, Consiliu, Comitetul European Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor cu privire la implementarea primul pachet de căi ferate - COM (2006) 1896.

Surse Internet :

8.www.ec.europa.eu/comm/transport/logistics/consultations/index_en.htm - pagina oficială a Comisiei Europene

9 www.mt.ro/ - pagina oficială a Ministerul Trnsporturilor

10. www.gov.ro - pagina oficială a Guvernului României

11. www.mae.ro - pagina oficială a Ministerul Afacerilor Externe

12. www.etrans.ro- pagina oficială a Bursei de Transport şi Logistică

Preview document

Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 1
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 2
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 3
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 4
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 5
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 6
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 7
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 8
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 9
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 10
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 11
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 12
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 13
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 14
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 15
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 16
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 17
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 18
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 19
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 20
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 21
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 22
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 23
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 24
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 25
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 26
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 27
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 28
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 29
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 30
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 31
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 32
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 33
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 34
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 35
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 36
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 37
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 38
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 39
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 40
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 41
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 42
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 43
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 44
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 45
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 46
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 47
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 48
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 49
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 50
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 51
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 52
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 53
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 54
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 55
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 56
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 57
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 58
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 59
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 60
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 61
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 62
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 63
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 64
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 65
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 66
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 67
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 68
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 69
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 70
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 71
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 72
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 73
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 74
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 75
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 76
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 77
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 78
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 79
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 80
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 81
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 82
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 83
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 84
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 85
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 86
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 87
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 88
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 89
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 90
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 91
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 92
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 93
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 94
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 95
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 96
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 97
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 98
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 99
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 100
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 101
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 102
Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Transporturile de marfuri in Uniunea Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Practică - transport rutier intern și internațional de marfă

1. Prezentarea generală a societăţii şi a activităţii desfăşurate : Societatea Comerciala Miorel Impex SRL a fost inregistrata in Registrul...

Îmbunătățirea Activității de Transport și Efectele Acesteia asupra Performanțelor Logisticii de Aprovizionare

INTRODUCERE Termenul de logistică a fost utilizat prima oară în vocabularul militar, în timpul războiului, şi desemna activităţile de...

Monitorizarea activității unei firme de transport

Introducere Progresul tehnico-economic în etapa zilelor noastre, cuprinde o paletă din ce în ce mai mare a activităţii oamenilor, în concluzie...

Analiza cadrului legislativ al activității de transport

1. Operatorul de transport rutier împreună cu persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier răspund de...

Noțiuni privind transportul

INTRODUCERE Privind transporturile ca activităţi economic sociale, transporturile, în sensul cel mai general al noţiunii, au apărut şi s-au...

Transport durabil

Introducere În introducerea acestui referat aş dori incep prin a motiva alegerea acestei teme, care din punctul meu de vedere are o importanţã...

Sistemul de pornire electric - demarorul

INTALATIA DE PORNIRE A MOTORULUI Notiuni despre pornirea motoarelor Operatia prin care un motor este pus in functiune se numeste pornire. Pentru...

Te-ar putea interesa și

Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească

Cuvânt înainte Economiile moderne funcţionează prin intermediul transporturilor. Transporturile participă alături de alte domenii de activitate la...

Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România

Cuvânt înainte Transporturile, permit punerea în valoare a bogăţiilor naturale sau a resurselor geografice din diferite regiuni sau ţări,...

Posibilitățile de îmbunătățire a calității produselor la SC Cord SA Buzău

INTRODUCERE - „ CURSA PENTRU CALITATE ” Calitatea a devenit un cuvânt magic în anii '80, după ce companiile japoneze au cucerit pieţele...

Politica europeană în domeniul transportului - Studiu de caz România

Introducere. Motivația alegerii temei și obiectivele urmărite. În cadrul dezvoltării relațiilor economice internaționale, a lărgirii și...

Politici și strategii de marketing utilizate în transportul internațional de mărfuri. studiu de caz - Vectra Logistic SRL

Introducere Mobilitatea mărfurilor şi libera lor circulaţie au condus în prezent la o dezvoltare extraordinară a sectorului de transporturi de...

Politica Fiscală și Rolul ei în Politica Social-economică a Statului

Capitolul I Politica fiscală și rolul ei în politica social-economică a statului 1.1. Politica fiscală - concept, obiective și principii În...

Evaluarea Structurală a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor la Nivelul Firmelor Românești

Cap. 1. Aspecte teoretice care definesc piaţa afacerilor Din punct de vedere conceptual, noţiunea de piaţă este un termen general, tratat în...

Politica Transportului Rutier în Uniunea Europeană

1.Introducere Din ce în ce mai mult se pune accent pe importanţa sistemelor de transport şi asta datorită intensificării vieţii sociale şi...

Ai nevoie de altceva?