Licențele din domeniul Turism

Biserici fortificate

INTRODUCERE Privite până în prezent ca unități de organizare spațială a combinației între regionalizarea pozitiv-științifică, simbolic-informală și în același timp normativ-formală, cele opt unități ale țării (Muntenia, Oltenia, Banat-Crișana, Maramureș, Transilvania, Bucovina, Moldova, Dobrogea) dispun în egală... citește mai departe

54 pagini 11 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare

ABSTRACT Studiul de față își propune să analizeze potențialul cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu prin prezentarea principalelor obiective turistice de factură culturală și istorică, analiza infrastructurii turistice și a strategiilor de dezvoltare ce s-au pus în practică la nivelul orașului. Pentru a... citește mai departe

114 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Potențialul turistic al Municipiului Brașov

INTRODUCERE În lucrarea de fata s-a realizat o caracterizare aprofunzită din punct de vedere al potențialului turistic al orașului Brașov. În prima parte a lucrari este o prezentare generală a orașului, cu tot ceea ce înseamnă pozîția sa geografică, populația și caile de comunicație, iar în celelalte doua parți... citește mai departe

55 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul muzeului Ermitaj în atragerea fluxurilor turistice internaționale

INTRODUCERE Actualitatea și relevanța temei de cerectare. Muzeul Ermitaj este cel mai mare muzeu din lume. Este cunoscut în toate țările, turiștii încearcă mereu să ajungă aici, deoarece în sălile sale se află un adevărat tezaur de opere de artă, exponate arheologice, cele mai bune exemple de artă aplicată, arme,... citește mai departe

79 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategii de dezvoltare a stațiunii Olănești

INTRODUCERE Turismul de tratament și cură balneo-medicală este o formă specială a turismulu de odihnă care s-a dezvoltat în ultimile decenii odată cu sporirea stresului și a bolilor profesionale provocate de ritmul vieții modern din marile aglomerații urbane. Turismul balnear reprezintă deplasarea unor personae... citește mai departe

62 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului

INTRODUCERE Etimologic, cuvântul „turism" provine din termenul englez „tour" (călătorie), sau „to tour", „to make a tour" (a călători, a face o călătorie), termen creat în Anglia, în jurul anilor 1700, pentru a desemna acțiunea de voiaj în Europa - în general și în Franța - în special. La rândul său, acest termen... citește mai departe

54 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Valorificarea potențialului turistic al Județului Vâlcea - zona Drăgășani

INTRODUCERE Turismul reprezintă o ramură importantă a economiei naționale, acționând astfel ca un element dinamizator al întregului sistem economic. Odată cu dezvoltarea turismului are loc dezvoltarea întregii economii, având efecte benefice asupra forței de muncă, populației și economiei în general. În ceea ce... citește mai departe

67 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategii de diversificare a circulației turistice în zona Horezu

INTRODUCERE Turismul este o ramură foarte importantă a economiei oricărei țări. Acesta contribuie la dezvoltarea economică a țării în cauză, deoarece este generator de venituri, de locuri de munca. Turismul este un domeniu vast de studiu,astfel în lucrarea de față am optat pentru studierea circulației turistice,... citește mai departe

43 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategii de dezoltare a zonei Horezu

INTRODUCERE În această lucrare vreau să evidențiez oferta turistică actuală a orașului Horezu, care se compune din mai multe elemente și anume un cadru natural remarcabil și diversele activități tradiționale, cu valențe etnoculturale. Datorită acestor elemente, Horezu este un adevărat centru turistic al României,... citește mai departe

54 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu

INTRODUCERE Activitatea turistică se înscrie între fenomenele ce s-au impus în mod deosebit pe plan mondial, dezvoltarea sa spectaculoasă constituind una dintre trăsăturile caracteristice ale secolului nostru și în special a celei de-a doua jumătăți a acestuia, când se poate vorbi cu adevărat de o „explozie... citește mai departe

53 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Promovarea prin brand a destinației turistice - România

INTRODUCERE Situată în rândul țărilor al căror potential turistic este divers și bogat, România nu a reușit să-l valorifice la adevărata sa valoare. Perioada după 1990 se caracterizează printr-un volum al circulației turistice interne și internaționale relativ scăzut, un volum al încasărilor, în principal al celor... citește mai departe

57 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Locul și rolul turismului în economia româniei

INTRODUCERE Turismul a devenit în zilele noastre o ramură importantă a economiilor naționale și mondiale. Multe țări privesc turismul ca o sursă valoroasă de comerț cu contribuții importante în balanțele de plăți, dar și cu un pontențial ridicat de generare a unui însemnat număr de locuri de muncă, alături de... citește mai departe

69 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești

INTRODUCERE Turismul, dincolo de definiție, coordonate, rolul lui economico-social, îl percep ca pe o bucurie oferită de mediul ambiant, ca pe o comuniune între om și natură. Turismul reprezintă una dintre marile plăceri ale vieții, făcând să trecem mai ușor peste stările de oboseală, problemele de sănătate, peste... citește mai departe

55 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dezvoltarea turismului rural în județul Vâlcea

INTRODUCERE Turismul reprezintă călătoriile de plăcere, pentru recreere. Aceasta a fost extinsă în ultimii ani pentru a include orice călătorie în afara zonei în care cineva trăiește sau muncește (de la 30 - 120-km depărtare), de la călătorii de o zi până la vacanțe în străinătate (dar nu mai mult de câteva luni... citește mai departe

56 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Agroturismul, forma de relansare a satului vâlcean

INTRODUCERE Turismul reprezintă un factor de seamă în procesul dezvoltării economice. Pornind de la aceste considerente, precum și de la faptul că România dispune de un bogat și variat cadru natural, de numeroase resurse turistice primare și secundare, turismului îi revine un rol important în dezvoltarea... citește mai departe

56 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview