Toate licentele din domeniul Turism

 • Management si operatiuni in cadrul agentiei de turism Oltextur

  INTRODUCERE Turismul reprezintă prin conținutul și rolul său, un fenomen caracteristic civilizației actuale și una din componentele majore ale vieții economice și sociale ce concentrează interesul unui număr tot mai mare de țări. În ultimii ani, turismul a căpătat o amploare tot mai mare, devenind un mijloc modern și eficient de diversificare a căilor de refacere a capacității de muncă și de petrecere a timpului liber. În prezent, putem vorbi despre o adevarată industrie a turismului care...

 • Valorificarea potentialului turistic balnear in Judetul Valcea

  Introducere Alegerea temei “VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC BALNEAR ÎN JUDEȚUL VÂLCEA” a fost determintă de dorința de aprofundare a cunoștințelor personale cu privire la baza de resurse naturale existentă în cele cinci stațiuni. descoperirea și evoluția acesteia. Am avut ca scop principal înțelegerea disfuncționalițăților și a lipsurilor, din pricina cărora nu sunt realizate activități mai eficiente, menite să mărească valoarea fluxului turistic. Am optat pentru alegerea acestui...

 • Impactul turismului in strategia de dezvoltare a orasului Ocna Mures

  INTRODUCERE Lucrarea de față încearcă să surprindă atracțiile turistice ale orașului Ocna Mureș, de-a lungul timpului, momentele destinului său, de la măreție la decădere, un fel de rememorare a evenimentelor din acest spațiu mioritic, spre neuitarea fostelor vremuri, a perindării băștinașilor care, prin noianul anilor, au sporit aureola spiritualității inconfundabile a acestui petic de lume, și nu în ultimul rând, spre neuitarea „șovagăilor” (tăietorilor de sare), acei oameni ai...

 • Prospectarea turistica a defileului Toplita-Deda

  Turismul ca fenomen, formă de valorificare într-o manieră aparte a resurselor naturale şi patrimoniului antropic, a devenit în secolul trecut ramura economică cu impact major asupra lumii contemporane. Ansamblul condiţiilor naturale şi contextul social-economic şi istoric în care a evoluat România s-au constituit ca premise cu o favorabilitate diferenţiată în dezvoltarea acestui fenomen complex. Cu privire la lucrarea de faţă, am încercat să scot în evidenţă potenţialul turistic al...

 • Judetul Suceava - Studiu de geografia turismului

  Realizănd prezenta lucrare, am încercat să concentrez rodul celor patru ani de studiu, efectiv şi pe teren. Am ales acestă temă pentru că, plăcându-mi excursiile, m-am confruntat de multe ori cu neplăceri cauzate de o ineficientă organizare a acestui tip de avtivităţi, de o defectuoasă deservire în cadrul unităţilor de primire turistică. Prin urmare, am încercat să găsesc răspuns şi rezolvare la astfel de probleme. Judeţul Suceava, Bucovina, s-a impus atenţiei mele în vederea realizării...

 • Tendinte actuale in turismul statului Quebec

  Am ales acest subiect pentru lucrarea de diplomă pentru că mi-ar plăcea să studiez un fenomen turistic de mare amploare desfăşurat într-un cadru natural, social, cultural, economic performant, în care valorificarea şi amenajarea potenţialului turistic reprezintă o prioritate de importanţă locală, naţională şi chiar mondială. Deşi nu am avut şansa să vizitez această provincie canadiană , mi-am dedicat o mare parte a timpului vizionând reportaje şi documentare video despre Québec , dar şi...

 • Studiul comparativ asupra turismului cultural intre Romania si Franta

  Schimbările majore din toate sectoarele vieții economice conduc la implementarea unor modele de creștere economică orientate spre globalizare și dezvoltare durabilă. În țările dezvoltate serviciile au devenit un adevărat motor al economiei, care participă activ la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă și creşterea nivelului de trai al propriilor cetățeni. Turismul, cu o pondere majoră atât în viața economică cât și în cea socială, reprezintă unul dintre cele mai dinamice sectoare de activitate,...

 • Dezvoltarea turismului si valorificarea potentialului turistic al Lugojului si zonei inconjuratoare

  1.1 Noţiuni generale privind conceptele de turism şi piaţă turistică 1.1.1 Conceptul de turism In legătură cu originea conceptului de turism în literatura de specialitate s-a arătat că ea provine din termenul englez "tour", care semnifică activitatea de călătorie şi a apărut în anul 1700, datorită frecvenţei crescute a voiajelor efectuate de către englezi în Franţa. In legătură cu această noţiune engleză este necesar să precizăm că ea reprezintă o preluare din vocabularul francez...

