Toate licentele din domeniul Turism

 • Turismul in Romania

  INTRODUCERE Turismul este astăzi considerat de analiști ca unul din cele mai dinamice sectoare economice, cu o evoluție mereu oscilantă, fiind definit ca industria cea mai profitabilă a sfârșitului de secol XX. Ponderea în continuă amplificare a turismului în economia mondială este un fapt incontestabil. Relevant în acest sens este faptul că, în comerțul internațional, turismul ocupă a doua poziție după petrol , înregistrând un ritm de creștere superior mediei mondiale. De altfel, turismul...

 • Rolul amenajarii turistice antropice

  Introducere Amploarea fluxurilor turistice interne şi internaţionale pune din ce în ce mai multe probleme economice, sociale şi ecologice complexe. Acestea se referă la dezvoltarea şi modernizarea structurilor de primire, la satisfacerea celor mai sofisticate preferinţe ale turiştilor cu condiţionări pe linia folosirii raţionale a resurselor turistice naturale şi antropice. Deşi, într-o primă etapă, turismul a reprezentat un factor de stimulare economică, de protecţie şi conservare a...

 • Turismul cultural al orasului Sarmasu

  Introducere Turismul reprezintă prin conţinutul şi rolul său, un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale, una din componentele majore ale vieţii economice şi sociale ce polarizează interesul unui număr tot mai mare de ţări. Receptiv la prefacerile lumii contemporane, turismul evoluează sub incidenţa acestora, dinamica sa integrându-se procesului general de dezvoltare. La rândul sau, prin vastul potenţial uman şi material pecare îl antrenează în dezvoltarea sa, ca şi prin efectele benefice...

 • Granada - Pamant de sange si soare

  INTRODUCERE Fiecare ţară din lume are o perlă, acea minunată culme a admiraţiei locuitorilor, străinilor, vizitatorilor şi uneori, în anii pierduţi din istorie, ţinta cotropitorilor. Perla Spaniei este Granada, oraşul plin de turişti, cel mai vizitat din Europa. Între zidurile cetăţii trăiesc amintirile din epoca istorică cea mai importantă a Spaniei, aceea în care Granada era capitala maură a Andalusiei. Washinton Irving1 în 1832 a fost cucerit de acest ţinut, de colinele muntoase, de...

 • Analiza si caracteristica produselor turistice la intreprinderea Condor Tourism

  INTRODUCERE Profunzimea şi amploarea transformărilor din toate sectoarele vieţii economice şi sociale- ca trăsături difinitorii ale evoluţiei contemporane se reflectă, între altele în modificarea structurilor economice, în reierarhizarea ramurilor componente în concordanţă cu cerinţele progresului ştiinţifico-tehnic, cu expoaterea raţională a întregului potenţial de resurse şi sporirea eficienţei, cu exigenţele îmbunătăţirii calităţii vieţii. Au loc, totodată, schimbări majore în modelele de...

 • Analiza sezonalitatii turismului din cadrul complexului istoric arheologic si turistic Orheiul Vechi

  INTRODUCERE Actualitatea temei. În unele activități și domenii ale serviciilor, dar mai ales în domeniul turistic se pot remarca de-a lungul timpului existența unor variații ale cererii și consumului, situație care se petrece la nivel global mai ales în domeniul turistic. Aceste variații prezintă o concentrare prea mare de cerere în unele perioade de timp respectiv în alte perioade, cererea este foarte scăzută sau chiar inexistentă. Structurile de alimentare fie individuale fie din cadrul...

 • Analiza serviciilor oferite si combaterea problemelor consumatorilor in unitatile de alimentatie din industria turistica

  INTRODUCERE Preocuparea pentru protejarea consumatorilor datează încă din antichitate, dezvoltarea schimbului de mărfuri în pieţele din oraşele–cetăţi nefiind un fenomen întâmplător şi necontrolat. În scrierile vechi se spune, de exemplu, că în pieţele din Atena, pe vremea lui Pericle, se semnala prezenţa unor inspectori, denumiţi agoranonii, care aveau misiunea de a evalua şi controla calitatea şi uniformitatea pâinilor, greutatea şi prospeţimea peştelui, prospeţimea legumelor şi fructelor...

 • Dezvoltarea turismului bazat pe natura in zona baile herculane

  INTRODUCERE O dată cu evoluţia noastră ca oameni, evoluează asemenea toate instrumentele noastre de lucru, instrumente care pot fi profesionale, personale, de uz tehnic casnic, palpabile sau virtuale. Ne aflăm într-o perioadă în care multe dintre activităţile pe care le săvârşim nu mai au un caracter de bun material, palpabil, ci ele au fost înlocuite cu succes de resurse virtuale, mult mai accesibile şi uşor de utilizat pentru iniţiaţi. Cu fiecare zi trăim şi resimţim o revoluţie...

