Problematica respectarii drepturilor omului in Republica Moldova in calitate de stat membru al ONU

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Problematica respectarii drepturilor omului in Republica Moldova in calitate de stat membru al ONU.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 60 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Tranzactii Internationale

Cuprins

Întroducere ...4
Capitolul 1. Contextul istoric al apariției și evoluției ideii de drepturi ale omului
1.1.Primele documente și legi cu privire la „Drepturile Omului ..6
1.2.Clasificarea „Drepturilor Omului” și importanța acestora pentru sistemul actual al relațiilor internaționale .10
1.3. Organizații Internaționale care activează pentru respectarea „Drepturilor Omului” ..16
Capitolul 2. Relațiile internaționale ale Republicii Moldova axate pe problematica respectării drepturilor omului. Caracteristici interne și internaționale
2.1. Aderarea Republicii Moldova la ONU .24
2.2.Legi ale Republicii Moldova care apară „Drepturile Omului” .28
2.3. ONG-uri din Republica Moldova care au ca obiectiv protejarea drepturilor omului 35
Capitolul 3. Studiu de caz. Situații concrete de Încălcare a „Drepturilor Omului” în Republica Moldova. Forme specifice de încălcare a drepturilor omului .43
Concluzii .53
Bibliografie .56

Extras din document

Întroducere

Drepturile și libertățile fundamentale ale omului reprezintă un ideal comun spre care trebuie să tindă toate națiunile și toate popoarele lumii. Libertatea și drepturile omului vizează educație, respect stabilirea și promovarea unor legi ale țării. Fiecare om e liber în felul său, ceea ce îi definește valorile sale etice și morale. E liber de a se exprima așa cum dorește, de a-și împărtăși ideile, părerile fără frica cuiva. Sigur că ideea “a te exprima cum dorești” ține cont de anumite valori, precum cele menționate anterior, fără insulte sau jigniri. Toți oamenii au drepturi, dreptul de a i se respecta identitatea lor, inteligența, talentul. Scopul omului este de a trăi într-o lume plină de bunăstare și demnitate, în care se poate bucura de respect și protecție. Când ne cerem drepturile, avem și datoria de a respecta constituția și legile țării, pentru a nu fi în situația de a nu mai fi respectată. Omul are dreptul la un proces corect, o protecție egală în fața legii, libertatea de a nu fi ținută în sclavie, dreptul de a nu fi supus terorii, dreptul la viață și libertate. Realitatea de fapt este că oamenii deși își cunosc drepturile întîmpină din ce în ce mai des probleme în încălcarea acestora.

Astfel problematica nerespectării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor Republicii Moldova este una vizibilă încît realitatea de mai sus nu se mai poate schimba.

Aria tematică pe care o vizează lucrarea de față reiese din domeniul relațiilor internaționale și abordează o perspectivă teoretică de analiză a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor Republicii Moldova confirmate prin legi, funcționarea, importanța și rolul lor asigurate atît de organizații la nivel național cît și interrnațional. În acest sens, restrângerea ariei tematice a studiului nostru se concretizează în formularea problematica respectării drepturilor omului în Republica Moldova în calitate de stat membru al ONU.

Subiectul acestei lucrări își propune să investigheze din punct de vedere teoretic fenomenul respectării drepturilor omului în Republica Moldova prin intermediul organizațiilor atît la nivel național cît și internațional, gradul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale acestui stat cît și legile respective acestei forme de analiză.

Astfel, mai întâi de a prezenta conținutul acestei lucrări vom prezenta scopul alegerii acestui subiect de cercetare cît și obiectivele tezei. Scopul lucrării date constă în indentificarea la nivel teoretic a gradului de respectare a drepturilor și libertăților fundamentale în Republica Moldova.

Obiectivele acestei cercetări sunt următoarele: indentificarea teoretică a tuturor fome de drept și clasificarea acestora în dependență de diferite criterii; analiza comparativă a diferitor forme de organizații naționale și internaționale; indentificarea și prezentarea celor mai grave forme de încălcări ale drepturilor în Republica Moldova cît și monitorizarea acestora.