 • Strategia de comunicare a firmei

  Pentru a sublinia importanţa comunicării şi a acestei lucrări îl voi cita pe Martin Luther King “Oamenii se urăsc pentru că se tem unii de alţii; se tem pentru că nu se cunosc; nu se cunosc pentru că nu comunică.” Oare în ce măsură oamenii care comunică şi relaţioneză în mod fericit cu ceilalţi oameni sunt superiori celor izolaţi, neînţeleşi şi nefericiţi? Se spune că, la această întrebare, Aristotel ar fi răspuns: “În aceeaşi măsură în care cei vii sunt superiori celor morţi” (Dionysos din ...

 • Valorificarea potentialului turistic al municipiului Alba Iulia

  Turismul reprezintă, prin conţinutul său, un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale, una din componentele majore ale vieţii economice şi sociale ce polarizează interesul unui număr tot mai mare de ţări. Receptiv la prefacerile lumii contemporane, turismul evoluează sub incidenţa acestora, dinamica sa integrându-se procesului general de dezvoltare. La rândul său, prin vastul potenţial uman şi material pe care îl antrenează în dezvoltarea sa, ca şi prin efectele benefice asupra domeniilor...

 • Turism

  Etimologic, termenul “turism” provine de la englezescul “tour” = călătorie. “To make a tour” desemna acţiunea de a voiaja prin Europa, specifică tinerilor din familii aristrocrate engleze în jurul anilor 1700. Această călătorie însemna nu numai o bună modalitate de cunoaştere a lumii, a culturii europene dar şi o recunoaştere implicită a nobleţii şi avuţiei celui care o efectua. Moda devine cu timpul obicei, iar mai apoi necesitate. Turismul este o necesitate a omului modern, determinată de...

 • Simularea schimburilor turistice potentiale intre Romania si Uniunea Europeana

  1.1. Comerţul internaţional cu servicii: delimitări conceptuale Sfera serviciilor depăşeşte astăzi cel puţin jumătate din activităţiile economiei moderne. Economia serviciilor abordează mecanismul macroeconomic din perspectiva serviciilor, detaliind, în primul rând, specificităţiile proceselor desfăşurate în sfera terţiarului şi rolul serviciilor în dezvoltarea economică. Imaterialul, incluzând şi serviciile, are o contribuţie majoră la formarea venitului naţional şi la crearea unei părţi...

 • Analiza sistemului de comunicare al hotelului Gorj

  Începuturile turismului se pierd în adâncurile vremurilor. Este cât se poate de probabil că oamenii au efectuat, de pildă, deplasări „de agrement” dintr-o zonă în alta imediat după ce s-au desprins de strămoşii lor, oricare ar fi fost aceştia. Voiajele de studiu ale tinerilor romani în Grecia erau fecvente în antichitate, la fel ca şi cele legate de jocurile olimpice. Evul mediu consacră vizitele la unele temple de renume, în timp ce renaşterea generează voiaje de plăcere, precum şi pe cele...

 • Cateringul pentru turism

  Procurarea adăpostului mâncării şi băuturii pentru călători a fost trăsătura societăţilor civilizate cel puţin din timpul vechilor greci şi romani. Această trăsătură caracterizează istoria cateringului din Bretania (Marea Britanie) până în zilele noastre pentru a scoate în evidenţă natura afacerilor de catering şi unele dintre principiile care sunt caracteristice tuturor operaţiunilor de catering.În evul mediu pelerinii stăteau în mănăstiri sau în case private. Casele private au devenit...

 • Turismul montan in judetul Brasov - Studiu de caz Rasnov

  Turismul montan reprezintă o activitate foarte apreciată de către turiştii din întreagă lume. În ultimul a secol a cunoscut dezvoltări la scară largă,din toate punctele de vedere,devenind nu numai o destinaţie de vacanţă şi petrecere a timpului liber,ci şi o foarte importantă sursă economică a ţărilor care beneficiază pe suprafaţă teritoriului de regiuni montane. Motivul pentru care am ales ca această tema să reprezinte lucrarea mea de licenţă a fost acela de a scrie despre studii din turism...

Pagina 2 din 17