Toate licentele din domeniul Turism

 • Potentialul turistic al Municipiului Brasov

  INTRODUCERE În lucrarea de fata s-a realizat o caracterizare aprofunzită din punct de vedere al potențialului turistic al orașului Brașov. În prima parte a lucrari este o prezentare generală a orașului, cu tot ceea ce înseamnă pozîția sa geografică, populația și caile de comunicație, iar în celelalte doua parți ale lucrării s-a realizat o evaluare a potențialului turistic natural cât și antropic și a bazei tehnico-materială de care dispune orașul . La baza acestei lucrări stau cercetările...

 • Rolul muzeului Ermitaj in atragerea fluxurilor turistice internationale

  INTRODUCERE Actualitatea și relevanța temei de cerectare. Muzeul Ermitaj este cel mai mare muzeu din lume. Este cunoscut în toate țările, turiștii încearcă mereu să ajungă aici, deoarece în sălile sale se află un adevărat tezaur de opere de artă, exponate arheologice, cele mai bune exemple de artă aplicată, arme, monede istorice. Muzeul este completat cu artefacte și colecții de mai bine de două secole și jumătate. Anul trecut, de Sfânta Ecaterina, Muzeul Ermitaj a sărbătorit 250 de ani....

 • Strategii de dezvoltare a statiunii Olanesti

  INTRODUCERE Turismul de tratament și cură balneo-medicală este o formă specială a turismulu de odihnă care s-a dezvoltat în ultimile decenii odată cu sporirea stresului și a bolilor profesionale provocate de ritmul vieții modern din marile aglomerații urbane. Turismul balnear reprezintă deplasarea unor personae de diferită vârstă, sex sau profesiei în stațiunii balneo-climaterice, ori în localități cu factori naturali de cură pentru îngrijirea sănătății, odihnă, întreținere, înfrumusețare...

 • Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului

  INTRODUCERE Etimologic, cuvântul „turism" provine din termenul englez „tour" (călătorie), sau „to tour", „to make a tour" (a călători, a face o călătorie), termen creat în Anglia, în jurul anilor 1700, pentru a desemna acțiunea de voiaj în Europa - în general și în Franța - în special. La rândul său, acest termen englez derivă din cuvântul francez „tour" (călătorie, plimbare, mișcare), fiind preluat de majoritatea limbilor europene cu sensul de călătorie de agrement....

 • Valorificarea potentialului turistic al Judetului Valcea - zona Dragasani

  INTRODUCERE Turismul reprezintă o ramură importantă a economiei naționale, acționând astfel ca un element dinamizator al întregului sistem economic. Odată cu dezvoltarea turismului are loc dezvoltarea întregii economii, având efecte benefice asupra forței de muncă, populației și economiei în general. În ceea ce privește forța de muncă, turismul favorizează înființarea de noi locuri de muncă și instruirea forței de muncă. În plan social, turismul se manifestă ca un mijloc activ de educare, de...

 • Strategii de diversificare a circulatiei turistice in zona Horezu

  INTRODUCERE Turismul este o ramură foarte importantă a economiei oricărei țări. Acesta contribuie la dezvoltarea economică a țării în cauză, deoarece este generator de venituri, de locuri de munca. Turismul este un domeniu vast de studiu,astfel în lucrarea de față am optat pentru studierea circulației turistice, circulația turistică fiind cea care caracterizează cel mai bine activitatea turistică. Ca zonă de studiu am ales zona Horezu, Horezu fiind o zona turistică diverificată unde se...

 • Strategii de dezoltare a zonei Horezu

  INTRODUCERE În această lucrare vreau să evidențiez oferta turistică actuală a orașului Horezu, care se compune din mai multe elemente și anume un cadru natural remarcabil și diversele activități tradiționale, cu valențe etnoculturale. Datorită acestor elemente, Horezu este un adevărat centru turistic al României, care face ca țara noastră să fie recunoscută atât pe plan național cât și internațional. Situat într-un peisaj natural deosebit - înconjurat de Munții Căpățânii, Măgura...

 • Strategii de atenuare a sezonalitatii turistice in zona Horezu

  INTRODUCERE Activitatea turistică se înscrie între fenomenele ce s-au impus în mod deosebit pe plan mondial, dezvoltarea sa spectaculoasă constituind una dintre trăsăturile caracteristice ale secolului nostru și în special a celei de-a doua jumătăți a acestuia, când se poate vorbi cu adevărat de o „explozie turistică”. Ca mijloc de utilizare în mod plăcut și în condiții de confort a timpului liber, turismul a devenit în zilele noastre o activitate social culturală și economică de mare...

