Toate licentele din domeniul Turism

 • Activitatea de promovare si reclama in cadrul agentiilor de turism situate in orasul Chisinau

  INTRODUCERE Relevanța temei alese este faptul că pe piața economică de astăzi, sunt mai multe întreprinderi de turism care au o concurență acerbă, ospitalitatea este o trăsătură importantă a activității agențiilor de turism și hotelurilor, scopul este efectuarea de studii de piață - furnizarea de activități de promovare ale agențiilor de turism sau hoteluri. În prezent, publicitatea, este un companion permanent al omului, care îl influențează zilnic și masiv, joacă un rol esențial în viața...

 • Propunerea unor masuri de reabilitare a podurilor din Timisoara si a canalului Bega pentru o Timisoara capitala culturala

  INTRODUCERE Activitatea turistică reprezintă călătoria efectuată de plăcere, având ca scop final inducerea unei stări de bună dispoziție și recreere. Această noțiune a fost extinsă în ultimii ani pentru a include orice călătorie în afara zonei în care cineva trăiește sau muncește, de la călătorii de o zi până la vacanțe în străinătate. Turismul se numară printre cele câteva fenomene ce s-au impus în epoca contemporană, dezvoltarea sa spectaculoasă constituind o trăsătură caracteristică...

 • Strategii privind dezvoltarea turismului si ecoturismului la nivelul Bucurestiului

  INTRODUCERE Turismul, reprezintă activitatea practicată de oamenii doritori de noi experiențe, liberi spre vizitarea locurilor mult visate, cu scopul de a-și îmbunătăți starea interioară prin tot ceea ce înseamnă frumos, atât vizual cât și datorită informațiilor interesante acumulate, care duc totodată la îmbogățirea cunoștințelor generale și nu numai. Turismul a devenit un domeniu important ce a reușit să se impună în România, având efecte pozitive asupra economiei, creșterii forței de...

 • Strategia de dezvoltare a Comunei Arieseni

  CAPITOL I ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ 1.1. STRUCTURA TERITORIULUI 1.1.1. Localizare geografică; Din punct de vedere geografic comuna Arieșeni este situată în Munții Bihor-Vlădeasa, munți ce constituie unitatea cea mai masivă și cu altitudinile cele mai mari din Munții Apuseni. De la nord la sud acest masiv este alcătuit din munții Vlădeasa, Bătrâna, Biharia, Găina și Munții Arieșului. Comuna Arieșeni este situată între Munții Bătrâna și Biharia. Relieful este strict dependent de alcătuirea...

 • Necesitatea redefinirii pietelor turistice prin management si marketing hotelier - Studiu de caz Hotelul Graf Eberhard

  INTRODUCERE Prin turism se înțelege, în primul rând, totalitatea activităților prin care omul își petrece timpul liber, călătorind în alt oraș sau altă țară pentru a vizita oameni, locuri, muzee , monumente, pentru odihnă sau tratament etc, iar in al doilea rand turismul se intelege ca fiind industria creată pentru a satisface serviciile solicitate de turiști la locul de destinație, la un nivel inalt, calitativ, și în condițiile protecției și conservării resurselor turistice, în special, și...

 • Elaborarea mixtului promotional in marketingul turistic din Valea Jiului

  ARGUMENT Lucrarea cu tema” Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului. Studiu de caz privind utilizarea tehnicilor de promovare la pensiunea” Vilă Alpin***”, Stațiunea Strajă, județul Hunedoara”, a fost concepută pentru a încerca să pună în evidență modalități de dezvoltare și promovare a activității turistice în Valea Jiului care dispune de numeroase resurse turistice, dar care nu sunt suficient de bine puse în valoare. În momentul de față, Valea Jiului este...

 • Management si operatiuni in cadrul agentiei de turism Oltextur

  INTRODUCERE Turismul reprezintă prin conținutul și rolul său, un fenomen caracteristic civilizației actuale și una din componentele majore ale vieții economice și sociale ce concentrează interesul unui număr tot mai mare de țări. În ultimii ani, turismul a căpătat o amploare tot mai mare, devenind un mijloc modern și eficient de diversificare a căilor de refacere a capacității de muncă și de petrecere a timpului liber. În prezent, putem vorbi despre o adevarată industrie a turismului care...

