Consultanță Internațională

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 116 în total
Cuvinte : 37325
Mărime: 1.57MB (arhivat)
Publicat de: Flaviu Preda
Cost: 13 puncte

Cuprins

 1. Introducere.3
 2. Capitolul I. Aspecte fundamentale în activitatea de consultanţă internaţională
 3. 1.1. Abordări conceptuale a activităţii de consultanţă internaţi. 7
 4. 1.2. Clasificarea serviciilor de consultanţă internaţională şi domeniile lor de manifestare.18
 5. 1.3. Elemente teoretico-aplicative în practica de consultanţă internaţională.28
 6. Capitolul II. Serviciile de consultanţă internaţională şi domeniile de aplicare a acestora
 7. 2.1. Consultanţa în domeniul managementului de proiecte BPR.39
 8. 2.2. Transferul internaţional de creativitate şi tehnologii moderne.52
 9. 2.3. Colaborarea economică internaţională prin consulting-engineering.63
 10. Capitolul III. Consultanţa internaţională – strategie de restructurare economică în Republica Moldova
 11. 3.1. Finanţarea proiectelor de consultanţă din sursele UE.73
 12. 3.2. Oportunităţile oferite de implementarea activităţii de consultanţă
 13. internaţională în R. Moldova.82
 14. 3.3. Asistenţa Băncii Mondiale prin proiecte de consultanţă
 15. în Republica Moldova.90
 16. Concluzii.99
 17. Bibliografie.103
 18. Anexe.109

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea şi importanţa temei cercetate. Piaţa serviciilor de consultanţă acoperă o arie largă de procese şi relaţii economice de o mare complexitate şi extrem de dinamice, realizate de numeroşi specialişti, cu roluri diferite, care desfăşoară activităţi variate ca profil, amploare şi formă de organizare. Oferta de servicii de consultanţă, se diferenţiază în trei categorii: adresabile persoanelor fizice, adresabile persoanelor juridice sau adresabile atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice. În ultimii ani s-a urmărit evoluţia serviciilor de consultanţă, atât la nivel naţional cât şi internaţional. Deoarece utilizarea de consultanţă în afaceri a crescut considerabil în ultimii ani, dinamica de consultanţă şi sectorul de formare pe plan internaţional este foarte mare. Cererea pentru serviciile prestate de firme de servicii profesionale, agenţii guvernamentale sau de cercetare, organizaţii educaţionale este ridicat în sectorul ÎMM. Printre furnizorii de servicii de consultanţă de afaceri, sectorul privat domina pe cel public, cu toate acestea, proporţia se modifică în funcţie de disponibilitatea de surse de finanţare (programe UE la nivel regional, naţional sau internaţional).

Infrastructura pentru activitatea de afaceri pare a fi destul de bine dezvoltată în ţările bine dezvoltate cum ar fi Marea Britanie şi Belgia, în schimb Polonia, România şi R. Moldova suferă dificultăţi şi inconveniente semnificative de achiziţie a resurselor necesare, lucru care are un impact semnificativ asupra dezvoltării afacerilor.

Situaţii diferite ale consultanţei de afaceri în cadrul acestor ţări determină:

 nivelul diferit de dezvoltare a pieţei - percepţia diferită de afaceri, de conştientizare asupra inovării ÎMM-urilor şi ca o consecinţă cerinţe diferite a serviciilor de consultanţă/ aşteptărilor;

 nivelul diferit de dezvoltare a infrastructurii (de exemplu, centre de cercetare de înaltă calitate la nivel local accesibile, infrastructura de comunicaţii).

Mulţi consultanţi de afaceri funcţionează între sectorul public şi privat, de exemplu, acordă sprijin atât ca şi personal academic şi ca firme de consultanţă mici sau ca firme private care oferă diferite tipuri de sprijin comercial şi finanţat din surse private. Deoarece serviciile de consiliere sunt foarte dispersate, ca răspuns la nevoile pieţei diferenţiate, atât generaliştii şi specialiştii au un rol important pentru a îmbunătăţi activitatea de afaceri prin diferite tipuri de sprijin oferit. ÎMM-urile au nevoie de ambele tipuri de sprijin numai ca acesta să fie acordat în mod corespunzător şi înalta calitate a serviciilor să fie asigurată. Generaliştii reprezintă cunoaşterea superficială şi largă, pe cand specialiştii tind să aibă înţelegere foarte profundă în domenii de specialitate. Consultanţa de afaceri acţionează cel mai bine în domenii în care o gamă restrânsă de servicii sunt solicitate în scopul de a satisface nevoile stricte şi de a creşte probabilitatea de a asigura în mod corespunzător calitatea. Prin urmare cererea pentru consultanţa de specialitate este mai mare decât consultanţa generală, cu toate acestea asistenţa la pornirea sau gestionarea unei afaceri noi este serviciul cel mai frecvent utilizat.