 • Promovarea prin brand a destinatiei turistice - Romania

  INTRODUCERE Situată în rândul țărilor al căror potential turistic este divers și bogat, România nu a reușit să-l valorifice la adevărata sa valoare. Perioada după 1990 se caracterizează printr-un volum al circulației turistice interne și internaționale relativ scăzut, un volum al încasărilor, în principal al celor valutare, aproape nesemnificativ, comparativ cu celelalte țări receptoare din zonă. Dezvoltarea turismului în perioada actuală și atribuirea rolului de sector economic prioritar în...

 • Locul si rolul turismului in economia romaniei

  INTRODUCERE Turismul a devenit în zilele noastre o ramură importantă a economiilor naționale și mondiale. Multe țări privesc turismul ca o sursă valoroasă de comerț cu contribuții importante în balanțele de plăți, dar și cu un pontențial ridicat de generare a unui însemnat număr de locuri de muncă, alături de acestea, efectele prezenței și dezvoltării turismului sunt pe multiple alte planuri, ca de exemplu:protejarea mediului ,creșterea nivelului de instruire și cultură. Turismul reprezintă...

 • Directii de valorificare a potentialului turistic in zona Costesti

  INTRODUCERE Turismul, dincolo de definiție, coordonate, rolul lui economico-social, îl percep ca pe o bucurie oferită de mediul ambiant, ca pe o comuniune între om și natură. Turismul reprezintă una dintre marile plăceri ale vieții, făcând să trecem mai ușor peste stările de oboseală, problemele de sănătate, peste capcanele întâlnite de-a lungul vieții. În încercarea mea de a construi această lucrare, mi s-a oferit posibilitatea să vorbesc, studiez și să cercetez îndeaproape zona turistică...

 • Dezvoltarea turismului rural in judetul Valcea

  INTRODUCERE Turismul reprezintă călătoriile de plăcere, pentru recreere. Aceasta a fost extinsă în ultimii ani pentru a include orice călătorie în afara zonei în care cineva trăiește sau muncește (de la 30 - 120-km depărtare), de la călătorii de o zi până la vacanțe în străinătate (dar nu mai mult de câteva luni consecutive). Turismul se numără printre cele câteva fenomene ce s-au impus în epoca contemporană, dezvoltarea sa spectaculoasă constituind o trăsătură caracteristică secolelor XX...

 • Agroturismul, forma de relansare a satului valcean

  INTRODUCERE Turismul reprezintă un factor de seamă în procesul dezvoltării economice. Pornind de la aceste considerente, precum și de la faptul că România dispune de un bogat și variat cadru natural, de numeroase resurse turistice primare și secundare, turismului îi revine un rol important în dezvoltarea economico-socială a țării, un accent deosebit impunându-se pentru extinderea turismului internațional românesc. Turismul rural românesc este una dintre ofertele care prin lansarea „satului...

 • Agentia de turism - Componenta a distributiei turistice

  INTRODUCERE Turismul face parte din sectorul serviciilor și își pune amprenta hotărâtoer asupra economiei mondiale prin efectele considerabile pe care le adduce :participă la PIB cu circa 11% la nivel mondial ,concentrează 8,2 % din populația ocupată a lumii ,deține circa 73 %din investițiile mondiale și mobilizează aproximativ 12% din cheltuielile de consum ale populației . De altfel ,cifre precum 1080 de milioane de turiști la scară planetară ,încasări de aproximativ 1056 milioane USD...

 • Strategii si politici privind dezvoltarea spatiului urban al orasului Horezu

  INTRODUCERE Orice comunitate urbană modernă trebuie să asimileze și să promoveze o viziune strategică în ceea ce privește dezvoltarea sa pe viitor. Lipsa unei viziuni poate duce la o activitate admistrativă haotică, prin care se pot rata oportunități care pot duce la o consumare irațională de resurse prețioase. Multitudinea de tradiții, obiceiuri și capital cultural nu sunt valorificate la adevărată valoare, turismul județului Vâlcea și cu precădere a orașului Horezu reprezentând două...

Pagina 1 din 18