 • Agentia de Turism Perfect Tour

  INTRODUCERE Din multitudinea de nevoi cărora omul trebuie să le facă faţă, cea de turism este de ordin superior, manifestându-se evident numai după ce au fost deja acoperite nevoile de pe treptele inferioare ale piramidei lui Maslow. Pentru ca aceasta să se transforme în cerere, este necesar ca veniturile rămase disponibile în urma stingerii nevoilor inferioare să fie suficient de mari, produsele turistice fiind relativ scumpe. Fiind un domeniu specific al preocupărilor de marketing,...

 • Turismul, Componenta a Vietii Moderne si Potentialul Turistic

  CAP. 1. TURISMUL, COMPONENTĂ A VIEŢII MODERNE Civilizaţia de astăzi, dorinţa şi modul de a călători sunt strâns legate de deplasarea oamenilor în spaţiu, pentru cunoaştere, încercând să caute în alte părţii ceea ce nu pot găsi în apropierea lor. Încă din anul 2637 î.e.n. împăratul chinez Hoang - Ti a descoperit însuşirile acului magnetic, de a arăta cu unul din capete nordul, iar învăţatul grec Eratostene a numărat prima oară în anul 200 î.e.n. lungimea unui grad terestru în Egipt între...

 • Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile

  INTRODUCERE În dezvoltarea economică de după cel de-al doilea război mondial, turismul, un sector important al economiei mondiale, a cunoscut o creştere spectaculoasă. Astfel, faţă de anul 1957, numărul de turişti crescut de 14 ori, în anul 1990 atingând circa 480 milioane de persoane, turismul având semnificaţia de a călători, pentru cunoaşterea altor locuri, sau pentru recreere, odihnă şi agrement. Începând cu anii ’70 (1972, Conferinţa ONU asupra problemelor mediului, Stockholm),...

 • Tendinte de Dezvoltare a Turismului in Regiunea Emilia-Romagna, Italia

  INTRODUCERE: Ofertarea şi prestarea de servicii cât mai complexe devin elemente esenţiale ale competitivităţii internaţionale şi îşi pun din ce în ce mai puternic amprenta asupra activităţilor economice din toate ţările lumii, indiferent de nivelul de dezvoltare. Există numeroase deosebiri între grupurile de ţări în ceea ce priveşte dezvoltarea sectorului terţiar în raport cu celelalte sectoare ale economiei. Turismul este considerat, o formă de recreere alături de alte activități şi...

 • Managementul Operatiunilor in Cadrul Hotelului Crowne Plaza Bucuresti

  INTRODUCERE Industria hotelieră este o componentă a industriei turismului, fiind o activitate economică din sfera serviciilor şi ca orice domeniu economic este reglementată printr-un ansamblu de acte normative, prin care se asigură un cadru unitar de desfăşurare a activităţilor, stabilind anumite standarde, privind activitatea serviciilor şi comportamentul adecvat în relaţiile cu clienţii. Prin intermediul industriei hoteliere se derulează serviciile principale: cazarea şi restauraţia....

 • Oferta de Servicii Hoteliere la SC Flormang SRL

  INTRODUCERE La începutul acestui secol,industria turismului era un sector dinamic, care genera cele mai multe locuri de muncă. Atunci, se considera că economia va fi condusă de trei industrii ale serviciilor: • Tehnologia telecomunicaţiilor; • Tehnologia informaţiilor; • Industria turismului. Produsele turistice sunt solicitate permanent de către consumatori, indiferent de sezon, de un număr cât mai mare de oameni, la nivel mondial, indiferent de factorii naţionali, internaţionali sau...

 • Propuneri de Dezvoltare a Activitatii Turistice din Calimanesti-Caciulata

  Introducere Motto: “Turismul nu reprezinta doar o modalitate simpla pentru realizarea de activitati comerciale; el este, de asemenea, o schematizare ideologica a istoriei, a naturii si a traditiilor, o schematizare ce ar putea sa recontureze cultura si natura la adevaratele lor dimensiuni” Dean MacCannel Similar altor activitati economico-sociale, subiectul activitatii turistice il reprezinta omul. In calitatea sa de calator, explorator sau turist, deplasandu-se individual sau in grup,...

Pagina 4 din 17