Toate licentele din domeniul Tranzactii Internationale

 • Problematica respectarii drepturilor omului in Republica Moldova in calitate de stat membru al ONU

  Întroducere Drepturile și libertățile fundamentale ale omului reprezintă un ideal comun spre care trebuie să tindă toate națiunile și toate popoarele lumii. Libertatea și drepturile omului vizează educație, respect stabilirea și promovarea unor legi ale țării. Fiecare om e liber în felul său, ceea ce îi definește valorile sale etice și morale. E liber de a se exprima așa cum dorește, de a-și împărtăși ideile, părerile fără frica cuiva. Sigur că ideea “a te exprima cum dorești” ține cont de...

 • Consultanta Internationala

  INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa temei cercetate. Piaţa serviciilor de consultanţă acoperă o arie largă de procese şi relaţii economice de o mare complexitate şi extrem de dinamice, realizate de numeroşi specialişti, cu roluri diferite, care desfăşoară activităţi variate ca profil, amploare şi formă de organizare. Oferta de servicii de consultanţă, se diferenţiază în trei categorii: adresabile persoanelor fizice, adresabile persoanelor juridice sau adresabile atât persoanelor fizice...

 • Organizarea si Functionarea Sistemului Monetar International in Conditiile Crizei Financiare Actuale

  Cаpitolul 1: Considerаţii generаle privind sistemul monetаr internаţionаl 1.1. Conceptul de Sistem Monetаr Internаţionаl Încercãrile de creаre а unui sistem monetаr internаţionаl, precum şi înfiinţаreа аcestuiа sunt strâns legаte de evoluţiа relаţiilor dintre ţãrile lumii, а comerţului, mişcãrilor de cаpitаl, investiţiilor şi а procesului de dezvoltаre economicã. Toаte аcesteа sunt determinаte de nevoiа, pe plаn internаţionаl, а unor reglementãri în mãsurã sã dirijeze trаnzаc ...

 • Politici Comerciale Internationale

  Introducere În pofida avantajelor sale evidente, liberalizarea schimburilor este un proces de lungă durată căruia i s-a opus o mare rezistenţă. Prin forţa lucrurilor, reformele nu pot avea acelaşi conţinut, nici să se desfăşoare în acelaşi ritm în toate ţările, dar există un singur lucru comun, faptul că ele trebuie să se sprijine pe o politică de schimb şi pe măsuri financiare adecvate. Pentru a trece de la un regim comercial foarte restrictiv la un regim de libertate a schimburilor, e...

 • Studiu de Caz Contractul de Lohn - Un Sustinator Fragil al Exporturilor Romanesti

  Capitolul 1 1. Prezentarea generală a firmei Firma „DELPHI PACKARD ROMÂNIA” SRL situată în Sânnicolaul Mare, Str. Gării nr. 11, a fost înfiinţată în data de 12.12.1996, de către concernul „DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS”. La firma „DELPHI PACKARD ROMÂNIA” SRL se produc cablaje electrice pentru automobile, mai precis: - set fişe de tipul celor utilizate la mijloacele de transport (Opel, Renault, Mercedes); - carcase conector pentru set fişe; - set fişe echipate cu conectori de tipul celor...

 • Impactul Publicitatii Asupra Promovarii Comertului Exterior Romanesc

  INTRODUCERE Cercetarea ştiinţifică în domeniul publicităţii comerciale reprezintă o provocare ce necesită o amplă analiză sistematică a fenomenelor şi proceselor din economie, de previziune şi programare a acţiunilor, de organizare şi conducere a proceselor economice în contextul promovării comerţului. Lucrarea intitulată Impactul publicităţii asupra promovării comerţului exterior românesc realizează o analiză a stadiului actual al cunoaşterii şi utilizării sistemelor de promovare a...

 • Tranzactii Comerciale Internationale

  Introducere Dezvoltarea afacerilor în lumea de azi se realizează într-un mediu economic, politic, social complex, definit pe două coordonate esenţiale: raportul naţional-internaţional, pe de o parte, şi dimensiunea culturală, pe de altă parte. În ceea ce priveşte prima coordonată, o tendinţă multiseculară a dus la lărgirea progresivă a câmpului de acţiune a firmei pe seama procesului de internaţionalizare şi globalizare a vieţii economico-sociale. Pe cealaltă direcţie, se impune în prezent,...

 • Piata Valutara in Romania

  CAPITOLUL 1 PIAŢA VALUTARĂ(DEFINIŢII,TRĂSĂTURI,CONŢINUT,ORGANIZARE) 1.1.DEFINIŢII TRĂSĂTURI: Piaţa valutară asigură confruntarea cererii şi ofertei de monedă străină (valuta) şi relevă cursul (preţul) acestora exprimat în moneda naţională. Pe piaţa valutară monedele şi devizele străine nu sunt mijloace de schimb şi de plata sau mijloace de cuantificare a valorii , ci active financiare nemonetare fiind deci negociate ca atare Monedele străine sunt schimbate pe moneda naţională pe toate...

 • Finantarea prin Leasing

  INTRODUCERE. Leasingul, prin istoria sa relativ scurtă, este un produs al economiei de piață, rezultat ca urmare a procesului evolutiv de identificare a noi forme de finanțare pentru desfacerea produselor şi a prestărilor de servicii. De mai bine de un secol marile întreprinderi din Europa şi S.U.A au găsit în locațiune un debuşeu interesant pentru producția lor. Ca urmare simpla locație neimplicând inițial decât două persoane, a fost extinsă la operații triunghiulare unificând tehnica...

 • Aspectele GATS si ale Tranzactiilor Internationale cu Servicii

  INTRODUCERE În societatea modernă în care trăim, o mare parte a activităţilor pe care oameni le desfăşoară sau le consumă sunt servicii. Serviciile reprezintă o importantă componentă a vieţii fiecăruia dintre noi. Economia ţărilor, în special a celor dezvoltate economic, înregistrează un fenomen de „servicizare” a activităţilor, tradusă ca o creştere a ponderii serviciilor în produsele oferite pe piaţă. Economia serviciilor numită şi „economia trăirilor sau a experienţelor” s-a dezvoltat ca...

 • Globalizarea Afacerilor in Transportul Aerian International

  CAP.I ABORDĂRI CONCEPTUALE 1.1. Globalizarea - noţiuni generale Transportation is the industry that connects other industries It’s the key to globalization Lawrence H. Summers Secretary, U.S. Department of Treasury International Transportation Symposium, Washington 2002 Nu există o definiţie a globalizării într-o formă universal acceptată, şi probabil nici definitivă. Motivul rezidă în faptul că globalizarea subinclude o multitudine de procese complexe cu o dinamică variabilă...