Scopul şi sarcinile cercetării. În realizarea prezentei lucrări, s-a recurs la studierea atitudinilor, opiniilor specialiştilor în ceea ce priveşte serviciile de consultanţă în general şi a celor de consultanţă de afaceri în particular. Realizarea scopului a fost atins prin soluţionarea următoarelor sarcini:

- Precizarea şi fundamentarea abordărilor conceptuale şi teoretico-practice ale activităţii de consultanţă internaţională;

- Stabilirea cadrului de manifestare a serviciilor de consultanţă internaţională;

- Investigarea elementelor teoretice şi applicative în practica de consultanţă internaţională;

- Analiza serviciilor de consultanţă internaţională şi domeniile de aplicare a acestora;

- Formularea unor procedee de implementare a serviciilor de consultanţă internaţională în Republica Moldova.

Baza ştiinţifico-metodologică a tezei au constituit-o doctrinele, conceptele, principiile, elaborate până în prezent de specialişti cu nume notorii în domeniul consultanţei internaţionale cum ar fi: Ph. Kotler, A. Szuder, F.H. Arion, G.M. Bellman, A.G. Douglas, B. Curnow, P. Sader, C. Markham. În aceeaşi măsură au fost studiate lucrările specialiştilor din România, pintre care sunt: M. Ioncică, M. Mocan, M. Mitruţiu, ş.a.

Din multitudinea de tehnici şi metode, în cadrul investigaţiilor au fost examinate şi selectate doar acelea care, au nemijlocit implicare în domeniul activităţii de consultanţă de afaceri, ţinându-se cont de specificul acestui domeniu. Printre acestea putem enumera următoarele: analiza şi sinteza, comparaţia şi analogia, observarea efectelor, care au permis cercetarea aprofundată a obiectului lucrării respective, datorită cărui rezultatul a dus la obţinerea unor concluzii şi recomandări consistente, care prezintă interes pentru derularea procesului de perfecţionare a consultanţei de afaceri.

Elemente de inovaţie ştiinţifică: Noutatea şi inovaţia ştiinţifică a rezultatelor cercetărilor constă în următoarele:

- Abordarea conceptuală a semnificaţiei de consultanţă de afaceri din punct de vedere sistemic.

- Analiza evoluţiei în timp a serviciilor de consultanţă şi tendinţele actuale ale activităţii de consulatnţă la nivel naţional şi internaţional.

- Argumentarea impactului fenomenului de consultanţă asupra creşterii economice.

- Evidenţierea caracterului inovaţional al activităţii de consultanţă pe piaţa prestării serviciilor.

- Analiza procesului de finanţare a proiectelor de consultanţă din sursele investiţiilor străine directe.

- Fundamentarea modalităţilor şi instrumentelor moderne pentru perfecţionarea şi dezvoltarea domeniului de consultanţă în Republica Moldova.

Bibliografie

[1] Amcor 2010, Studiul “Etică, bune practici şi sisteme de asigurare a profesionalismului în consultanţă” p.3.

[2] Milan K. (2002), “Management Consulting: a guide to the profession”, Fourth Edition, International Labour Office, Geneva, p. 26.

[3] Markham C. (2005), Cum să fii propriul tău consultant în management, Ed. Rentrop & Straton, Bucureşti, p.p.20-21.

[4] Pinder M., McAdam S. (1997), Consultanţă in afaceri, Ed. Teora, Bucureşti, p. 24.

[5] Mitruţiu M. (2007), “Mixul de marketing în serviciile de consultanţă”, Timişoara, p. 14.

[6] Mocan M., Bălăşescu C., Cismariu L. (2003), “Manualul consultantului în afaceri”, Ed. Eurobit, Timişoara.

[7] Mocan M., Bălăşescu C., Cismariu L. (2003), “Manualul consultantului în afaceri”, Ed. Eurobit, Timişoara.

[8] Curnow B. & Reuvid J. (2001), “The evolution, practice and structure of management consultancy worldwide”, Kogan Page, London.

[9] Mihai D.R. Studiu de caz: Centrul de Consultanţă şi Management al Informaţiilor pentru IMM-uri.

[10] The European Federation of Management Consultancies Associations: Feaco Survey 2004.

[11] Pinder M. & McAdam S. (1997), “Consultanţă în afaceri”, Ed. Teora, Bucureşti.