Tema supusă acestei cercetări va încerca să răspundă la următoarele întrebări: Care sunt drepturile omului în Republica Moldova declarate prin lege? Care sunt organizațiile naționale cît și cele internaționale care apără drepturile omului în Republica Moldova? După ce criterii își stabilesc ONG-urile obiectivele, prioritățile și obiectul de activitate? Care sunt cele mai grave forme de încălcări ale drepturilor omului în Republica Moldova? Cum se ameliorează situațiile de încălcări ale drepturilor omului în Republica Moldova?

Literatura de specialitate specifică subiectului dat a fost selectate pentru a susține argumentele pe care le vom prezenta în această lucrare. Deasemenea se vor folosi surse secundare de analiză, precum și lucrări de sinteză referitoare ONG-uri care acoperă aria ideatică a acestui studiu și subiectul pe care noi îl vom argumenta în cele trei capitole ale lucrării. Aici ne mai referim și la unele sinteze de autori români și moldoveni și nu numai, de regulă cadre didactice specializați în drepturile omului. Deci, aici îi amintim pe Claudiu Simionescu, Maria Hadîrcă, Micheline Ishay. Mai mult de atît ca bază informațională la efectuarea analizei și concluziilor respective problemei abordate se vor folosi blogurile adevarul.ro, care reprezintă o platformă online care conține text bloguri profesionale, analize și comentarii argumentate semnate de autori care provin din diverse domenii: de la scriitori și artiști la specialiști în politică externă sau drepturile omului.

Metoda științifică folosită în această lucrare o constituie sinteza și analiza legilor, organizațiilor răspunzătoare pentru apărarea drepturilor omului. Comparația și analogia, precum și demonstrația le vom utiliza ca metode de cercetare pentru a atinge toate obiectivele studiului. Instrumentul principal de cercetare este analiza documentară a surselor istorice, a articolelor și documentelor referitoare la drepturile omului.

Consider că este necesară demonstrarea problematicii respectării drepturilor omului în Republica Moldova, cît și analizarea rolului ONG-urilor respective pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale. Cu toate că lucrarea Problematica respectării drepturilor omului în Republica Moldova în calitate de stat membru al ONU se va limita doar la a formula problematica descrisă mai sus, se va încerca totuși ca, cel puțin la nivel teoretic, să fie aduse exemple concrete de forme grave de încălcări ale drepturilor omului în Republica Moldova.

Prin urmare, în primul capitol al tezei vom analiza inițial apariția și manifestarea primelor forme de drept și importanța acestora în sistemul actual al relațiilor internaționale; în cel de-al doilea capitol vom studia aderarea Republicii Moldova la ONU, și care sunt legile și respectiv ONG-urile care apără drepturile omului în Republica Moldova. Și în ultimul capitol vom aduce exemple concrete de încălcare a drepturilor omului în Moldova, care sunt cele mai grave forme de încălcare a drepturilor și libertăților fundamentale și vom face o analiză minuțioasă a acestora.

Fisiere in arhiva (1):

  • Problematica respectarii drepturilor omului in Republica Moldova in calitate de stat membru al ONU.docx

