Toate licentele din domeniul Turism

 • Studiu de Caz privind Modul de Functionare a Hotelului Continental

  Cap I. PREZENTAREA FIRMEI DE TURISM: Motto-ul hotelului: „ Mai mult decat profesie.Pasiune”. Scurt istoric: Unitatea a fost înfiinţată la data de 25 septembrie 1990 fiind continuatoarea activităţii unui nume de tradiţie în turismul românesc O.N.T. "CARPAŢI", fapt ce a făcut ca firma să fie posesoarea unei pieţe bine structurate în urma activităţii de dinainte de decembrie 1989, când era limitat numărul participanţilor la piaţa globală a serviciilor din domeniul turismului...

 • Evaluarea Diversitatii Ofertei de Agrement Turistic in Municipiul Chisinau

  Introducere În perioada actuală, când turismul a devenit o activitate de mare importanţă socială, economică şi, chiar politică, atât pe plan naţional cât şi internaţional, necesitatea cunoaşterii potenţialului turistic, a valorificării lui raţionale se impune din ce în ce mai mult. Determinarea potenţialului turistic prin metode cantitative a preocupat pe mulţi specialişti, rezultatele fiind de un real ajutor acţiunilor de sistematizare turistică a teritoriului, de amenajări şi dotări...

 • E-Turismul in Romania - Studiu de Caz Clujul Virtual

  Introducere Turismul este o activitate ce are impact asupra vieţii culturale, sociale şi economice. Are legătură cu numeroase domenii, printre care: ocuparea forţei de muncă, dezvoltarea regională, educaţie, mediul înconjurător, protecţia consumatorului, sănătate, noile tehnologii, transport, finanţe, sisteme de taxare şi cultura. Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă ca şi cele desfăşurate în alte sectoare ale economiei (industrie, agricultură, comerţ)....

 • Prezentarea Zonei Turistice Colibita

  Cuvânt înainte Prin lucrarea de faţă, se urmareşte prezentarea potenţialului turistic şi analizarea unor aspecte de ordin turistic din zona Colibiţa. Alegerea acestei teme are la bază atenţia neînsemnată acordată tonei de catre organele competente, a căror atitudine pasivă se află în contradicţie cu realul potenţial turistic al Colibiţei.Lucrarea incearcă să evidenţieze reala valoare a resurselor naturale (în primul rând ) şi antropice, unele lipsuri care împiedică valorificarea zonei la...

 • Perspectivele Dezvoltarii Turismului Montan in Contextul Dezvoltarii Durabile

  MOTIVAŢIA LUCRĂRII Importanţa zonei montane în cererea de vacanţe, a generat preocupări ale specialiştilor în scopul exploatării pentru turism a acestei destinaţii într-un mod eficient, pentru a satisface diversitatea şi complexitatea nevoilor turiştilor. Astfel,amenajarea în scopuri turistice a zonei montane are o existenţă de peste un secol,perioadă în care s-au manifestat opinii şi contribuţii importante la valorificarea resurselor naturale şi a bogăţiilor socio-culturale ale acestei...

 • Potentialul Turistic al Muscelelor Argesului si Valorificarea Acestora

  1.INTRODUCERE Regiunea Argeş, locuită din vremuri străvechi, a favorizat dezvoltarea aşezărilor geto-dacice care au devenit în timp centre economice puternice în schimburile comerciale dintre populaţiile de la nord şi sud de Carpaţi, cât şi dintre daci şi greci. Aceste aşezări reprezintă leagănul feudalismului centralizat al Ţării Româneşti, Seneslau stabilindu-şi curtea regală în regiunea Argeşului.Nobilimea română şi-a stabilit reşedinţa la Curtea de Argeş şi Câmpulung Muşcel,...

 • Analiza Comparativa a Impozitelor si Taxelor la SC Biff International SRL

  SINTEZĂ LUCRARE Teza de diplomă intitulată "Analiza comparativă a impozitelor şi taxelor la S.C. BIFF INTERNATIONAL S.R.L.”, abordează fiscalitatea întreprinderii din punct de vedere a impozitelor centrale şi locale, directe şi indirecte datorate de o firmă. Teza este impartită in 3 capitole. În primul capitol se prezintă noţiuni introductive, în care am vorbit din punct de vedere teoretic de fiscalitatea comparată în deciziile întreprinderilor, gestiunea fiscală şi ce anume înseamnă...

 • Perspective de Integrare a Turismului Romanesc in Plan European

  CAPITOLUL I TURISMUL ÎN EUROPA – ORIENTARI SI TENDINTE 1.1. Factori de influenta în dezvoltarea turismului Turismul este influentat de o gama larga de factori. Unii dintre acestia continua sa aiba o influenta deceniu dupa deceniu, altii au efect doar pentru o perioada determinata. Principalii factori de influenta cu efect asupra dezvoltarii activitatii turistice în perioada de pâna în 2020 au fost identificati ca fiind: economia; tehnologia; facilitarea; siguranta; demografia;...

 • Studiu Complex al Comunei Nicolae Titulescu

  INTRODUCERE In lucrarea de fata ne-am propus sa creionam o imagine complexa asupra localitatii Nicolae Titulescu, al carui nume are o rezonanta puternica in istoria nucleara a Romaniei. Numele comunei aminteste ca in aceste locuri si-a petrecut o parte insemnata din viata marele diplomat roman Nicolae Titulescu, personalitate care a contribuit din plin la ridicarea prestigiului tarii noastre pe plan international si a dus peste hotarele tarii aspiratiile de pace si progres ale poporului...

Pagina 17 din 17