[12] Sadler P. (2001), “Management Consultancy”, 2nd Edition, Kogan Page, London.

[13] Reţeaua Organizaţiilor de Consultanţă în afaceri. Servicii de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor: Manuale de instruire pentru furnizorii de servicii de consultanţă – Rezumat (pg.5). Editat de Ministerul Integrării Europene. Proiect finanţat de Uniunea Europeană, octombrie 2006.

[14] www.feaco.org

[15] Romascanu M. (2010), “Consultanţa organizaţională, atribut al performanţei în afaceri”, Revista Business Adviser.

[16] www.managementul-proiectelor.ro

[17] Szuder A. (2008), “Managementul unei afaceri de consultanţă”, Universitatea Politehnică, Bucureşti.

[18] Romascanu M. (2010), “Consultanţa organizaţională, atribut al performanţei în afaceri”, Revista Business Adviser.

[19] Anuarul statistic al R. Moldova, Ediţia iulie 2012.

[20] ”Centrul de informare Pleven-Craiova-Slatina, puncte de legătură între cele două ţări” Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria, 2007-2013.

.....

Preview document

Consultanță Internațională - Pagina 1
Consultanță Internațională - Pagina 2
Consultanță Internațională - Pagina 3
Consultanță Internațională - Pagina 4
Consultanță Internațională - Pagina 5
Consultanță Internațională - Pagina 6
Consultanță Internațională - Pagina 7
Consultanță Internațională - Pagina 8
Consultanță Internațională - Pagina 9
Consultanță Internațională - Pagina 10
Consultanță Internațională - Pagina 11
Consultanță Internațională - Pagina 12
Consultanță Internațională - Pagina 13
Consultanță Internațională - Pagina 14
Consultanță Internațională - Pagina 15
Consultanță Internațională - Pagina 16
Consultanță Internațională - Pagina 17
Consultanță Internațională - Pagina 18
Consultanță Internațională - Pagina 19
Consultanță Internațională - Pagina 20
Consultanță Internațională - Pagina 21
Consultanță Internațională - Pagina 22
Consultanță Internațională - Pagina 23
Consultanță Internațională - Pagina 24
Consultanță Internațională - Pagina 25
Consultanță Internațională - Pagina 26
Consultanță Internațională - Pagina 27
Consultanță Internațională - Pagina 28
Consultanță Internațională - Pagina 29
Consultanță Internațională - Pagina 30
Consultanță Internațională - Pagina 31
Consultanță Internațională - Pagina 32
Consultanță Internațională - Pagina 33
Consultanță Internațională - Pagina 34
Consultanță Internațională - Pagina 35
Consultanță Internațională - Pagina 36
Consultanță Internațională - Pagina 37
Consultanță Internațională - Pagina 38
Consultanță Internațională - Pagina 39
Consultanță Internațională - Pagina 40
Consultanță Internațională - Pagina 41
Consultanță Internațională - Pagina 42
Consultanță Internațională - Pagina 43
Consultanță Internațională - Pagina 44
Consultanță Internațională - Pagina 45
Consultanță Internațională - Pagina 46
Consultanță Internațională - Pagina 47
Consultanță Internațională - Pagina 48
Consultanță Internațională - Pagina 49
Consultanță Internațională - Pagina 50
Consultanță Internațională - Pagina 51
Consultanță Internațională - Pagina 52
Consultanță Internațională - Pagina 53
Consultanță Internațională - Pagina 54
Consultanță Internațională - Pagina 55
Consultanță Internațională - Pagina 56
Consultanță Internațională - Pagina 57
Consultanță Internațională - Pagina 58
Consultanță Internațională - Pagina 59
Consultanță Internațională - Pagina 60
Consultanță Internațională - Pagina 61
Consultanță Internațională - Pagina 62
Consultanță Internațională - Pagina 63
Consultanță Internațională - Pagina 64
Consultanță Internațională - Pagina 65
Consultanță Internațională - Pagina 66
Consultanță Internațională - Pagina 67
Consultanță Internațională - Pagina 68
Consultanță Internațională - Pagina 69
Consultanță Internațională - Pagina 70
Consultanță Internațională - Pagina 71
Consultanță Internațională - Pagina 72
Consultanță Internațională - Pagina 73
Consultanță Internațională - Pagina 74
Consultanță Internațională - Pagina 75
Consultanță Internațională - Pagina 76
Consultanță Internațională - Pagina 77
Consultanță Internațională - Pagina 78
Consultanță Internațională - Pagina 79
Consultanță Internațională - Pagina 80
Consultanță Internațională - Pagina 81
Consultanță Internațională - Pagina 82
Consultanță Internațională - Pagina 83
Consultanță Internațională - Pagina 84
Consultanță Internațională - Pagina 85
Consultanță Internațională - Pagina 86
Consultanță Internațională - Pagina 87
Consultanță Internațională - Pagina 88
Consultanță Internațională - Pagina 89
Consultanță Internațională - Pagina 90
Consultanță Internațională - Pagina 91
Consultanță Internațională - Pagina 92
Consultanță Internațională - Pagina 93
Consultanță Internațională - Pagina 94
Consultanță Internațională - Pagina 95
Consultanță Internațională - Pagina 96
Consultanță Internațională - Pagina 97
Consultanță Internațională - Pagina 98
Consultanță Internațională - Pagina 99
Consultanță Internațională - Pagina 100
Consultanță Internațională - Pagina 101
Consultanță Internațională - Pagina 102
Consultanță Internațională - Pagina 103
Consultanță Internațională - Pagina 104
Consultanță Internațională - Pagina 105
Consultanță Internațională - Pagina 106
Consultanță Internațională - Pagina 107
Consultanță Internațională - Pagina 108
Consultanță Internațională - Pagina 109
Consultanță Internațională - Pagina 110
Consultanță Internațională - Pagina 111
Consultanță Internațională - Pagina 112
Consultanță Internațională - Pagina 113
Consultanță Internațională - Pagina 114
Consultanță Internațională - Pagina 115
Consultanță Internațională - Pagina 116

Conținut arhivă zip

 • Consultanta Internationala.doc

Alții au mai descărcat și

Condițiile INCOTERMS

Incoterms se referă la obligaţiilor reciproce ale vânzătorului şi cumpărătorului într-un contract de vânzare internaţională, propunând o serie de...

Tehnologie hotelieră și de restaurant

1.1. Prezentarea unităţii de cazare Tipul de unitate: hotel Numele: SunShine Categoria: 3* Profilul unităţii: hotel Numărul de camere: 40...

Strategii de întrare pe piețele internaționale

Prezentare societatii Antibiotice S.A. I. Istoric 1953 - 1959 - Se pune prima piatra la temelia unei industrii noi, prin constructia Fabricii...

Boeing corporation - organizație globală

Industria aerospatiala civila globala, mai ales pe segmental de piata a aeronavelor cu mai mult de 110 locuri, este un duopol intre Boeing si...

Depozitarea mărfurilor

Magazinul este un -vânzator- de prim ordin, fie ca este organizat în forma de vânzare cu autoservire, fie în forma clasica unde progresele...

Etica în relațiile internaționale

Introducere În 1991 fortele irakiene masacrau populatia kurda din nordul si sudul Irakului pentru mentinerae la putere a lui Sadam Hussein. Zeci...

Tehnica de Lohn. studiu de caz DC Padores SRL

1. Concept, forme, avantaje şi limite Peste tot in lume exista confectii cu eticheta "made in Romania". Nu intotdeauna insa, este vorba de...

Te-ar putea interesa și

Rolul curții internaționale de justiție în rezolvarea diferendelor dintre state

CONSIDERAŢIUNI INTRODUCTIVE Într-un parc din mijlocul oraşului Haga se înalţă impunătoarea siluetă a Palatului Păcii. Construit între 1908 şi 1913...

Tratatul de la Varșovia - tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală

INTRODUCERE Lucrarea de faţă se doreşte a fi o relatare a unor evenimente relativ recente care şi-au pus amprenta puternic asupra României, şi în...

Managementul calității implementat la Pegas Business Consultant

Introducere În zilele noastre, oriunde ai merge, ţi se pare că auzi mereu cuvântul „calitate”, mai ales în legătură cu cerinţele standardelor ISO...

Studiu Privind Rolul Comunicării în Administrarea Afacerilor

Introducere Parte a activităţii umane zilnice, comunicarea este, indiscutabil, un element definitoriu pentru om ca şi fiinţă, dar şi ca specie....

Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL

INTRODUCERE Un management dinamic şi eficient presupune utilizarea celor mai potrivite soluţii de transpus în practică. Aceste soluţii sunt...

Instituții financiare internaționale

Introducere La mijlocul secolului al-xx-lea, mai exact dupe cel de-al doilea razboi mondial au fost create mai multe institutii care aveau scopul...

Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii

1. ELEMENTELE DEFINITORII ALE OBLIGAŢIUNILOR 1.1. Definiţia şi caracteristicile obligaţiunilor Obligaţiunea este valoarea mobiliară emisă cu...

Ai nevoie de altceva?