Bibliografie

1. Barbăneagră,A. & Hadîrcă, M. (1998). Drepturile omului în Republica Moldova.Chișinău, Tipografia centrală.
2. Bruma, C. (2012). 20 de ani de la aderarea Republicii Moldova la Organizația Națiunilor Unite. [Online] Disponibil pe: http://societateapentrurefugiati.blogspot.md/2012/03/20-de-ani-de-la-aderarea-rmoldova-la.html [Accesat la data de 05.06.2017]
3. Calea, I., F., (2010). Organizația Națiunilor Unite între trecut și prezent. [Online] Disponibil pe: http://media0.webgarden.ro/files/media0:4bd0af5cbee24.pdf.upl/Organiza%C5%A3ia%20Na%C5%A3iunilor%20Unite%20%C3%AEntre%20trecut%20%C5%9Fi%20prezent.pdf [Accesat la data de 20.05.2017]
4. Căldare, G. & Velicico, S. (2012). Republica Moldova-ONU: 20 de ani de colaborare.Moldoscopie, 2012 nr.3.[Online] Disponibil pe: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/RM_ONU_20%20de%20ani%20de%20colaborare.pdf
5. [Accesat la data de 02.06.2017]
6. Ceban, C. & Litra, S. (2013) Mecanisme internaționale de protecție a drepturilor omului.Note de curs. Chișinău, 2013
7. Ciubota, E. (2007). Evoluția conceptului Drepturilor omului. Biroul Teritorial al instituției Avocatului Poporului, Tg. Mureș. [Online] Disponibil la adresa :http://www.uab.ro/reviste_recunoscute/reviste_drept/annales_10_2007/ciobotea_ro.pdf [Accesat la data de 15.01.2017]
8. Chiarello, L. (2015). The emergence and Evolution of the concepts of Human Rights and Human Security. CMS. DOI: https://doi.org/10.14240/cmsesy061114
9. Demelash, S., Yonas, T., (2009). Human Rights Law. [Online] Disponibil pe: https://chilot.files.wordpress.com/2011/06/human-rights-law.pdf [Accesat la data de 15.05.2017]
10. Donnelly, J. (1992). Drepturi ale omului, drepturi individuale și drepturi colective. Greenwood Prees, USA, Traducere de Silviu-Ioan Balla. [Online] Disponibil la adresa : http://altera.adatbank.transindex.ro/pdf/2/002Drepturi%20ale%20omului.pdf, [Accesat la data de 15.01.2017]
11. Dubceac, I. (2017). Bilanțul celor 25 de ani de la aderarea Republicii Moldova la ONU.[ Online] Disponibil pe : http://trm.md/ro/social/bilan-tul-celor-25-de-ani-de-la-aderarea-moldovei-la-onu, [Accesat la data de 20.09.2017]
12. Heard, A. (1997). Human Rights: Chimeras in sheep’s clothing. Whashington : Ca Press [Online] Disponibil pe: https://www.sfu.ca/~aheard/intro.html [ Accesat la data de 10.02.2017]
13. Ishay, R., M. (2004). The history of Human Rights from Ancient Times to the Globalization Era. University of California Press, Ltd, London, England. [Online] Disponibil pe: https://books.google.md/books?id=IVE4xoK_8bwC&pg=PA15&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false, [Accesat la data de 01.02.2017]
14. Munteanu, A., Grigoriu, A., Vacarciuc, O., Roman, D. (2011). Manualul Funcționarului public în domeniul Drepturilor omului. Ch. Editura Arc.
15. Negru, B., Osmochescu, N., Smochină, A., Gurin, C., Popa, V.(2012). Constituția Republicii Moldova, Comentariu. Editura Arc
16. Paraschiv, G.,R. (2014). Evoluții privind recunoașterea și respectarea Drepturilor Omului. București, România
17. Platon, D. & Moldovanu, I. (2010). Convenția privind Drepturile Copiilor pe înțelesul tuturor. Tipografia “Bavat-Print”, Chișinău
18. Popescu, I., Tăut, I.,L. Cioban, A., I., Cojanu, T., C., (2012). Raport de cercetare privind nivelul de acces și cunoaștere a personalului relevant la informații și instruire privind Drepturile Omului. Universul Juridic, București
19. Simionescu, C. (2001). Drepturile Omului. Iași, Polirom. [Online] Disponibil la adresa : http://www.academia.edu/5880461/Drepturile_omului, [Accesat la data de 25.01.2017]
20. Tohătan, Ș., I. (2008). Drepturile Omului și Strategii Antidiscriminatorii. Suport de curs. [Online] Disponibil la adresa: https://ru.scribd.com/doc/16193182/Drepturile-Omului-Curs-1, [Accesat la data de 17.04.2017]
...