 • Valorificarea potentialului turistic balnear in Judetul Valcea

  Introducere Alegerea temei “VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC BALNEAR ÎN JUDEȚUL VÂLCEA” a fost determintă de dorința de aprofundare a cunoștințelor personale cu privire la baza de resurse naturale existentă în cele cinci stațiuni. descoperirea și evoluția acesteia. Am avut ca scop principal înțelegerea disfuncționalițăților și a lipsurilor, din pricina cărora nu sunt realizate activități mai eficiente, menite să mărească valoarea fluxului turistic. Am optat pentru alegerea acestui...

 • Impactul turismului in strategia de dezvoltare a orasului Ocna Mures

  INTRODUCERE Lucrarea de față încearcă să surprindă atracțiile turistice ale orașului Ocna Mureș, de-a lungul timpului, momentele destinului său, de la măreție la decădere, un fel de rememorare a evenimentelor din acest spațiu mioritic, spre neuitarea fostelor vremuri, a perindării băștinașilor care, prin noianul anilor, au sporit aureola spiritualității inconfundabile a acestui petic de lume, și nu în ultimul rând, spre neuitarea „șovagăilor” (tăietorilor de sare), acei oameni ai...

 • Prospectarea turistica a defileului Toplita-Deda

  Turismul ca fenomen, formă de valorificare într-o manieră aparte a resurselor naturale şi patrimoniului antropic, a devenit în secolul trecut ramura economică cu impact major asupra lumii contemporane. Ansamblul condiţiilor naturale şi contextul social-economic şi istoric în care a evoluat România s-au constituit ca premise cu o favorabilitate diferenţiată în dezvoltarea acestui fenomen complex. Cu privire la lucrarea de faţă, am încercat să scot în evidenţă potenţialul turistic al...

 • Judetul Suceava - Studiu de geografia turismului

  Realizănd prezenta lucrare, am încercat să concentrez rodul celor patru ani de studiu, efectiv şi pe teren. Am ales acestă temă pentru că, plăcându-mi excursiile, m-am confruntat de multe ori cu neplăceri cauzate de o ineficientă organizare a acestui tip de avtivităţi, de o defectuoasă deservire în cadrul unităţilor de primire turistică. Prin urmare, am încercat să găsesc răspuns şi rezolvare la astfel de probleme. Judeţul Suceava, Bucovina, s-a impus atenţiei mele în vederea realizării...

 • Tendinte actuale in turismul statului Quebec

  Am ales acest subiect pentru lucrarea de diplomă pentru că mi-ar plăcea să studiez un fenomen turistic de mare amploare desfăşurat într-un cadru natural, social, cultural, economic performant, în care valorificarea şi amenajarea potenţialului turistic reprezintă o prioritate de importanţă locală, naţională şi chiar mondială. Deşi nu am avut şansa să vizitez această provincie canadiană , mi-am dedicat o mare parte a timpului vizionând reportaje şi documentare video despre Québec , dar şi...

 • Studiul comparativ asupra turismului cultural intre Romania si Franta

  Schimbările majore din toate sectoarele vieții economice conduc la implementarea unor modele de creștere economică orientate spre globalizare și dezvoltare durabilă. În țările dezvoltate serviciile au devenit un adevărat motor al economiei, care participă activ la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă și creşterea nivelului de trai al propriilor cetățeni. Turismul, cu o pondere majoră atât în viața economică cât și în cea socială, reprezintă unul dintre cele mai dinamice sectoare de activitate,...

 • Dezvoltarea turismului si valorificarea potentialului turistic al Lugojului si zonei inconjuratoare

  1.1 Noţiuni generale privind conceptele de turism şi piaţă turistică 1.1.1 Conceptul de turism In legătură cu originea conceptului de turism în literatura de specialitate s-a arătat că ea provine din termenul englez "tour", care semnifică activitatea de călătorie şi a apărut în anul 1700, datorită frecvenţei crescute a voiajelor efectuate de către englezi în Franţa. In legătură cu această noţiune engleză este necesar să precizăm că ea reprezintă o preluare din vocabularul francez...

 • Strategia de comunicare a firmei

  Pentru a sublinia importanţa comunicării şi a acestei lucrări îl voi cita pe Martin Luther King “Oamenii se urăsc pentru că se tem unii de alţii; se tem pentru că nu se cunosc; nu se cunosc pentru că nu comunică.” Oare în ce măsură oamenii care comunică şi relaţioneză în mod fericit cu ceilalţi oameni sunt superiori celor izolaţi, neînţeleşi şi nefericiţi? Se spune că, la această întrebare, Aristotel ar fi răspuns: “În aceeaşi măsură în care cei vii sunt superiori celor morţi” (Dionysos din ...

Pagina 1 din 16